Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NORMAL FAYLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NORMAL FAYLAR."— Sunum transkripti:

1 NORMAL FAYLAR

2

3 Normal Fay Düzlemi

4 Fault related microstructures: Slickenlines (or striaes) represent mechanical striations that develop during faulting.  Slickenlines give the direction of slip on fault planes.  They are oriented by their pitch: the angle between the strike line (= an horizontal line on the fault plane) and the striae.  The pitch can have any value in the range of 0 (horizontal striae) to 90º (striae perpendicular to the strike line). The picture below shows slickenlines on a fault plane in limestones.  The fault is a dip slip fault since the pitch of the slickenlines is close to 90º.  A trained eyes will also deduced the sense of motion, but we will see that later...

5 A small normal fault cutting Miocene tuffs and conglomerates east of Shoshone, California, near Death Valley. Although it is not obvious from the photo, the hanging wall block (left) moved down relative to the footwall, upon which the geologist is standing. (Note: the orange layer near the top of the hanging wall does NOT correlate with the orange layers low in the footwall.)

6

7 Normal Dip-slip Fault

8

9 Normal atım egemen oblik fay

10

11

12

13

14

15 from: http://www.rci.rutgers.edu/~geolweb/slides.html
geology/structural from:

16 Normal faylar Aktif kabuk uzamasının oldugu bölgelerde karakteristik olarak gelisir ve topografik desen, fay yüzeyindeki düsey bilesenle kontrol edilir. Bu bölgelerde uzun, bazen düz yüzeyli sırtlar veya horstlar, tekne seklinde çökmüs havzalarla (grabenlerle) birbirinden ayrılır

17 • Kıtasal bölgelerde yükselen horstlar, hızla asınmaya baslar ve erozyon artıkları bitisik grabenlerde birikir. • Bazı bölgelerde grabenler deniz seviyesinin altına da düsebilir.

18 • Kıtasal incelmelerle, magma yükselir ve fay boyunca veya graben içinde lav akıntıları gelisir ve volkanik faaliyetler izlenir. • Yeryüzünü kesen normal faylar, genellikle oldukça düzgün gidisli fay dikligi olustururlar ve bu fay dikligi genellikle fay izi ile çakısır.

19 • Fay dikliginin üst kesimleri zamanla erozyon nedeniyle asınır ve düsen kesimden geriye dogru ilerler. • Fakat dikligin alt kesimindeki aktif fayın hareketi nedeniyle diklik yenilenir.

20

21 • Yükselmis bloku kesen vadiler genellikle V-sekillidir.
• Fay dikligindeki ani degisimler nedeniyle, fay dikliginin önünde belirgin alüviyal yelpazeler gelisir.

22 • Dinginlik dönemlerinde vadi içinde biriken alüvyonlar, aktif dönemlerdeki fay hareketleri nedeniyle vadi tabanının yükselmesi sonucu yükselir ve devam eden erozyon nedeniyle vadi derinlestirilir ve askıda kalmıs teraslar olusur.

23 • Ana faya parallel gelismis ikincil faylara baglı diklikler de izlenebilir. Ancak bunlar genellikle erozyonla yüzeyde belirsizlesebilir.

24 • Eger hareket egemen olarak bir fay takımında gelisirse, (listrik fay tipinde) oldugu gibi, asagı ötelenen bloktaki dönme hareketi nedeniyle, havzayı dolduran sedimentlerin kalınlıgınde belirgin bir degisim izlenir.

25 • Eger hareket egemen olarak bir fay takımında gelisirse, (listrik fay tipinde) oldugu gibi, asagı ötelenen bloktaki dönme hareketi nedeniyle, havzayı dolduran sedimentlerin kalınlıgınde belirgin bir degisim izlenir.

26 • Eger hareket egemen olarak bir fay takımında gelisirse, (listrik fay tipinde) oldugu gibi, asagı ötelenen bloktaki dönme hareketi nedeniyle, havzayı dolduran sedimentlerin kalınlıgınde belirgin bir degisim izlenir.

27 NORMAL FAYLARLA GELİŞEN YÜZEY ŞEKİLLERİ
Fay diklği üzerinde gelişen üçgen yüzeyler (triangular facets) ve allüvyon yelpazeleri.

28

29 Fay dikliğinden obsekant ve resekant fay dikliklerinin oluşması

30 NORMAL FAYLARLA GELİŞEN YÜZEY ŞEKİLLERİ
Eğimli tabakaları kesen bir normal fayda blokların aynı seviyeye kadar aşınması nedeniyle ortaya çıkan yanal ötelenme.

31 Üçgen yüzlerin oluşumu

32 Oblik fay üzerinde üçgen yüzlerin gelişimi

33

34

35

36 Fay dikliğinin morfolojik evrimi

37 Black Mountains ‘de bir kaplumbağa sırtı fayı

38 Kaplumbağa sırtı ve düşük açılı normal fayların oluşumu

39 Kaplumbağa sırtı faylarını kesen normal faylar (Death Valley, Black Mountains)

40 Black Mountains ‘ de bir Normal fay

41 Death Valley’de bir alüvyal yelpaze

42 Bir alüvyal yelpazenin morfolojisi

43 Death Valley ‘de bir deprem fayı basamağı ile kesilmiş alüvyal yelpaze

44 Death Valley ‘de bir deprem fayı basamağı ile kesilmiş alüvyal yelpaze

45 Teton Range eteğinde Mg: 7’ lik fay dikliği

46 Fay basamağı (Owens Valley)

47 Fay basamağı (Owens Valley)

48 Hilton Creek Fayı

49 Hilton Creek Fayı

50 Hilton Creek Fayı

51 Owens valley 1872 kırığı

52 Tipik ‘Basin and Range’ topoğrafyası

53 ‘Basin and Range’ ‘de morfolojik gelişmeler

54 ‘Basin and Range’ morfolojik evrimi

55 Horst ve graben

56 Graben - yarı Graben

57

58 Wildrose Graben, Southern California

59 İzlanda’da Atlantik ortası riftlerinden çeşitli manzaralar

60 İzlanda’da Atlantik ortası riftlerinden çeşitli manzaralar

61 NASA/TSADO/Tom Stack

62 Sedimentation takes place during faulting;
Also block rotation domino-style

63 Listric fay Some problems with the model-
Most faults look listric and low angle Listric fay

64 Listrik rotasyonel faylar derinde birbirlerine kavuşurlar

65 Düzlemsel faylar derine doğru yok olurlar

66 Listric: curved faults that flatten with depth
listric normal fault

67

68

69 Listric fay

70 Where the dip of a normal fault's surface is very gentle or almost flat, it is referred to as a detachment fault or low-angle normal fault. Detachment faults are common in the desert areas of California.  

71 Contact of detachment surface.

72 Steep normal fault above detachment surface.

73

74

75 Çekirdek Karmaşığı Core Complex

76 Detachment folds and soft-sediment deformation in Pennsylvanian sedimentary rocks near Tres Ritos, New Mexico.

77

78

79 Düzlemsel normal faylar
Rotasyonel listrik normal faylar

80 Traditionally steeply dipping faults inclined at about 60 degrees.

81 Ramp geometri

82 Fault-line scarp of normal fault in Andes
Fault-line scarp of normal fault in Andes. Gneissic mylonites sample from this exposure. Represents exposure of a type of core complex (photo by Glenn Wallace).

83 Saf Makaslama Basit Makaslama

84


"NORMAL FAYLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları