Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Comenius Okul Ortaklıkları. 2 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Başvurularının teslim alınması, Ön değerlendirme (eligilibility check)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Comenius Okul Ortaklıkları. 2 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Başvurularının teslim alınması, Ön değerlendirme (eligilibility check)"— Sunum transkripti:

1 1 Comenius Okul Ortaklıkları

2 2 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Başvurularının teslim alınması, Ön değerlendirme (eligilibility check)

3 3 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Ön elemeyi geçen başvurular için: Koordinatörü Türkiye olan projeler için bağımsız dış uzmanlar tarafından kalite değerlendirmesi (Quality Assessment)

4 4 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Kalite değerlendirme sürecinde alınan puanlar + Bütçe imkanları + Reserve Fund (Ek Bütçe)

5 5 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Kabul listesinde yer almayan kurumlar: a. Ön elemede (teknik değerlendirme) elenen, b. Dış uzman değerlendirmesi sonucunda yeterli puanı alamayan c. Yeterli ortak sayısını sağlayamayan d. Bütçe yetersizliği nedeniyle desteklenememiş projeler

6 6 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Proje başvurularının kabul edilmeme gerekçeleri, ilgili kurumların adreslerine yazılı olarak gönderilir. Okul Ortaklıkları için yedek liste vardır.

7 7 2009 Yılı Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri için Türkiye Ulusal Ajansı Bütçesi: Toplam Başvurular içinde Kabul Edilme Oranı: %37.75Toplam Başvurular içinde Kabul Edilme Oranı: %37.75 Bütçenin Kullanım Oranı: %100Bütçenin Kullanım Oranı: %100

8 8 2009 Yılı Toplam Ba ş vuru Sayısı: 972 Çok Taraflı: 891 İki Taraflı: 81

9 9 Kabul Edilen Ba ş vurularda Proje Türüne Göre Oranları

10 10 Kabul Edilen Ba ş vurularda Kamu- Özel Okulların Oranları

11 11 Çok Taraflı Okul Ortaklıklarında Kabul Edilen Okul Türleri

12 12 Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Ba ş vurularına İ li ş kin Veriler Toplam 891 başvuru içinden

13 13 İ ki Taraflı Okul Ortaklıklarına İ li ş kin Veriler Toplam 81 başvuru içinden

14 14 Çok Taraflı Proje Ba ş vurusu Kabul Edilme Sayılarına Göre 81 İ l Arasından İ lk Sırada Yer Alan İ ller:

15 15 İ ki Taraflı Proje Ba ş vurusu Kabul Edilme Sayılarına Göre 23 İ l Arasından ilk Sırada Sırada Yer Alan İ ller:

16 16 Projenin Uygulanması Okulda projenin tanıtılması: Proje irtibat kişisi ve okul idarecilerin koordinesinde oluşturulan proje ekibi ile işbirliği içinde, proje süreçlerinin okul genelinde tanıtılması; Farkındalığın, katılımın ve işbirliğinin sağlanması.

17 17 Projenin Uygulanması Proje grubu ve iş bölümü: Ortaklarla iletişim: e-posta, ortak internet siteleri, hazırlık toplantıları * faaliyetler * hareketlilik * bütçenin kullanımı

18 18 Okulda ekiplerin oluşturulması Görev dağılımının yapılması İyi bir zaman yönetimi Proje ekibinde sık değişiklik yapılmaması Projenin Uygulanması

19 19 Projenin Uygulanması UA ile iletişim: Etkin ve hızlı iletişim ve irtibat süreçlerinin daha sağlıklı takibi açısından, UA Comenius ekibi ile e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

20 20 Hibe Sözleşmesi - Ekler Ek 1. Başvuru Formu Ek 2. Nihai Rapor Formu Ek 3. Hibe Tutarının Hesaplanmasına Dair Kurallar Ek 4. İlerleme Raporu Formu Ek 5. Ortak Kuruluşların Listesi

21 21 Proje Başucu Belgeleri Başvuru Formu Ortaklıkla İlgili Bilgiler Ortak Kuruluşların Listesi Aktiviteler ve Aktivite Takvimi Asgari Hareketlilik Sayıları Hibe Talebi Deklarasyon (Beyan) Hibe Sözleşmesi (Hak ve Sorumlulukları gösterir.) Taraflar Süre Asgari Hareketlilik Hibe Hibenin Kullanılması Teklif Çağrısı (web sitesi ana sayfa)

22 22 Ek 2- İlerleme Raporu: İlk yıla ait faaliyetlerin değerlendirilmesi Son yıl için planlananlara ilişkin bilgi edinilmesi

23 23 İzleme Projeniz devam ederken, projenin ilerleyişini izlemek üzere: Yerinde izleme ziyareti Faaliyetin gerçekleştirilmesi sırasında yerinde denetim yapılabilir.

24 24 Ek 4- Nihai Rapor: Proje sona erdiğinde; planlanan ve başvuru formu ile hibe sözleşmesinde beyan edilen hedeflerin ne ölçüde ve nasıl gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği rapordur.

25 25 Ek 3- Hibe Tutarının Hesaplanmasına Dair Kurallar Nihai Rapor: Faaliyetlerin, hareketliliklerin ve elde edilen sonuçların gerçekleştirildiğine dair bilgi sunulması ve kanıtlayıcı belge / ürün sunulması gerekmektedir. Seyahat biletleri ve uçuş kartları Katılım sertifikaları

26 26 Hareketlilik Tanımı (yurt dışı) Ortaklık kapsamında ortaklarca yapılan faaliyetlere katılım için yapılan yurt dışı seyahati Asgari hareketlilik 4, 8, 12 ve 24 (Başvuru formunda ve sözleşmede belirlenmiş minumum sayıdır.) Bir hareketlilik = bir kişinin hareketliliği Bir kişi birden fazla hareketlilik yapabilir Kimler Katılabilir? Okulun eğitim personeli ve öğrencileri ile bu kişilerden özel ihtiyaçları olanların ebeveyn veya refakatçileri, onaylanmış ilgili ortak temsilcileri Süre: İki taraflı ortaklıklar hariç (en az 10 gün), sınırlama yok (faaliyetin gerektirdiği kadar)

27 27 Hibe Tutarında Kesinti Başvuru formunda beyan edilen; faaliyetlerin, hareketlilik ve sonuçların gerçekleştirilmemesi halinde: Hibenin tamamının iadesi istenebilir.

28 28 Geçerli ve ortaklıkla ilgili veya yeterli sayıda hareketlilik yapılmaması halinde yapılacak hesaplama: Örnek: Hibe tutarı: 6.000 € Asgari hareketlilik sayısı: 4 Her bir hareketliliğe tekabül eden hibe miktarı: 1500 € (6.000 € /4 ) Beyan edilen uygun hareketlilik sayısı: 3 Nihai hibe tutarı: 4500 € (6.000 € - 1x 1.500€) Hibe Tutarında Kesinti ve Kısmen İade

29 29 UA-İletişim Lütfen e-posta yoluyla iletişime geçiniz. Güngör ALAM gungor.alam@ua.gov.tr Melda YILDIRIM ALGAN melda.algan@ua.gov.tr Onur AYDEMİR onur.aydemir@ua.gov.tr Zeynep KARABAY elif.karabay@ua.gov.tr

30 30 TE Ş EKKÜR EDER İ Z...


"1 Comenius Okul Ortaklıkları. 2 Proje Başvuruları Sonrasındaki Süreç Başvurularının teslim alınması, Ön değerlendirme (eligilibility check)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları