Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş."— Sunum transkripti:

1 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş

2 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Renault Clio’mu yoksa Mercedes Benz 200’mü daha kolay satılır? Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Bir fincan Nescafe’yi 12 YTL’ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler mi daha rasyonel tüketicilerdir?

3 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama nedir? Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler

4 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlamanın Tanımı PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986) kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985)

5 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Bir Değişim Aracı Olarak Pazarlama Değer ifade eden şey (Mal, hizmet, fikir) Değer ifade eden şey (Para, kredi, emek, mal) ALICI SATICI

6 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Mübadele Sürecinin Gerçekleşebilmesi İçin; En az iki tarafın (alıcı ve satıcı) olması gerekmektedir, Taraflardan her biri karşı tarafa önerebileceği bir değere (sunabileceği bir değer) sahip olmalıdır, Tarafların birbirlerinden haberdar olması gerekir, Taraflardan her biri karşı tarafın teklif ve önerisini kabul veya reddetme serbestisine sahip olmalıdır, ve Taraflar bu değişimden fayda elde edeceklerine inanmalı ve bunun için istekli olmalıdır.

7 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlamanın amacı tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek, bu isteklere uygun üretim yapmak ve tüketicilerin tercihine sunmaktır.

8 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Neden Önemlidir? Üreticilerle tüketiciler arasında köprü görevi görür Tüketiciler ve firma için değer yaratır Değişim ajanı olarak görev görür Tüketim kalıplarını şekillendirir Önemli istihdam imkanı sağlar

9 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Çevrimi ve Öğeleri ? İhtiyaçlar İstekler Talep Ürünler Müşteri Sadakati Müşteri Tatmini Müşteri TatminiDeğişim

10 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar Pazarlama bir mübadele sürecidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir. Faaliyetler bütünüdür. Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur. Dinamik bir ortamda gerçekleşir.

11 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Faaliyet alanı olarak kar amaçlı işletmelerle sınırlı değildir. Sadece değişimi kolaylaştıran faaliyetleri kapsar. Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir. Etkinlik ve karlılık esasına göre değerlendirilir. Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar

12 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Tüketici ürünleri pazarlaması Endüstriyel pazarlama Hizmet pazarlaması Tele-pazarlama, vb. Yerlerin pazarlanması Turizm pazarlaması Doğrudan pazarlama Internette pazarlama Fikirlerin pazarlanması Kişilerin ve şöhretlerin pazarlanması Sosyal pazarlama Kar amaçlı olmayan işletmeler için pazarlama Pazarlamanın Kapsamı

13 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Anlayışında Değişim Üretim Anlayışı Ürün Anlayışı Satış Anlayışı Pazarlama Anlayışı Sosyal Pazarlama Anlayışı İlişkisel Pazarlama

14 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Değişen pazarlama yaklaşımları ve özellikleri

15 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama anlayışındaki değişim Zaman 1930 1950 1980 2000 Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı

16 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Toplumsal Pazarlama Anlayışının Öğeleri Kaynak: Kotler ve diğ. (1996), Principles of Marketing. Toplum (insanların refahı) TOPLUMSAL PAZARLAMA Tüketiciler (İhtiyaçların tatmini) Firma (Kârlar)

17 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Teşekkürler.....

18 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama PAZARDA BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN... Pazar-odaklı olmalı, müşteri istek ve ihtiyaçları tüm pazarlama faaliyetlerini yönlendirmeli Müşteri istek ve ihtiyaçları yanında tüm paydaşların menfaatleri de gözetilmeli Müşteri tatmini ve değer yaratma konularına işletme amaçları arasında mutlaka yer vermeli Pazarlama ayrı bir işletme birimi olarak değil, işletme amaçlarına ulaşmada diğer birimler arasında koordinasyonu sağlayan bir birim olarak düşünülmeli Pazarlama departmanlarındaki örgütlenme ve organizasyon ürünler bazında değil, pazarlar veya pazar bölümlerine hizmet eden ürünler şeklinde oluşturulmalı

19 Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama...PAZARDA BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN Üretilen mal ve hizmetler hedeflenen müşteri kitlesine öngörülen veya düşünülen pazar konumlandırmasını sağlayacak özelliklere/niteliklere sahip olmalı Pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında pazar araştırmaları ve gelişmiş bilimsel modelleme tekniklerinden yararlanmalı Pazarlama faaliyetlerinin uzun dönemli olması için pazarlama değer zincirinde yer alan tüm elemanlar arasında ilişki yönetimine önem verilmeli Enformasyon teknolojisi pazarlama stratejisinin bir parçası haline getirilmeli İşletme stratejilerinin oluşturulmasında, “küresel düşün, yerel hareket et” kafa yapısına sahip olunmalı İşletme kaynaklarını daha etkin kullanabilmek için pazarlama faaliyetlerinin odak noktası değer yaratma üzerine olmalıdır.


"Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları