Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 T.C. İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İllerde AB İşleri ve Fon Kaynakları / Proje Döngüsü Yönetimi Yunus Emre ÖZKAN İçişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı İL PLANLAMA UZMANLIK EĞİTİMİ 28 Kasım Antalya

2 Sunum Planı (10:30-11:30) Makro / Mikro Düzey Proje Ayrımı
AB Kaynaklı Fonlar ve Türkiye’deki Yapılanma IPA-II Dönemi ve İçişleri Bakanlığının Çalışma Alanları Proje Bazlı Çalışmalara Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar Soru & Cevap

3

4 Makro Proje ve Mikro Proje Ayrımı !
IPA Uyum Programları altında kurgulanmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki reformlarını destekler Merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından koordine edilir Ulusal ölçekte pilot projeler uygulanır Kalkınma Planı, Eylem Planı gibi önceliklere dayanır

5 Makro Proje ve Mikro Proje Ayrımı !
Yereldeki kamu kurumları, STK’lar, KOBİ’ler tarafından yürütülür Küçük ve orta ölçekli faaliyetler ve proje bütçeler Dar kapsamlı hedef kitle Toplam proje süresi kısa

6 AB – Ulusal Kaynaklı Fonlar ve Türleri
Fon Kaynakları AB Kaynaklı Pilot Projeler Hibe Programları Birlik Programları Ulusal Kaynaklar Kalkınma Ajansları Diğer IPA Fonları

7 AB Kaynaklı Yardımların Türkiye’de Gelişim Süreci
2013 Yeni IPA Geçiş Dönemi Mali Protokoller Dönemi (3. Ülke) Kalkınmaya Yönelik Yardımlar MEDA Programı (3. Ülke) Gümrük Birliğine uyum amaçlı Katılım Öncesi Mali Yardım (Aday Ülke) IPA II Sektörel Yaklaşım IPA (Aday Ülke) İktisadi ağırlıklı yardımlar 1999 Helsinki Zirvesi

8 Pilot Proje Uygulanan IPA Bileşenleri
Hibe Programı (Operasyonel Program) Uygulanan IPA Bileşenleri I. Kurumsal Yapılanma (Koordinatör: AB Bakanlığı) Hedef Kitle Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları III: Bölgesel Kalkınma Koordinatörler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre OP) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Ulaştırma OP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BROP) II. Sınırötesi İşbirliği IV. İnsan Kaynakları ÇSGB (İKG OP) ÇSGB V. Kırsal Kalkınma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TKDK (IPARD) Pilot Projeler “Makro Projeler” Hibe Program Otoriteleri “Mikro Projeler” ağırlıklı

9 AB ve Ulusal Fon Kaynakları IPA-II Dönemi ve Sektörel Yaklaşım
IPA, yılları arasında Avrupa Sayıştayı'nın etkin bütçe yönetimi ile ilgili görüşleri doğrultusunda "sektörel yaklaşım" ekseninde yürütülecektir Öne çıkan hususlar; Ülke Strateji Belgesinde yer alan öncelikler Farklı alanlar arası fon transferi Sektör bazında performans ölçümü

10 8 Temel Politika Alanı Yargı, İçişleri ve Temel Haklar Çevre
1 Yönetişim ve Kamu Yönetimi Reformu 2 Yargı, İçişleri ve Temel Haklar 3 Çevre 4 Taşımacılık (Ulaştırma) 5 Enerji 6 Rekabetçilik ve Yenilikçilik 7 Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 8 Tarım ve Kırsal Kalkınma

11 Muhtemel Yapılanma (2014-2020)
Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Rekabetçilik ve Büyüme Kamu Yönetimi Reformu Yolsuzlukla Mücadele Topluluk Programlarına Katılım Sivil Toplum Çevre Ulaştırma Enerji Eğitim, İstihdam, Sosyal Politikalar Tarım ve Kırsal Kalkınma Yargı ve Temel Haklar İçişleri 1.5 milyar Euro 3 milyar Euro TOPLAM 4.5 milyar Euro

12 İçişleri Bakanlığı Tarafından Tamamlanan / Devam Eden IPA Projeleri
Birim Tamamlanan Devam Eden Toplam Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 16 2 18 EGM / Jandarma Genel Komutanlığı Ortak Projeler 3 1 4 Jandarma Genel Komutanlığı 6 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İller İdaresi Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sınır Yönetimi Bürosu 5 AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (İçişleri Bak. Adına) Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 34 50

13 İçişleri Bakanlığı IPA II Dönemi 2014 Yılı Projeleri
Kurum Programlama Aşamasındaki Projeler AB Katkısı Toplam Bütçe Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 6 Sınır Yönetimi Bürosu 2 Toplam 8 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1 9

14 PROJE YÜRÜTÜLEN ALANLAR
ÖRNEK KONU BAŞLIKLARI

15 Organize Suçla Mücadele alanında
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Kurulması Adli Kapasitenin Geliştirilmesi İnsan Ticareti ile Mücadele Kara Para Aklama Kırsal Alanda Uyuşturucu ile Mücadele Siber suçla mücadele Organize Suçla Mücadele Alanında Soruşturma Kapasitesinin Oluşturulması Kolluk Uygulamaları Alanında Uzmanlığın Artırılması

16 Göç ve İltica Yönetimi alanında
İltica ve Göç Stratejilerinin ve Eylem Planlarının Hazırlanmasına Teknik Destek Yasadışı Göçle Mücadele, Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması Kaynak Ülke İltica Bilgi Sistemlerinin Kurulması İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması

17 Sınır Yönetimi alanında
Entegre Sınır Yönetimi Projeleri (Tedarik Bileşenli Projeler) Mayın Temizleme Projeleri Sınır Polisinin Eğitimi Projeleri

18 Siyasi Kriterler ve Temel Haklar alanında
İfade Alma Odalarının İyileştirilmesi Polis Teşkilatının Hesap Verebilirliğinin Güçlendirilmesi İnsan Hakları Alanında Kapasite Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Bağımsız Kolluk Şikâyet Sisteminin Oluşturulması Yerel Yönetimler Reformu, Yönetişim

19 Birlik Programları ?

20 2014-2020 Dönemi Birlik Programları
1. Ufuk COSME 3. Erasmus + 4. Galileo 5. Kopernik 6. Pericles Herkül III 8. Fiscalis Gümrükler LIFE 11. İltica ve Göç Programı 12. İç Güvenlik – Emniyet İşbirliği 13. İç Güvenlik – Sınır ve Vize 14. Adalet 15. Haklar ve Vatandaşlık 16. Vatandaşlar İçin Avrupa 17. Büyüme için Sağlık 18. Tüketici Programı 19. Yaratıcı Avrupa 20. Sivil Koruma Mekanizması 21. İstihdam ve Sosyal Yenilik 22. Bütünleşik Avrupa

21 Türkiye’nin Katıldığı Birlik Programları
Ufuk (Horizon) 2020 (80 milyar €) COSME ( 2,3 milyar €) Yaratıcı Avrupa (1,46 milyar €) Erasmus+ (Türkiye: 933 milyon €) Fiscalis 2020 (243 milyon €) Gümrükler 2020 (547 milyon €) İstihdam ve Sosyal Yenilik (920 milyon €)

22 Destek Sağlayan / Koordine Eden Kurum
Program Desteğin İçeriği Ulusal Ajans Erasmus + Okul Eğitimi Alanında (Erasmus + Comenius) Yükseköğretim Alanında (Erasmus + Erasmus) Mesleki Eğitim Alanında (Erasmus + Leonardo da Vinci) Yetişkin Eğitimi Alanında (Erasmus + Grundtvig) TÜBİTAK Ufuk 2020 Üniversitelere, Araştırma Kuruluşları ve Kamu Kurumlarına yönelik olarak bilimsel araştırmaları ve yenilikçi faaliyetleri destekler. KOSGEB COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) KOBİ düzeyinde yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin duyduğu finansmanın sağlanması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi

23 İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı
Destek Sağlayan / Koordine Eden Kurum Program Desteğin İçeriği Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel İrtibat Noktası Yaratıcı Avrupa Kültür, sanat , çeviri, film sektörü ve bilgisayar oyunları sektöründe hibe desteği 300 bin sanatçı ve kültür çalışanına mali destek Binden fazla Avrupa filmi için dağıtım desteği En az Avrupa sinemasına mali destek 5.500’den fazla kitap için çeviri desteği Avrupa Komisyonu Fiscalis 2020 Maliye Bakanlığı başta olmak üzere doğrudan vergilendirme alanında çalışan kurumların kapasite geliştirmelerine destek Gümrükler 2020 Gümrük alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşu personeline yönelik eğitim, seminer, işbirliği ve çalışma ziyaretleri İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı Yenilikçi sosyal politikaların, işgücü hareketliliğinin, mikrokredilere erişimin ve sosyal girişimciliğin desteklenmesi

24 Danimarka Büyükelçiliği İngiltere Büyükelçiliği Japonya Büyükelçiliği
Büyükelçilik Fonları Büyükelçilik Başvuru Alanları Danimarka Büyükelçiliği Siyasi kriterlerin karşılanması ve sürdürülebilmesi amacına yönelik kurumsal ve idari kapasitenin geliştirilmesi Hollanda Büyükelçili MATRA İnsan hakları, yönetişim, kamu düzeni ve polis ile açık, çoğulcu ve demokratik toplum yapısını güçlendirmeyi amaçlayan 10 bin-300 bütçe aralığındaki projeler İngiltere Büyükelçiliği Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sivil toplumun güçlendirilmesi 5 bin Pound’a kadar Japonya Büyükelçiliği JICA Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak; Adil gelir dağılımı ile yoksulluğun azaltılması, yönetişimin güçlendirilmesi; çatışma, terör, afet, çevresel yıkım ve bulaşıcı hastalıklar gibi tehditlere karşı can güvenliğinin sağlanması

25 Siyasi ve ekonomik reform çalışmalarını yerele yaymak
İLLERDE AB ? Amaç: Siyasi ve ekonomik reform çalışmalarını yerele yaymak

26 Ana Çalışma Alanları Hibe Programlarının Koordinasyonu
IPA Hibeleri Birlik Programları Bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri Kamuoyunda AB’nin Etkin Bir Şekilde Tanıtımı Proje yürütülmesi Proje veritabanı oluşturulması Proje eğitimleri verilmesi

27 Ulusal Ajans Destekli Projeler
Ülke Merkezli Projeler KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul Eğitimi Mesleki Eğitim Yükseköğretim Yetişkin Eğitimi Gençlik Değişimleri Avrupa Gönüllü Hizmeti Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Gençlik KA3 Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar

28 Merkezi Projeler KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Yüksek Lisans Derecesi Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme KA3 Politika Reformlarına Destek Toplum İşbirliği İleriye Dönük Girişimler Çıraklık için Ulusal Otoriteler KA3 Politika Reformlarına Destek Başlığı İle İlişkilendirilen Diğer Faaliyetler:Erasmus Üniversite Beyannamesi Başvurusu ( ) Spor İşbirliği Ortaklıkları Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri Jean Monnet Faaliyetleri

29 ULUSAL KAYNAKLAR

30 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Ulusal Kaynaklar Destek Sağlayan Kurum Program Desteğin İçeriği Kalkınma Ajansları (Yerel&Ulusal) Teknik Destek Eğitim, Danışmanlık, Fizibilite Çalışmalarına Uzman Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği (*) Fizibilite, Planlama, Programlama, Araştırma Mali Destek Sosyal Kalkınma (*) İktisadi Kalkınma (KOBİ) Turizm Altyapı vb.

31 Proje Bazlı Çalışmalara Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar
AB ve Ulusal Fon Kaynakları Proje Bazlı Çalışmalara Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar Destek Sağlayan Kurum Program Desteğin İçeriği Kalkınma Bakanlığı SODES Programı(*) YENİDEN DÜZENLENİYOR! İstihdam Sosyal İçerme Kültür, sanat ve spor projeleri SODES’in kapsadığı kesimler ise, özellikle yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

32 Yararlı Web Siteleri www.ab.gov.tr (Hibe Duyuruları Bölümü)
(Erasmus + Kapsamındaki Faaliyetlere Yönelik Duyurular) (AB Bakanlığı’nın ve Valiliklerin Yerel Düzeyde Yürüttüğü Çalışmalar ve Güncel Hibe Duyuruları) (Tüm Proje Teklif Çağrısı Duyuruları & Yararlı Bilgiler) (Merkezi Finans ve İhale Birimi Web sitesi/ İhaleler, duyurular) Büyükelçilik Web Siteleri

33 TEŞEKKÜR EDERİM Y. Emre ÖZKAN AB Uzman Yardımcısı


"T.C. İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları