Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZÜBEYDE Hanım mesleki ve teknik anadolu lisesi Toplam kalite yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZÜBEYDE Hanım mesleki ve teknik anadolu lisesi Toplam kalite yönetimi"— Sunum transkripti:

1 ZÜBEYDE Hanım mesleki ve teknik anadolu lisesi Toplam kalite yönetimi
Danışmanlar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERSÖZ DR. ADNAN AKTEPE Hazırlayanlar: Tuğba Ecem UZUNAY İlayda TÜMKAYA

2 İÇERİK KALİTE NEDİR? KALİTE’NİN KAZANDIRDIKLARI KALİTE’SİZLİĞİN KAYBETTİRDİKLERİ KALİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri Tky Uygulamaları Tky’ De Kullanılan Bazı Kavramlar STRATEJİK AMAÇLARIMIZ NELERDİR? STRATEJİK PLANLAMANIN YARARLARI STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİN EVRELERİ STRATEJİK YÖNETİMİN YARARLARI

3 MİSYON MİSYON BİLDİRİMİNE ÖRNEKLER VİZYON VİZYON BİLDİRİMİNE ÖRNEKLER MİSYON VE VİZYONU BİR ARADA KULLANABİLME TÜRKİYE AÇISINDAN MİSYON VE VİZYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? LİDER NEDİR? LİDERLİK NEDİR? İYİ BİR LİDERİN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER LİDERLİK TÜRLERİ HER YÖNETİCİ BİR LİDER MİDİR?

4 KALİTE NEDİR?

5 Kalite; müşteri memnuniyetidir.
Kalite; Bir ürün-hizmetin ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır. Kalite, gereksinimleri tatmin edebilme kapasitesidir(Deming). Kalite ihtiyaçlara uygunluktur(Crosby).

6

7 KALİTE’NİN KAZANDIRDIKLARI
Müşteri memnuniyetinin artması Pazar payının artması Kârın artması Çalışan memnuniyetinin artması Maliyetlerin azalması Yüksek rekabet gücü

8 KALİTE’SİZLİĞİN KAYBETTİRDİKLERİ
Müşteri Tatminsizliği Pazar Payındaki Azalma Kaynak İsrafı Ve Verimliliğin Azalması Maliyetlerin Artması, Motivasyon Kaybı

9 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. T'si, Toplamı; tüm çalışanların katılımını, K 'sı; Kaliteyi, Y 'si; Yönetimin liderliğini simgeler.

10 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ
MÜŞTERİ ODAKLILIK LİDERLİK ÇALIŞANLARIN KATILIMI PROSES YAKLAŞIMI SİSTEM YAKLAŞIMI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SOMUT VERİLERLE KARAR VERME KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI TEDARİKÇİ İLİŞKİSİ

11 TKY UYGULAMASI

12 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE KULLANILAN BAZI KAVRAMLAR
Strateji Misyon Vizyon Liderlik Kurum Kültürü Katılımcı Yönetim

13 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ NELERDİR?

14 Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmak
Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmak İddialı, gerçekçi ve ulaşılabilir olmak Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmak Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmak Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmek

15 Stratejik planlama esasen şu sorulara yanıt verir:
Biz doğru şeyi mi yapıyoruz? Şu anda nerede duruyoruz? Nereye gidiyoruz? Nasıl gideceğiz?

16 STRATEJİK PLANLAMANIN YARARLARI
Geçmiş deneyimlerimizi analiz ederek ders almamızı ve varılan durumu anlayarak faydalanmamızı sağlar. En iyi yapabileceğimiz şeyin ne olduğunu ve bunu nasıl yapabileceğimizi belirlemeye yardımcı olur. Net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeye yardımcı olur

17 STRATEJİK YÖNETİM Örgütün çevresine uyumu ve örgütsel amaçlara ulaşabilmesi için gerekli stratejiyi oluşturan faaliyet ve kararların toplamıdır. Stratejik yönetim; kurumun vizyon, misyon ve değerlerinden doğan hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli politika ve stratejilerin belirlenmesi, yaklaşımların biçimlendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

18 Stratejik yönetimin en önemli özelliği, organizasyonun hem kendi durumunu, hem de organizasyon dışındaki çevrenin analizine imkan vermesidir. İç ve dış durum analizi yapıldıktan sonra organizasyonun vizyon ve misyonu belirlenmekte; daha sonra da strateji ve aksiyon planları oluşturulmaktadır.

19 Stratejik Yönetim aşağıdaki sorulara cevap arar :
Örgüt şu anda nerededir? Örgüt nerede olmak istiyor? Rekabetçi çevredeki değişim ve gelişim nedir? Amaçlara ulaşmaya yardımcı olacak faaliyetler nelerdir?

20 Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri
Stratejik yönetim; işletmenin amaçlarının ve görevlerinin belirlenmesini takiben bir dizi evre’de gerçekleşir. Örgütün Misyon ve Vizyonunu oluşturmak, Amaç ve Hedeflerini geliştirmek süreç evresinde yer alır.

21

22 STRATEJİK YÖNETİMİN YARARLARI
Stratejik yönetim uzun vadede finansal performansı geliştirecektir. Stratejik yönetim,kendine has düşünce ve hedefleri olan ve karar vermede istikrar sağlayan bir organizasyon sağlar.

23 MİSYON Görevimiz,var oluş amacımız
Misyon bir firmanın var olma nedenidir, hayattaki rolüdür. Vizyona ulaşılmasında önemli bir amaçtır. Örgüt üyelerine yön vermek amacıyla belirlenmiş ve örgütü benzerlerinden ayıran uzun dönemli görev ya da amaçtır. Örgütün misyonu, paylaşılan ortak değerler ya da inançlardır.

24 Misyon; Bugün ne durumdayız? Ne yapmaktayız? Görevimiz nedir? Kim için yapmaktayız? Nasıl ve neden yapmaktayız? Neden varız? Asli yeterlilik alanımız ne? Bizi başka kurumlardan ayıran özelliklerimiz neler? Kurumun karakterinin ne belirliyor? Gelecek için arzularımız nedir? Kurumun amacına ulaşılması nasıl sağlanacak? sorularının cevabıdır.

25 Misyon; kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğumuzu ve ne yapmaya çalıştığımızı anlatır.
Misyon; bugün olduğumuz ve gelecekte arzuladığımız durumdur. Misyon; kurumun değerlerine dayanmalıdır. Misyon; hedeflere dönüşebilir olmalıdır.

26 (Faaliyetlerdeki Yaklaşımlar
Misyon NE? (Kuruluştan Beklenilen Hizmetler) NEDEN? ( Kuruluşun Varoluş Nedeni) NASIL? (Faaliyetlerdeki Yaklaşımlar ve Yönelimler) KİME? (Hizmet Verilenler)

27 Misyon Bildirimine Örnekler
Dünyadaki gelişmelere endekslenen ve uzmanlığı temel alan bir model oluşturarak, Türkiye’deki eğitim sistemine katkı sağlamak. (Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu)

28 VİZYON Gelecekte nasıl görüneceğini, nasıl davranacağını, hangi tercihlere sahip olacağına dair bir resim yapmak olarak tanımlanabilir. VİZYON geleceğe bir ok atmaktır. Amaçları mıknatısa benzer, kendilerini gerçekleştirecek her şeyi çekerler.

29 Bu haliyle vizyon: Kurumun teminat senedi, çalışanların güç, muhatapların güven kaynağıdır.
Fakat; Gelecek ile ilgili “tahminler” Hayatın ve koşulların yönlendirmesine izin vererek ulaşacağınız durumu tanımlamak Bugünden ve yarından vazgeçmek Gerçekleşmesi imkansız hayaller Yalnızca fantezilerle ve düşlerle var olan duygu ve görüntüleri davranışların çıkış noktası yapmak Bir macera arayışı, bir koyup üç alınacak bir kumar Vizyon değildir.

30 VİZYON; boş bir arazide (bakımsız) park düzenlemeye benzer.
Tek başına bir anlam taşımaz, temel değerler ve amaç ile bağları olması gerekir.

31 Somut verilerle ortaya çıkmış bir doküman hazırlamak
Somut verilerle ortaya çıkmış bir doküman hazırlamak. (Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu)

32 Misyon Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, mesleki gelişmeleri takip eden, yenilik ve teknolojiye uyan, sorumluluk sahibi, üretken, planlı, çalışkan ve mesleki yeterliliği olan bireyler yetiştirmek. Milli Eğitim Temel Kanunu ´nda ön görülen koşullara sahip, toplumsal erdemleri kişiliğinde taşıyabilen, karar verme yetki ve gücüne sahip, sevgi ve saygıyı esas alarak özgür bireyler yetiştirmek. Vizyon Bilgi çağının gerekleriyle donanmış, sürekli araştıran, insani değerlere önem veren bir model okul olmak. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

33 Türkiye Açısından Misyon ve Vizyonun Değerlendirilmesi
Türkiye’nin misyon ve vizyonuyla gelişmiş ülkeler arasında kabul olabilmesinin yolu teknoloji üretmek ve kullanmaktan, bundan dolayı da eğitim sisteminde, üniversitelerin işleyişinde, devlet yönetiminde bazı temel düzenlemeleri geç olmadan gerçekleştirmesiyle mümkündür. Bu düzenlemeler bize dünya pazarının yolunu beraberinde iyi tanıtımı, kaliteyi, müşteri odaklılığını ve sonuç olarak da stratejimizin kabul olabilirliğini getirir.

34 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?

35 MİSYON (ÖZGÖREV), bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eder. VİZYON (ÖZGÖRÜŞ), kuruluşun geleceğini sembolize eder, uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.

36

37 LİDERLİK NEDİR?

38 LİDERLİK Ortak bir amaç etrafında toplanmış kişiler ile onların davranışlarını belirleyen bir birey arasındaki ilişkidir.

39 İYİ BİR LİDERİN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER
1. Dinlemek - Müşterilerinin ne istediğini, beklediğini ve ne gibi zorluklarla karşılaştığını dinlerler. - Ekip arkadaşlarını dinlerler ve yeni fikirlere açıktırlar.

40 2. Hikaye Anlatma  Liderlerin fikirlerini satabilmek için, onları bir hikayeyle özdeşleştirmesi gerekir. Anlatılan iyi bir hikaye ya da örnek ile özdeşleştirmek anlatılan şeyin daha iyi anlaşılmasını da sağlar.  

41 3. Kendin Olmak İyi bir lider, ne diyorsa odur ve kıyaslamanın ötesinde bir bütünlüğe sahiptir. Hakiki bir liderin özelliklerinden olan açıklık ve tevazu, insanları harekete geçirici ve pozitif bir enerji yaratır.

42 4.Takım Oyunu Çalışılan kurum büyük ya da küçük olsun çalışanlarla sürekli iletişim halinde olabilmek ve inovatif fikirlere teşvik etmek de iyi bir liderin özelliklerindendir

43 “Yetenek maçı kazandırır ama zeka ve takım oyunu şampiyonluğu.“

44 5. Sorumluluk Şirketteki tüm çalışanlar, şirketi daha iyi ya da daha kötüye götürecek bir iş yapabilir. Önemli olan, kazanan bir lider olarak bunun farkında olmak ve sorumluluk kültürünü şirkete içselleştirmeyi başarmaktır.

45 6. Uyumluluk İyi bir lider, koşullardaki ve zorluklardaki değişiklikleri yönetmede esnek ve değişikliklere karşı harekete geçmede atak olmalıdır. 

46 7.Tutku "Bir işi iyi yapabilmenin tek yolu yaptığınız işi sevmektir. "
İyi bir liderde tutku ve istek vardır.Bu özelliğini çalışanlarına da aktararak iş verimini arttırır.

47 8.İnsanları Şaşırtabilmek
"Gerçek bir lider her zaman elinde kimsenin önceden bilmediği bir sürpriz tutar, böylece halkının nefesini kesebilir, onu heyecanlı tutabilir." 

48 9.Kendine Yapılan İyiliği Unutmamak
İyi bir lider, başarıya ulaşmasına yardımcı olan, katkıda bulunan kişilere teşekkür etmeyi bilendir. Bir danışmana, müşteriye, çalışma arkadaşına ya da diğer paydaşlara teşekkür etmeyi bilmek; bir lideri mütevazi, takdir edilen biri yapar ve çevresine olumlu etki bırakır.

49 LİDERLİK TÜRLERİ mnsn

50 LİDERLİK TÜRLERİ Baskıcı Lider Anlaşmacı Lider İkna edici Lider Örnek olan Lider Güçlendirici Lider

51 Baskıcı Lider Dikkatini işlerini halletme üzerine toplar ve emirler vererek gerçekleştirmeye çalışırlar.Bu tarzı sürekli uygulayanlar: körü körüne itaat beklerler,hedeflerine varıldığı sürece takipçilerinin tepki ve duygularıyla ilgilenmezler.

52 Anlaşmacı Lider Kimi liderlere göre anlaşmaya varmak kabul edilmeyecek fedakarlıklar veya kendi düşüncelerinin kabul edilmemesi anlamına gelir.Fakat anlaşmacı lider diğerlerinin de kazanmasına yardımcı olan bir galibin tarzıdır.

53 İkna Edici Lider Bazen bir lider kendisini organizasyon için ve takipçileri için en iyi olanı bildiği ancak onların bu inancı henüz paylaşmadığı bir durumda bulabilir.Böyle bir durumda ikna edici lider diğerlerinde de kendisininkilere benzer duygular uyandırmasını sağlar.

54 Örnek Olan Lider Örnek olma insanlar üzerinde önemli ölçüde etkilidir.
İyi yönü:Sadakat ve bağlılıkla adanmış kişilerin sayısı artar. Kötü yönü:Lider düştüğünde takipçiler daha çok zarar görür.

55 Güçlendirici Lider Liderliğin en yüksek ve güç verici olanıdır.
-İnsanlarla iyi ilişkiler kurar. -Olumlu fikirlerini iletir ve motive eder. -Başarmaları için eğitim ve donanım sağlar.

56 HER YÖNETİCİ BİR LİDER MİDİR?

57 Pozisyon gücü kullanır Kişisel güç kullanır Mevcut durumu kabul eder
YÖNETİCİ LİDER İdarecidir Yenilikçidir Tekrarcıdır Orjinaldir. Devam ettiricidir Geliştiricidir Kısa vadeli düşünür Uzun vadeli düşünür Geçmişe bakar Ufka bakar İşleri doğru yapar Doğru işleri yapar Pozisyon gücü kullanır Kişisel güç kullanır Mevcut durumu kabul eder Mevcut duruma karşı çıkar Sistem ve yapılar üzerine odaklanır İnsanlar üzerinde odaklanır

58


"ZÜBEYDE Hanım mesleki ve teknik anadolu lisesi Toplam kalite yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları