Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatboyu Öğrenme Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatboyu Öğrenme Programı"— Sunum transkripti:

1 Hayatboyu Öğrenme Programı
Grundtvig Ankara, 04 Nisan 2012

2 Grundtvig Kimdir? Danimarkalı yazar, düşünür, şair ve öğretmen ( ) Hayatboyu eğitimde İskandinav geleneğinin kurucusu “Eğitimin tüm yaşam boyunca sürmesi” ana fikrine dayalı “halkokulları” kurmuştur. Amacı; bireylerin aydınlanması

3 Yetişkin Kimdir?

4 Grundtvig Programı Amaç Neden Eğitim çabalarına destek olmak
Yüksek sayıdaki erken okul terkleri Göçmenler Hiçbir zaman okul eğitimi imkanı bulamayanlar Yaşlanan nüfus Yetişkin eğitimi ile her iki gruptaki bireylerin bilgi ve yeterliliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Amaç Yetişkin eğitimi hayatboyu öğrenmenin vazgeçilmez parçasıdır. Fakat, Yetişkin katılımı hem çok sınırlı hem de çok dengesizdir. Neden

5 Grundtvig Programı Bildiri Destek
«Yetişkin öğrenmesi: Öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir» Komisyon, 2006. Bildiri Yetişkinlerin İstihdam olanakları İşgücü piyasasındaki hareketliliği Temel yeterliliklerin kazanımı Yetişkin Öğrenmesi Hareket Planı Destek

6 Hazırlık Ziyaretleri /
Faaliyetler Gönüllü Projeleri Öğrenme Ortaklıkları Çalışma Grupları Hizmetiçi Eğitim Grundtvig Programı Ziyaret ve Değişimler Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Asistanlık Merkezi

7 Öğrenme Ortaklıkları Hedef Amaç Yöntem
Eğitim etkinliklerine Avrupa boyutunu katmak isteyen kuruluşların katılımını genişletmek Hedef Ortak bir konuda yabancı ortaklarla beraber çalışmak Bilgi ve tecrübe alışverişi yapmak Birbirinden öğrenmek Öğrenme ortaklığı geliştirmek Amaç Seçilen bir ortak konu ya da sorun hakkında farklı ülkelerden eğiticilerin ve yetişkin öğrenicilerin birlikte çalışması Yöntem

8 Öğrenme Ortaklıkları Yararlanıcı: Proje sahibi kuruluş
Proje sorumlusu: Yasal temsilci İrtibat kişisi Tek proje

9 Yararlanıcı Yetişkin eğitiminde doğrudan veya dolaylı rol oynayan tüm kuruluşlar Mesleki kuruluşlar ve sendikalar Kamu veya özel yetişkin eğitimi kurumları Yerel idareler ve bölgesel kuruluşlar Müze, kütüphane gibi kültürel kuruluşlar Sivil Toplum Kuruluşları Hapishaneler, hastaneler, yaşlı evleri vb.

10 Öğrenme Ortaklıkları 1 1 2 3 4 5 Ülke merkezli Süre: 2 yıl
En az 3 ülke kuruluşu / 1 AB Hareketlilikler 4 Yerel faaliyetler 5

11 Faaliyetler Proje faaliyetlerinde yer alan personel ve öğrenicilerin değişimi Toplantılar, seminerler Tecrübe ve iyi uygulamaların değişimi Proje ürünleri Alan çalışmaları, araştırmalar Gösteriler Tiyatro oyunları, konserler Yabacı dil hazırlığı Diğer kurumlarla işbirliği Değerlendirme Tanıtım Sergi, fuar Dokümantasyon Yaygınlaştırma ve sonuçların kullanımı

12 Hareketlilik 1 2 3 Personel Öğrenici Refakatçi
Kadrolu Sözleşmeli Ücretli Görevlendirme STK üyesi 2 Öğrenici Resmi kayıtlı olan öğreniciler 3 Refakatçi Projedeki başka bir ortağın düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere yapılan bir yurtdışı seyahatidir. LLP kapsamındaki bir proje veya ağ tarafından düzenlenmiş ve projenizle doğrudan ilgili bir etkinliğe katılmak üzere yapılan bir yurtdışı seyahatidir. Belirlenmiş bir hareketlilik süresi yoktur.

13 Hibe HAREKETLİLİK 4 8.500 8 12.500 12 16.500 24 (16) 25.000 16

14 Başvuru Doğru form Tam doldurma İMZA

15 TURNA Yeni Kullanıcı Kurumsal Bireysel

16 Başvuru Başvuru Formu Online Başvuru Sadece Koordinatör

17 Uygunluk 21 Şubat 2012 Doğru Başvuru Formu
Elektronik ortamda yazılması Tam doldurulması Resmi AB dili ile doldurulması Tüzel kişilik ve Hibe almaya yeterlilik 3 LLP üyesi ortak En az 1 AB üyesi ortak Yetkili kişi imzası Önceki yükümlülükler

18 Bir kuruluştan tek başvuru
Uygunluk 11 12 13 Bir kuruluştan tek başvuru (Büyük kuruluşlar) Devam eden proje Ortaklık Tek Türk kuruluş Yetişkin eğitimi Ulusal İdari Tedbirler

19 Ulusal Öncelikler Ulusal Öncelikler 12 İL 0-15 puan 10
Socrates ve LLP kapsamında hibe almayan iller: Artvin, Bayburt, Bitlis, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırklareli, Siirt, Şırnak Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5

20 Süreç Bitiş Başlangıç Değerlendirme Ara Rapor Nihai Rapor 2012 2012
01 Ağustos Bitiş 31 Temmuz Değerlendirme Şubat – Temmuz Ara Rapor 30 Haziran Nihai Rapor 30 Eylül 2012 2012 2013 2014 2014

21 LP

22 LP

23 Hazırlık Ziyaretleri /
Faaliyetler Gönüllü Projeleri Öğrenme Ortaklıkları Çalışma Grupları Hizmetiçi Eğitim Grundtvig Programı Ziyaret ve Değişimler Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Asistanlık Merkezi

24 Hedef Amaç Yöntem Gönüllü Projeleri
50 yaş üstü kişilerin yetişkin eğitimi olsun veya olmasın yetişkin eğitimi faaliyeti olan bir kurumda gönüllü hizmeti Hedef 50 yaş üstü bir kişinin başka bir Avrupa ülkesinde gönüllü olması Ev sahibi ve gönderen kuruluşlar arasında işbirliği geliştirmek Gönüllülerin bilgi ve tecrübesinden faydalanmak Amaç Evsahibi ve gönderen kuruluşun ortaklığı Tek veya grup halinde ziyaret İlgili kuruluş ziyareti Verilen görevlerin yapılması Yöntem ABEGPM

25 Gönüllü Projeleri Yararlanıcı: Ortak kuruluş Yararlanıcı: Koordinatör
2 Yıl 2 Proje

26 Gönüllü Projeleri 1 2 3 4 Ev sahibi: 390€ / gönüllü
Son başvuru: 30 Mart 2012 2 3-8 hafta – 3 Ev sahibi: 390€ / gönüllü Gönderen: 800€ / gönüllü 4 Harcırah: 1.117€ (3 hafta) + 157€ / hafta Seyahat: 550€ Vize: 100€

27 Ulusal Öncelikler Ulusal Öncelikler 0-15 puan 10
2007’den itibaren Öğrenme Ortaklığı, Gönüllü Projeleri veya Çalışma Grupları için hibe almamış kuruluşlar Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5

28 Hazırlık Ziyaretleri /
Faaliyetler Gönüllü Projeleri Öğrenme Ortaklıkları Çalışma Grupları Hizmetiçi Eğitim Grundtvig Programı Ziyaret ve Değişimler Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Asistanlık Merkezi

29 Hazırlık Ziyaretleri Amaç Yöntem Öğrenme ortaklıkları
Gönüllü projeleri Çok taraflı projeler Ağ projeleri yapmak isteyen kuruluşlara Uygun ortak bulmak Çalışma planı, başvuru formu hazırlamak amacıyla yardımcı olmaktır. Amaç Başka ülkedeki ortak kuruluşun ziyaret edilmesi Ulusal Ajanslar tarafında düzenlenen “irtibat seminerleri” Yöntem

30 Hazırlık Ziyaretleri Süre: 1-5 gün
Geçerli dönem: – Kurumsal başvuru Yararlanıcı: Kuruluş (temsilcisi) Yabancı dil belgesi (KPDS=50 / dengi) Başvuru formu / online / CD Hazırlık Ziyareti Davet yazısı Hibe: Harcırah, seyahat, vize, özel ihtiyaçlar Son başvuru tarihi: Ziyaret başlama tarihinden 60 gün öncesidir ve ilgili dönemde olmalıdır. İrtibat Semineri Hibe: Seyahat, vize, irtibat semineri ücreti Son başvuru: Web sitesinde duyurulur. (İrtibat seminerleri listesi)

31 Hazırlık Ziyaretleri Dönem Son Başvuru Tarihi 01 Haziran 2012 sonrası
01 Nisan 2012 01 Eylül 2012 sonrası 01 Temmuz 2012 01 Kasım 2012 sonrası 01 Eylül 2012 01 Ocak 2013 sonrası En geç 30 Nisan 2013 başlamalı 01 Kasım 2012

32 Hazırlık Ziyaretleri Bir kuruluş tek hibe alabilir.
1 Bir kuruluş tek hibe alabilir. Devam eden tek Öğrenme Ortalığı ve/veya 2 Gönüllü Projesi olan kuruluşlar başvuru yapamaz. 2 2011 Teklif Çağrısı döneminde hibe aldığı halde 2012 Teklif Çağrısı döneminde Öğrenme Ortaklığı veya Gönüllü Projesi sunmayan kuruluşlar hibe alamaz. 3 Örgün eğitim kurumları başvuru yapamaz. Okul Aile Birlikleri dahil. Üniversiteler hariç. 4

33 Ulusal Öncelikler Ulusal Öncelikler 0-15 puan 5
2007’den itibaren Öğrenme Ortaklıkları ve/veya Gönüllü Projeleri için hiç hibe almamış kuruluşlar 5 Öğrenme Ortaklıkları için hiç hibe almamış illerden gelen başvurular: Artvin, Bayburt, Bitlis, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırklareli, Siirt, Şırnak Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5

34 Hazırlık Ziyaretleri /
Faaliyetler Gönüllü Projeleri Öğrenme Ortaklıkları Çalışma Grupları Hizmetiçi Eğitim Grundtvig Programı Ziyaret ve Değişimler Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Asistanlık Merkezi

35 Çalışma Grupları Hedef Amaç Yöntem
Eğitim etkinliklerine Avrupa boyutunu katmak isteyenlere katkı sağlamak - Kuruluş - Birey Hedef Ortak bir konuda beraber çalışmak Bilgi ve tecrübe alışverişi yapmak Birbirinden öğrenmek Çalışma grubu düzenlemek veya buna katılmak Amaç Farklı ülkelerden yetişkin öğrenicilerin bulundukları ülke dışındaki bir program ülkesinde birlikte çalışması Yöntem

36 Kuruluşun yetişkin eğitimi alanında faaliyeti olması gerekmemektedir.
Çalışma Grupları Kuruluşun yetişkin eğitimi alanında faaliyeti olması gerekmemektedir. Yararlanıcı: Çalışma Grubu sahibi kuruluş En az 3 program ülkesi ve ev sahibi ülke Yasal temsilci, sorumlu 1 İrtibat kişisi, koordinatör 2

37 Çalışma Grupları Katılımcı sayısı: 10 - 20 Ülke sayısı: 1/3 kuralı
Süre: 5 – 10 gün (yol hariç) Son başvuru: 21 Şubat 2012 Dönem: 01 Eylül 2012 – 31 Ağustos 2013 Hibe: Organizasyon: € Seyahat, vizeler dahil harcırah (10+2 gün): 881€ / kişi

38 Çalışma Grupları Bir kuruluş tek hibe alabilir.
1 Bir kuruluş tek hibe alabilir. 2011 Teklif Çağrısı döneminde hibe alan kuruluşlar başvuru yapamaz. 2 Kuruluşlar çalışma grubu konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. 3 Çalışma grubu konusunun faaliyet alanları ile ilgili olmalıdır. 4

39 Çalışma Grupları Konu: Herşey Mediterranean Diet Desserts
Creative Designs with Natural Stones Glass Blowing and Necklace Making The Role and Importance of Culture in Entrepreneurship and Innovation Cirit - a Traditional Turkish Equestrian Sport Public Awareness on Information Security Street Theatre

40 Ulusal Öncelikler Ulusal Öncelikler 0-15 puan 10
2007’den itibaren Öğrenme Ortaklıkları, Gönüllü Projeleri ve/veya Çalışma Grupları için hiç hibe almamış kuruluşlar Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5

41 Çalışma Grupları Kataloğu
Öğreniciler Çalışma Grupları Kataloğu

42 LLP üye ülke vatandaşı olmak
Bireysel Başvuru LLP üye ülke vatandaşı olmak Bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda, başvurulacak programın niteliğine göre LLP üye ülkede herhangi bir okul, yüksek öğrenim, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi kuruluşunda kayıtlı veya ilgili ülkenin kanunları çerçevesinde çalışma veya ikamet iznine sahip olmak Organizatöre 18 yaşını doldurmuş olmak Çalışma Grubuna katılmak için kişinin yetişkin eğitimi ile ilgili olması veya çalışıyor olması gerekmez.

43 Hazırlık Ziyaretleri /
Faaliyetler Gönüllü Projeleri Öğrenme Ortaklıkları Çalışma Grupları Hizmetiçi Eğitim Grundtvig Programı Ziyaret / Değişim Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Asistanlık Merkezi

44 Hizmetiçi Eğitim Bireysel başvuru
Yararlanıcı: Yetişkin eğitimi faaliyeti olanlar Yetişkin eğitimi ile ilgili kurslar Comenius/Grundtvig veritabanında bulunan kurslara, Türkiye (aynı ülke) içindeki bir kursa destek verilmez. Süre: 5 iş günü – 6 hafta

45 11 Haziran 2013 tarihinde bitmiş olmalı
Hizmetiçi Eğitim Dönem Son Başvuru Tarihi 01 Mayıs 2012 sonrası 16 Ocak 2012 01 Eylül 2012 sonrası 30 Nisan 2012 01 Ocak 2013 sonrası En geç 30 Nisan 2013 başlamalı 17 Eylül 2012 11 Haziran 2013 tarihinde bitmiş olmalı

46 Kurs Veritabanı Search Form

47 Kurs Veritabanı Kurs Veritabanı Alan seçimi
Kursun Grundtvig hibesine uygunluğu Meslek seçimi Dil seçimi Size uygun dönemdeki kursu seçiniz.

48 Kurs Veritabanı

49 7 gün !! 5 gün Kurs ücreti: 750,00 €

50 Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç
Hibe Bütçesi Ülke Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç Günlük Miktar (7 güne kadar) (€) Birinci Hafta İçin Toplam Miktar İkinci Hafta İçin Toplam Miktar Üçüncü Hafta ve Sonrası İçin Eklenecek Haftalık Miktar (€) (3-6 hafta) Almanya – ES 112 784 1.098 179 Finlandiya – FI 147 1.029 1.441 235 Fransa – FR 140 980 1.372 224 Macaristan – HU 98 686 960 157 İrlanda – IE 133 931 1.303 213 İzlanda – IS 126 882 1.235 202 İtalya - IT Seyahat (550€), vize (100€) 1 Harcırah 2 Kurs ücreti (150€/gün, 750€ max) 3 Hazırlık (150€) 4

51 Hizmetiçi Eğitim 2010, 2011 ve 2012 Teklif Çağrısı dönemlerinde Grundtvig bireysel faaliyet (Hizmetiçi Eğitim, Ziyaret ve Değişimler, Asistanlık) hibesi alanlar başvuru yapamaz. 1 Örgün eğitim kurumunda (ilk/orta/yüksek) çalışanlar başvuru yapamaz. 2 3 Ek belgeler: Ön-kayıt, yabancı dil 4 Doğrudan yabancı dil eğitimi için şartları sağlamak.

52 Ulusal Öncelikler Ulusal Öncelikler 0-15 puan 10
2007’den itibaren Grundtvig bireysel faaliyetleri için hiç hibe almamış kişiler Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5

53 Hazırlık Ziyaretleri /
Faaliyetler Gönüllü Projeleri Öğrenme Ortaklıkları Çalışma Grupları Hizmetiçi Eğitim Grundtvig Programı Ziyaret ve Değişimler Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Asistanlık Merkezi

54 Ziyaret ve Değişimler Yararlanıcı: Birey Süre: 1 – 90 gün
Kurumda çalışmama halinde doğrudan başvuru şansı Süre: 1 – 90 gün Başvuru tarihleri: HİE benzeri 3 dönem Katılım: Bireysel veya küçük gruplar AB üyesi ülkelerde AB üye ülkelerinde (Konferans için davet şartı ile tüm LLP üyeleri) Faaliyet: Yetişkin eğitimi ile ilgili resmi ya da özel bir yetişkin eğitim kurumunda veya bir sivil toplum kuruluşunda Öğretmenlik İçerik-metod geliştirme, rehberlik, yönetim, finans vb görevler İşbaşı izleme Gözlem Seminer (Kurs veritabanı) Konferans (Ör: Grundtvig LP Konferansı)

55 Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç
Hibe Bütçesi Ülke Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç Günlük Miktar (7 güne kadar) (€) Birinci Hafta İçin Toplam Miktar İkinci Hafta İçin Toplam Miktar Üçüncü Hafta ve Sonrası İçin Eklenecek Haftalık Miktar (€) (3-6 hafta) Almanya – ES 112 784 1.098 179 Finlandiya – FI 147 1.029 1.441 235 Fransa – FR 140 980 1.372 224 Macaristan – HU 98 686 960 157 İrlanda – IE 133 931 1.303 213 İzlanda – IS 126 882 1.235 202 İtalya - IT Seyahat (550€), vize (100€) 1 Harcırah 2 Kurs ücreti (150€/gün, 750€ max) 3 Hazırlık (250€) 4

56 Hazırlık Ziyaretleri /
Faaliyetler Gönüllü Projeleri Öğrenme Ortaklıkları Çalışma Grupları Hizmetiçi Eğitim Grundtvig Programı Ziyaret ve Değişimler Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Asistanlık Merkezi

57 Asistanlık Yararlanıcı: Birey Başvuru tarihi: 30 Mart 2012
Kurumda çalışmama halinde doğrudan başvuru Başvuru tarihi: 30 Mart 2012 Süre: 13 (91 gün) – 45 hafta (315 gün) Gönderen ve/veya alan ülke AB üyesi olmalı Kimler katılabilir: Yetişkin eğitimi faaliyeti olanlar İşe yeniden başlayacaklar Gelecekte yetişkin eğitimi personeli olacak olan kişilerin ya da bu kişilerin eğitimcileri Yetişkin eğitimi bölümü öğrencileri, en az 2 yıl tamamlamış olması halinde

58 Hibe Bütçesi 1 Hazırlık (250€) Ülke
Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Dahil Onüç Haftanın Toplam Miktarı (€) Her Hafta için İlave Edilecek Haftalık Miktar (€) Almanya – ES 3.218 179 Danimarka – DK 4.645 258 Hazırlık (250€) 1

59 Hayatboyu Öğrenme Programı
Grundtvig Teşekkür Ederiz. Ankara, 04 Nisan 2012


"Hayatboyu Öğrenme Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları