Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STOK YÖNET İ M İ MBA OPERASYON YÖNETIMI Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STOK YÖNET İ M İ MBA OPERASYON YÖNETIMI Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı."— Sunum transkripti:

1 STOK YÖNET İ M İ MBA OPERASYON YÖNETIMI Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı

2 İ çerik  Ekonomik Sipariş Miktarı(ESM)  Duyarlılık Analizi  İ ndirimler  Bütün birimler  Katlamalı  Fırsat indirimi

3 Varsayımlar: Temel ESM modeli  Talep  Sabit –De ğ işken  Bilinen-Randam  Sürekli-Kesikli  Teslim Zamanı  Anlık  Sabit-de ğ işken(Deterministik-Stokastik)  Parçaların ba ğ ımlılı ğ ı  Ba ğ ımsız  İ lişkili  Kontrantli, senetli  Gözden geçirme zamanı  Periyodik-Sürekli  Kapasite/Kaynaklar  Sınırsız-Sınırlı  İ ndirimler  Yok  Bütün birimler veya göreceli  Fazla talep  Yok  Bütün talepler siparişlendiriliyor  Kayıp siparişler  İ kame  Bozulma  Yok  Zamanla do ğ ru orantılı  Planlama donemi  Tek donem  Sinirli donem  Sonsuz  Ürün adedi  Tek  Çok

4 Kullanılan Semboller  TM=Toplam maliyet (TL/zaman) – total cost  D=Ortalama talep (birim/zaman) - demand  C s =Sipariş maliyeti (TL/sipariş) – Ordering cost  C e =Elde tutma maliyeti(TL/elde tutulan TL/zaman) – Holding cost  C a =Alım maliyeti (TL/birim) – Purchase cost  S=Sipariş miktarı (birim/sipariş) – Order Quantity  T=Sipariş çevrim zamanı(zaman/sipariş) –o rder cycle time

5 Sipariş miktarı-

6 Toplam Maliyet  TM= Alım+Sipariş+Elde tutma+Elde bulundurmama  İ lgili maliyetler  Alım maliyeti-C a  Sipariş maliyeti-C s  Elde tutma maliyeti-C e

7 Ekonomik Sipariş Miktarı

8 Örnek  Bir ürüne olan yıllık talep 2.000 birimdir. Ürünü sipariş etme maliyeti 500 TL’dir. Her bir ürünün maliyeti 50 TL olup 95 TL’ye satılmaktadır. Elde tutma maliyetinin %25 oldu ğ u tahmin edilmektedir  ESM, toplam maliyet ve çevrim zamanı nedir?  Cevap:  D=2000 birim, C_s=500 TL/sipariş, C_e=0.25, C_p=50 TL  Q*=400 birim  TM= 5000 TL/yıl  T*=0.20 yıl veya 73 gün

9 Örnek:  Bir banka için, şehrin de ğ işik yerlerindeki ATM’lerine paraların yüklenmesi işleminin maliyeti 30 TL olmaktadır. Müşteriler ATM’lerden günlük 2000 TL çekiş yapmakta ve banka ATM’lerde durmayan mevduatından %10 kazanmaktadır. Paraların 1000 TL’lik birimler oldu ğ u düşünülürse: D ~ 2000*(365) = 730.000 TL/yıl. Ce ~ 10%(1000 TL) = 100 TL yıllık her bin TL için Cs ~ 30 TL S* = 20.900  Her 10 günde bir değiştirme.

10 Toplam maliyet-Sipariş Miktarı

11 Optimal olmayan ESM’nin etkisi QSC s /Q (TL) C h C p S/2 (TL) TM 20005001250013000 500200031255125 4002500 5000 200500012506250 205000012550125

12 ESM’nin duyarlılı ğ ı TM, S ile nasıl değişmektedir?

13 ESM’nin duyarlılı ğ ı

14  E ğ er talep tahminimiz do ğ ru de ğ ilse ne olur?  E=Gerçek Talep/Tahmin edilen Talep  S’=Tahmin edilen ESM  S*=Gerçeklesen talep verildi ğ inde hesaplanan gerçek ESM

15 ESM’nin paremetre hatasına duyarlılı ğ ı DES*/S’TM’/TM* 2000.100.321.74 10000.500.711.06 15000.750.871.01 18000.900.951.00 20001.00 30001.501.221.02 40002.001.411.06 2000010.003.161.74 Eğer tahmin edilen talep D’=2000 olup da gerçek talep şöyle olsaydı:

16 ESM’den çıkarımlar  Toplam stokla sipariş miktarı arasında direkt bir ilişki vardır.  Toplam maliyet de ğ işimlere izafiyeden duyarsızdır. TM:  S- sipariş miktarlarındaki yuvarlama hatalarına  D- talep tahminindeki hatalara  C e, C s,C a -maliyet parametrelerindeki hatalara nispeten çok sa ğ lamdır.  Dolayısı ile ESM varsayımlarındaki büyük kısıtlara ra ğ men geniş olarak kullanılır.

17 Sipariş miktarına Göre indirimler  İ ndirim çeşitleri  Bütün ürünlere indirim  Artışlı indirim  Fırsat –bir kere –indirimi  Bu indirimler sizin sipariş miktarındaki kararlarınızı nasıl etkiler?

18 Bütün ürünlere indirim Yol:  -En büyük miktarlıdan başlayarak S* hesapla.  -E ğ er S* sınırdan küçük ise sınırı kullanarak toplam maliyeti hesapla.  -S* sınırdan büyük ise S* kullanarak toplam maliyet hesapla.  Di ğ er sınırlarla devam et.  En küçük maliyetli olanı seç. Birim maliyet [C ai ] Fiyat indirim miktarı [FIM I ] 50.000 45.00500 40.001000

19 Bütün ürünlere indirim Alış maliyetinin-indirime söz konu olan- TM fonksiyonuna katılması gerekir.

20 Bütün ürünlere indirim

21

22 Bütün ürünlere indirim :Yöntem 1C ai 40 TL45 TL50 TL 2FIM10005000 3ESM[C ai] 447421400 4S ai 1000500400 5D C ai 80,00090,000100,000 6C s D/S ai 1,0002,0002,500 7C e C ai S ai /25,0002,8122,500 8TM[S ai ]86,00094,812105,000 Örnek: D=2000 birim/yıl C e =0.25 C s =500 TL C ai Fiyat İndirimleri 50 TL, 0 ile <500 birim 45 TL, 500 ile <1000 40 TL, 1000+ birim

23 Artışlı İ ndirim

24

25 Index i=3i=2i=1 1C ai 40 TL45 TL50 TL 2FIM10005000 3Fi750025000 4ESM[C ai ]17891033400 5S ai 1789400 6C pe 44.1950.00 7C pe D88.384,57100.000 8C s D/S ai 558.972,500 9(C h C pe S ai )/29.882,502500 10TC[S ai ]98.826,04105.000

26 Fırsat İ ndirimi

27  C af = Fırsat indirimli ürünü satın alma fiyatı (TL/birim)  S f =Fırsatlı indirim ürün miktarı (birim)  TM f =Fırsatlı indirimin Toplam Maliyeti


"STOK YÖNET İ M İ MBA OPERASYON YÖNETIMI Doç. Dr. Mustafa Yüzükırmızı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları