Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
Yükseköğretimde Öğrenci Hareketliliği Harran Üniversitesi AB Ofisi

2 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ-STUDENT MOBILITY(SM)
Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri: 1-Öğrenim Hareketliliği 2-Staj Hareketliliği Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler (önlisans,lisans,yüksek lisans ve doktora) başvurabilir.

3 Öğrenme Hareketliliği – Öğrenim:
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi :3-12 ay

4 Kimler Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz?
Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler bu faaliyetten yararlanamaz!

5 Öğrenme Hareketliliği-Staj:
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Faaliyet süresi: 2-12 ay

6 Kimler staj faaliyetine başvurabilir?
Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonra 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce gerçekleştirilmesi gerekir.

7 Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar:
İşletmeler Eğitim Merkezleri Araştırma Merkezleri İşletme tanımına uygun diğer kuruluşlar Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez!!!

8 Faaliyet Süreleri: Aynı öğrenim kademesi içerisinde(lisans,yüksek lisans,doktora) öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde, yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

9 Öğrenci Seçim Şartları ve Seçimde Kullanılan Belgeler:
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı,tam zamanlı öğrenci olması 2- Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının an az 2.20/4.00;İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00

10 3- Öğrenim hareketliliği için ;yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

11 Seçim Kriterleri Akademik başarı düzeyi: %50 Dil Seviyesi: %50
Daha önce yararlanma: -10 puan; Bu uygulama, öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

12 Öğrenim hareketliliği için: Öğrenci seçilmeden önce, hareketlilik dönemini kapsayacak şekilde iki yükseköğretim kurumu arasında ‘kurumlar arası anlaşma’ yapılmış olmalıdır. İkili anlaşmalarımız için web sayfamızı ziyaret ediniz.

13 Seçim Sonrası Süreç: Öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında seçildikten sonra faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumdan da kabul almaları gerekir. Öğrenciler karşı kurumun istediği belgeleri hazırlamalı, bölüm koordinatörüyle beraber Öğrenim Anlaşması(Learning Agreement) formunu doldurmalı ve karşı kuruma göndermelidir. Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri,yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi,pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.

14 Hibe Desteği: Hayat pahalılığına göre ülke grupları
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro) 1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 500 600 2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300

15 Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için destek verilmemektedir.
Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belgelerden yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde hesaplanır. Hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için 3 ay’dan, staj hareketliliği için 2 ay’dan kısa olamaz.

16 Öğrenciye Yapılacak Ödeme:
Öğrencilerin ödemeleri, standart öğrenci sözleşmesinde yer aldığı üzere, %70 ile %100 arasında hangi oranda olacağı yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ve tüm öğrenciler için aynı oranda uygulanacak ilk ödeme oranına göre tek defada veya 2 taksitte yapılır. Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

17 Ödemede Kesinti Yapılması:
Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20 ile %100 arasında, üniversitenin takdirindedir.

18 Akademik Tanınma: Yükseköğretim kurumu yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlamakla yükümlüdür. Öğrenim Hareketliliği: Öğrenim hareketi başlamadan önce tanımlanmış ders programı, tüm taraflarca Öğrenim hareketliliği için Öğrenim Anlaşması imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yararlanıcı kurum, bu anlaşmada belirtilen derslerden öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder.

19 Akademik tanınmayı garanti etmek üzere, öğrenci gitmeden önce yurtdışında takip edilecek ders programının (öğrenim anlaşmasında yer alan dersler), öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık geleceğinin gösteren bölüm/fakülte/enstitü yönetim kurullarında veya senato kararı alınmalıdır. Öğrenci, faaliyeti sona erdikten sonra tanınma hakkını elde etmek üzere akademik veya idari personeli ikna etmek zorunda bırakılmamalıdır.

20 Staj Hareketliliği: Staj faaliyeti başlamadan önce tüm taraflarca Öğrenim Hareketliliği için Staj Anlaşması /Learning Agreement for Traineeship) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yararlanıcı kurum, bu anlaşmada belirtilen iş programında öğrencinin başarılı olması durumunda tam tanınmanın sağlanacağını garanti eder.

21 Çevrimiçi Dil Desteği (OLS):
Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır döneminde 6 dilde öğrencilere bu destek sunulmaktadır: Almanca,Fransızca,Hollandaca,İtalyanca,İngilizce ve İspanyolca.Çevrimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir.

22 Zorunlu Sınavlar: Öğrenim veya staj hareketliliğini gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumunu etkilememektedir.Her iki sınav da Zorunludur!

23 İsteğe Bağlı Dil Kursları:
Faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yüksek öğretim kurumu önerisiyle, kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.Sınava girilen dil ile alına kurs alına dil aynı olmalıdır. 2-6 ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay arasında; 6 ay üzerinde faaliyet gerçekleştirecek olanların kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.

24 Çevrimiçi Dil sınavları ve Kurslarına Katılım:
Yükseköğretim kurumu kendisine tahsis edilen sınav haklarını, Mobility Tool (Hareketlilik Aracı)vasıtasıyla, her dil için, o dilde faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerine tanımlar. Kurs alacak öğrencilere kurs lisanslarını ayrıca tanımlar. Öğrencilere lisans verme işlemleri öğrencilerin e-posta adreslerinin sisteme girilmesiyle mümkün olur. Öğrenciler, e-posta adreslerine gönderilen web sayfası bağlantısı üzerinden sınavlarını ve kurslarını alırlar.

25 Akademik Ücretler: Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez.Akademik ücret;öğrenim ücreti, kayıt ücreti,sınav ücreti,laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Öğrenciler yurt dışında faaliyet gerçekleştirdikleri müddet zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını dondurmazlar.

26 Sigorta Yükümlülükleri:
-       Sağlık sigortası öğrenim ve stajlar için zorunludur -       Sorumluluk sigortası stajlar için zorunludur -       Kaza sigortası stajlar için zorunludur

27 Öğrenci Hareketliliği Belgeleri:
Faaliyet başlamadan önce ve faaliyet sırasında düzenlenen belgeler: 1.Öğrenci başvuru formu ve ekler (Not çizelgesi,yabancı dil düzeyini gösteren belge) 2.Öğrencinin seçildiğine dair öğrenciye yapılan yazılı bildirim veya toplu ilan 3.Misafir olunacak kurumdan alınacak belge (Acceptance letter)

28 4.Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme
5.Öğrenim anlaşması (Learning Agreement). Yurtdışında alınacak derslerin(Öğrenim anlaşmasında yer alan), öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren ilgili kurul kararı veya bunu gösteren Öğrenim veya Staj Anlaşması

29 Faaliyet sona erdikten sonra tamamlanan belgeler:
1.Öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş belgelerini gösteren belge (Certificate of Attendance) 2.Pasaportun giriş-çıkış damgaları olan sayfalarının fotokopileri 3.Öğrenim hareketliliği için not çizelgesi;Staj hareketliliği için staj anlaşmasının ‘evaluation of the trainee’ bölümü

30 4.Öğrenci nihai raporu: Hareketlilik aracı kullanılarak çevrimiçi AB anketi doldurulacak.
5.Çevrimiçi dil sınavı: Öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Belgelerini tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez.

31 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. AB OFİSİ erasmus@harran.edu.tr


"ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları