Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PHP’ye Giriş Akademik Bilişim 2003 Adana, 03-05 Şubat 2003 Hidayet Doğan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PHP’ye Giriş Akademik Bilişim 2003 Adana, 03-05 Şubat 2003 Hidayet Doğan."— Sunum transkripti:

1 PHP’ye Giriş Akademik Bilişim 2003 Adana, 03-05 Şubat 2003 Hidayet Doğan

2 I. İlk PHP Betiği - Merhaba Adana Merhaba Adana Tarayıcı Çıktısı: Merhaba Adana

3 II. Yazım Kuralları PHP betikleri işareti ile biter. Satırlar ; karakteri ile biter. Metinler “ veya ‘ karakterleri arasına yazılır. Metin içindeki özel karakterlerin başına \ karakteri eklenir. Betik içine açıklama koymak için #, // veya /* */ kullanılır.

4 II. Yazım Kuralları

5 III. Değişkenler Önceden tanımlanmalarına gerek yoktur. Değişken isimleri $ işareti ile başlar. Değişken isimlerinde sadece harfler, sayılar ve _ karakteri kullanılmalıdır. Değişken isimleri sayı ile başlayamaz. Büyük-küçük harf duyarlıdır. Değişken ismi uzunluğu sınırsızdır.

6 III. Değişkenler Değişkenlere değer atamak için = operatörü kullanılır. Verilen değer sayı ise tırnak içine almadan yazılabilir. Metin ise tırnak içine alınmalıdır.

7 IV. Çevre Değişkenleri Sunucu ve tarayıcı hakkında bilgileri içeren, önceden tanımlanmış değişkenler. Örnek Tarayıcı Çıktısı: Tarayıcı tipi: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Bağlandığınız adres: 127.0.0.1

8 IV. Çevre Değişkenleri phpinfo() fonksiyonu kullanılarak tüm çevre değişkenleri görüntülenebilir. Bunlara ek olarak PHP hakkındaki kurulum, yüklenmiş eklentiler, ayarların değerleri gibi bilgilere de ulaşılabilir.

9 V. Veri Tipleri Tam Sayılar: $i = 5; Ondalıklı Sayılar: $i = 1.5; $i = 3.14; Metinler: $i = “örnek”; Diziler: İçlerinde birbirinden farklı, birden çok eleman barındırabilen değişken tipleridir. $dizi = array(“bir”, “iki”); $dizi[1] = “bir”; $dizi[2] = “iki”;

10 VI. Operatörler Operatörler değişkenlere değer atama, karşılaştırma, metin işlemleri, mantıksal işlemler ve matematiksel işlemlerde kullanılır. Matematiksel İşlemler: Toplama+( $i = 1 + 2; ) Çıkarma– ( $i = 2 – 1; ) Bölme/( $i = 4 / 2; ) Çarpma*( $i = 2 * 2; ) Modülüs%( $i = 3 % 2; )

11 VI. Operatörler Tarayıcı Çıktısı: 3142131421

12 VI. Operatörler Değer atama operatörü olarak = işareti kullanılır. $i = 1;$i = “bir”; Metin işlemlerinde iki ayrı metni birleştirme amaçlı. (nokta) operatörü kullanılır. $i = “bir”.”iki”;

13 VI. Operatörler Tarayıcı Çıktısı: 5 bir biriki

14 VI. Operatörler Karşılaştırma Operatörleri: Eşit==( $a == $b ) Eş===( $a === $b ) Eşit değil!=( $a != $b ) Eş değil!==( $a !== $b ) Büyük>( $a > $b ) Küçük<( $a < $b ) Büyük Eşit>=( $a >= $b ) Küçük Eşit<=( $a <= $b )

15 VI. Operatörler Mantıksal İşlem Operatörleri: Veand veya &&( $a and $b, $a && $b ) Veyaor veya ||( $a or $b, $a || $b ) Ya daxor veya ^( $a xor $b, $a ^ $b )

16 VII. Şartlı İfadeler if else elseif if (koşul1) { işlemler1; } elseif (koşul2) { işlemler2; } else { işlemler3; } Eğer şart1 içindeki koşul gerçekleşirse işlemler1 bölümünü uygular, gerçekleşmez ve şart2 koşulu gerçekleşirse işlemler2 bölümünü uygular, her ikisi de gerçekleşmez ise işlemler3 bölümünü uygular.

17 $b) { echo “A B’den büyük”; } else { echo “A B’den farklı } ?> VII. Şartlı İfadeler Tarayıcı Çıktısı: A B’den farklı

18 VIII. Döngüler for while for (ifade1; koşul; ifade2) { işlemler; } while (koşul) { işlemler; } Döngüler istenilen işlemleri belirli bir sayıda çalıştırmak için kullanılırlar. Döngünün sonsuz olmaması için koşul verilmelidir. Döngü içinden istenildiği zaman çıkmak için break komutu kullanılır.

19 Tarayıcı Çıktısı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VIII. Döngüler

20 Tarayıcı Çıktısı: 1 2 3 4 5 VIII. Döngüler

21 Türkiye PHP Grubu:http://www.php.org.tr Turk PHP:http://www.turk-php.com PHP Arşivi:http://www.phparsivi.net PHP Dosyası:http://www.phpdosyasi.com PHP Resmi Sitesi:http://www.php.net Kaynaklar

22 Web Sitesi:http://www.hido.net E-Posta:hdogan@hido.net İletişim


"PHP’ye Giriş Akademik Bilişim 2003 Adana, 03-05 Şubat 2003 Hidayet Doğan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları