Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Ankara, 04 Nisan 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Ankara, 04 Nisan 2012."— Sunum transkripti:

1 Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Ankara, 04 Nisan 2012

2 Grundtvig Kimdir?  Danimarkalı yazar, düşünür, şair ve öğretmen (1783-1872)  Hayatboyu eğitimde İskandinav geleneğinin kurucusu  “Eğitimin tüm yaşam boyunca sürmesi” ana fikrine dayalı “halkokulları” kurmuştur.  Amacı; bireylerin aydınlanması

3 Yetişkin Kimdir?

4 Grundtvig Programı Amaç Eğitim çabalarına destek olmak Yüksek sayıdaki erken okul terkleri Göçmenler Hiçbir zaman okul eğitimi imkanı bulamayanlar Yaşlanan nüfus Yetişkin eğitimi ile her iki gruptaki bireylerin bilgi ve yeterliliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Neden Yetişkin eğitimi hayatboyu öğrenmenin vazgeçilmez parçasıdır. Fakat, Yetişkin katılımı hem çok sınırlı hem de çok dengesizdir.

5 Grundtvig Programı Bildiri «Yetişkin öğrenmesi: Öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir» Komisyon, 2006. Destek Yetişkinlerin İstihdam olanakları İşgücü piyasasındaki hareketliliği Temel yeterliliklerin kazanımı Yetişkin Öğrenmesi Hareket Planı 2007-2010

6 Faaliyetler Öğrenme Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri GrundtvigProgramıGrundtvigProgramı Çalışma Grupları Gönüllü Projeleri Ziyaret ve Değişimler Asistanlık Merkezi

7 Öğrenme Ortaklıkları Hedef Amaç Yöntem Eğitim etkinliklerine Avrupa boyutunu katmak isteyen kuruluşların katılımını genişletmek Ortak bir konuda yabancı ortaklarla beraber çalışmak Bilgi ve tecrübe alışverişi yapmak Birbirinden öğrenmek Öğrenme ortaklığı geliştirmek Seçilen bir ortak konu ya da sorun hakkında farklı ülkelerden eğiticilerin ve yetişkin öğrenicilerin birlikte çalışması

8 Öğrenme Ortaklıkları Proje sorumlusu: Yasal temsilci İrtibat kişisi Yararlanıcı: Proje sahibi kuruluş Tekproje

9 Yararlanıcı  Yetişkin eğitiminde doğrudan veya dolaylı rol oynayan tüm kuruluşlar  Mesleki kuruluşlar ve sendikalar  Kamu veya özel yetişkin eğitimi kurumları  Yerel idareler ve bölgesel kuruluşlar  Müze, kütüphane gibi kültürel kuruluşlar  Sivil Toplum Kuruluşları  Hapishaneler, hastaneler, yaşlı evleri vb.

10 Öğrenme Ortaklıkları Hareketlilikler 4 Yerel faaliyetler 5 1 Süre: 2 yıl 2 Ülke merkezli 11 En az 3 ülke kuruluşu / 1 AB 3

11 Faaliyetler  Proje faaliyetlerinde yer alan personel ve öğrenicilerin değişimi  Toplantılar, seminerler  Tecrübe ve iyi uygulamaların değişimi  Proje ürünleri  Alan çalışmaları, araştırmalar  Gösteriler  Tiyatro oyunları, konserler  Yabacı dil hazırlığı  Diğer kurumlarla işbirliği  Değerlendirme  Tanıtım  Sergi, fuar  Dokümantasyon  Yaygınlaştırma ve sonuçların kullanımı

12 Hareketlilik 1 Personel Kadrolu Sözleşmeli Ücretli Görevlendirme STK üyesi 2 Öğrenici Resmi kayıtlı olan öğreniciler 3 Refakatçi  Projedeki başka bir ortağın düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere yapılan bir yurtdışı seyahatidir.  LLP kapsamındaki bir proje veya ağ tarafından düzenlenmiş ve projenizle doğrudan ilgili bir etkinliğe katılmak üzere yapılan bir yurtdışı seyahatidir.  Belirlenmiş bir hareketlilik süresi yoktur.

13 Hibe HAREKETLİLİK€ 48.500 812.500 1216.500 24 (16)25.000 16

14 Başvuru 21.02.2012 Doğru form Tamdoldurma İMZA

15 TURNA Yeni Kullanıcı 1.Kurumsal 2.Bireysel

16 Başvuru Başvuru Formu Online Başvuru Sadece Koordinatör

17 Uygunluk 21 Şubat 2012 Doğru Başvuru Formu Elektronik ortamda yazılması Tam doldurulması Resmi AB dili ile doldurulması 3 LLP üyesi ortak En az 1 AB üyesi ortak Tüzel kişilik ve Hibe almaya yeterlilik Yetkili kişi imzası Önceki yükümlülükler

18 Uygunluk 11 1213 Bir kuruluştan tek başvuru (Büyük kuruluşlar) Devam eden proje Ortaklık Tek Türk kuruluş Yetişkin eğitimi Ulusal İdari Tedbirler

19 Ulusal Öncelikler Socrates ve LLP kapsamında hibe almayan iller: Artvin, Bayburt, Bitlis, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırklareli, Siirt, Şırnak 10 0-15 puan Ulusal Öncelikler Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5 12 İL

20 Süreç Değerlendirme Şubat – Temmuz Nihai Rapor 30 Eylül Bitiş 31 Temmuz Ara Rapor 30 Haziran 20122013 2014 Başlangıç 01 Ağustos 2012

21 2004-2011 LP

22

23 Faaliyetler Öğrenme Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri GrundtvigProgramıGrundtvigProgramı Çalışma Grupları Gönüllü Projeleri Ziyaret ve Değişimler Asistanlık Merkezi

24 Gönüllü Projeleri ABEGPM Evsahibi ve gönderen kuruluşun ortaklığı Tek veya grup halinde ziyaret İlgili kuruluş ziyareti Verilen görevlerin yapılması YöntemYöntem 50 yaş üstü bir kişinin başka bir Avrupa ülkesinde gönüllü olması Ev sahibi ve gönderen kuruluşlar arasında işbirliği geliştirmek Gönüllülerin bilgi ve tecrübesinden faydalanmak Amaç Amaç 50 yaş üstü kişilerin yetişkin eğitimi olsun veya olmasın yetişkin eğitimi faaliyeti olan bir kurumda gönüllü hizmeti HedefHedef

25 Gönüllü Projeleri Yararlanıcı:KoordinatörkuruluşYararlanıcı:Koordinatörkuruluş Yararlanıcı:OrtakkuruluşYararlanıcı:Ortakkuruluş 2 – 6 Gönüllü 2 Proje 2 Yıl

26 Gönüllü Projeleri Son başvuru: 30 Mart 2012 1 3-8 hafta 01.08.2012 – 31.07.2014 2 Ev sahibi: 390€ / gönüllü Gönderen: 800€ / gönüllü 3 Harcırah: 1.117€ (3 hafta) + 157€ / hafta Seyahat: 550€ Vize: 100€ 4

27 Ulusal Öncelikler 2007’den itibaren Öğrenme Ortaklığı, Gönüllü Projeleri veya Çalışma Grupları için hibe almamış kuruluşlar 10 0-15 puan Ulusal Öncelikler Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5

28 Faaliyetler Öğrenme Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri GrundtvigProgramıGrundtvigProgramı Çalışma Grupları Gönüllü Projeleri Ziyaret ve Değişimler Asistanlık Merkezi

29 Hazırlık Ziyaretleri Amaç Yöntem Öğrenme ortaklıkları Gönüllü projeleri Çok taraflı projeler Ağ projeleri yapmak isteyen kuruluşlara Uygun ortak bulmak Çalışma planı, başvuru formu hazırlamak amacıyla yardımcı olmaktır. Başka ülkedeki ortak kuruluşun ziyaret edilmesi Ulusal Ajanslar tarafında düzenlenen “irtibat seminerleri”

30 Hazırlık Ziyaretleri Süre: 1-5 gün Geçerli dönem: 01.01.2012 – 30.04.2013 Kurumsal başvuru Yararlanıcı: Kuruluş (temsilcisi) Yabancı dil belgesi (KPDS=50 / dengi) Başvuru formu / online / CD İrtibat Semineri Hibe: Seyahat, vize, irtibat semineri ücreti Son başvuru: Web sitesinde duyurulur. (İrtibat seminerleri listesi) Hazırlık Ziyareti Davet yazısı Hibe: Harcırah, seyahat, vize, özel ihtiyaçlar Son başvuru tarihi: Ziyaret başlama tarihinden 60 gün öncesidir ve ilgili dönemde olmalıdır.

31 Hazırlık Ziyaretleri DönemSon Başvuru Tarihi 01 Haziran 2012 sonrası01 Nisan 2012 01 Eylül 2012 sonrası01 Temmuz 2012 01 Kasım 2012 sonrası01 Eylül 2012 01 Ocak 2013 sonrası En geç 30 Nisan 2013 başlamalı 01 Kasım 2012

32 Hazırlık Ziyaretleri1 2 3 4 Bir kuruluş tek hibe alabilir. Devam eden tek Öğrenme Ortalığı ve/veya 2 Gönüllü Projesi olan kuruluşlar başvuru yapamaz. 2011 Teklif Çağrısı döneminde hibe aldığı halde 2012 Teklif Çağrısı döneminde Öğrenme Ortaklığı veya Gönüllü Projesi sunmayan kuruluşlar hibe alamaz. Örgün eğitim kurumları başvuru yapamaz. Okul Aile Birlikleri dahil. Üniversiteler hariç.

33 Ulusal Öncelikler Öğrenme Ortaklıkları için hiç hibe almamış illerden gelen başvurular: Artvin, Bayburt, Bitlis, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırklareli, Siirt, Şırnak 5 0-15 puan Ulusal Öncelikler Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5 2007’den itibaren Öğrenme Ortaklıkları ve/veya Gönüllü Projeleri için hiç hibe almamış kuruluşlar 5

34 Faaliyetler Öğrenme Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri GrundtvigProgramıGrundtvigProgramı Çalışma Grupları Gönüllü Projeleri Ziyaret ve Değişimler Asistanlık Merkezi

35 Çalışma Grupları Farklı ülkelerden yetişkin öğrenicilerin bulundukları ülke dışındaki bir program ülkesinde birlikte çalışması YöntemYöntem Ortak bir konuda beraber çalışmak Bilgi ve tecrübe alışverişi yapmak Birbirinden öğrenmek Çalışma grubu düzenlemek veya buna katılmak Amaç Amaç Eğitim etkinliklerine Avrupa boyutunu katmak isteyenlere katkı sağlamak - Kuruluş - Birey HedefHedef

36 Çalışma Grupları En az 3 program ülkesi ve ev sahibi ülke Yararlanıcı: Çalışma Grubu sahibikuruluşYararlanıcı: sahibikuruluş Kuruluşun yetişkin eğitimi alanında faaliyeti olması gerekmemektedir. Yasal temsilci, sorumlu 1 İrtibat kişisi, koordinatör 2

37 Çalışma Grupları Ülke sayısı: 1/3 kuralı Süre: 5 – 10 gün (yol hariç) Son başvuru: 21 Şubat 2012 Dönem: 01 Eylül 2012 – 31 Ağustos 2013 Katılımcı sayısı: 10 - 20 Hibe: Organizasyon: 2.945 € Seyahat, vizeler dahil harcırah (10+2 gün): 881€ / kişi

38 Çalışma Grupları1 2 3 4 Bir kuruluş tek hibe alabilir. 2011 Teklif Çağrısı döneminde hibe alan kuruluşlar başvuru yapamaz. Kuruluşlar çalışma grubu konusunda tecrübe sahibi olmalıdır. Çalışma grubu konusunun faaliyet alanları ile ilgili olmalıdır.

39 Çalışma Grupları  Mediterranean Diet Desserts  Creative Designs with Natural Stones  Glass Blowing and Necklace Making  The Role and Importance of Culture in Entrepreneurship and Innovation  Cirit - a Traditional Turkish Equestrian Sport  Public Awareness on Information Security  Street Theatre Konu: Herşey

40 Ulusal Öncelikler 0-15 puan Ulusal Öncelikler Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5 2007’den itibaren Öğrenme Ortaklıkları, Gönüllü Projeleri ve/veya Çalışma Grupları için hiç hibe almamış kuruluşlar 10

41 Öğreniciler Çalışma Grupları Kataloğu

42 Bireysel Başvuru LLP üye ülke vatandaşı olmak Bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda, başvurulacak programın niteliğine göre LLP üye ülkede herhangi bir okul, yüksek öğrenim, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi kuruluşunda kayıtlı veya ilgili ülkenin kanunları çerçevesinde çalışma veya ikamet iznine sahip olmak LLP üye ülke vatandaşı olmak Bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda, başvurulacak programın niteliğine göre LLP üye ülkede herhangi bir okul, yüksek öğrenim, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi kuruluşunda kayıtlı veya ilgili ülkenin kanunları çerçevesinde çalışma veya ikamet iznine sahip olmak 18 yaşını doldurmuş olmak Çalışma Grubuna katılmak için kişinin yetişkin eğitimi ile ilgili olması veya çalışıyor olması gerekmez. Organizatöre

43 Faaliyetler Öğrenme Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri GrundtvigProgramıGrundtvigProgramı Çalışma Grupları Gönüllü Projeleri Ziyaret / Değişim Asistanlık Merkezi

44 Hizmetiçi Eğitim  Bireysel başvuru  Yararlanıcı: Yetişkin eğitimi faaliyeti olanlar  Yetişkin eğitimi ile ilgili kurslar  Comenius/Grundtvig veritabanında bulunan kurslara, http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase  Türkiye (aynı ülke) içindeki bir kursa destek verilmez.  Süre: 5 iş günü – 6 hafta

45 Hizmetiçi Eğitim DönemSon Başvuru Tarihi 01 Mayıs 2012 sonrası16 Ocak 2012 01 Eylül 2012 sonrası30 Nisan 2012 01 Ocak 2013 sonrası En geç 30 Nisan 2013 başlamalı 17 Eylül 2012 11 Haziran 2013 tarihinde bitmiş olmalı

46 Kurs Veritabanı Search Form

47 Kurs Veritabanı Size uygun dönemdeki kursu seçiniz. Kursun Grundtvig hibesine uygunluğu Alan seçimi Meslek seçimi Dil seçimi

48 Kurs Veritabanı

49 Kurs ücreti: 750,00 € 5 gün 7 gün !!

50 H ibe Bütçesi Ülke Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç Günlük Miktar (7 güne kadar) (€) Birinci Hafta İçin Toplam Miktar (€) İkinci Hafta İçin Toplam Miktar (€) Üçüncü Hafta ve Sonrası İçin Eklenecek Haftalık Miktar (€) (3-6 hafta) Almanya – ES1127841.098179 Finlandiya – FI1471.0291.441235 Fransa – FR1409801.372224 Macaristan – HU98686960157 İrlanda – IE1339311.303213 İzlanda – IS1268821.235202 İtalya - IT1339311.303213 Seyahat (550€), vize (100€) 1 Harcırah 2 Kurs ücreti (150€/gün, 750€ max) 3 Hazırlık (150€) 4

51 Hizmetiçi Eğitim1 2 3 4 2010, 2011 ve 2012 Teklif Çağrısı dönemlerinde Grundtvig bireysel faaliyet (Hizmetiçi Eğitim, Ziyaret ve Değişimler, Asistanlık) hibesi alanlar başvuru yapamaz. Örgün eğitim kurumunda (ilk/orta/yüksek) çalışanlar başvuru yapamaz. Ek belgeler: Ön-kayıt, yabancı dil Doğrudan yabancı dil eğitimi için şartları sağlamak.

52 Ulusal Öncelikler 0-15 puan Ulusal Öncelikler Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevi, özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kuruluşlar 5 2007’den itibaren Grundtvig bireysel faaliyetleri için hiç hibe almamış kişiler 10

53 Faaliyetler Öğrenme Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri GrundtvigProgramıGrundtvigProgramı Çalışma Grupları Gönüllü Projeleri Ziyaret ve Değişimler Asistanlık Merkezi

54 Ziyaret ve Değişimler  Yararlanıcı: Birey  Kurumda çalışmama halinde doğrudan başvuru şansı  Süre: 1 – 90 gün  Başvuru tarihleri: HİE benzeri 3 dönem  Katılım:  Bireysel veya küçük gruplar  AB üyesi ülkelerde  AB üye ülkelerinde (Konferans için davet şartı ile tüm LLP üyeleri)  Faaliyet:  Yetişkin eğitimi ile ilgili resmi ya da özel bir yetişkin eğitim kurumunda veya bir sivil toplum kuruluşunda  Öğretmenlik  İçerik-metod geliştirme, rehberlik, yönetim, finans vb görevler  İşbaşı izleme  Gözlem  Seminer (Kurs veritabanı)  Konferans (Ör: Grundtvig LP Konferansı)

55 Hibe Bütçesi Ülke Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç Günlük Miktar (7 güne kadar) (€) Birinci Hafta İçin Toplam Miktar (€) İkinci Hafta İçin Toplam Miktar (€) Üçüncü Hafta ve Sonrası İçin Eklenecek Haftalık Miktar (€) (3-6 hafta) Almanya – ES1127841.098179 Finlandiya – FI1471.0291.441235 Fransa – FR1409801.372224 Macaristan – HU98686960157 İrlanda – IE1339311.303213 İzlanda – IS1268821.235202 İtalya - IT1339311.303213 Seyahat (550€), vize (100€) 1 Harcırah 2 Kurs ücreti (150€/gün, 750€ max) 3 Hazırlık (250€) 4

56 Faaliyetler Öğrenme Ortaklıkları Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri GrundtvigProgramıGrundtvigProgramı Çalışma Grupları Gönüllü Projeleri Ziyaret ve Değişimler Asistanlık Merkezi

57 Asistanlık  Yararlanıcı: Birey Kurumda çalışmama halinde doğrudan başvuru  Başvuru tarihi: 30 Mart 2012  Süre: 13 (91 gün) – 45 hafta (315 gün)  Gönderen ve/veya alan ülke AB üyesi olmalı  Kimler katılabilir: Yetişkin eğitimi faaliyeti olanlar İşe yeniden başlayacaklar Gelecekte yetişkin eğitimi personeli olacak olan kişilerin ya da bu kişilerin eğitimcileri Yetişkin eğitimi bölümü öğrencileri, en az 2 yıl tamamlamış olması halinde

58 Hibe Bütçesi Ülke Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Dahil Onüç Haftanın Toplam Miktarı (€) Her Hafta için İlave Edilecek Haftalık Miktar (€) Almanya – ES3.218179 Danimarka – DK4.645258 Hazırlık (250€) 1

59 Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Ankara, 04 Nisan 2012 Teşekkür Ederiz.


"Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Ankara, 04 Nisan 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları