Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Yönetimi Türker BAŞ. www.turkerbas.com İçerik Proje Nasıl Yönetilir? 4 Proje Nedir? 1 Proje Nasıl Başlatılır? 2 Proje Nasıl Geliştirilir? 3 Proje.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Yönetimi Türker BAŞ. www.turkerbas.com İçerik Proje Nasıl Yönetilir? 4 Proje Nedir? 1 Proje Nasıl Başlatılır? 2 Proje Nasıl Geliştirilir? 3 Proje."— Sunum transkripti:

1 Proje Yönetimi Türker BAŞ

2 İçerik Proje Nasıl Yönetilir? 4 Proje Nedir? 1 Proje Nasıl Başlatılır? 2 Proje Nasıl Geliştirilir? 3 Proje Nasıl Sonuçlandırılır? 5

3 Temel Davranışlar Nihai Hedefe Odaklanma Meydan Okuma Cesareti EsneklikAyrıntılı Planlama Ayrıntıların Yönetimi Sevecenlik ve Enerji

4 Temel Özellikler İnsan İlişkileri Becerisi İletişim Becerisi Planlama Becerisi Vizyon ve Sağduyu

5 İçerik Bölüm 1 Bölüm 2 Proje Nedir? Proje Nasıl Başlatılır? Proje Nasıl Geliştirilir? Bölüm 3

6 Proje Nedir? Farklı ve benzersiz bir ürün/hizmet Belli bir başlama ve bitiş noktası Ölçülebilir hedefler Sınırlı kaynaklar Geçici organizasyon

7 Proje Nedir?

8 (+) ve (-)’ler ( + ) Ödüller Yenilik Takım çalışması ( - ) Ayrıntılar Risk Zaman baskısı

9 Proje Yaşam Çevrimi Sorun, Amaç, Hedefler? Faaliyetler? Yarardaşlar? Sonuçlandırma Uygulama Geliştirme Planlama Ekibi bir araya getirin. Planı ayrıntılandırın. Süreci gözleyip kontrol edin. Kaydedilen ilerlemeyi rapor edin. Projeyi sonlandırın. Değerlendirme yapın.

10 Büyük Projeler Alt Proje Ana Proje Toplu Konut Projesi Konut Binaları Sosyal Tesisler Parklar Bahçeler Arıtma Tesisleri

11 Proje Yöneticisi Proje hedeflerini netleştirmek (üyeler ile birlikte) Projenin plan ve bütçesini hazırlamak Takım üyelerini seçmek. Görev ve sorumlulukları belirlemek Faaliyetlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak Yarardaşlarla iletişim kurmak

12 Proje Takımı Büyüklüğü projeye bağlı olarak değişecektir. Projeye katkısı (bilgi / beceri) ne olacak? Takıma uyum sağlayabilecek mi? Projeye ne kadar zaman ayırabilecek? Tam Zamanlı – Yarı Zamanlı Şirket İçi – Şirket Dışı

13 Yarardaşlar Proje bitiminde ortaya çıkacak ürün /hizmetten etkilenecek ve projenin sonuçlarını resmi / gayri resmi olarak onaylayacak taraftır. Örnek Proje: Şirketin Yeniden Yapılandırılması Resmi Onay: Yönetim Kurulu Gayri Resmi Onay: Tüm Çalışanlar

14 Destek Grupları Bilgisayar desteği, muhasebe, hukuk işleri, satın alma vb. konularda proje takımına destek veren kişi ve gruplardır. Proje planına dahil edilmeli. Tepe yönetiminin onayı alınmalı. Gerekli hatırlatma ve koordinasyon yapılmalı.

15 Başarısızlık Nedenleri Proje = Gelişme Başarısızlık Nedenleri Bir sorumlu belirlenmemesi, Bitiş tarihinin net olmaması, Hedefin / elde edilecek sonuçların baştan belirlenmemesi Herkesin faklı beklentiler içine girmesi Rutin işlerin ön planda olması, Katkı sağlayacak kişilerin iş yoğunluğu, Yapılacakların çok açık ve net olduğu düşünülerek “proje” olarak adlandırılmaması İşin aciliyeti öne sürülerek projelendirmeye zaman harcanmaması,

16 Proje Nasıl Geliştirilir? Bölüm 3 Bölüm 2 Proje Nasıl Başlatılır? İçerik Bölüm 1 Proje Nedir?

17 Planlama Sorunu Tanımlayın Yarardaşları Belirleyin Dengeyi Kurun Amaç Hedefleri Belirleyin Faaliyetleri Tanımlayın

18 Problemin Tanımlayın  Yapmak istediğiniz şeye ilişkin ihtiyaç ya da amaç nasıl algılanmaktadır?  İnsanların bunu çözülmesi gereken bir sorun olarak görmelerine ne yol açtı?  İnsanlar bu projenin başarısını ölçmek için hangi kriterleri kullanacaklar?

19 Yarardaşları Belirleyin  Çözüm ya da sonuçta kimler pay sahibi olacak?  Projeye ilişkin faaliyetlerden ya da sonuçlardan hangi işlevler ya da insanlar etkilenecektir?  Projeye kaynak – insan, mekan, zaman, araç ve para – katısında bulunacak olanlar kimlerdir?  Projenin sonuçlarını eninde sonunda kullanacak ve bundan yarar sağlayacak olanlar kimlerdir?  Çeşitli yarardaşların bu projeye ilişkin hedefleri hangi bakımdan farklılaşıyor?

20 Farklı Beklentiler…

21 Büyük Umutlar… PATRON / MÜŞTERİLER  Yetersiz Bütçe?  Yetersiz Zaman?  Yetersiz İnsan Kaynağı?

22 Proje Amaçlarını Belirleyin Proje Amacı B E C D A Somut Ölçülebilir Eylem Yönelimli Sınırlı ZamanlıGerçekçi

23 Örnek Proje Amaçları Amaç Haftalık toplantıların gündeme uygun olarak 2 saat içinde tamamlanmasını sağlamak. Amaç Müşterinin bankaya girmesi ile vezneye kabulü arasındaki süreyi en fazla 2 dakikaya indirmek.

24 Dengeyi Kurun Kalite = Zaman + Maliyet

25 Faaliyetleri Tanımlayın  Projenin sonuçlandırılabilmesi için nelerin yapılması gerekiyor?  Yapılması gerekenleri ne kadar parçalayabilirim?  Her bir faaliyet için gereken kaynak (insan, para, zaman) nedir?

26 Proje Nasıl Yönetilir? Bölüm 4 Bölüm 3 Proje Nasıl Geliştirilir? İçerik Bölüm 2 Proje Nasıl Başlatılır?

27 Geliştirme Bütçe Kritik Yol Zaman PlanınaZaman Tahmini Maliyetler Faaliyet Dizisi Proje EkibiGörevler

28 Proje Ekibi Siz Seçerseniz Beceriler / Uzmanlık Takım Çalışması Geçici Personel Oluşum Şekli Hazırsa… Uygun Görevlendirme Eğitim (Bütçe)

29 Planlama …  Tüm faaliyetleri listeleyin.  Her faaliyetin teslim edilecek sonucunu somutlaştırın.  Her faaliyet için kısa bir açıklama yazın.  Her faaliyet için düşünülen süreyi belirleyin.  Her faaliyet için o faaliyete başlanmadan önce tamamlanmış olması gereken faaliyetlerin listesini çıkartın.  Her faaliyetin en erken ne zaman başlayacağını hesaplayın.

30 Planlama …  Her faaliyetin en geç ne zaman biteceğini hesaplayın.  Zaman planını aksatabilecek dar boğazları tespit edin ve önlem alın.  Projenin kilometre taşlarını belirleyin.  Projenin tamamlanma tarihini göz önüne alarak kritik yolu oluşturun.  Planı tamamlayın.  Plana yönelik kontrol ve iletişim sistemi kurun.  Plandaki değişiklik ve ilerlemelerden herkesi haberdar edin.

31 Zaman Planı Yaparken…  Ekip üyelerinin deneyimlerinden yaralanın.  Büyük resmi ekip üyelerine açıklayın.  Hiçbir görevin 4-6 haftadan daha uzun sürmesine izin vermeyin.  Planı hazırlarken denetleyemeyeceğiniz ölçüde ayrıntıya girmeyin.  Bütün zaman dilimlerini gün ya da hafta biçiminde aynı birim cinsinden yazın.  İlk zaman planlamasına “fazla mesaileri” mümkün olduğunca dahil etmeyin.

32 Proje Ne Zaman Bitecek? D B C A Üretim tamamlandığında? İlk piyasaya çıktığında ? Belirli miktarda üretildiğinde? Hedeflenen satış rakamlarına ulaşıldığında? Projenin başarısı nasıl ölçülecek? Görev devri nasıl olacak?

33 Planlama … Projenin Adı: Takım Üyeleri: Projenin Amacı: Projenin Kapsamı:Elde Edilecek Sonuçlar: Tarih Faaliyetler / Alt ProjelerSorumlu8/4-14/415/4-21/422/4-28/429/4-5/5… … Notlar HazırlayanKontrolOnay

34 Örnek Proje FaaliyetGereklilik Tamamlanma Süresi A 5 gün B 3 gün C A ve B’nin tamamlanmış olması4 gün D B’nin tamamlanmış olması7 gün E A’nın tamamlanmış olması7 gün F C’nin tamamlanmış olması1 gün

35 Kritik Yol Diyagramı Günler ACDEBF 5 gün 3 gün 7 gün 4 gün Tahmini Bitiş: 12 gün Tahmini Başlangıç: 0 gün

36 Gantt Diyagramı

37 Gantt Diyagramı

38 Bütçenizi Oluşturun PersonelSeyahat Eğitim Malzeme MekanGenel Gider Kalemleri Sermaye Araştırma

39 Maliyet Kontrolü Bütçelenen Maliyetle Fiili Maliyetin Karşılaştırılması Planlanan İşlerin Bütçesel Maliyeti = PBM Tamamlanan İşlerin Bütçesel Maliyeti = TBM Tamamlanan İşlerin Fiili Maliyeti = TFM Maliyet Sapması= MS → TBM – TFM Program Sapması = PS → PBM – TBM

40 Maliyet Kontrolü

41 Bölüm 5 Bölüm 4 İçerik Bölüm 3 Proje Nasıl Yönetilir? Proje Nasıl Geliştirilir? Proje Nasıl Sonuçlandırılır?

42 Proje Yönetimin Bileşenleri Takip Eşgüdüm Yetki Devri Bilgilendirme

43 Temel Problemler Problem Sahaları Amaç İnsanZaman

44 Bölüm 4 Bölüm 5 İçerik Bölüm 3 Proje Nasıl Yönetilir? Proje Nasıl Geliştirilir? Proje Nasıl Sonuçlandırılır?

45 Değerlendirme Neler iyi gitti? Neler kötü gitti?

46 Sonuç Raporu  Projenin son durumu.  Projenin gelecekteki durumu.  Risk değerlendirmesi.  Diğer projelere yönelik bilgiler.

47 Büyük Projeler CRM Projesi Hızlı Sonuç İnisiyatifi Bütünleştirme Riskleri Uyum Sorunları Öngörülemeyen Problemler

48 Fişi Çekebilmek KARAR Projenin Hurda Maliyeti Yöneticinin Motivasyonu Sosyal Baskılara Tepki Örgütsel Atalet

49 Projelerle Yönetim Vizyon Add Your Text Strateji Hedef Strateji Hedef

50 Türker BAŞ


"Proje Yönetimi Türker BAŞ. www.turkerbas.com İçerik Proje Nasıl Yönetilir? 4 Proje Nedir? 1 Proje Nasıl Başlatılır? 2 Proje Nasıl Geliştirilir? 3 Proje." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları