Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Safranbolu Turizm Master Planı 2015-2023 Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Safranbolu Turizm Master Planı 2015-2023 Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Safranbolu Turizm Master Planı 2015-2023 Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi

2 SUNUŞ Turizm dünyanın en büyük ekonomik sektörlerinden birisi olarak hızla gelişmektedir. Turizm; ekonomik büyüme, yoksullu ğ un azaltılması, do ğ al ve kültürel kaynakların korunması için iyi bir gelişme fırsatıdır.

3 Bununla birlikte turizm; ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel özgünlüklerine zarar veren, do ğ al ve kültürel mirası tehdit eden bir unsur haline de gelebilmektedir. Bu nedenle turizm gelişimin akıllıca planlanması ve yönetimi önem arz etmektedir.

4 Safranbolu Turizm Master Planı; Safranbol’da turizm gelişimin planlanması ve yönetimi açısından önem arz eden bir çalışmadır. Bu çalışma; artan rekabet ortamında Safranbolu turizmini 2015-2023 yıllarını kapsayan dönemde destekleyebilecektir.

5 GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ Planda Safranbolu turizminin mevcut ve potansiyel durumu analiz edilmiştir. Plan çalışması; Safranbolu turizmine yönelik şu 6 alt kategori üzerinde ele alınmıştır:

6 -Mevcut Durum Analizi -Turizm ve Rekreasyon Analizi -Stratejiler -Turizm SWOT Analizi -Uygulama Planları -Strateji-Eylem Uygulama

7 SAFRANBOLU TURİZMİNE YÖNELİK TEMEL STRATEJİLER SAFRANBOLU TURİZMİNE YÖNELİK TEMEL STRATEJİLER Turizm Ürünü Geliştirme Turizm Pazarlaması İ nsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Turizm İ lgili Altyapının Geliştirilmesi Turizm Sektörünün Dönüşümü Turizmde Araştırma ve Bilgi Turistik Emniyet ve Güvenlik Turizm Sektörünün Yönetimi

8 Turizm Ürünü Geliştirme Eylem Planı  Safranbolu ve çevresinde özellikle turistik açıdan çekicili ğ i bulunan köyler tur programlarına dahil edilmeli.  Safranbolu'ya özgü, başta eski elişi ürünler olmak üzere yöresel yiyeceklerin de üretilmesi, tanıtılması ve satışındaki sorunlar ortadan k aldırılmalı.

9 Turizm Ürünü Geliştirme Turizm Ürünü Geliştirme  Yeni tur güzergahları tur programlarına dahil edilmeli. Örne ğ in; Yenice ve çevresi,  Yöresel nitelikteki lokum, reçel, marmelat, pekmez, tarhana, yayım, asma yapra ğ ı (salamura asma yapra ğ ı) küçük atölyelerde canlı performansla ziyaretçilerle birlikte yapılarak satışa sunulmalıdır.

10 Turizm Ürünü Geliştirme Turizm Ürünü Geliştirme  Yöreye gelen yabancı ziyaretçilerinde damak zevkleri dikkate alınarak onlara yönelik menülerin sunulması.  Safranbolu ve çevresindeki av turizmi olanakları geliştirilmeli.

11 Turizm Ürünü Geliştirme Turizm Ürünü Geliştirme  Safran yetiştiricili ğ i geliştirilmeli ve yıllık üretim miktarının arttırılarak turizmin alternatif alanlarında kullanılır hale getirilmesi.  Safranbolu’da uygun bir bölgede kongre ve kültür merkezi yapılması.  Somut olmayan kültürel miras, (hamam, kına gecesi, folklorik oyunlar ve kışın evlerde oynanan di ğ er oyun türleri gibi etkinlikler) drama edilerek ziyaretçilerin katılımı sa ğ lanmalı.

12 Turizm Ürünü Geliştirme  Kültürel dokunun önemli bir parçasını oluşturan demircilik, bakırcılık ve yemenicilik faaliyetleri turizm açısından da önemli bir çekim unsuru olup, bu unsurların turistik ürüne dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapılmalı.

13 Turizm Pazarlaması Eylem Planı Turizm Pazarlaması Eylem Planı  Safranbolu turizmine yönelik ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmaları (fuarlara katılım, broşür, yayınlar vb.) ortak akıl ve finans kayna ğ ı ile gerçekleştirilmeli.  Yerli ziyaretçi talebinde belirli düzeyde elde edilmiş olan tanıtıcı faaliyetlerin yabancı ziyaretçiler bakımından da yakalanabilmesi için iç turizme yönelik tanıtıcı faaliyetlerin devam ettirilmesi ile birlikte uluslararası tanıtım etkinlikleri de gerçekleştirilmeli.

14 Turizm Pazarlaması Eylem Planı  Safranbolu'ya gelen ziyaretçilere sunulmak üzere tanıtım amaçlı "Seyahat Rehberi" kitabı ve yöre ile ilgili alternatif tanıtıcı yazılı ve görsel materyaller farklı dillerde hazırlanmalı.

15 Turizm Pazarlaması  Safranbolu’da turizm işletmeleri turistlere çeşitli indirimler şeklinde promosyonlar uygulamalı.  Yöreye yönelik tur programlarının geliştirilmesi için web tabanlı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması.  Safranbolu'nun marka şehir hüviyetinin sürdürülmesinde sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması.  Safranbolu’ya tur düzenleyen halihazırdaki ve potansiyel seyahat acentelerine yönelik info gezileri düzenlenmeli ve pazarlama stratejileri geliştirilmeli.

16 Turizm Pazarlaması  Yöresel standartlara uygun bir şekilde yiyecek içecek ürün hizmeti satan işletmeler yöresel bir logo ile tescillenmeli.  İ stanbul ve Ankara’da her 3 yılda bir Safranbolu tanıtım günleri düzenlenmeli.  Yöresel gıda ürünlerinden co ğ rafi işaret alınmamış olan ürünler tescillenmeli.

17 Turizm Pazarlaması  Safranbolu ve çevresinde dizi ve film çekimlerine yönelik film platoları oluşturulmalı.  Toplu taşıma alan ve araçlarında Safranbolu'yu tanıtıcı görseller yayınlanmalı.  Konaklama işletmelerinin fiyat belirlemesinde rakip destinasyonların uyguladı ğ ı fiyatlar dikkate alınmalı.

18 Turizm Pazarlaması  Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin yanı sıra Uluslararası Mimari Proje Festivali ba ğ bozumu ve safran hasadı ve geleneksel yöresel mutfak şenli ğ i gibi yörenin sahip oldu ğ u de ğ erleri ön plana çıkarıcı etkinlikler düzenlenmeli.  Tüm dünyada yaygın olarak seyahat eden üçüncü yaş gruplarına (60 yaş üzeri) yönelik pazarlama faaliyetleri (Örne ğ in, hafta içi fiyat indirimleri uygulamaları vb.) geliştirilmeli.

19 Turizm Pazarlaması  Yöreye özgü ürünlerin ambalajlama ve markalaşma sa ğ landıktan sonra satışı yapılmalı.  Ulusal ve uluslararası nitelikteki bilimsel ve mesleki toplantıların yapılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sa ğ lanmalı.

20 Turizm Pazarlaması Turizm Pazarlaması  Aynı özelliklere sahip di ğ er destinasyonlardan Safranbolu'nun farklılı ğ ını vurgulayan tanıtım çalışmaları yapılmalı.  Tarihi nitelikteki restorasyon çalışmalarını içeren belgeseller hazırlanarak ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarında yayınlanması sa ğ lanmalı.

21 İ nsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eylem Planı İ nsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eylem Planı  Yöredeki somut ve soyut mirası yansıtabilen bilinçli turizm rehberleri yetiştirilmeli.  Turizm konusunda yeterli yetkinliğe ulaşması için iletişim, turizm, satış ve pazarlama konularında yerel halka eğitim verilmeli.

22 İ nsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İ nsan Kaynaklarının Geliştirilmesi  Restorasyon işlerinde çalışabilecek yerel ustaların e ğ itimi sa ğ lanarak niteliksel ve niceliksel olarak geliştirilmeli.  Turizm sektörüne yönelik faaliyet gösteren işletmeler bünyelerinde yabancı ziyaretçilerle etkin iletişim sa ğ layabilecek farklı yabancı dil bilen eleman bulundurmalı, bulunamaması halinde buna yönelik e ğ itimler verilmeli.

23 İ nsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İ nsan Kaynaklarının Geliştirilmesi  İ şletmeler bünyesinde nicel ve nitel yeterlili ğ e sahip iş görenler istihdam edilmeli.  Yabancı turistlere yardımcı olma konusunda polis, zabıta, şoförlere yönelik yabancı dil e ğ itimi verilmeli.

24 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Eylem Planı Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Eylem Planı  Bisiklet, yürüyüş ve ekstrem sporlara ev sahipliği yapabilecek parkurlar hazırlanarak ziyaretçilerin hizmetine sunulmalı.  Turistik ürünlere ulaşım güzergahlarının şehrin kimliğine uygun nitelikli hale getirilmesi.  Turistik alanlara yönelik bilgi amaçlı yön levhaları ve haritalar uygun aralıklarla ilgili mekanlar üzerinde yerleştirilmeli.

25 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Trafik sorunu ba ğ lamında tarihi çarşı bölgesinde özellikle karşılaşılan trafik yo ğ unlu ğ unun azaltılması için alternatif trafik akış güzergahları, otoparklar ve yolcu indirme bindirme noktaları belirlenmeli.

26 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Atıl durumda olan Akçasu mahallesine yönelik olarak restorasyon ve rekreasyon alan düzenlemeleri yapılarak alternatif turizm mekanları oluşturulmalı.  Gümüş Mahallesi, Mezarlık, Tabakhane Bölgesi, Hasan Dede tepesi gibi alanlarda otopark çözümlemesi yapılmalı.

27 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Tarihi çarşı bölgesindeki bina çatılarında bulunan güneş enerji panelleri, antenler vb. ürünler kaldırılmalı.  Kentteki mevcut tarihi nitelikteki çeşmeler işlevlerini görür hale getirilmeli.  Ana giriş arterleri üzerinde kent kimli ğ ini yansıtıcı unsurların yanı sıra çevre düzenlemeleri yapılarak ziyaretçiler üzerinde olumlu kent imajı vurgusu sa ğ lanmalı.

28 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Şehir trafik akışı içinde otopark yön levhaları bulundurulmalıdır.  Safranbolu'da gezilecek yerlerle ilgili bilgiler sunan ve akıllı telefon teknolojisi ile uyumlu çalışabilen QR Code (kare kod) haritalarının oluşturulması ve turistik mekan ve zeminlere yerleştirilmesi.  Çarşı kesiminde ve şehir giriş noktalarında yeterli aydınlatma yapılmalı.

29 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Belirli ebatta ve renkte (kahverengi zemin üzerine sarı gibi), standart malzemeden yapılmış işletmeleri gösteren levhaların görüntü kirlili ğ i yaratmayacak şekilde sokak girişlerine asılması.  Tarihi çarşı bölgesinin ısınma sorunu giderilmeli.

30 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Safranbolu kent girişinde otoparklı bir turizm danışma merkezi kurulmalı, kenti ziyaret için gelen misafirler bu mekanda ziyaret imkanları konusunda bilgilendirilmeli.  Yöreye gelen ziyaretçilerin e ğ lence ihtiyaçları kapsamında tarihi çarşı kesimi dışında e ğ lence mekanlarının oluşturulması.  Safranbolu'da yöresel mutfak kültürünü yansıtan yiyecek içecek işletmeleri geliştirilerek sayısal olarak da artırılmalı.

31 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Safranbolu sokak taşları orijinal kimli ğ ini muhafaza ederek kullanım rahatlı ğ ı sa ğ layıcı hale getirilmelidir.  Şehir merkezinde (Kıranköy) trafik akışını rahatlatmak amacıyla karayolları hastane altı arasında battı-çıktı yapılmalı.

32 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Bölgede çıkan tarihi nitelikteki de ğ erlerin Safranbolu'nun tarihi mekanları ile uyum ve estetik sa ğ layarak sergilenebilecek nitelikte müzeler (Kent Etnografya Müzesi, Tabakhane bölgesinde dericilik müzesi) kurulmalı.  Safranbolu ile etkileşimli konumda bulunan Karabük ilindeki Kardemir Demir Çelik Fabrikası girişinde fabrikanın tarihi geçmişi ve önemini yansıtıcı "Demir-Çelik Müzesi" kurulması ve ziyaretçilere hizmet vermesi sa ğ lanmalı.

33 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Hıdırlık tepesi, Sarıçiçek Da ğ ı, Bulak ma ğ arası ba ğ lantılı teleferik sisteminin kurulması.  İ şletme ve konutların kendilerine ait otopark alanları oluşturmalarına yönelik tedbirler alınmalıdır.  Trafi ğ i yo ğ unlu ğ unu azaltmak için alternatif çevre yolları yapılmalı.  Şehre yönelik havayolu ve yüksek hızlı tren (Ankara-Karabük- Zonguldak) hizmetleri getirilmeli.

34 Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi  Tarihi Çarşı ve Safranbolu bünyesinde yer alan camilerin mimari yapısına uygun olarak restorasyonu ve kullanımı sa ğ lanmalı.  Karayolu il ba ğ lantı giriş levhalarının oldu ğ u alanlarda turistik nitelikli Safranbolu levhasının da bulundurulması.

35 Turizm Sektörünün Dönüşümü Turizm Sektörünün Dönüşümü  Konaklama, yeme içme vb. işletmelerinin seyahat acenteleri ile iş birlikteliklerinin yanı sıra dikey bütünleşmelerine yönelik çalışmalar yapılmalı.  Bireysel seyahat e ğ iliminde olan ziyaretçilere yöreye yönelik bilgi verici dijital rehber cihazların hazırlanması ve ziyaretçilere sunulması.

36 Turizm Sektörünün Dönüşümü Turizm Sektörünün Dönüşümü  Tarihi konakların sadece mimarisi ile de ğ il içinde barındırdı ğ ı etnografik de ğ er taşıyan eşyaları ile birlikte otantikli ğ inin korunması.  Turizm yatırımlarındaki indirimlerden faydalanabilmek için kent ve/veya bölge ölçe ğ inde turizm kenti/bölgesi ilan edilmeli.

37 Turizm Sektörünün Dönüşümü Turizm Sektörünün Dönüşümü  Her bir soka ğ a Safranbolu kimli ğ ini ifade eden bir temanın isim olarak verilerek işlenmesi. “Örne ğ in; Tabakhane bölgesindeki ilgili soka ğ a “Dericiler” soka ğ ı adının verilmesi.”

38 Turizmde Araştırma ve Bilgi  Ziyaretçi memnuniyet anketleri sonuçlarından elde edilen tecrübelerin kamu ve özel kurumlar arasında paylaşımı sa ğ lanmalı ve buna yönelik tedbirler alınmalı.  Safranbolu ile ilgili kitap, makale vb. yazılı ve görsel dokümanların tek bir birimde toplanarak dijital arşiv oluşturulmalı.

39 Turizmde Araştırma ve Bilgi Turizmde Araştırma ve Bilgi  Safranbolu turizmine yönelik elde edilen bilgilerin dijital ortama aktarılması ve de ğ işik dillere çevrilmesi.  Bölgenin sahip oldu ğ u de ğ erler dikkate alınarak yatırım ve modernizasyon teşviklerinden daha fazla faydalanılması do ğ rultusunda çalışmalar yapılmalı ve potansiyel yatırımcılar bilgilendirilmeli.

40 Turizmde Araştırma ve Bilgi Turizmde Araştırma ve Bilgi  Yöresel yiyecek ve içeceklerde standart reçetelerin oluşturularak üretim ve sunumları gerçekleştirilmeli.  Yöresel yemeklere yönelik araştırma yapılarak kayıt altına alınmalı.  Safranbolu merkez ve çevresindeki tescilli ve tarihi nitelikteki bütün yapıların röleve çalışmaları yapılarak arşivlenmeli.  Yöredeki proje uygulamalarına yönelik devlet finans destek miktarlarının artırılması için lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesi.

41 Turizmde Araştırma ve Bilgi Turizmde Araştırma ve Bilgi  Bölgede yüzey araştırması yapılarak arkeolojik de ğ erlerin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik kazı çalışmaları başlatılmalı.  Tarihi binalarda hizmet kalitesinin artırmak için küçük ölçekli ilavelere ve kot farklarından do ğ an toprak altında kalacak eklemelere izin vermeli. Bununla ilgili yasaların revize edilmesine yönelik çalışmaların yapılması.  Safranbolu kültür ve mimari yapıları araştırma merkezinin kurulması.

42 Turizmde Emniyet ve Güvenlik Eylem Planı  Safranbolu destinasyonuna gelen turistleri otel, pansiyon ve ma ğ azalara götüren kişiler (Hanutçu) ile gezintiye veya alışverişe çıkmış turistlerin satıcılar tarafından rahatsız edilmeleri engellenmeli.  Turistlere yönelik yerel hizmetlerin daha etkin ve yeterli düzeyde sunulmasında ilgili alanlarda görev yapabilecek nitelikli turizm zabıtaları istihdam edilmeli.

43 Turizmde Emniyet ve Güvenlik  Tarihi mekanların yangına karşı korunması için elektronik izleme sistemi kurulmalı ve yeterli sayıda hidrat noktaları oluşturulmalı.  Tarihi çarşıya yakın alanlarda göletler oluşturularak havadan müdahale edilebilme alternatifleri sa ğ lanmalı  Münferit binalarda yangın önleyici ve yangına müdahale edici teknolojik sistemler kurulmalı.

44 Turizm Sektörünün Yönetimi Eylem Planı  Safranbolu'da Kent Turizm Üst Kurulu oluşturulmalı. Bu kurul Safranbolu destinasyonuna ilişkin yerel stratejiler geliştirmeli.  Safranbolu'da turizm işletmelerinin denetiminde tek düzeli ğ in sa ğ lanması için "Standart Kontrol Listesi" (CheckList) oluşturulmalı.

45  Turizm ile ilgili danışma büroları nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmeli ve nitelikli büro sayısı artırılmalı.  Konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri sahip oldukları nitelikler ve sunmuş oldukları hizmetlere göre sınıflandırılarak, periyodik olarak denetlenmeli.  Ziyaretçilerin kalış süresini artırmak için tur program içerikleri yörenin özelliklerini bütünüyle yansıtan daha kapsamlı nitelikte olması sağlanmalı.

46 Turizm Sektörünün Yönetimi  Hediyelik eşya sektöründe kaliteli ürünlerin fiyat standardizasyonu ile piyasaya sunulması sa ğ lanmalı.  Hediyelik eşya satan işletmelerin fiziksel mekân sınırlarının düzeni, temizli ğ i, tefrişi ve satılan ürünlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından denetime tabi tutulması.

47 Turizm Sektörünün Yönetimi  Safranbolu’da faaliyet gösteren turizm işletmelerine yönelik dernekler tek çatı altında toplanmalı.  Nitelikli ve yok olmaya yüz tutmuş yapılar toplu olarak belirlenerek öncelik sırasına göre devletin ilgili fonlarından destek sa ğ lanmalı.  Restorasyon proje çalışmalarında ince yapı detayları verilerek özgün malzeme ve biçim kullanımına hassasiyet gösterilmeli.

48 Strateji-Eylem Uygulama Strateji ve eylemler, bütünlük sa ğ lama düşüncesiyle "lider kurum", "destekleyici kamu kurumları" ve "destekleyici Sivil Toplum Kuruluşları" perspektifinden ele alınmış ve gerçekleştirilme önceliklerine göre "2015-2017", "2015-2020" ve "2015-2023" olmak üzere dönemlere ayrılarak, ayrıntılı eylem tabloları sunulmuştur.

49 STRATEJİ - Safranbolu’da turizmi çeşitlendirmek amacıyla etkinliği ve verimliliği yüksek ürünler geliştirmek. NoNo Eylemler Lider Kurum/Kurumlar Destekleyici Kamu Kurumları Destekleyici STK'lar Zamanla ma 1Şehre özgü yöresel nitelikte hediyelik ürünlerin üretilmesine yönelik projeler geliştirilerek uygulanmalı. Safranbolu Kaymakamlığı Safranbolu Belediyesi Karabük Üniversitesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Turizme Katkıda Bulunan Esnaflar Derneği Safranbolu Kent Konseyi Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası 2015-2017

50 Strateji-Eylem Uygulama 2015-2023 yılları arasında Safranbolu’da yeni turizm alanlarının kazandırılmasına yönelik vizyon oluşturabilecek projeler şu şekilde sıralanabilir:

51 Strateji-Eylem Uygulama Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Projesi Safranbolu Kalite Standardı Oluşturma Projesi Gümüş, Mezarlık, Tabakhane ve Hasan Dede Bölgelerinde Otopark Projesi

52 Strateji-Eylem Uygulama Hasan Dede Bölgesi Yeraltı Kongre Merkezi Projesi Eski Hükümet Kona ğ ı Bölgesi Turizm Dönüşüm Projesi Gümüş Bölgesi Kültür, E ğ lence ve Spor Merkezi Projesi Hastane Altı, Eski Tarihi Bölge Seyir ve Foto ğ raflama Teras Projesi

53 Strateji-Eylem Uygulama Akçasu Bölgesi Rehabilitasyon ve Rekreasyon Projesi Cam Teras, Tokatlı Kanyonu, Gümüş Deresi, Tabakhane ve Üniversite Raylı Sistem Projesi Karabük-Safranbolu Girişi Rehabilitasyon ve Rekreasyon Projesi Safranbolu Kent Etnografya Müzesi ile Dericilik Müzesi Projesi

54 Strateji-Eylem Uygulama Safranbolu Kıranköy Kavşa ğ ı Battı-Çıktı Projesi Safranbolu Merkez Rehabilitasyon Projesi Tarihi Çarşı Bölgesi ile İ ncekaya Su Kemeri, Bulak Ma ğ arası Teleferik Projesi Tarihi Çarşı Bölgesi Yeraltı Kanal Projesi Tokatlı Kanyonu, Gümüş ve Tabakhane Dere Yata ğ ı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Projesi

55 Strateji-Eylem Uygulama Tuzcu ve Pamukçu Hanları Restorasyon Projesi Safranbolu Sanayi Rehabilitasyon Projesi Göztepe Bölgesi Kanyon Rekreasyon Projesi Hacılarobası Köyü Yeraltı Arkeolojik Kazı Projesi Karakoyunlar Köyü Ekoköy ve Kaya Mezarları Restorasyon Projesi

56 SONUÇ  Unutmamak gerekir ki bu çalışmada yapılan önermeler ne kadar do ğ ru olursa olsun bir tespittir ve bu tespitlerin do ğ ru yorumlanıp başarıyla hayata geçirilebilmesi konunun sahiplerinin ilgi ve becerisine ba ğ lıdır.

57  Safranbolu Turizm Master Planı 2015-2023 hedeflerine yönelik planın hazırlanması aşamasında katkılarını esirgemeyen; Safranbolu Kaymakamlı ğ ı'na, Safranbolu Belediye'sine,

58  Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu'nun de ğ erli çalışanlarına,  Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı’nın de ğ erli yönetici ve üyelerine,

59 Ayrıca bu çalışmaya fikirleri ile destek olan, görüşlerini paylaşan ve düşüncelerini dile getiren de ğ erli katılımcılara, sivil toplum örgütlerinin de ğ erli üyelerine de katkılarından dolayı da teşekkür ederiz…..!!!!!!

60  ELBETTE SİZ DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZA ◦ Teşekkür ederiz. ◦ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ ◦ Turizm Fakültesi Dekanı

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Safranbolu Turizm Master Planı 2015-2023 Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi


"Safranbolu Turizm Master Planı 2015-2023 Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları