Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUTTAKİ….bir sorumlu insan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUTTAKİ….bir sorumlu insan"— Sunum transkripti:

1 MUTTAKİ….bir sorumlu insan

2 Allah’ın niyeti “Ben yeryüzünde sorumlu bir canlı yaratacağım”

3 Her müslüman müttaki mi?

4 Her müttaki müslümanmı?

5 Bir özgün insan Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez!....

6 Muttaki kim ?? Bütün soruları soran, farkında olan, Gözlemleyen
Gereğini yapan bilinç

7 İnanmak ve başkaları için iyi ve faydalı şeyler yapmak
Sorunların temelinde bir felsefi boyut yatmakta İçinde bulunduğunuz sorunların felsefi boyutlarını kavramadıkça hayatın anlamını bulamazsınız. Allah’a ve Âhiret Günü’ne (yürekten) güvenip inanan kimseler mallarıyla ve canlarıyla zaten cihat etmeleri nedeniyle, senden cihada çıkmak için izin isteme gereği duymazlar. Allah sorumlu davranışta sebat edenleri çok iyi bilir. (9 Tevbe: 44)

8 Çünkü Allah sorumluluk bilincine sahip olanlar ve iyilik ve erdemi hayat tarzı hâline getirenlerle beraberdir (16 Nahl: 128)

9 Hapishanede olduğunuzu fark ettiğiniz an, MUTTAKİ olma yolunda ilk adımı atmış olursunuz.

10 Muttaki önce Bilincini geliştirir
Bilincimiz gelişmeden o bilince uygun olan fenomenleri algılayamayız. Ne ?????? Neden Niçin Kim

11 Bilinç niyetinizi geliştirir
Her bilinç kendine özgü bir niyet geliştirir ve bu niyet o bilincin neyi algılayıp nasıl anlamlandıracağını etkiler. Bilinç….niyet… çaba…sonuç

12 Uyandıran dostlarımız
Kişinin huzursuzluğu, mutsuzluğu, gerginliği, sıkıntısı, Depresyonu…………onu uyandırmaya çalışan önemli dostları

13 (Sözün özü) işte şudur: Allah’ın sembollerine sarılarak onları yücelten herkes iyi bilsin ki, bu (semboller gerçek anlamını) kalplerde kök salan sorumluluk bilincinden alırlar. (22 Hac: 32)

14 Barışık insan muttaki Dışımızda bizi kuşatan çok boyutlu ve karmaşık bir evren var. Bu evreni olduğu gibi görebilmek, ona uyum sağlayabilmemiz için gerekli.

15 Gerçek dindar, bu evrenin sorumlu bir vatandaşı;
o bilinç içinde duyar, algılar, düşünür, Ve eyleme geçer.

16 Ait olma ve birey olma Ait bir birey… muttaki
Ait olma ve birey olma arasındaki denge her bir bireyin yaşam dansını oluşturur. Ait bir birey… muttaki

17 Kaygılarını aşmış insan ! muttaki
Kaygılar içinde geçen bir yaşam, ‘mış’ gibi bir yaşamdan öteye geçemez.

18 Doğal insan muttaki Her bir insan, her bir hayvan, her bir bitkinin doğuştan getirdiği tek bir amacı vardır: ’’kendini olduğu gibi gerçekleştirmek’’

19 Muttakiyi, muttaki yapan onun kendine, topluma, yaşama bakış tarzıdır; yaşam felsefesi ve bu yaşam felsefesi içinde yaptığı eylem

20 Sosyal rolünü seçen insan muttaki
İnsanlar mutlaka sosyal roller içinde bulunacaktır ve sosyal roller içinde yaşamını sürdürecektir. Önemli olan, bu sosyal rollerin ona empoze mi edilmiş, yoksa kendi isteği ile mi bu sosyal rolleri yüklenmiş olduğudur.

21 niyet Bir MUTTAKİYİ diğer sıradan insanlardan ayıran en önemli öğe, onun kendine özgü niyeti

22 MUTTAKİNİN en büyük gücü, onun niyetinin saflığında

23 Bir insanın niyeti, o kişinin içinde bulunduğu ortamı nasıl algılayacağını, o ortamda bilincini nasıl organize edeceğini belirleyen en önemli etken Niyet……çaba…….sonuç

24 Niyetiniz yaşamınızın pusulası olmalı!
MUTTAKİ, niyetinin saflığı içinde neyi değiştirmek istediğini tanımlar, ve gücü çerçevesi içinde kendini ve zamanını verir.

25 Muttaki iyi bir savaşçı
Barışın olabilmesi için önce büyük bir savaşın verilmesi gerekir. Gerçek barışçı önce iyi bir savaşçı olmalı

26 MUTTAKİ, gözlemleyen bilincini sürekli canlı tutabilmeyi başaran bir insan

27 Dünyaya bağlayan şeyi yoktur
Kaybetmekten korkan insan, daha çoğuna sahip olmak ister Elbette mallarınızla ve canlarınızla sınanacaksınız; ve hem sizden önce vahye muhatap olanlardan, hem de Allah’tan başkasına ilâhlık yakıştıranlardan birçok incitici söz işiteceksiniz. Ama, eğer direnir ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız (iyi olur); fakat unutmayın ki bu bir azim işidir. (3 Ali İmran: 186)

28 Karanlık odası yoktur En korkunç gerçekler, söylenmeye değmeyecek kadar basit olan bildik gerçeklerdir.

29 Cesaret, egonun denetiminden çıkmayı göze almak demek
Cesur adam Cesaret, egonun denetiminden çıkmayı göze almak demek

30 Hayır demesini bilmeyen kişi güçsüz kişi
Hayır demesini bilir Hayır demesini bilmeyen kişi güçsüz kişi Hayır demesini bilmeyen kişinin evet’ ininde anlamı yok Davranışlarını seçebilen insan

31 ‘’Hayır’’ demek cesaret ister;
başkaları kırılır mı, alınır mı, beni sevmezler mi, hakkımda olumsuz düşünürler mi ………….gibi sorular içinde yaşamını düzenleyen biri’’hayır’’ diyemez.

32 Muttaki gerçeğe saygılı
Gerçeğe saygı, kişisel bütünlüğün temelinde yatar. Bütün kötülüklerin anası, bütün yanlışlıkların ve geriliklerin kaynağı gerçeğe saygısızlık Yaşamla barışık (mutmain nefis)

33 Muttaki sözünü tutar Dünyadaki hiçbir çıkar, verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez.

34 Söz vermek, güven vermek
Söz vermenin önemlisi, önemsizi yoktur. Haklı nedenler olmadan tutulmayan her söz, sizin kendi gözünüzde kim olduğunuzu derinden yaralar.

35 Kişiliğinde nifak olmayan
Tek kişilikli insan En önemli mesaj insanın kendisi Muttakiler kişisel bütünlüğü vardır

36 Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.
Bir insan ancak kişisel bütünlüğü kadar kendisidir. Kendisi olmayan insanın etkileme gücü de yoktur. İnsanın kaçamayacağı en büyük otorite kendi vicdanı

37 Kişisel bütünlüğü yüksek olan insanın
bakışı, oturuşu, duruşu, …………..kendine özgü bir gücü ifade eder.

38 Muttakilerin güzel bir akvaryumu vardır
Eğer akvaryumdaki su hasta ise, içindeki balıklar, eninde sonunda hasta olurlar. Biz insanlarda kültür okyanusu içinde yaşarız. muttaki,’ ’ben varım’’ ı bilinçli olarak söyleyebilen kişidir.

39 Muttakiler yalnızdır Sıradan bir insan olmaktan uzaklaştıkça, sıradan insanlar arasında kendinizi yalnız hissedersiniz.

40 Muttakiler başkalarına uzak, kendine yakın
Sıradan insanları sizden uzaklaştıran süreç, sizi kendinize yakın getirecek olan süreçtir.

41 Muttakiler hayatı tiribünden seyretmez
’düşünürüm, isterim , yaparım’ duygusu içinde yaşar. Hayatın içinde olan insan Aktif insan

42 Muttakilerin gücü inandıkları değerler
Değerlerden kaynaklanan güç, insan onurunu küçültmeyen, aksine insan onurunu yücelten bir güç muttakinin yaşamındaki güç kaynağı korkudan gelmez.

43 Muttakiler korkuya inanmaz
Korku bizi tutsak eden duygu Güvenin karşıtı Özgürlüğün karşıtı

44 Muttakiler güvene inanır
Allaha güvenirler Allah onlara güvenir Toplum onlara güvenir Onlar topluma güvenir

45 Muttakiler çoğunluğa inanmaz
Doğruya inanırlar Adalete inanırlar.

46 Gücünü adadığı gelecekten alır
Gücünü ahiretten alır. Kökü ahirette

47 Muttakiler sonuna kadar giderler
‘’İnsan bir şeyi yapmaya karar verdimi, sonuna kadar gitmeli; ama yaptığı şeylerden sorumluluk almalı.’’ Yoldan dönmezler.

48 Muttakiler sorumludur/özgürdür
Özgürlük ancak sorumluluk temeli üzerinde yaşayabilir. Sorumluluk olmadan, özgürlük yaşayamaz. Kişinin sorumluluk bilinci, kişinin olgunlaşma sürecinde nerede olduğunun en iyi göstergesi.

49 Muttakiler sorumlu/ölmeye hazır
Bir insanın kararlarının sorumluluğunu kabul etmesi demek, o kararlar uğruna ölmeye hazır olması demektir.’’ ÖTE yandan, Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar güvenli bir konumda bulunacaklar: (44 Duhan:51)

50 Muttakiler seçer ve sonuçlardan sorumludur
Seçmek özgürlük

51 Muttakiler hesap verebilendir
Sorumluluk almış insan hesap verir; kendi bilincinin, kendi gücünün, kendi eyleminin sınırları içinde olaya sahip çıkar. Sorumluluk bilincine ermiş olanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur. (19 Meryem: 63)

52 Muttakiler kendi sorumluluklarının dışına çıkmaz
Allah’a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara: “Rabbiniz ne indirdi?” denildi. Onlar da: “Hayır/iyilik (indirdi).” dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik (çok iyi mükâfatlar) vardır. (Onlar için) âhiret yurdu elbette daha hayırlıdır. (Günahlardan) sakınan/Allah’ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzeldir!

53 Muttakiliğin ilk adımı Ölüm bilinci
Sıradan insanları MUTTAKİ olmaya götüren ilk adımlardan birisi ’’ölüm bilinci’’ Ey (bu vahye) iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun gereğini hakkıyla yerine getirin! Ölüm size gelip çatmadan evvel O’na kendinizi kayıtsız şartsız teslim etmeye bakın! (3 Ali İmran: 102)

54 ÖLÜM bilinci şimdi ve şu anda yaşıyor olmamızın sorumluluğunu almamızı sağlar. EY insanlık ailesi! Rabbinize karşı sorumluluğunuzun farkında olun! Çünkü Son Saat’in depremi korkunç olacaktır! (22 Hac: 1)

55 ‘’Ölüm düşüncesi insanoğlunun ruhuna çeki düzen veren tek şey!.

56 MUTTAKİ, kafası karıştığında ölümünü düşünür.’’

57 Ölüm bilinci, Tembelliği önler
Eğer, ölümün her an ve her yerden gelebileceğini kabul edersem, tembelliğim kaybolur.’’

58 Pişmanlığa zaman yok!! Karar zamanı
‘’Ölümün avcılık yaptığı bir dünyada, kuşku ve pişmanlık için zaman yok. Ancak kararlar için zaman var.’’ Allah’a saygıda ve iyilik yapmakta kararlı olsunlar: Zira Allah iyileri sever. (5 Maide: 93)

59 ‘’Ölüm bizim dostumuzdur; onu evine misafir etmek istemeyen zaten evde değildir.’’ Francis BACON

60 Muttaki stratejik yaşar
MUTTAKİ, stratejik bir yaşam içinde verdiği kararlar ve eylemleriyle baş başadır. Bir MUTTAKİ, her bir eylemi dikkatle inceler, çünkü o eylem onun bu dünyadaki son eylemi olabilir. Geribildirimi olan insan

61 Muttaki sürekli değişir ve gelişir…
Zaman içinde yer alan her şey değişir. Var olmak demek değişmek demektir.

62 Amacına ulaşmak isteyen herşey değişir!!
Her şeyin gerçekleştirmek istediği bir varoluş amacı vardır, ve değişim, bu amacın gerçekleşmesi için doğal olarak ortaya çıkar. Değişim, varoluşun içinde potansiyel olarak vardır.

63 Değişim gayret ve cesaret ister
Değişimi bilinçli olarak yapmayı göze almak için, gayret ve cesaret ister.

64 Herşey kendi zıddına yol alır
var olan her şey, kendi zıddı olma yolunda bir değişim içindedir. Her şey kendi zıddından bir parçayı özünde taşır.

65 Karşılıklı etkileşim Yaşamda hiçbir şey bir başka şeyi tek yönde etkilemez, karşılıklı bir etkileşim vardır.’’

66 Muttaki kendini değiştirir !!
Muttaki, kendi değişiminin peşindedir. Başkalarını değiştirmek onun amacı içine girmez.

67 Muttaki tüm çağı değiştirebilir
Bir tek insan öyle bir düşünce ve eylem düzeyine girebilir ki, kendinden sonra gelen çağı tamamıyla farklı bir yöne yönlendirebilir.

68 Muttaki kendini önemsemez
Kendini önemsemek insanı ağırlaştırır, hantal ve mağrur yapar. Bilge kişi olmak için insanın hafif ve akıcı olması gerekir.’’ Egosantrik değildir. Bencil insan muttaki olamaz.

69 Egosantrik…………………..muttaki insan
‘’Kızmak hakkım diye düşündüğüm sürece MUTTAKİ olmaya hazır değilim.’’ ‘’Her melankoli nöbetinin altında kendini önemseme yatar.’’ Başkalarına sıralarını verenler…

70 Kendini önemseyen çevresini fark etmez
Eğer öğrenmek istiyorsan, kendini önemsemekten vazgeçmelisin.’’

71 Muttaki, yaptığı işi en iyi yapan
İnsan yaşamın belirli bir alanında yaptığı işi, en iyi şekilde yapmaya çalışırken MUTTAKİ olma yoluna girer. Rabbinizin mağfiretine ermek ve muttakiler için hazırlanmış gökler ve yeryüzü genişliğinde olan cenneti kazanmak için birbirinizle yarışın! (3 Ali İmran: 133)

72 Muttakilerin bitmemiş işi yoktur
Bitmemiş işler, bizim şimdi ve şu anı algılamamıza ve yaşamamıza sürekli engel teşkil eder.’’ ‘’MUTTAKİ, bitmemiş işler taşımaz, sürekli işlerini bitirerek yaşamına devam eder.’’ Programlı insan Algoritmik yaşam

73 İlişkilerinde sınırlar vardır/ dengeli
Ama, mahrem ilişki içinde olduğu insan için bile, öbür tarafa geçilemeyecek sınırlar vardır.

74 Aittir ama aidiyete kullandırmaz kendini
Muttaki, ait olmaya önem verir, ama ait olma tarafından kullanılmaya izin vermez. Akıllı birliktelik

75 Yürekten affeder ‘’İnsan yürekten affetmeyi öğrenmeden ‘bitmemiş işlerini bitiremez.’’ Affetmek geçmiş hesapları kapatmaktır

76 MUTTAKİ OLMAK İÇİN

77 Karar verirken aklını ve iradesini kullanır
‘’MUTTAKİ, karar vermeden önce düşünür, inceler, gözden geçirir, acele etmez, her şeyi hesaba katar.’’ ‘’Muttaki, seçim yaparken, gönlünün sesini dinler.’’

78 Muttaki, verdiği kararlardan pişmanlık duymaz.’’

79 Muttaki, sabırla bekler; beklediğini bilir, ve ne için beklediğini bilir.’’
Evet, eğer sabreder ve (Allah’a itaatsizlikten) sakınırsanız ve (bu arada) onlar (düşmanınız) hemen üstünüze geliverirse, Rabbiniz size, nişâneli (özel işaretli, teçhizatlı) beş bin melekle yardım eder. Onlar ki, kendilerine dokunan zarardan sonra Allah’ın ve Elçisi’nin çağrısına uydular; bunlardan iyilikte sebat gösterenleri ve sorumluluk bilincini kuşananları muazzam bir karşılık beklemektedir. (3 Ali İmran: 172)

80 Muttaki, ‘ölümünün bilincinde’ ama aynı zamanda bunu ‘umursamaz bir tavır içindedir.’

81 muttaki, stratejik bir tavır içerisinde yaşamaya özen gösterir.’’

82 Kendi benliğini kontrol edebilir
‘’Muttaki, iç konuşmasını istediği zaman durdurabilir.’’ ‘’Muttaki, içinde bulunduğu duygusal durumu kendisi belirler.’’

83 Dinlemeyi bilir Dinlemek en önemli iletişim eylemi

84 Muttaki, tüm evrenle biz bilinci içinde ilişki kurar.
Allah, malum beldelerin sakinlerinden alıp iade ettiği tüm savaş gelirlerinin sorumluluğunu Rasulüne vermiştir: Artık (bu gelirler) Allah’a, Rasulüne, (onun) yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir: bunu böyle yaptık ki, servet (sırf) zengin sınıflarınız arasında dolaşan bir güç ve iktidar aracına dönüşmesin. İmdi, Rasul size (ondan) ne (pay) verirse onu alın, ama size vermediği şeyde de ısrarcı olmayın: Allah’a karşı sorumlu davranın; unutmayın ki Allah cezası çetin olandır. (59 Haşr: 7)

85 Herşeyden ders alır ‘’muttaki, her şeyi üstesinden gelinmesi gereken bir öğrenme fırsatı olarak görür.’’ Bu, bütün insanlığa iletilmiş tarifsiz bir bildiridir ve sorumluluk bilincini kuşananlar için de bir rehber ve öğüttür (3 Ali İmran: 138)

86 sağlıklı ‘’Muttaki, sağlığına özen gösterir.’’

87 Muttaki, bir çocuğun oyun oynarken ki masumiyeti, ciddiyeti ve katılımcılığı içinde hayatını yaşar.
Siz ey iman edenler! Zorluklara karşı direnin, direnişte birbirinizle dayanışma içinde olun, mevzilerinizi koruyun ve Allah’a karşı sorumluluk bilincini kuşanın ki ebedi saadete erebilesiniz. (3 Ali İmran: 200)

88 ’’Muttaki, yaşamına katkıda bulunan her şeye ve herkese teşekkür duygusu besler.’’
Nitekim siz oldukça zayıf bir hâldeyken, Allah size Bedir’de de yardım etmişti. O hâlde, Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki, şükredenlerden olasınız! (3 Ali İmran: 123)

89 Tüm muttakilere bize bıraktıkları değerler için TEŞEKKÜRLER dridrissahin@gmail.com

90 Her müslüman müttaki mi?

91 Her müttaki müslümanmı?


"MUTTAKİ….bir sorumlu insan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları