Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
COMENIUS- OKUL ORTAKLIKLARI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

2 Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
LLP NEDİR? Yaşamın her alanında insanın, bilgi, tecrübe ve becerilerinde (isteğe bağlı) güncellenen her tür genel, mesleki, yaygın ve yarı resmi eğitim-öğretim ve öğrenim faaliyetleridir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

3 Yaşam Boyu Öğrenim Programına Geçiş
I. Dönem II. Dönem III. Dönem (Yaşam Boyu Öğrenim) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

4 Hayatboyu Öğrenme Programı
1- Sektörel Programlar Comenius Okul Eğitimi Erasmus Yüksek Öğretim & İleri Eğitim Leonardo da Vinci İlk ve sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Grundtvig Yetişkin Eğitimi 2- Çapraz Programlar 4 temel faaliyet – Politika geliştirme; Dil Öğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma 3- Jean Monnet Programı 3 temel faaliyet – Jean Monnet; Avrupalı Kurumlar; Avrupalı Topluluklar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

5 Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
MALİ DESTEK Hayat boyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik isimleri ile anılan AB Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde; bireysel ya da kurumsal yararlanıcı olabilirler ve proje ya da eğitim faaliyetlerine dahil olabilirler. Bu faaliyetlere yönelik mali destekler AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Yararlanıcı olmak isteyenler, programlara kuralları önceden belirlenmiş başvuru adım ve koşulları ile başvuru yaparlar. Başvurularının değerlendirilmesi neticesinde olumlu sonuçlanması halinde faaliyetlere katılabilir ve karşılıksız mali destek elde edebilirler. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

6 COMENIUS PROGRAMININ HEDEFLERİ
Öğrencilere ve eğitim personeline Avrupa’daki Farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak, Öğrencilere kişisel gelişimleri, gelecekteki kariyerleri ve aktif bir Avrupa vatandaşı olmaları yolunda gerekli olan temel yaşam becerilerini elde etmeleri için yardım etmek, Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında Uluslar arası işbirliği ve değişimi teşvik etmek… Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

7 COMENIUS PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?
Ana okulundan ortaöğretim son sınıfa kadar eğitim veren okullar, Bu okulların öğrencileri, eğitim personeli ve idareciler ile, çıkar çatışması bulunmayan ilgili ortaklar (Associated Partners), Öğretmen yetiştiren yüksek eğitim kurumları ve bu kurumlardaki öğrenciler ile öğretim görevlileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

8 COMENIUS PROGRAMININ ALT FAALİYETLERİ
Çok Taraflı Projeler Eğitim Comenius Ağları Comenius Okul Ortaklıkları Comenius Asistanlığı•Hizmet-içi Eğitim Bireysel Öğrenci Hareketliliği•Comenius Regio Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

9 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

10 Comenius Okul Ortaklıkları
Avrupa'daki okullar arasında ortaklaşa işbirliği aktivitelerini teşvik etmek suretiyle eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmeyi hedefler, Ekip çalışması,sosyal ilişkiler,proje faaliyetlerini planlama ve üstlenme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında da öğrenci ve öğretmenlerin yetenek edinmelerine yardımcı olur. Farklı ülkelerdeki öğrenci ve öğretmenlere ortak ilgi alanındaki bir veya daha fazla konuda birlikte çalışma fırsatı sağlar. Yabancı dil kullanımını imkan verir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

11 ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLAR
Biri AB üyesi olmak üzere, en az 3ülkeden okulların katılımı ile gerçekleşmektedir. Öğrenci Odaklı: Öğrenci ve öğretmenlerin ortak bir konu üzerinde birlikte çalışarak hazırladıkları, öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ortaklıklardır. Okul Odaklı: Okul yönetiminin ve pedagojik yaklaşımların geliştirilmesine yönelik kurulan Ortaklıklardır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

12 Çok Taraflı Ortaklıklardaki Hareketlilik Türleri:
..Proje Toplantısı: Projenin planlaması, organizasyonu, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi vb. amaçlarla, projeye ortak okulların öğrenci ve öğretmenlerinin gerçekleştirdiği bir toplantıdır. ..Öğretmen Değişimi: Bir öğretmenin projedeki ortak okulda öğretme etkinliklerinde bulunduğu bir ziyarettir. ..Okul Müdürü Çalışma Ziyaretleri: Projelerin yürütülmesinde okul yönetiminin rolünü artırmak, okul yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilebilir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

13 ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLARDA HAREKETLİLİK SAYISI
Proje süresince, seçilen proje tipine göre belirlenmiş minimum hareketlilik sayısının sağlanması gerekmektedir. (en az 4 veya en az 12) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

14 iKi TARAFLI ORTAKLIKLAR
Biri AB üyesi 2 ülkeden, 2 okulun katılımı ile gerçekleşmektedir. Öğrenci Odaklı: Öğrenci ve öğretmenlerin dil öğrenimine yönelik olarak hazırlanmış ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ortaklıklardır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

15 İKİ TARAFLI ORTAKLIKLARDAKİ HAREKETLİLİK TÜRLERİ
Proje Toplantısı: Sınıf Değişimi gerçekleştirilmeden önce her iki ortak okuldan birer öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu toplantıda sınıf değişimine yönelik hazırlıklar da yapılır. Sınıf Değişimleri: En az 12 yaşında ve en az 10 günlüğüne ortak okul öğrencilerinin karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret ettiği ve proje faaliyetlerini yürüttüğü hareketlilik türüdür. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

16 İKİ TARAFLI ORTAKLIKLARDA HAREKETLİLİK SAYISI
Proje süresince, seçilen proje tipine göre Belirlenmiş minimum hareketlilik sayısının sağlanması gerekmektedir. (en az 12veya en az 25) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

17 ODAKLANDIĞI KONUYA GÖRE ORTAKLIKLAR
Projeler konularına ve katılımcılarına göre üçe ayrılır Bazı projeler öğrencilerin aktif katılımına odaklanırken, Bazıları pedagojik veya idari konularda yoğunlaşır, Dil öğrenmeye de odaklanabilir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

18 Öğrenci katılımına odaklı okul ortaklıkları
Sanat, bilim, dil, çevre bilgisi, kültür mirası, Avrupa vatandaşlığı, BIT'lerin kullanımı veya ırkçılıkla mücadele gibi konularla ilgili olabilir. Faaliyetlerin planlanması, organizasyonu ve değerlendirilmesi de dahil olmak üzere proje faaliyetleri, düzenli okul faaliyetlerine entegre edilmelidir ve projede yer alan öğrencilerin müfredatına dahil edilmelidir Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

19 Pedagojik veya idari konulara odaklı okul ortaklıkları
Öğretmenlere ve okul idarecilerine ihtiyaçlarını karşılayacak yöntemler ve yaklaşımlar geliştirmek ve yeni kurumsal ve pedagojik yaklaşımları test etmek Okulun çevresindeki yerel otoriteler, sosyal hizmetler, dernekler ve ticari kurumlar gibi toplumun işbirliğini gerektirir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

20 Dil odaklı okul projeleri
Dil Projeleri ise iki taraflı projeler olup en az biri Avrupa Birliği üyesi olmak üzere iki ülkenin ortaklığıyla gerçekleştirilir ve en az 10 günlük bir sınıf değişimini içerir. Özellikle az kullanılan ve az öğretilen diller olmak üzere Avrupa Birliği'nin bütün resmi dillerini kullanmayı teşvik etmek suretiyle Avrupa'da dil çeşitliliğini artırmayı amaçlar. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

21 Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
AB Öncelikleri Devam etmekte olan projelerin iyi kalitedeki yenileme başvuruları Yeni ortaklık başvurularında, daha önce hiç bir ortaklıkta yer almamış kurumunların başvuruları 2008 Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı'na hazırlık olarak "Kültürlerarası Diyaloğun Teşviki" konulu ortaklıklara öncelik verilecektir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

22 Ayrıca konusu ne olursa olsun;
Erken yaşta dil öğrenimini, çok dilde anlama ve/veya Konu ve Dil Entegreli Öğrenmeyi (CLIL) teşvik etmeye Engelli veya diğer özel ihtiyacı olan kişilerin projede yer almasına yardım etmeye, Sosyo-ekonomik, coğrafi veya başka sebeplerle dezavantajlı öğrenciler veya kurumların projede yer almasına yardım etmeye, Bayan ve erkeklerin projeye eşit şekilde katılmasını sağlamaya Meslek icabı gezgin ve mevsimlik işçi çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmeye yönelik özel önlemlere çalışma planında yer veren okulların projelerine öncelik verilecektir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

23 Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Ulusal Öncelikler Kamu okulları tarafından yapılan Genel okullar tarafından yapılan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

24 Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
BAŞVURU DÖNEMİ  En geç 30 Mart 2007'de postaya/kargoya verilmiş ya da elden Merkez Başkanlığının evrak kayıt birimine teslim edilmiş olmalıdır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

25 Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
ORTAKLIK SÜRESİ Her iki ortaklık tipi için faaliyet süresi 2 yıldır Daha önce başlamış bir projenin 2. ve 3. yılında ortaklığa yeni ortak olarak katılmak söz konusu değildir. Ortaklık bütçesi 01 Ekim 2007-Temmuz 2009 tarihlerini kapsar. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

26 ORTAKLIK YENİLEMELERİ
2008’den itibaren artık yenileme başvurusu yapılmayacaktır. 2007 Yılına özel olarak daha önceden projeleri devam etmekte olan okullar kalan yılları kadar yenileme başvurusunda bulunabileceklerdir. Dil projeleri için yenileme başvurusu yapılamaz. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

27 Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
ORTAK BULMA 1.    Okul tarafından üretilen proje fikrine ortak aranır. (koordinatör olarak) 2.      Bir proje fikri bulunan başka bir okulla ortak olunur. (ortak olarak) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

28 Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
ORTAK BULMA a. Ortak Arama Siteleri b. Merkezimizin Yardımı c.       İrtibat Seminerine d.       Hazırlık Ziyareti   Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

29 A-Ortak Arama Siteleri
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

30 B- Merkezimizin Yardımı
Ortak Arama Taleplerini Merkezimiz Internet Sitesinde Yayınlamak: Merkezimiz başka ulusal ajanslardan gelen ortaklık taleplerini kendi internet sitemizin ‘Ortak Arayanlar’ bölümünde yayınlamaktadır. Bu bölümdeki duyuruları inceleyerek kendi kuruluşunuza uygun bir projeye ortak olabilirsiniz. Projelere ortak olmak için doğrudan projenin sahibi olan kuruluşla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

31 ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI
1.Proje fikri oluşturulmalıdır; ..Okul yönetiminin ve öğretmenlerinin proje yapma isteğini ortaya koyması gerekmektedir. ..Proje fikrini okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler ortaklaşa tartışmalı ve istenen bir konu üzerinde karara varılmalıdır. ..Karara varılan proje konusunun ilişkilendirileceği müfredat alanları tespit edilmelidir. ..Proje konusuna ve proje türüne göre hareketlilik Sayısı belirlenmelidir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

32 ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI
2. Proje tipine karar vermelisiniz (Çok Taraflı- İki Taraflı) 3. Programa Katılan Ülkelerden Ortak Bulunmalıdır 4.Web sayfamızda yayınlanan Başvuru Formu Doldurma Klavuzunu ve Bilgilendirme Dökümanlarını dikkatlice okudunuz Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

33 ADIM ADIM PROJE HAZIRLANMASI
5. Başvuru Formunu eksiksiz doldurdunuz 6. Ve başvuru formunun ikinci sayfasında yer alan Uygunluk Kriterleri’nin tamamını sağladığınızdan eminsiniz 7. Artık başvuru belgelerinizi en geç 30 Mart 2007 tarihine kadar postaya veriniz ya da elden Başkanlığımıza teslim edebilirsiniz Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

34 Okul Ortaklıkları İçin Mali Katkı Tablosu
2 hareketlilik 6 hareketlilik 4 hareketlilik 12 hareketlilik 25 hareketlilik Çok taraflı  ortaklık için 1 yıllık  yenileme başvurusu 3500 Avro 6000 Avro Çok taraflı  ortaklık için 2 yıllık yenileme başvuruları ve  yeni başvurular 7000 Avro 12000 Avro İki taraflı ortaklık başvuruları 22000 Avro Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

35 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI BAŞVURULARI - Başvuru Şekli-
1.      Hayat boyu Öğrenme Programı Comenius Ortaklıkları 2007 Başvuru Formu hiçbir bölüm ve soru eksik kalmayacak şekilde tam olarak doldurulmalıdır. Başvuru formunu doldururken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: a)  Başvuru Kriterlerine Uygunluk: Başvurular, 2007 için Hayat boyu Öğrenme Programı Genel Teklif Çağrısı’nda açıklanan başvuru kriterleri ve son başvuru tarihlerine uygun olarak sunulmalıdır. Ayrıca Başvuru formlarının ikinci sayfasındaki kriterlere uyulmalıdır.  b)  Başvuru Dili: İngilizce’den farklı bir dilde doldurulan formların Türkçe tercümeleri Başvuru Formu Doldurma Klavuzu’nda belirtildiği şekilde eklenmelidir..   Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

36 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI BAŞVURULARI - Başvuru Şekli-
c)  Başvuru Formunun Doldurulması: Başvuru formu bilgisayar ile doldurulmalıdır. Elle doldurulan formlar geçersizdir. d)  2007 Başvuru Formunun Kullanılması: 2007 başvuru formu kullanılmalıdır. Önceki yıllara ait olan başvuru formlarının tamamı veya bir bölümünün kullanılması halinde başvuru formu kabul edilmeyecektir.   e)   Başvuru Formunun Uygun Şekilde Doldurulması: Başvuru formu tam ve eksiksiz olarak aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır:   Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

37 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI BAŞVURULARI - Başvuru Şekli-
-    Acknowledgement of Receipt - Alındı Belgesi sayfasında başvuruyu yapan (Türkiye’deki) okulun bilgileri doldurulmalıdır. -    Başvuru sahibi kuruluşun bilgileri ile mali destek talebinin yer aldığı Başvuru Formunun Kapağı ve D bölümleri başvuruyu yapan okul tarafından (her ortak tarafından kendi bilgileri doğrultusunda) doldurulmalıdır. -    Başvuru formunun A,B ve C bölümleri tüm başvuru formlarında aynı olmalıdır. Bunu sağlamak amacıyla bu kısımlar, ortakların sağladığı bilgiler doğrultusunda koordinatör okul tarafından doldurularak tekrar ortaklara gönderilir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

38 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI BAŞVURULARI - Başvuru Şekli-
f)   Başvuru Formunun İmzalanması ve Mühürlenmesi: Başvuru formunun ilgili bölümü yetkili kişi tarafından (okul müdürü) mutlaka imzalanmalı, varsa okul mührü basılmalıdır. Formu imzalayan kişinin T.C. kimlik numarası da kesinlikle ilgili kutucuklara yazılmalıdır. g) Üst Yazı: Okulunuzun antetli kağıdına, ekte ortaklık teklifini sunduğunuzu belirten; sayı no, tarih, yetkili kişinin (müdür) adı-soyadı ve imzası (antetli kağıt yok ise okul mühürü) içeren resmi yazı (1 adet) başvuru formlarıyla birlikte gönderilmelidir. h)   Nüsha Sayısı: Başvuru formu biri orjinal (ıslak imzalı) ikisi kopya olmak üzere üç nüsha halinde Merkezimize sunulmalıdır. i)   Elektronik Başvuru Formu: Doldurulan başvuru formu CD’ye kaydedilerek başvuru formunun kağıt versiyonu ile birlikte sunulmalıdır Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

39 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI BAŞVURULARI - Başvuru Şekli-
j) Veri Tabanı Bilgi Formları: Bu formlar eksiksiz bir şekilde doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Yenileme ve yeni başvurular bu tip için tasarlanmış veritabanı formunu kullanmalıdır. Geçersiz ve telefonlar yazılmamalıdır. Burada belirtilen bilgilerde değişiklik olması durumunda aynı form güncellenerek Merkezimize en kısa zamanda ulaştırılmalıdır. Bu formun başvuru formundan sonra doldurulması ve başvuru formundaki bilgilere göre doldurulması hataları önleyecektir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

40 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI BAŞVURULARI - Başvuru Şekli-
k) Zarf Etiketleri: Bu etiketler yalnızca Comenius Okul Ortaklıkları başvurusu için kullanılmalıdır. Yeni ve yenileme başvuruları için iki ayrı şekilde tasarlanmış olup başvuru şekline uygun olan etiket kullanılmalıdır. Üzerinde belirtilen kısma bilgisayarda okulun adı ve ili; yenileme başvuruları ise ayrıca 2006 yılına ait proje numaralarını belirtilen şekilde doldurmalıdırlar. Yazıcıda çıktısı alınarak başvurularınızı içeren zarfın üzerine, eğer kargo ile gönderiliyorsa kargo zarfına değil içindeki zarfa yapıştırılmalı ve kargo zarfına ayrıca ‘COM Okul Ortaklıkları Başvurusu’ yazılmalıdır. Etiketler, başvurunuzun doğru birime zaman kaybı olmaksızın ulaşması için önemlidir. Evrak kayıtta, zarfın gönderileceği birimin anlaşılması için zarfın açılması gerekmeyecek ve böylelikle herhangi bir gecikmeyi, yanlışlığı veya evrak kaybını önleyecektir. Etiketin kullanılmaması veya yanlış kullanılması nedeniyle oluşabilecek gecikme veya kayıplardan başvuru sahibi sorumlu olacaktır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

41 COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI BAŞVURULARI - Başvuru Şekli-
Her bir ortaklık başvurusu ayrı zarflarda postalanmalı, başvuru formu ve diğer belgeler kesinlikle zımbalanmamalı, telli dosyaya konmamalıdır. Her biri ayrı poşet dosyalara konmalıdır. Tamamlanan başvuru formları Merkezimizin aşağıdaki adresine gönderilmelidir: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

42 TEŞEKKÜRLER GÜLŞAH AYBATILI Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon Birimi COMENIUS SORUMLUSU Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı


"Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları