Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Giriş 1 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Giriş 1 1."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Giriş 1 1

2 Renault Clio’mu yoksa Mercedes Benz 200’mü daha kolay satılır?
Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio’mu yoksa Mercedes Benz 200’mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe’yi 12 YTL’ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler mi daha rasyonel tüketicilerdir?

3 Pazarlama nedir? marketing Satış Reklam Dağıtım İkna etme
İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler Marketing

4 Pazarlamanın Tanımı marketing Marketing PAZARLAMA,
iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986) kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985) Marketing

5 Bir Değişim Aracı Olarak Pazarlama
Değer ifade eden şey (Mal, hizmet, fikir) (Para, kredi, emek, mal) ALICI SATICI

6 Mübadele Sürecinin Gerçekleşebilmesi İçin;
En az iki tarafın (alıcı ve satıcı) olması gerekmektedir, Taraflardan her biri karşı tarafa önerebileceği bir değere (sunabileceği bir değer) sahip olmalıdır, Tarafların birbirlerinden haberdar olması gerekir, Taraflardan her biri karşı tarafın teklif ve önerisini kabul veya reddetme serbestisine sahip olmalıdır, ve Taraflar bu değişimden fayda elde edeceklerine inanmalı ve bunun için istekli olmalıdır.

7 Pazarlamanın amacı tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek,
bu isteklere uygun üretim yapmak ve tüketicilerin tercihine sunmaktır.

8 Pazarlama Neden Önemlidir?
Üreticilerle tüketiciler arasında köprü görevi görür Tüketiciler ve firma için değer yaratır Değişim ajanı olarak görev görür Tüketim kalıplarını şekillendirir Önemli istihdam imkanı sağlar

9 Pazarlama Çevrimi ve Öğeleri ?
İhtiyaçlar İstekler Talep Ürünler Müşteri Sadakati Müşteri Tatmini Değişim

10 Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar
Pazarlama bir mübadele sürecidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir. Faaliyetler bütünüdür. Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur. Dinamik bir ortamda gerçekleşir.

11 Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar
Faaliyet alanı olarak kar amaçlı işletmelerle sınırlı değildir. Sadece değişimi kolaylaştıran faaliyetleri kapsar. Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir. Etkinlik ve karlılık esasına göre değerlendirilir.

12 Pazarlamanın Kapsamı Tüketici ürünleri pazarlaması
Endüstriyel pazarlama Hizmet pazarlaması Tele-pazarlama, vb. Yerlerin pazarlanması Turizm pazarlaması Doğrudan pazarlama Internette pazarlama Fikirlerin pazarlanması Kişilerin ve şöhretlerin pazarlanması Sosyal pazarlama Kar amaçlı olmayan işletmeler için pazarlama

13 Pazarlama Anlayışında Değişim
Üretim Anlayışı Ürün Anlayışı Satış Anlayışı Pazarlama Anlayışı Sosyal Pazarlama Anlayışı İlişkisel Pazarlama

14 Değişen pazarlama yaklaşımları ve özellikleri

15 Pazarlama anlayışındaki değişim
Zaman Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı

16 Toplumsal Pazarlama Anlayışının Öğeleri
(insanların refahı) TOPLUMSAL PAZARLAMA Tüketiciler Firma (İhtiyaçların tatmini) ( Kâr lar ) Kaynak: Kotler ve diğ. (1996), Principles of Marketing.

17 Teşekkürler.....

18 PAZARDA BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN...
Pazar-odaklı olmalı, müşteri istek ve ihtiyaçları tüm pazarlama faaliyetlerini yönlendirmeli Müşteri istek ve ihtiyaçları yanında tüm paydaşların menfaatleri de gözetilmeli Müşteri tatmini ve değer yaratma konularına işletme amaçları arasında mutlaka yer vermeli Pazarlama ayrı bir işletme birimi olarak değil, işletme amaçlarına ulaşmada diğer birimler arasında koordinasyonu sağlayan bir birim olarak düşünülmeli Pazarlama departmanlarındaki örgütlenme ve organizasyon ürünler bazında değil, pazarlar veya pazar bölümlerine hizmet eden ürünler şeklinde oluşturulmalı

19 ...PAZARDA BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN
Üretilen mal ve hizmetler hedeflenen müşteri kitlesine öngörülen veya düşünülen pazar konumlandırmasını sağlayacak özelliklere/niteliklere sahip olmalı Pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında pazar araştırmaları ve gelişmiş bilimsel modelleme tekniklerinden yararlanmalı Pazarlama faaliyetlerinin uzun dönemli olması için pazarlama değer zincirinde yer alan tüm elemanlar arasında ilişki yönetimine önem verilmeli Enformasyon teknolojisi pazarlama stratejisinin bir parçası haline getirilmeli İşletme stratejilerinin oluşturulmasında, “küresel düşün, yerel hareket et” kafa yapısına sahip olunmalı İşletme kaynaklarını daha etkin kullanabilmek için pazarlama faaliyetlerinin odak noktası değer yaratma üzerine olmalıdır.


"Pazarlama Giriş 1 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları