Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
KOSGEB Aksaray Hizmet Merkezi Müdürlüğü Osman Serhat GÖKSEL KOBİ Uzmanı

2 KOBİ Proje destek Programı küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürünün oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerinin artırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesi için oluşturulmuş bir programdır.

3 KOBİ Proje Destek Programı kapsamında KOBİ’lerimiz tarafından en az 6 en fazla 24 ay olarak hazırlanacak projelere işletme başına TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilecektir. KOBİ Proje Destek Programı için 2 konu başlığı altında proje çağrısına çıkılmıştır. Bunlar: KURUMSALLAŞMA MARKALAŞMA

4 Projeler için sistem üzerinden yapılacak son değişiklik tarihi 10. 04
Projeler için sistem üzerinden yapılacak son değişiklik tarihi Cuma günü saat 23:59’ dur. Sistem üzerinden tamamlanan projeler Cuma günü 17.00’ a kadar proje çıktısı ve bütün ekleri şeklinde müdürlüğümüze teslim edilmelidir. Projenin her sayfası işletme tarafından kaşelenir ve imzalanır Müdürlüğümüz tarafından proje ön değerlendirilmesi yapılarak içerik veya şekil yönünden eksik görülmesi halinde proje düzenlemeye açılır ve 10 gün içinde eksiklerin giderilmesi istenir. Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurular KOSGEB Başkanlığına gönderilir.

5 PROJEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Yalın ifadeler kullanılmasına ve projede yapılacakların açık ve anlaşılır şekilde ortaya konulmasına özen gösterilmelidir. Projede gerçekleştirilecek faaliyetler hedeflere uygun ve proje amacı ile bir bütünlük sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Buna uygun olarak da proje giderleri tanımlanmalıdır.

6 Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ve değerlendirilmesi, Kurul’un kabul ettiği proje dokümanındaki İş-Zaman Planına uygun olarak proje süresince aylık periyodlarla KOSGEB Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu yüzden İş-Zaman planında belirtilen faaliyetlerin gerçekçi ve uygulanabilir olması projenin devam etmesi için en önemli etkendir. Ödemeler Proje İş-Zaman Planında ilgili zamanlarda belirtilen ve gerçekleşen faaliyetlere göre gerçekleşen giderler için yapılacaktır. Proje yazımı için alınmış danışmanlık hizmetinden destek alınabilmesi için hem bu giderin proje içerisinde belirtilmesi lazım hem de proje tesliminden önce danışman firmaya faturanın kestirilmesi ve ödemesinin yapılması gerekmektedir.

7 KURUMSALLAŞMA 1.    İşletme nasıl kuruldu? 2.    İşletmenin bayi ağı/şube sayısı/dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. 3.    Profesyonel yöneticilerin varlığı hakkında bilgi veriniz. 4.    Aile işletmesi ise yazılı Aile Anayasası var mıdır? Var ise nasıl düzenlendi? 5.    İşletmenin kaçıncı nesil tarafından yönetilmektedir? 6.    İşletmede çalışan aile bireyleri ve görevleri hakkında bilgi veriniz. 7.    İşletmenin biçimsel örgüt yapısının varlığı (Organizasyon Seması) hakkında bilgi veriniz. 8.    Kimin, neyi, ne zaman, nasıl yapacağını gösteren yazılı iş planının varlığı hakkında bilgi veriniz. 9.    İşletmenin yazılı misyon ve vizyonu var mı? Var ise yazınız. 10.  İşletmenin daha önce Kurumsal Kimlik – Kurumsallaşma çalışması yapıp yapmadığı hakkında bilgi veriniz. 11.  İşletme mali tablolarının Bağımsız Denetimden geçip geçmediği hakkında bilgi veriniz. 12.  Şirketin İç Kontrol Sistemine sahip olup olmadığı hakkında bilgi veriniz. 13.  Çalışanlara yönelik sosyal aktiviteler var mıdır? 14.  Sosyal sorumluluk projelerinde yer alınıp almadığı hakkında bilgi veriniz. 15.  İşletmenizde kurumsallaşmaya yönelik kısa vadede yaptığınız çalışmalar ve mevcut durumunuz hakkında bilgi veriniz

8 MARKALAŞMA 1.    İşletmenin bayi ağı/şube sayısı/dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. 2.    İşletmenin yurtiçi ve yurtdışı müşteri sayısı hakkında bilgi veriniz. 3.    İşletmece ihracat yapılan ülkeler, ihracat şekli hakkında bilgi veriniz. (Komisyoncu / Mümessil firma/Dolaylı İhracat (Aracı Firma İle)/Müşteriye Doğrudan Satış) 4.    İşletmenin ihracatı kendi markası ve/veya müşterinin istediği marka ile yapma durumu hakkında bilgi veriniz. 5.    Ürün ve hizmetlerin iç pazarda sunuluş şekli hakkında bilgi. (kendi markası ile/müşterinin istediği etiketle ile) 6.    İşletmenin Yurtiçi/Yurtdışı Fuarlara katılım durumu hakkında bilgi veriniz. 7.    Pazar araştırmasının nasıl yapıldığı hakkında bilgi veriniz. 8.    Yeni ürün/hizmet geliştirme çabası hakkında bilgi veriniz. 9.    Markanın/Ürünün taklitleriyle karşılaşma durumu hakkında bilgi veriniz. 10.  İşletmede müşteri memnuniyeti ölçümü yapılma durumu hakkında bilgi veriniz. 11.  Satış sonrası hizmetlerin varlığı hakkında bilgi veriniz. 12.  Şirketin daha önce Kurumsallaşma–Kurumsal Kimlik çalışması yapıp yapmadığı hakkında bilgi veriniz. 13.  Yazılı misyon ve vizyonun varlığı hakkında bilgi veriniz. 14.  İşletmenin sosyal sorumluluk projelerine katılıp katılmadığı hakkında bilgi veriniz. 15.  İşletmenizde markalaşmaya yönelik kısa vadede yaptığınız çalışmalar ve mevcut durumunuz hakkında bilgi veriniz?

9 KOBİ Proje Destek Programı proje başvuruları SİSTEM tarafından aşağıdaki konularda ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Söz konusu değerlendirme kriterleri; kurumsallaşma ve markalaşma konusuna hakim ve deneyimli üniversite öğretim üyelerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından belirlenmiştir. Kriter başlıklarına ilişkin ağırlıklar konunun özelliğine göre farklılık arz etmektedir. Kriterler: 1. Ölçek 2. Bölge 3. Sektör 4. Teknoloji Düzeyi 5. İşletmenin hukuki statüsü 6. Mali Bilanço Toplamı (3 yıllık Ortalama verileri) 7. Net Satış Hasılatı (3 yıllık Ortalama )

10 8. İşletmenin ihracat durumu (3 yıllık Ortalama 2011-2012-2013)
9. Sahip olunan belgeler 10. Tanıtım araçları 11. İşletmenin kuruluş yılı –süresi 12. İşletme Faaliyet Kârı (3 yıllık Ortalama– ) 13. Çalışan başına ortalama net satış hasılatı (3 yıllık Ortalama ) 14. İşletme içinde kullanılan yazılım (CRM, ERP, E-ticaret vb.) 15. İhracatın Satışlara Oranı (3 yıllık Ortalama ) 16. Net İşletme Sermayesi (dönen varlıklar-kısa vadeli borçlar) (3 yıllık Ortalama – ) 17. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (3 yıllık Ortalama – ) 18. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (3 yıllık Ortalama – )

11 KURUMSALLAŞMA KOBİ Proje Destek Programı çerçevesinde kurumsallaşma konusunda firmaların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak faydalanabilecekleri gider kalemleri ERP, MRP veya diğer entegre yazılımlarla, firmanın ihtiyacının olduğu teknik yazlımlar Yazılımlarla birlikte kullanılabilecek donanımlar. Server, bilgisayar, el terminali vs. Kurumsallaşmaya yönelik alınacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri Proje hedeflerine yönelik istihdam edilecek personel giderleri

12 YAZILIM GİDERİ Projede talep edilmiş olan paket program projenin kabul edilmesi ile birlikte marka,modül,kullanıcı sayısı gibi kriterleri ile birlikte kesinlik kazanmış olur. Kurul kararı ile kesinleşen paket programın firmaya İş-Zaman planında belirtilen zamanlarda uyarlanması hem projenin başarılı devam ettirilebilmesi hemde ödemenin yapılabilmesi için gereklidir. Yazılımlar için lisans belgelerinin olması zorunludur.

13 MAKİNE TEÇHİZAT GİDERİ
Kurumsallaşma hedeflerine uygun olarak alınacak makine teçhizatlarda yeni olması şartı aranır. Makine teçhizat desteği proje bütçesinin %10’undan fazlasını ve toplamda ödenecek tutar TL’ yi geçemez. Projede teknik özellikleri ile belirtilen makine teçhizatlar ödeme esnasın da yerinde tespit edilerek ödeme işlemleri başlatılır.

14 PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ
Kurumsallaşma hedefleri çerçevesinde herhangi bir mezuniyet şartı aranmaksızın fakat proje içerisinde aranan nitelikler belirtilmek şartı ile personel desteği talep edilebilir. Personelin yeni istihdam olması ve projenin kabulunden sonra firmada istihdam edilmesi şartları ile desteklenebilecektir. Projede personel ücretleri için herhangi bir alt veya üst sınır bulunmamaktadır.

15 HİZMET GİDERLERİ Kurumsallaşmaya yönelik dışardan alınacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri. Firmada kullanılacak olan yazılım ile ilgili uyarlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri

16 MARKALAŞMA Firmanın kendisine ait Marka Tescil belgesi olması şartı ile KOBİ Proje Destek Programı çerçevesinde markalaşma konusunda faydalanabilecekleri gider kalemleri Tanıtım materyalleri, katalog, broşür, tanıtım filmi vb. Reklam araçları. Tabela, totem, afiş, araç giydirme, tv ve radyo reklamı vb. Pazarlama ve satış elemanı istihdamı

17 TEŞEKKÜRLER


"KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları