Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadınlarda Genital Enfeksiyonlar Levent Akman Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadınlarda Genital Enfeksiyonlar Levent Akman Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Kadınlarda Genital Enfeksiyonlar Levent Akman Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2 kuaecdfemoaDtif doku Süperfisyal hücreler (E) İntermediate hücreler (P) Parabazal hücreler (menopoz) Bazal hücreler Normal vagina florası – pH 3,8-4.5 – Genelde aerobik – Laktobasiller Patojenik potansiyel – Candida, Mycoplasma, Streptokoklar, Stafilokoklar, difteroid basiller, gardneralla Normal vajina

3 Normal vaginal sekresyonlar Normal vagina

4 Genital Enfeksiyonlara Yatkınlık Vaginal yolla cerrahi girişim Hijyen koşullarına uyulmaması Vaginal duş İlaç kullanımı (antibiyotik, OKS, kortikosteroid) Diabetes mellitus Gebelik

5 Vulvit – Vaginit – Servisit Yakınmalar – Anormal miktar ve özellikte akıntı – Rahatsızlık veren kötü koku – Vulvovaginal irritasyon – Vulvar kaşıntı, yanma, dizüri

6 Vajinal akıntı, mikrobiyal etyoloji Etyolojide infeksiyonlar başta gelir. Vajinit – Bakteriyel vajinozis (BV, %40-45) – Candida türleri (%25) – Trichomonas vaginalis (TV, %20) Servisit – Neisseria gonorrhoeae – Klamidya trachomatis

7 Klinik İnfeksiyonların tanısında yakınmaların hiçbiri tek başına belirleyici bulunmamıştır. – Kaşıntının olmaması kandidiazis’den – Kokunun olmaması BV’den uzaklaştırır. Fizik muayene bulgularının da tanıda etkisi sınırlıdır. – Kokunun olmaması kandidiazis ile ilişkilendirilmiştir.

8 Vulvovajinal kandidiazis Normal vajinal florada bulunan candida türlerinin artışı ile oluşur. Cinsel yolla bulaşan hastalık olarak kabul edilmez. % 80-90 etken Candida albicans’tır.

9 Vulvovajinal kandidiazis C. albicans (%80) C. glabrata (%14) C. tropikalis (%8) C. parapsilosis (%6)

10 Vulvovajinal kandidiazis Yatkınlık oluşturan nedenler – Kondom, diyafram, spermisid kullanımı – Oral kontraseptif ya da kortikosteroid kullanımı – Antibiyotik kullanımı – İmmünosupresyon – Diabetes mellitus – Uzun süreli damar içi kateter kullananlar – Gebelik

11 Vulvovajinal kandidiazis Beyaz, peynirimsi, kokusuz akıntı Vulvar kaşıntı, yanma, bazen disüri/disparoni Yoğun vajinal ya da vulvar eritem Prepubertal ve postmenapozal dönemde nadirdir. Yineleyen olgular sıklıkla premenstruel dönemde alevlenir.

12 Vulvovajinal kandidiazis Komplike olmamış kandida vulvovajiniti Komplike kandida vulvovajiniti ―Bir yılda 4 ve daha fazla tekrarlı semptomatik atak geçirenler, ciddi klinik seyir gösteren olgular, non- albicans vulvovajinal kandidozlar, kontrol altına alınamamış diyabetikler, immünsuprese hastalar ve gebeler ―Eksternal disüri, vulvar kaşıntı, ağrı, şişlik, kızarıklık, vulvada ödem, fissürler, peynirimsi koyu vajinal akıntı

13 Vulvovajinal kandidiazis Taze preparat örneğinde maya ve psödohifler görülür. – %10 KOH eklenmesi ile daha iyi görünür hale gelir. Kültür tanıda kullanılabilir. – %10-20 kadının normal florasında kandida mevcuttur. – Sık tekrarlayan komplike olgularda kültür ve duyarlılık testinin yapılması önem taşır.

14 Vulvovajinal kandidiazis Sentetik imidazol türevleri (topikal tedavi) – Clotrimazol %1 lik krem (Fungosten, Canesten) 1x1, 7 gün boyunca (vulvaya günde 3 kez), kronik ve dirençli vakalarda, 1x1, 14 gün – Clotrimazol 500 mg vag tb (Gyno-canesten) 1x1, tek doz

15 Vulvovajinal kandidiazis Sentetik imidazol türevleri (lokal tedavi) – Mikonazole nitrate 100 mg + Metronidazole 500 mg (Neo-penetran vaginal ovül) 1x1, 14 gün – Mikonazole nitrate 200 mg + Metronidazole 750 mg (Neo-penetran fort vaginal ovül) 1x1, 7 gün – Mikonazole nitrate 200 mg + Metronidazole 750 mg + Lidocain 100 mg (Neo-penetran fort-L vaginal ovül) 1x1, 7 gün – VVC, BV, TV (miks vaginit) etkin tedavi sağlıyor. – Mikonazole nitrate 100 mg + Metronidazole 500 mg (Nidazol-M vaginal tbl) 1x1, 14 gün

16 Vulvovajinal kandidiazis Sentetik imidazol türevleri (lokal tedavi) – Mikonazol nitrat 1200 mg (Miko-penetran vaginal ovül) 1x1, tek doz Kronik ve dirençli vakalarda 1x1, 3 gün – Tioconazol %6.5 luk vaginal merhem, 4.6 gr’lık tüp (Gyno-trosyd) 1x1, tek doz, gerekirse 1 hafta sonra tekrar – Isoconazol nitrate 600 mg vaginal ovül (Gyno-travogen) 1x1, tek doz – Fenticonazol nitrate 600 mg vaginal ovül (Gyno-lomexin) 1x1, tek doz – Fenticonazol nitrat %2 lik krem (Gyno-lomexin) 1x1, 3 gün süreyle

17 Vulvovajinal kandidiazis Lokal tedavi protokollerinin genelde uzun olması Krem ve ovullerle iç çamaşırların boyanması Yanma, kaşıntı (lokal irritasyonlar) Kullanım zorluğu oral tedavinin daha çok tercih edilebilir olmasını sağlamıştır.

18 Vulvovajinal kandidiazis Azol grubu (sistemik tedavi ) 1. Ketokonazol  Ketoral 200 mg tb 1x2, 5 gün  Nizoral 200 mg tb 1x2, 5 gün  Ketoral 400 mg ovül 1x1, 3 gün  Nizoral 400 mg ovül 1x1, 5 gün (KCFT açısından dikkat) 2. İtrakonazol  Funit kaps 100 mg 1x2, 3 gün 2x2, 1 gün  İtraspor kaps 100 mg 1x2, 3 gün (4,15 ve 28 lik) 2x2, 1 gün  Sporex vag kaps 100 mg 1x2, 3 gün 2x2, 1 gün

19 Vulvovajinal kandidiazis 3. Fluconazole  Candidin  Flucan (vaginal kapsül formu da bulunmakta)  Flurit-D  Flurit-G  Fluzole  Fungan  Kandizol  Trizol  Zolax

20 Vulvovajinal kandidiazis Topikal ajanlar ya da Flukonazole 150 mg kapsül, tek doz Yakınmalar 2-3 günde geçer. %80 ilk tedavi başarılı. Hiçbir tedavi veya uygulama şeklinin birbirine üstünlüğü yok.

21 Vulvovajinal kandidiazis Tedaviye Dirençli Olgular Fluconazole 150 mg kapsül 72 h ara ile 2 doz Uzun topikal rejimler (14 günlük) Zayıf topikal steroidler (%1 lik hidrokortizon) eksternal irritatif semptomları azaltabilir.

22 Yineleyen Vulvovajinal Kandidiazis Tedavisi Fluconazol 150 mg, 3 günde bir, 3 doz ardından, 6 ay süreyle Fluconazol haftalık tek doz 150 mg Itraconazole 400 mg ayda bir (Funit, Itraspor) Vaginal tedavi 7-14 gün

23 Gebelerde Vulvovajinal Kandidiazis Tedavisi Yanlızca intravaginal uygulama önerilmektedir. – Tek doz – Yoğun yakınmalarda 7 günlük tedavi

24 Bakteriyal Vaginoz Laktobasillerin azalıp yerini Gardnerella vajinalis, Bacteroides ve Mobilincus türleri gibi anaerob bakterilerin aldığı polimikrobiyal bir enfeksiyondur. Vajinal sekresyonda lökosit sayısının bir bakteriyel enfeksiyonda beklenenden oldukça az olması ve sorumlu mikroorganizmaların vajinal epitel hücrelerine invazyon yapmamaları nedeni ile bu olgulara vajinit değil, vajinoz adı verilmiştir (sadece yüzeyel hücre destrüksiyonu).

25 Bakteriyal Vaginoz Tüm vajinal enfeksiyonlar içinde en sık karşılaşılan tablodur. Yapışkan, süt gibi vajinal akıntı ve akıntıda az sayıda lökosit bulunması tipiktir. Mens ve cinsel ilişki sonrası akıntının kokusunda artış ve nadiren vulvovajinal kaşıntı vardır.

26 Bakteriyal Vaginoz Pozitif Whiff testi (vajinal sekresyona %10 KOH damlatıldığında, bol miktarda bulunan aminler nedeniyle balık kokusu oluşması) Vajinal pH > 4.5 Vajinal sürüntüde ‘clue cells’

27 Bakteriyal Vaginoz Yatkınlık oluşturan faktörler  Vajinal duş  RİA kullanımı  Yeni cinsel eş  Sigara kullanımı  Sık koitus  Birlikte klamidya ve gonokok enfeksiyonunun bulunması

28 Bakteriyal Vaginoz Bakteriyel vajinozu olan kadınlarda; ― Pelvik yangısal hastalık ― Postabortal pelvik yangısal hastalık ― Histerektomi sonrası vajen tepesi enfeksiyonu ― Anormal servikal sitoloji riski artar. Gebe kadınlarda vajinoz olması durumunda; ― Erken membran rüptürü, ― Koryoamnionit ― Sezaryen sonrası endometrit riskinde artış bildirilmiştir.

29 Bakteriyal Vaginoz Primer tedavi Metronidazole 500 mg tb, 2X1, 7 gün (Flagyl) Metronidazole jel 0.75%, 5 g intravaginal 1x1, 5 gün (Roza) Clindamycin krem %2,5 g intravaginal 1x1, 7 gün (Cleocin) Alternatif tedavi Metronidazole 2 gr tb, tek doz Clindamycin 150 mg kapsül, 2x2 veya 4x1, 7 gün (Cleocin, Clin, Klindan) Ornidazol 500 mg tb, 2x1, 5 gün (Biteral, Ornisid fort) Seknidazol 500 mg tb, 1x4, 1 gün (Flagentyl) Lokal tdv Neo-penetran vag ovül Nidazol-M vag tb Biteral vag tb (3 tb) Ornisid vag tb (3 tb)

30 Bakteriyal Vaginoz Gebelikte tedavi Yakınması olan gebeler tedavi edilmelidir. Erken doğum öyküsü olan gebelerde ilk görüşmede tarama ve tedavi önerilmekte Lokal tedavi önerilmemektedir. Metronidazole 250 mg 3x1, 7 gün veya Clindamycin 150 mg 2x2, 7 gün

31 TRİKOMONİAZİS Trichomonas vajinalis, tipik ‘silkinme’ tarzında hareketli, armut şeklinde görünen ve anaerop metabolizmayı benimseyen trofozoit formunda bir protozoondur. Hastalıklı kadın vajinası veya erkek üretrası ve prostat sıvısının parazitidir. Tanısı konulabilen en sık CYBH olarak kabul edilir.

32 TRİKOMONİAZİS Erkek enfekte ise bulaş hemen hemen kaçınılmazken (%65- 100), kadın enfekte ise bulaş % 15-60 arasında değişir. Trichomonal vajiniti olan kadınların % 60’ında eş zamanlı bakteriyel vajinozis de vardır. Diğer CYBH’ler açısından tarama (Gonore, Chlamidya, Sifiliz, HIV) yapılmalıdır. Gebelerde erken membran rüptürü ve preterm eylem için yüksek risk içerir.

33 TRİKOMONİAZİS  Yoğun, sarı-yeşil akıntı, vagina duvarlarına yapışık ve kötü koku.  Kaşıntı  Vulvovaginal eritem  Servikste noktasal mikrohemorajiler (çilek serviks)  Vaginal sekresyonların pH’ı > 5.0  Mikroskobi: motil parazit,  lökosit  Gram boyama ve Pap smear sensitiv ve spesifik değil.  Kültür  ELİSA  PCR,Florasan insütü hibridizasyonu

34 TRİKOMONİAZİS-tedavi Önerilen Metronidazole 2 gr oral tek doz Alternatif Metronidazole 500 mg 2x1, 7 gün Gebelik Metronidazole 2 gr oral tek doz TRİKOMONİAZİS-tedavi Başarısız ise Tekrar metronidazole 500 mg 2x1, 7 gün Bu da başarısız ise metronidazole 2 gr 1x1, 5 gün Tinidazole Fasigyn 500 mg/ 4 tablet Tek doz 2 gr veya 2 gün 2 gr Kültür

35 TRİKOMONİAZİS Tedavi bitimine ve semptomlar kaybolana kadar koitus yasaklanır. Eş tedavisi mutlaka yapılmalıdır !

36 Servisit Akut : Sıklıkla etken klamidya veya gonoredir. Kronik : Ektropion dokusunun kronik enfeksiyonudur. Akut servisitte akut enfeksiyonun tüm bulguları (ödem, hiperemi, frajilite, hassasiyet) vardır. Tedavide etkene yönelik antibiyotik verilir.

37 Servisit Yakınma olmayabilir (%60) Mukopürülan endoservikal akıntı (sarı-yeşil) Glandular epitel frajil, kanamalı

38 Servisit Mukopürülan akıntının gram boyaması 1.  sayıda nötrofil İntraselüler gram (-) diplococclar  gonokokal endoservisit 2. Gram boyama sonuçları negatifse  chlamidya servisiti

39 Servisit Neisseria Gonore – Servisit, PID, üretrit, – Bartholin, Skene – Fitz-Hugh-Curtis Sendromu (Perihepatit) Anormal vaginal akıntı, intermenstrual kanama, dizüri, alt abdominal ağrı ve disparonia Mukopurulan servikal akıntı ve kolay kanayan serviks Chlamydia trachomatis Kadın: bartholinitis, servisit, üretrit, PID, perihepatit, konjuktivit, rektit Erkek: akut üretrit, epididimit Cinsel yolla bulaş Tanıda Kültür spesifik, fakat pahalı ve sensitivitesi az Sürüntüden ELİZA

40 Klamidya trachomatis tedavisi  Azithromycin 1 gr tek doz Zitrotek 500 mg / 2 tablet Azatek 500 mg / 2 tablet Azitrotek 500 mg / 2 tablet veya  Doxycycline 100 mg 2x1, 7gün Monodoks 100 mg / 14 kap Tetradox 100 mg / 14 kap Eş Tedavi Edilmelidir.

41 Klamidya trachomatis alternatif tedavisi Erythromycin 500 mg 4x1, 7 gün (Eritro 500mg / 16 tb, Erythrocin 500 mg / 16 tb) Amoxicillin 500 mg 3x1,7 gün (gebe) (Alfoxil, Amoksina, Largopen, Remoxil) Ofloxacin 200 mg 2x1, 7 gün (Oflocide, Tarivid) Levofloxacin 500 mg 1x1, 7 gün (Cravit, Tavanic)

42 Neisseria gonorrhoeae tedavisi  Cefixime 400 mg tb tek doz (Suprax, Zimaks)  Ceftriaxone 125 mg IM tek doz (İesef, Rocephin, Unacefin)  Ciprofloxacin 500 mg tb tek doz (Ciflosin, Cipro, Ciproxin)  Ofloxacin 400 mg tb tek doz (Oflocide, Tarivid)  Levofloxacin 250 mg tb tek doz (Cravit, Tavanic) Birlikte “Chlamydial” tedavisi (Doxycycline 100 mg tek doz, 7gün) Eş Tedavi Edilmelidir.

43 SONUÇ Genital enfeksiyonlar önemli bir morbidite nedenidir. Hastalara tedavi verilirken mutlaka yatkınlık oluşturan faktörlerin ortadan kalıdırılmasına yönelik önlemler de anlatılmalıdır. TV, Gonokoksik ve Klamidyal servisitler ‘de mutlaka eş tedavisi yapılmalıdır. TV, Gonore, Klamidya enfeksiyonu varlığında diğer CYBH da taranmalıdır.


"Kadınlarda Genital Enfeksiyonlar Levent Akman Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları