Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

«MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ» Leonardo da Vinci Tematik İzleme Toplantısı 19-20 Aralık 20121 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "«MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ» Leonardo da Vinci Tematik İzleme Toplantısı 19-20 Aralık 20121 Ankara."— Sunum transkripti:

1 «MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ» Leonardo da Vinci Tematik İzleme Toplantısı 19-20 Aralık 20121 Ankara

2 Kalite Kültürü Kalite Güvencesi Yöntemleri Kalite Yönetim Sistemleri EQAVET Kalite Döngüsü Sunuş Planı

3 Kalite güvencesi politikalarının merkezindedir. Kalite güvencesi ve gelişimini her düzeyde destekleyen kapsayıcı bir örgütsel kültürdür. Zaman, özen ve kaynak gerektirir. Resmi ve bürokratik yapı ve işlemlerin ötesindedir. İyileştirme odaklı bir kalite kültürünün güçlendirilmesi, kurumsal kalite güvencesindeki kalite döngüsünün tamamlanmasına yardımcı olur. Kalite Kültürü

4 Kalite Güvencesi Yöntemleri Öz Değerlendirme Dış Değerlendirme Akreditasyon

5 «Kritik arkadaşlar» dış değerlendirmeye ayrı bir kalite katar; sürece saha bilgisini ve uzmanlığını getirir. Emsal, değerlendirilen ile eşittir (benzer kurumlarda çalışan meslektaşlar). Emsalin kullanılması, uzmanların yaptıkları işin kalitesiyle ilgili sorumluluğu üstlenmelerini pekiştirir. Ayrıca bu yöntem ucuz bir yöntemdir. Yeni bir Yöntem olarak Emsal Değerlendirme:

6 Tanım: Bir örgütü kaliteye yönelik olarak yönetmek ve kontrol etmek için koordineli olarak yapılan faaliyetler. Kaliteye dönük olarak yönetim ve kontrol; genellikle kalite politikasını ve hedeflerini, kalite planlamasını, kalite kontrolünü, kalite güvencesini ve kalite iyileştirmelerini içerir. Kalite yönetim sistemi, mesleki eğitimi sürekli iyileştirmek üzere; planlama, uygulama, değerlendirme ve gözden geçirme arasında dengeli bir ilişki kuran kalite döngüsüne dayalı bir araç olarak görülmelidir. Örnek: TKY, ISO 9001, EFQM Mükemmellik Modeli. Kalite Yönetim Sistemleri

7 18 Haziran 2009 tarihli Mesleki Eğitim ve Öğretimde bir Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesinin Kurulmasına ilişkin Tavsiye EQAVET Kalite Döngüsü-1 EQAVET Çerçevesi kaliteye ilişkin sistematik bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Ulusal mesleki eğitim ve öğretim sistemleri için EQAVET Çerçevesi (kalite kriterleri olarak bileşenleri, tanımlayıcı göstergeleri ve 10- gösterge) kalite yönetim sistemlerinin daha yapılandırılmış bir şekilde uygulanması için katalizör rolü oynayabilir.

8 Döngünün 4 aşaması-Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve Gözden Geçirme- kalite iyileştirmenin temel döngüsünü (the PDCA cycle) izler. Bu dört aşama, gösterge niteliğindeki tanımlayıcılar ile desteklenir. Bunlar birlikte mesleki eğitimin ortak çekirdek kalite kriterlerini oluşturur. Bunlar kalite güvencesi sistemlerini mesleki eğitime özgü hale getirirler. EQAVET Kalite Döngüsü-2

9 EQAVET Kalite Döngüsü-3 EQAVET Kalite Döngüsünün Aşamaları Ortak Çekirdek MEÖ Kalite Kriterleri Planlama Açık amaçlar ve belirlenen amacı gerçekleştirmeye yönelik tutarlı planlama Sistematik bir kalite yaklaşımının varlığı Uygulama Bir uygulama planının varlığı Kaynakların ve sorumlulukların açık bir şekilde tahsisi Değerlendirme İyi tanımlanmış bir değerlendirme sisteminin ve sistematik bir değerlendirme stratejisinin varlığı Değerlendirme için tutarlı ve hesap verebilir bir yöntemin kullanılması Gözden Geçirme Değerlendirme sonuçları, geri bildirim mekanizmaları ve planlama süreci arasında görünür ve belgelendirilmiş bir bağlantı

10 EQAVET Kalite Döngüsü-4 Planlama Sistematik bir kalite yaklaşımının varlığı Uygulama Bir uygulama planının varlığı Uygulama Bir uygulama planının varlığı Değerlendirme İyi tanımlanmış bir değerlendirme sisteminin varlığı Değerlendirme İyi tanımlanmış bir değerlendirme sisteminin varlığı Gözden Geçirme Değerlendirme sonuçları ve planlama süreci arasında bağlantı Gözden Geçirme Değerlendirme sonuçları ve planlama süreci arasında bağlantı ISO 9001, EFQM Mükemmellik Modeli Öz-Değerlendirme Dış Değerlendirme Akreditasyon Emsal Değerlendirmesi Öz-Değerlendirme Dış Değerlendirme Akreditasyon Emsal Değerlendirmesi Tanımlayıcılar 10-Gösterge Tanımlayıcılar 10-Gösterge

11


"«MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ» Leonardo da Vinci Tematik İzleme Toplantısı 19-20 Aralık 20121 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları