Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Comenius Okul Ortaklıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Comenius Okul Ortaklıkları"— Sunum transkripti:

1 Comenius Okul Ortaklıkları

2 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç
Başvurularının teslim alınması, Ön değerlendirme (eligilibility check)

3 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç
Ön elemeyi geçen başvurular için: Koordinatörü Türkiye olan projeler için bağımsız dış uzmanlar tarafından kalite değerlendirmesi (Quality Assessment) (Örneğin; koordinatör ülke Türkiye ise Türkiye UA’sı, İsveç ise İsveç Ulusal Ajansında) Bu aşamada, 2008 Ulusal Teklif Çağrısında (web sitemizde mevcut) yer alan ulusal öncelikler de puanlara yansıtılmaktadır.

4 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç
Kalite değerlendirme sürecinde alınan puanlar + Bütçe imkanları Reserve Fund (Ek Bütçe) Kabul edilen projelerin, kalite değerlendirme sürecinde alınan puanlar ile Başkanlığımız ve diğer ülke Ulusal Ajanslarının bütçe imkanları doğrultusunda belirlenmesi ve kabul yazılarının yazılarak ilgili kurumların haberdar edilmesi.

5 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç
Kabul listesinde yer almayan kurumlar: a. Ön elemede (teknik değerlendirme) elenen, b. Dış uzman değerlendirmesi sonucunda yeterli puanı alamayan c. Yeterli ortak sayısını sağlayamayan d. Bütçe yetersizliği nedeniyle desteklenememiş projeler

6 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç
Proje başvurularının kabul edilmeme gerekçeleri, ilgili kurumların adreslerine yazılı olarak gönderilir. Okul Ortaklıkları için yedek liste vardır. (web sitemizde yer almaktadır)

7 Toplam Başvurular içinde Kabul Edilme Oranı: %37.75
2009 Yılı Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri için Türkiye Ulusal Ajansı Bütçesi: Bütçenin Kullanım Oranı: %100 Toplam Başvurular içinde Kabul Edilme Oranı: %37.75

8 2009 Yılı Toplam Başvuru Sayısı: 972
Çok Taraflı: 891 İki Taraflı: 81

9 Kabul Edilen Başvurularda Proje Türüne Göre Oranları

10 Kabul Edilen Başvurularda Kamu-Özel Okulların Oranları

11 Çok Taraflı Okul Ortaklıklarında Kabul Edilen Okul Türleri

12 Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Başvurularına İlişkin Veriler
Toplam 891 başvuru içinden

13 İki Taraflı Okul Ortaklıklarına İlişkin Veriler
Toplam 81 başvuru içinden

14 Çok Taraflı Proje Başvurusu Kabul Edilme Sayılarına Göre 81 İl Arasından İlk Sırada Yer Alan İller:

15 İki Taraflı Proje Başvurusu Kabul Edilme Sayılarına Göre 23 İl Arasından ilk Sırada Sırada Yer Alan İller:

16 Projenin Uygulanması Okulda projenin tanıtılması:
Proje irtibat kişisi ve okul idarecilerin koordinesinde oluşturulan proje ekibi ile işbirliği içinde, proje süreçlerinin okul genelinde tanıtılması; Farkındalığın, katılımın ve işbirliğinin sağlanması. (okulda resmi olarak görev yapan ve yabancı dil -çoğunlukla İngilizce- bilen bir öğretmen (sunumlar, panolar, toplantılar vb.). Yararlanıcı projenin tarafsız ve objektif bir şekilde uygulanmasını etkileyebilecek çıkar çatışmalarını önlemek üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu tür çıkar çatışmaları maddi çıkarlar, politik veya ulusal eğilimler, ailevi veya duygusal sebepler ya da başka ortak çıkarlar neticesinde ortaya çıkabilir. Bu sorunların çözülmesinden okul kendisi sorumludur

17 Projenin Uygulanması Proje grubu ve iş bölümü:
Ortaklarla iletişim: e-posta, ortak internet siteleri, hazırlık toplantıları * faaliyetler * hareketlilik * bütçenin kullanımı Başvuru formunuzda beyan ettiğiniz ve takvimlendirdiğiniz faaliyet ve hareketliliklerinizin planlandığı şekilde yürütülebilmesi, * Projeniz için tahsis edilen bütçenin en verimli şekilde kullanılabilmesi için son derece önemlidir.

18 Projenin Uygulanması Okulda ekiplerin oluşturulması
Görev dağılımının yapılması İyi bir zaman yönetimi Proje ekibinde sık değişiklik yapılmaması Okul içinde, proje başlamadan öncesinde oluşturduğunuz ekibin görev dağılımının en azından taslak şekilde oluşturulmuş olması; *Zaman yönetimi, mükerrer veya birbirinden kopuk uygulamaların önlenmesi ve başarılı bir proje döngüsünün tamamlanabilmesi açısından önemlidir. Proje ekibinde zorunlu sebepler dışında çok sık değişiklik yapılmaması da yine aynı nedenlerle önemlidir.

19 Projenin Uygulanması UA ile iletişim:
Etkin ve hızlı iletişim ve irtibat süreçlerinin daha sağlıklı takibi açısından, UA Comenius ekibi ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

20 Hibe Sözleşmesi - Ekler
Ek 1. Başvuru Formu Ek 2. Nihai Rapor Formu Ek 3. Hibe Tutarının Hesaplanmasına Dair Kurallar Ek 4. İlerleme Raporu Formu Ek 5. Ortak Kuruluşların Listesi

21 Proje Başucu Belgeleri
Başvuru Formu Ortaklıkla İlgili Bilgiler Ortak Kuruluşların Listesi Aktiviteler ve Aktivite Takvimi Asgari Hareketlilik Sayıları Hibe Talebi Deklarasyon (Beyan) Hibe Sözleşmesi (Hak ve Sorumlulukları gösterir.) Taraflar Süre Asgari Hareketlilik Hibe Hibenin Kullanılması Teklif Çağrısı (web sitesi ana sayfa)

22 Ek 2- İlerleme Raporu: İlk yıla ait faaliyetlerin değerlendirilmesi Son yıl için planlananlara ilişkin bilgi edinilmesi okullar tarafından doldurulacak ara değerlendirme raporudur. Tüm UA’ca kullanılan ortak bir formdur (web sitemizde bulunmaktadır).

23 İzleme Projeniz devam ederken, projenin ilerleyişini izlemek üzere:
Yerinde izleme ziyareti Faaliyetin gerçekleştirilmesi sırasında yerinde denetim yapılabilir. (rehberlik amaçlıdır). (Faaliyet devam ederken yerinde denetim-

24 Ek 4- Nihai Rapor: Proje sona erdiğinde; planlanan ve başvuru formu ile hibe sözleşmesinde beyan edilen hedeflerin ne ölçüde ve nasıl gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği rapordur. (web sitemizde bulunmaktadır). Tüm UA’ca kullanılan ortak bir formdur.

25 Ek 3- Hibe Tutarının Hesaplanmasına Dair Kurallar
Nihai Rapor: Faaliyetlerin, hareketliliklerin ve elde edilen sonuçların gerçekleştirildiğine dair bilgi sunulması ve kanıtlayıcı belge / ürün sunulması gerekmektedir. Seyahat biletleri ve uçuş kartları Katılım sertifikaları Hareketlilik faaliyetlerini kanıtlayıcı belgelerin UA’a sunulması:

26 Hareketlilik Tanımı (yurt dışı)
Ortaklık kapsamında ortaklarca yapılan faaliyetlere katılım için yapılan yurt dışı seyahati Asgari hareketlilik 4, 8, 12 ve 24 (Başvuru formunda ve sözleşmede belirlenmiş minumum sayıdır.) Bir hareketlilik = bir kişinin hareketliliği Bir kişi birden fazla hareketlilik yapabilir Kimler Katılabilir? Okulun eğitim personeli ve öğrencileri ile bu kişilerden özel ihtiyaçları olanların ebeveyn veya refakatçileri, onaylanmış ilgili ortak temsilcileri Süre: İki taraflı ortaklıklar hariç (en az 10 gün), sınırlama yok (faaliyetin gerektirdiği kadar) Örneğin: 12 hareketlilik: 12 kişi 1 defa veya 6 kişinin 2 defa hareketliliği gibi.

27 Hibe Tutarında Kesinti
Başvuru formunda beyan edilen; faaliyetlerin, hareketlilik ve sonuçların gerçekleştirilmemesi halinde: Hibenin tamamının iadesi istenebilir.

28 Hibe Tutarında Kesinti ve Kısmen İade
Geçerli ve ortaklıkla ilgili veya yeterli sayıda hareketlilik yapılmaması halinde yapılacak hesaplama: Örnek: Hibe tutarı: € Asgari hareketlilik sayısı: 4 Her bir hareketliliğe tekabül eden hibe miktarı: 1500 € (6.000 € /4 ) Beyan edilen uygun hareketlilik sayısı: 3 Nihai hibe tutarı: 4500 € (6.000 € - 1x 1.500€)

29 UA-İletişim Lütfen e-posta yoluyla iletişime geçiniz.
Güngör ALAM Melda YILDIRIM ALGAN Onur AYDEMİR Zeynep KARABAY

30 TEŞEKKÜR EDERİZ...


"Comenius Okul Ortaklıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları