Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUTTAKİ…. bir sorumlu insan. Allah’ın niyeti “Ben yeryüzünde sorumlu bir canlı yaratacağım”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUTTAKİ…. bir sorumlu insan. Allah’ın niyeti “Ben yeryüzünde sorumlu bir canlı yaratacağım”"— Sunum transkripti:

1 MUTTAKİ…. bir sorumlu insan

2 Allah’ın niyeti “Ben yeryüzünde sorumlu bir canlı yaratacağım”

3 Her müslüman müttaki mi ?

4 Her müttaki müslümanmı ?

5 Seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı, artık hiç bitmez!.... Bir özgün insan

6 Muttaki kim ?? Bütün soruları soran, farkında olan, Gözlemleyen Gereğini yapan bilin ç

7 İnanmak ve başkaları için iyi ve faydalı şeyler yapmak Sorunların temelinde bir felsefi boyut yatmakta İçinde bulunduğunuz sorunların felsefi boyutlarını kavramadıkça hayatın anlamını bulamazsınız. Allah’a ve Âhiret Günü’ne (yürekten) güvenip inanan kimseler mallarıyla ve canlarıyla zaten cihat etmeleri nedeniyle, senden cihada çıkmak için izin isteme gereği duymazlar. Allah sorumlu davranışta sebat edenleri çok iyi bilir. (9 Tevbe: 44)

8 Çünkü Allah sorumluluk bilincine sahip olanlar ve iyilik ve erdemi hayat tarzı hâline getirenlerle beraberdir (16 Nahl: 128)

9 Hapishanede olduğunuzu fark ettiğiniz an, MUTTAKİ olma yolunda ilk adımı atmış olursunuz.

10 Muttaki önce Bilincini geliştirir Bilincimiz gelişmeden o bilince uygun olan fenomenleri algılayamayız. Ne ?????? Neden Niçin Kim

11 Bilinç niyetinizi geliştirir Her bilinç kendine özgü bir niyet geliştirir ve bu niyet o bilincin neyi algılayıp nasıl anlamlandıracağını etkiler. Bilinç….niyet… çaba…sonuç

12 Uyandıran dostlarımız Kişinin huzursuzluğu, mutsuzluğu, gerginliği, sıkıntısı, Depresyonu…………onu uyandırmaya çalışan önemli dostları

13 (Sözün özü) işte şudur: Allah’ın sembollerine sarılarak onları yücelten herkes iyi bilsin ki, bu (semboller gerçek anlamını) kalplerde kök salan sorumluluk bilincinden alırlar. (22 Hac: 32)

14 Dışımızda bizi kuşatan çok boyutlu ve karmaşık bir evren var. Bu evreni olduğu gibi görebilmek, ona uyum sağlayabilmemiz için gerekli. Barışık insan muttaki

15 Gerçek dindar, bu evrenin sorumlu bir vatandaşı; o bilinç içinde duyar, algılar, düşünür, Ve eyleme geçer.

16 Ait olma ve birey olma arasındaki denge her bir bireyin yaşam dansını oluşturur. Ait bir birey … muttaki Ait olma ve birey olma

17 Kaygılar içinde geçen bir yaşam, ‘mış’ gibi bir yaşamdan öteye geçemez. Kaygılarını aşmış insan ! muttaki

18 Her bir insan, her bir hayvan, her bir bitkinin doğuştan getirdiği tek bir amacı vardır: ’’kendini olduğu gibi gerçekleştirmek’’ Doğal insan muttaki

19 Muttakiyi, muttaki yapan onun kendine, topluma, yaşama bakış tarzıdır; yaşam felsefesi ve bu yaşam felsefesi içinde yaptığı eylem

20 İnsanlar mutlaka sosyal roller içinde bulunacaktır ve sosyal roller içinde yaşamını sürdürecektir. Önemli olan, bu sosyal rollerin ona empoze mi edilmiş, yoksa kendi isteği ile mi bu sosyal rolleri yüklenmiş olduğudur. Sosyal rolünü seçen insan muttaki

21 Bir MUTTAKİYİ diğer sıradan insanlardan ayıran en önemli öğe, onun kendine özgü niyeti niyet

22 MUTTAKİNİN en büyük gücü, onun niyetinin saflığında

23 Bir insanın niyeti, o kişinin içinde bulunduğu ortamı nasıl algılayacağını, o ortamda bilincini nasıl organize edeceğini belirleyen en önemli et ken Niyet…… çaba ……. sonuç

24 Niyetiniz yaşamınızın pusulası olmalı! MUTTAKİ, niyetinin saflığı içinde neyi değiştirmek istediğini tanımlar, ve gücü çerçevesi içinde kendini ve zamanını verir.

25 Muttaki iyi bir savaşçı Barışın olabilmesi için önce büyük bir savaşın verilmesi gerekir. Gerçek barışçı önce iyi bir savaşçı olmalı

26 MUTTAKİ, gözlemleyen bilincini sürekli canlı tutabilmeyi başaran bir insan

27 Kaybetmekten korkan insan, daha çoğuna sahip olmak ister Elbette mallarınızla ve canlarınızla sınanacaksınız; ve hem sizden önce vahye muhatap olanlardan, hem de Allah’tan başkasına ilâhlık yakıştıranlardan birçok incitici söz işiteceksiniz. Ama, eğer direnir ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız (iyi olur); fakat unutmayın ki bu bir azim işidir. (3 Ali İmran: 186) Dünyaya bağlayan şeyi yoktur

28 En korkunç gerçekler, söylenmeye değmeyecek kadar basit olan bildik gerçeklerdir. Karanlık odası yoktur

29 Cesaret, egonun denetiminden çıkmayı göze almak demek Cesur adam

30 Hayır demesini bilmeyen kişi güçsüz kişi Hayır demesini bilmeyen kişinin evet’ ininde anlamı yok Davranışlarını seçebilen insan Hayır demesini bilir

31 ‘’ Hayır ’’ demek cesaret ister; başkaları kırılır mı, alınır mı, beni sevmezler mi, hakkımda olumsuz düşünürler mi ………….gibi sorular içinde yaşamını düzenleyen biri’’hayır’’ diyemez.

32 Gerçeğe saygı, kişisel bütünlüğün temelinde yatar. Bütün kötülüklerin anası, bütün yanlışlıkların ve geriliklerin kaynağı gerçeğe saygısızlık Yaşamla barışık (mutmain nefis) Muttaki gerçeğe saygılı

33 Dünyadaki hiçbir çıkar, verdiğiniz sözü tutmamaya veya kendinize olan saygınızı kaybetmeye değmez. Muttaki sözünü tutar

34 Söz vermenin önemlisi, önemsizi yoktur. Haklı nedenler olmadan tutulmayan her söz, sizin kendi gözünüzde kim olduğunuzu derinden yaralar. Söz vermek, güven vermek

35 Tek kişilikli insan En önemli mesaj insanın kendisi Muttakiler kişisel bütünlüğü vardır Kişiliğinde nifak olmayan

36 Bir insan ancak kişisel bütünlüğü kadar kendisidir. Kendisi olmayan insanın etkileme gücü de yoktur. İnsanın kaçamayacağı en büyük otorite kendi vicdanı Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.

37 Kişisel bütünlüğü yüksek olan insanın bakışı, oturuşu, duruşu, …………..kendine özgü bir gücü ifade eder.

38 Eğer akvaryumdaki su hasta ise, içindeki balıklar, eninde sonunda hasta olurlar. Biz insanlarda kültür okyanusu içinde yaşarız. muttaki,’ ’ben varım ’’ ı bilinçli olarak söyleyebilen kişidir. Muttakilerin güzel bir akvaryumu vardır

39 Sıradan bir insan olmaktan uzaklaştıkça, sıradan insanlar arasında kendinizi yalnız hissedersiniz. Muttakiler yalnızdır

40 Sıradan insanları sizden uzaklaştıran süreç, sizi kendinize yakın getirecek olan süreçtir. Muttakiler başkalarına uzak, kendine yakın

41 ’düşünürüm, isterim, yaparım’ duygusu içinde yaşar. Hayatın içinde olan insan Aktif insan Muttakiler hayatı tiribünden seyretmez

42 Değerlerden kaynaklanan güç, insan onurunu küçültmeyen, aksine insan onurunu yücelten bir güç muttakinin yaşamındaki güç kaynağı korkudan gelmez. Muttakilerin gücü inandıkları değerler

43 Korku bizi tutsak eden duygu Güvenin karşıtı Özgürlüğün karşıtı Muttakiler korkuya inanmaz

44 Allaha güvenirler Allah onlara güvenir Toplum onlara güvenir Onlar topluma güvenir Muttakiler güvene inanır

45 Doğruya inanırlar Adalete inanırlar. Muttakiler çoğunluğa inanmaz

46 Gücünü ahiretten alır. Kökü ahirette Gücünü adadığı gelecekten alır

47 ‘’İnsan bir şeyi yapmaya karar verdimi, sonuna kadar gitmeli; ama yaptığı şeylerden sorumluluk almalı.’’ Yoldan dönmezler. Muttakiler sonuna kadar giderler

48 Özgürlük ancak sorumluluk temeli üzerinde yaşayabilir. Sorumluluk olmadan, özgürlük yaşayamaz. Kişinin sorumluluk bilinci, kişinin olgunlaşma sürecinde nerede olduğunun en iyi göstergesi. Muttakiler sorumludur/özgürdür

49 Bir insanın kararlarının sorumluluğunu kabul etmesi demek, o kararlar uğruna ölmeye hazır olması demektir.’’ ÖTE yandan, Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar güvenli bir konumda bulunacaklar: (44 Duhan:51) Muttakiler sorumlu/ölmeye hazır

50 Seçmek özgürlük Muttakiler seçer ve sonuçlardan sorumludur

51 Sorumluluk almış insan hesap verir; kendi bilincinin, kendi gücünün, kendi eyleminin sınırları içinde olaya sahip çıkar. Sorumluluk bilincine ermiş olanları mirasçı kılacağımız cennet işte budur. (19 Meryem: 63) Muttakiler hesap verebilendir

52 Allah’a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara: “Rabbiniz ne indirdi?” denildi. Onlar da: “Hayır/iyilik (indirdi).” dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik (çok iyi mükâfatlar) vardır. (Onlar için) âhiret yurdu elbette daha hayırlıdır. (Günahlardan) sakınan/Allah’ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzeldir! Muttakiler kendi sorumluluklarının dışına çıkmaz

53 Sıradan insanları MUTTAKİ olmaya götüren ilk adımlardan birisi ’’ölüm bilinci’’ Ey (bu vahye) iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun gereğini hakkıyla yerine getirin! Ölüm size gelip çatmadan evvel O’na kendinizi kayıtsız şartsız teslim etmeye bakın! (3 Ali İmran: 102) Muttakiliğin ilk adımı Ölüm bilinci

54 ÖLÜM bilinci şimdi ve şu anda yaşıyor olmamızın sorumluluğunu almamızı sağlar. EY insanlık ailesi! Rabbinize karşı sorumluluğunuzun farkında olun! Çünkü Son Saat’in depremi korkunç olacaktır! (22 Hac: 1)

55 ‘’Ölüm düşüncesi insanoğlunun ruhuna çeki düzen veren tek şey!.

56 MUTTAKİ, kafası karıştığında ölümünü düşünür.’’

57 Eğer, ölümün her an ve her yerden gelebileceğini kabul edersem, tembelliğim kaybolur.’’ Ölüm bilinci, Tembelliği önler

58 ‘’Ölümün avcılık yaptığı bir dünyada, kuşku ve pişmanlık için zaman yok. Ancak kararlar için zaman var.’’ Allah’a saygıda ve iyilik yapmakta kararlı olsunlar: Zira Allah iyileri sever. (5 Maide: 93) Pişmanlığa zaman yok!! Karar zamanı

59 ‘’Ölüm bizim dostumuzdur; onu evine misafir etmek istemeyen zaten evde değildir.’’ Francis BACON

60 Muttaki stratejik yaşar MUTTAKİ, stratejik bir yaşam içinde verdiği kararlar ve eylemleriyle baş başadır. Bir MUTTAKİ, her bir eylemi dikkatle inceler, çünkü o eylem onun bu dünyadaki son eylemi olabilir. Geribildirimi olan insan

61 Muttaki sürekli değişir ve gelişir… Zaman içinde yer alan her şey değişir. Var olmak demek değişmek demektir.

62 Her şeyin gerçekleştirmek istediği bir varoluş amacı vardır, ve değişim, bu amacın gerçekleşmesi için doğal olarak ortaya çıkar. Değişim, varoluşun içinde potansiyel olarak vardır. Amacına ulaşmak isteyen herşey değişir!!

63 Değişimi bilinçli olarak yapmayı göze almak için, gayret ve cesaret ister. Değişim gayret ve cesaret ister

64 var olan her şey, kendi zıddı olma yolunda bir değişim içindedir. Her şey kendi zıddından bir parçayı özünde taşır. Herşey kendi zıddına yol alır

65 Yaşamda hiçbir şey bir başka şeyi tek yönde etkilemez, karşılıklı bir etkileşim vardır.’’ Karşılıklı etkileşim

66 Muttaki, kendi değişiminin peşindedir. Başkalarını değiştirmek onun amacı içine girmez. Muttaki kendini değiştirir !!

67 Bir tek insan öyle bir düşünce ve eylem düzeyine girebilir ki, kendinden sonra gelen çağı tamamıyla farklı bir yöne yönlendirebilir. Muttaki tüm çağı değiştirebilir

68 Kendini önemsemek insanı ağırlaştırır, hantal ve mağrur yapar. Bilge kişi olmak için insanın hafif ve akıcı olması gerekir.’’ Egosantrik değildir. Bencil insan muttaki olamaz. Muttaki kendini önemsemez

69 ‘’Kızmak hakkım diye düşündüğüm sürece MUTTAKİ olmaya hazır değilim.’’ ‘’Her melankoli nöbetinin altında kendini önemseme yatar.’’ Başkalarına sıralarını verenler… Egosantrik…………………..muttaki insan

70 Eğer öğrenmek istiyorsan, kendini önemsemekten vazgeçmelisin.’’ Kendini önemseyen çevresini fark etmez

71 İnsan yaşamın belirli bir alanında yaptığı işi, en iyi şekilde yapmaya çalışırken MUTTAKİ olma yoluna girer. Rabbinizin mağfiretine ermek ve muttakiler için hazırlanmış gökler ve yeryüzü genişliğinde olan cenneti kazanmak için birbirinizle yarışın! (3 Ali İmran: 133) Muttaki, yaptığı işi en iyi yapan

72 Bitmemiş işler, bizim şimdi ve şu anı algılamamıza ve yaşamamıza sürekli engel teşkil eder.’’ ‘’MUTTAKİ, bitmemiş işler taşımaz, sürekli işlerini bitirerek yaşamına devam eder.’’ Programlı insan Algoritmik yaşam Muttakilerin bitmemiş işi yoktur

73 Ama, mahrem ilişki içinde olduğu insan için bile, öbür tarafa geçilemeyecek sınırlar vardır. İlişkilerinde sınırlar vardır/ dengeli

74 Aittir ama aidiyete kullandırmaz kendini Muttaki, ait olmaya önem verir, ama ait olma tarafından kullanılmaya izin vermez. Akıllı birliktelik

75 ‘’İnsan yürekten affetmeyi öğrenmeden ‘bitmemiş işlerini bitiremez.’’ Affetmek geçmiş hesapları kapatmaktır Yürekten affeder

76 MUTTAKİ OLMAK İÇİN

77 ‘’MUTTAKİ, karar vermeden önce düşünür, inceler, gözden geçirir, acele etmez, her şeyi hesaba katar.’’ ‘’Muttaki, seçim yaparken, gönlünün sesini dinler.’’ Karar verirken aklını ve iradesini kullanır

78 Muttaki, verdiği kararlardan pişmanlık duymaz.’’

79 Muttaki, sabırla bekler; beklediğini bilir, ve ne için beklediğini bilir.’’ Evet, eğer sabreder ve (Allah’a itaatsizlikten) sakınırsanız ve (bu arada) onlar (düşmanınız) hemen üstünüze geliverirse, Rabbiniz size, nişâneli (özel işaretli, teçhizatlı) beş bin melekle yardım eder. Onlar ki, kendilerine dokunan zarardan sonra Allah’ın ve Elçisi’nin çağrısına uydular; bunlardan iyilikte sebat gösterenleri ve sorumluluk bilincini kuşananları muazzam bir karşılık beklemektedir. (3 Ali İmran: 172)

80 Muttaki, ‘ölümünün bilincinde’ ama aynı zamanda bunu ‘umursamaz bir tavır içindedir.’

81 muttaki, stratejik bir tavır içerisinde yaşamaya özen gösterir.’’

82 ‘’Muttaki, iç konuşmasını istediği zaman durdurabilir.’’ ‘’Muttaki, içinde bulunduğu duygusal durumu kendisi belirler.’’ Kendi benliğini kontrol edebilir

83 Dinlemek en önemli iletişim eylemi Dinlemeyi bilir

84 Muttaki, tüm evrenle biz bilinci içinde ilişki kurar. Allah, malum beldelerin sakinlerinden alıp iade ettiği tüm savaş gelirlerinin sorumluluğunu Rasulüne vermiştir: Artık (bu gelirler) Allah’a, Rasulüne, (onun) yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir: bunu böyle yaptık ki, servet (sırf) zengin sınıflarınız arasında dolaşan bir güç ve iktidar aracına dönüşmesin. İmdi, Rasul size (ondan) ne (pay) verirse onu alın, ama size vermediği şeyde de ısrarcı olmayın: Allah’a karşı sorumlu davranın; unutmayın ki Allah cezası çetin olandır. (59 Haşr: 7)

85 Herşeyden ders alır ‘’muttaki, her şeyi üstesinden gelinmesi gereken bir öğrenme fırsatı olarak görür.’’ Bu, bütün insanlığa iletilmiş tarifsiz bir bildiridir ve sorumluluk bilincini kuşananlar için de bir rehber ve öğüttür (3 Ali İmran: 138)

86 sağlıklı ‘’Muttaki, sağlığına özen gösterir.’’

87 Muttaki, bir çocuğun oyun oynarken ki masumiyeti, ciddiyeti ve katılımcılığı içinde hayatını yaşar. Siz ey iman edenler! Zorluklara karşı direnin, direnişte birbirinizle dayanışma içinde olun, mevzilerinizi koruyun ve Allah’a karşı sorumluluk bilincini kuşanın ki ebedi saadete erebilesiniz. (3 Ali İmran: 200)

88 ’’Muttaki, yaşamına katkıda bulunan her şeye ve herkese teşekkür duygusu besler.’’ Nitekim siz oldukça zayıf bir hâldeyken, Allah size Bedir’de de yardım etmişti. O hâlde, Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki, şükredenlerden olasınız! (3 Ali İmran: 123)

89 Tüm muttakilere bize bıraktıkları değerler için TEŞEKKÜRLER dridrissahin@gmail.com

90 Her müslüman müttaki mi ?

91 Her müttaki müslümanmı ?


"MUTTAKİ…. bir sorumlu insan. Allah’ın niyeti “Ben yeryüzünde sorumlu bir canlı yaratacağım”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları