Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARZU GÖBEK FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI KÜRESEL ISINMA VE SEBEPLERİ 1-33.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARZU GÖBEK FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI KÜRESEL ISINMA VE SEBEPLERİ 1-33."— Sunum transkripti:

1 ARZU GÖBEK FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI KÜRESEL ISINMA VE SEBEPLERİ 1-33

2 TAKDİM PLANI Küresel ısınmanın tanımı Küresel ısınmaya sebep olan faktörler Küresel iklim değişikliğinin tanımı Küresel ısınma sonucunda gerçekleşen olaylar Küresel ısınmanın sebepleri Ozon tabakasının tanımı Ozon tabakasının incelmesine sebep olan maddeler Ozon tabakasını incelten maddelerin kullanım alanları Ozon yıkımına karşı alınan önlemler Sera gazlarının artışı ve etkisi Sera gazlarına karşı alınan önlemler 1

3 Küresel Isınma Nedir? İnsan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniliyor. 2

4 3 http://img.webme.com/pic/c/cevre-dostu/isinma1.jpg 2222222211

5 Küresel ısınmaya sebep olan faktörler Fosil yakıtların yakılması Ormansızlaşma Nüfus artışı Tüketim eğiliminin artması Bu faktörler karbondioksit, matan, diazotmonoksit gazlarının atmosferde yığılmasına sebep olur. 4

6 Fosil Yakıtların Etkisi Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir, hidrokarbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar, karbondioksit içeriği bakımından zengin organik maddelerdir. Fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan karbondioksit gazı ve diğer zararlı gazlar, büyük oranda çevre kirlenmesine yol açar 5

7 Ormansızlaşmanın Etkisi Ormanlar karbondioksiti kullanarak atmosferden çeker. Ormanların azalması küresel ısınmayı arttırmaktadır. Ormansızlaşma küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonunun yaklaşık % 20’sinden sorumlu tutulmaktadır. 6

8 Nüfus Artışının Etkisi İnsanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu çevre bozulmakta ve tahrip olmaktadır. Bu bozulma hızlı nüfus artışının sonucu olarak etkisini daha da fazla göstermektedir. Bu durum da doğanın temel unsurları olan hava, su ve toprağın yapısını bozmaktadır. 7

9 Tüketim Eğiliminin Artmasının Etkisi Tarım, amonyak ve metan gibi değişik emisyonların atmosfere karışmasına neden olmaktadır. Avrupa amonyak emisyonunun % 90’ı çiflik hayvanları ve kimyasal gübrelerden kaynaklanmaktadır. Kimyasal gübre kullanımı, bir sera gazı olan diazotmonoksit emisyonunu da artırır. Azot ve fosfor içeren gübrelerin kullanımı azaltılmalıdır. Çevre örgütleri, tüketicilere geri dönüşümü bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini, alışveriş sırasında aşırı tüketimden kaçınmalarını öğütlüyor. 8

10 Küresel İklim Değişikliği Küresel ısınmaya bağlı olarak,diğer iklim elemanlarının da (nem, yağış, hava hareketleri) değişmesi sürecine küresel iklim değişikliği deniyor. 9

11 Küresel Isınma Sonucu: Bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklılar meydana gelir. 10 http://f1.trtturk.com/v1data/news/content/1392396409_kuresel-isinma-resimleri1.jpg http://f1.trtturk.com/v1data/news/content/1392396409_kuresel-isinma- resimleri1.jpg

12 Kutuplaradaki buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor. 11 http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/bilecik/kureselisinma/images/kuresel/ iceberg-1.jpg

13 Kışın sıcaklıklar artıyor, ilkbahar erken geliyor, hayvanların göç dönemi değişiyor yani iklimler değişiyor. 12 http://cdn.internethaber.com/news/72220.jpg

14 Sıcaklığın artması orman yangınlarını tetikliyor, orman yangınları dünyadaki oksijen dengesi üzerinde ters etki yapıyor, bu da bitki ve hayvan türlerinin sayısını azaltıyor. 13 http://www.enteresan.com/files/img/ent/art/1Iq/3A5/R9c/kuresel-isinma-gercek- ve-hemen-harekete-gecmemiz-gerekiyor,2,con.jpg

15 Küresel ısınmanın başlıca iki sebebi vardır. 1) Ozon tabakasının incelmesi 2) Sera gazlarının artışı 14

16 1) Ozon Tabakasının İncelmesi Atmosferde, stratosfer tabakası içerisinde, yerden yaklaşık 19 ile 23. km’ler arasında bulunan ve maksimum olarak da 10 ppm ozon yoğunluğuna sabit olan katmana ozon tabakası denilmektedir. Yani stratosfer ile mezosfer arasındaki tabaka ozon tabakasıdır. Bu tabaka, güneşten gelen morötesi (UV) ışınları soğurarak canlıları güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Ozon tabakasının olması gereken kalınlığı;0,3cm=3mm=300 Dabson Birimi’dir.Buna güvenli ozon yoğunluğu denir. 15

17 Atmosferin alt tabakalarında tehlikeli bir kirletici olan ozon stratosferde önemli bir koruyucudur. Ozonun %90’ı stratosferde bulunur. Ozon oksijenin fotokimyasal ayrışmasıyla oluşur. 16

18 Ozon Tabakasının İncelmesine Sebep Olan Maddeler Kloroflorokarbon (CFC) Hidrokloroflorokarbon (HCFC) Hidrobromoflorokarbon (HBFC) Halonlar Karbontetraklorid Metilkloroform Metilbromürasidi 17

19 Bu bileşikler çok kararlı olduklarından atmosferde çok uzun süre kalabilirler ve stratosferde düfüzlenirler.Stratosferdeki yoğun, yüksek enerjili UV ışığı bir takım tepkimeler sonucu ozonu harcar. Ozonun havadaki konsantrasyonunun azalması sonucu ozonda incelmeler olur. 18

20 19 http:// vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Gunler_Kuruluslar/Ulul http://www.vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Gunler_Kurulus lar/Uluslarasi_Ozon_Tabasini_Koruma_Gunu/Ulusalarasi_Ozon_Tabakasini_ Koruma_Gunu.html http://www.vizyon21yy.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Gunler_Kurulus lar/Uluslarasi_Ozon_Tabasini_Koruma_Gunu/Ulusalarasi_Ozon_Tabakasini_ Koruma_Gunu.html arasi_Ozon_Tabakasini_Koruma_Gunu.htmlyy.com/documan/Egitim_Ogretim /Onemli_Gunler_Kuruluslar/Uluslarasi_Ozon_Tabasini_Koruma_Gunu/Ulusal arasi_Ozon_Tabakasini_Koruma_Gunu.html

21 Ozon tabakasını incelten maddelerin kullanım alanları 1. Soğutucu Üretimi Ev ve ticari nitelikli soğutucu ve klima/ısı pompası sistemleri Buzdolapları Dondurucular Nem alıcılar Su soğutucuları Buz ve dondurma makineleri Klima (mobil/merkezi) ve ısı pompası sistemleri 2. Aerosol Üretimi Tıbbi müstahzar üretimi 20

22 3. Yangın Söndürme Sabit yangın söndürme sistemlerindeki kullanım Elde taşınabilen yangın söndürücülerdeki kullanım 4. Köpük (Sünger) Üretimi Sert poliüretan köpükler Yalıtım panelleri Soğutucu yalıtımı Boru izolasyon maddeleri üretimi Esnek sünger üretimi Integral skin 21

23 5. Çözücü Olarak Kullanım Metal temizleme Elektronik temizleme Tekstil temizleme 6. Tarımda Kullanım 22

24 Ozon Yıkımına Karşı Alınan Önlemler Ozon tabakasına zarar verdiği bilinen kimyasalların üretimi ve kullanılmasının azaltılmasına ilişkin 1987’de yapılan Montreal Sözleşmesi Kanada’nın Montreal şehrinde imzalandı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ülkelerin bu sözleşmeye uyması halinde ozon tabakasındaki incelmenin önüne geçilebileceğini varsayıyor. 23

25 2)Sera Gazlarının Artışı Sera etkisi genel olarak karbondioksitin meydana getirdiği bir problemdir.Çünkü karbondioksit diğer gazlara oranla çok daha fazla bulunmaktadır. Ayrıca metan, CFC’ler, ozon ve diazotmonoksit gazlarıda katkıda bulunur. 24

26 Stratosfer ve daha üst katmanlarda soğurulmayan güneşin görünür ve UV ışınları yeryüzüne ulaşır, soğurulur ve ısıya çevirilir. Bu ısı IR ışın şeklinde atmosfere yayılır. Karbondioksit, metan ve diazotmonoksit gibi düşük titreşim enerjili moleküller IR ışınını soğurur ve tekrar yeryüzüne yayar. Yayılan bu enerji yeryüzünün ve atmosferin alt tabakalarının ısınmasına sebep olur. Bu da ayrı bir kirlilik sebebidir. 25 Sera Gazlarının Etkisi

27 Sera Gazlarına Karşı Alınan Önlemler 1997’de Japonya’da yapılan uluslararası konferansta sera etkisine neden olan gazların azaltılması konusunda anlaşmaya varılmıştır ve Kyoto Protokolü imzalanmıştır 26

28 27 http://www.biyolojisitesi.net/tum%20uniteler/bilincli_birey/sera_etkisi.html

29 Dünyanın ortalama sıcaklığı ve karbondioksit derişimi son 150 yıldır artma eylimindedir. 28 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/a/a8/S%C4%B1cakl%C4%B1k_kay%C4%B1tlar%C4%B1.PNG/25htt p://uploahttp:// upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/a/a8/S%C4%B1cakl%C4 %Bikhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/a/a8/S%C4%B1cakl%C4 %B1k_kay%C4%B1tlar%C4%B1.PNG/250px- S%C4%B1cakl%C4%B1k_kay%C4%B1tlar%C4%B1.PNGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/a/a8/S%C4%B1cakl%C4 %B1k_kay%C4%B1tlar%C4%B1.PNG/250px- S%C4%B1cakl%C4%B1k_kay%C4%B1tlar%C4%B1.PNG ipedia/tr/thumb/a/a8/S%C4%B1cakl%C4%B1k_kay%C4%B1tlar%C4%B1.PNG/250px- S%C4%B1cakl%C4%B1k_kay%C4%B1tlar%C4%B1.PNG 0px-S%C4%B1cakl%C4%B1k_kay%C4%B1tlar%C4%B1.PNG

30 29 hhttp://www.cevreciyiz.com/makale-detay/629/kuresel-isinma-kiyamet- gunune-dogruhttp://www.cevreciyiz.com/makale-detay/629/kuresel-isinma-kiyamet- gunune-dogru ttp://www.cevreciyiz.com/makale-detay/629/kuresel-isinma-kiyamet-gunune- dogruhttp://www.cevreciyiz.com/makale-detay/629/kuresel-isinma-kiyamet-gunune-dogru

31 30 http://3.bp.blogspot.com/-psFMAK8H- zw/TqwaEOn_PUI/AAAAAAAAALs/EQ3qF39ICOI/s1600/Sera+gaz%25C4%25B 1nda+da%25C4%259F%25C4%25B1l%25C4%25B1mlarmlar__2004_T%25C3 %25BCrkiye.png

32 REFERANSLAR Ş.Beydemir, Çevre Kimyası Ders Notları. http://www.mgm.gov.tr/FILES/kurumsal/arsiv/23mart/2010/ sunu/ilk10/14.pdf, Kaım 2014. http://www.mgm.gov.tr/FILES/kurumsal/arsiv/23mart/2010/ sunu/ilk10/14.pdf http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/kuresel_isinma/oz on1.asp, Kasım 2014. http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/kuresel_isinma/oz on1.asp http://www.yildiz.edu.tr/~oscg/AlanegitimindeBitirmeProjel eri/OzonTabakasi.pdf, Kasım 2014. http://www.yildiz.edu.tr/~oscg/AlanegitimindeBitirmeProjel eri/OzonTabakasi.pdf http://www.forumdas.com/konu/kuresel-isinma-ormanlari- nasil-etkiler.88596/, Kasım 2014 http://www.forumdas.com/konu/kuresel-isinma-ormanlari- nasil-etkiler.88596/ http://www.kimyaegitimi.org/sites/default/files/ogretim_mat eryalleri/kimya_konulu_calisma_yapraklari/fosil_yakitlarin_ kuresel_isinmaya_etkisi_konu_anlatimi_cy.pdf, Aralık 2014. http://www.kimyaegitimi.org/sites/default/files/ogretim_mat eryalleri/kimya_konulu_calisma_yapraklari/fosil_yakitlarin_ kuresel_isinmaya_etkisi_konu_anlatimi_cy.pdf 31

33 http://www.kimyaegitimi.org/sites/default/files/kontekst_uy gulamalari/kimya_egitimi/nufus_artisinin_kuresel_isinmay a_etkisi.pdf, Aralık 2014. http://www.kimyaegitimi.org/sites/default/files/kontekst_uy gulamalari/kimya_egitimi/nufus_artisinin_kuresel_isinmay a_etkisi.pdf http://www.emo.org.tr/ekler/e36488879b32f47_ek.pdf, Aralık 2014. http://www.emo.org.tr/ekler/e36488879b32f47_ek.pdf 32

34 TEŞEKKÜRLER... 33


"ARZU GÖBEK FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI KÜRESEL ISINMA VE SEBEPLERİ 1-33." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları