Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Principles of Corporate Finance Seventh Edition Richard A. Brealey Stewart C. Myers Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Principles of Corporate Finance Seventh Edition Richard A. Brealey Stewart C. Myers Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved."— Sunum transkripti:

1 Principles of Corporate Finance Seventh Edition Richard A. Brealey Stewart C. Myers Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Risk, Kazanç ve Sermaye Fırsat Maliyeti

2 2 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Konular  Sermaye Piyasalarının 75 yıllık tarihçesi  Riskin ölçülmesi  Portföy Riski  Beta ve Tekil(unique) Risk  Yatırım çeşitlendirme  Markowitz portföy teorisi  Efficient Frontier

3 3 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 1926’da $1 yatırımın değeri Source: Ibbotson Associates Endeks Yıllar 1 6402 2587 64.1 48.9 16.6

4 4 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Source: Ibbotson Associates Endeks Yıllar 1 660 267 6.6 5.0 1.7 Gerçek Kazançlar 1926’da $1 yatırımın kazançları

5 5 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved 1926-2000 Kazanç Oranları Source: Ibbotson Associates Yıllar Kazanç (%)

6 6 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Ortalama Risk Primleri (1999-2000) Risk primi (%) Ülke

7 7 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Riskin Ölçülmesi Varyans – Beklenen kazançtan sapmaların karelerinin ortalaması. Bir volatilite ölçütü. Standart Sapma – Varyansın kare kökü. Bir volatilite ölçütü.

8 8 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Riskin Ölçülmesi Para Atma Oyunu

9 9 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Kazanç (%) Yıl sayısı Hisse Piyasasının Yıllık Kazançlarının Dağılımı Riskin Ölçülmesi

10 10 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved

11 11 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved

12 12 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Çeşitlendirme - Riski düşürmek için portföyü değişik yatırım araçları arasında yayma stratejisi. Tekil Risk – Sadece belli bir hisseyi etkileyen risk faktörleri. Aynı zamanda “çeşitlendirilebilir risk” olarak bilinir. Piyasa Riski – Genel hisse piyasasını etkileyen ekonomik risk kaynakları. Aynı zamanda “sistematik risk” olarak da bilinir. Riskin Ölçülmesi

13 13 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Riskin Ölçülmesi

14 14 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Riskin Ölçülmesi

15 15 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Portföy Riski İki hisseden oluşan bir portföyün varyansı aşağıdaki 4 kutunu toplamına eşittir.

16 16 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Portföy Riski Örnek: Portföyünüzde %65 Coca-Cola hissesi ve %35 Reebok hissesi olsun. Coca Cola hissesinin beklenen kazancı 10% x 65% = 6.5% ve Reebok için ise, %20 x %35 = %7.0 olsun. Bu durumda, portföyün beklenen kazancı ise, 6.5 + 7.0 = %13.50 olacaktır. İki hisse arasındaki korelasyon katsayısını “1” kabul edelim.

17 17 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Portföy Riski

18 18 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Portföy Riski

19 19 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Portföy Riski Gölgeli bölgeler varyansı, diğer bölgeler ise kovaryans terimlerini göstermektedir. 1 2 3 4 5 6 N 123456N Hisse

20 20 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Beta ve Tekil Risk beta Beklenen kazancı Beklenen piyasa kazancı 10% -+ - 10%+10% hisse Copyright 1996 by The McGraw-Hill Companies, Inc -10% 1. Toplam risk = çeşitlendirilmiş risk + piyasa riski 2. Piyasa riski beta ile ölçülür ve piyasa değişimlerine duyarlılığı gösterir.

21 21 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Beta ve Tekil Risk Piyasa Portföyü – Ekonomideki tüm varlıkların portföyü. Uygulamada kapsamlı piyasa endeksi (örn: S&P Composite) kullanılır. Beta – Hisse senedinin piyasa portföyünün kazancındaki değişimlere karşı duyarlılığıdır.

22 22 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Beta ve Tekil Risk Piyasa ile fiyat arasındaki Kovaryans Piyasanın varyansı

23 23 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Markowitz Portföy Teorisi Değişik hisselerin portföyde bulundurulması standart sapmayı(riski) düşürür. Korelasyon katsayısı bu düşüşü sağlamaktadır. efficient portfolios) Azalan standart sapmayı sağlayan bu portföylere verimli portföyler(efficient portfolios) denir.

24 24 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Markowitz Portföy Teorisi Fiyat değişiklikleri vs. Normal dağılım Microsoft – Günlük % değişim 1990-2001 Günlerin Oranı Günlük % Değişim

25 25 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Markowitz Portföy Teorisi Standart Sapma vs. Beklenen Kazanç Yatırım A Olasılık (%) Kazanç (%)

26 26 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Markowitz Portföy Teorisi Standart Sapma vs. Beklenen Kazanç Yatırım B Olasılık (%) Kazanç (%)

27 27 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Markowitz Portföy Teorisi Standart Sapma vs. Beklenen Kazanç Yatırım C Olasılık (%) Kazanç (%)

28 28 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Markowitz Portföy Teorisi Coca Cola Reebok Standart Sapma Beklenen Kazanç (%) %35 Reebok  Beklenen Kazançlar ve Standart Sapmalar, hisseler arasında farklı ağırlıklar kullanıldığında değişmektedir.

29 29 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Verimli Ön Eğri (Efficient Frontier) Standart sapma Beklenen Kazanç (%) Her bir yarım eğri iki hissenin farklı kombinasyonlarını göstermektedir. Tüm hisse kombinasyonları birleştirildiğinde verimli ön eğri (efficient frontier) elde edilmektedir.

30 30 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier Standart Sapma Beklenen Kazanç (%) Risksiz orandan ( r f ) borç verme veya borç alma bizi “efficient frontier” in dışına götürecektir. rfrf Ödünç verme Ödünç alma T S

31 31 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier Korelasyon katsayısı =.4 Hisselersayı Portföy % Ortalama ABC Corp28%60 %15 Big Corp42 %40 %21 Standart Sapma(ağırlıklı ortalama) = 33.6 Standard Sapma(portföy) = 28.1 Kazanç(ağırlıklı ortalama) Portföy = %17.4

32 32 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier Korelasyon katsayısı =.4 Hisseler s Portföy (%) Ort. Kazanç ABC Corp28%60 %15 Big Corp42 %40 %21 Standart Sapma (ağırlıklı ort.) = 33.6 Standart Sapma (portföy) = 28.1 Kazanç (ağırlıklı ort.) Portföy = %17.4 New Corp hisselerini portföye ekliyelim.

33 33 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier Korelasyon katsayısı = 0.3 Hisseler s Portföy (%)Ort. Kazanç Portföy28.1%50 %17.4 New Corp30 %50 %19 YENİ Standart Sapma (ağırlıklı) = 31.80 YENİ Standart Sapma (portföy) = 23.43 YENİ Kazanç (ağırlıklı) portföy = %18.20 NOT: Daha Yüksek Kazanç ve Daha Düşük Risk ÇEŞİTLENDİRME ETKİSİ

34 34 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier A B Kazanç Risk (s)

35 35 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier A B Kazanç Risk AB

36 36 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier A B N Kazanç Risk AB

37 37 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier A B N Kazanç Risk AB ABN

38 38 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier A B N Kazanç Risk AB Hedef yukarı sola hareket etmektir. NEDEN? ABN

39 39 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier Kazanç Risk Düşük Risk Yüksek Kazanç Yüksek Risk Yüksek Kazanç Düşük Risk Düşük Kazanç Yüksek Risk Düşük Kazanç

40 40 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier Kazanç Risk Düşük Risk Yüksek Kazanç Yüksek Risk Yüksek Kazanç Düşük Risk Düşük Kazanç Yüksek Risk Düşük Kazanç

41 41 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Efficient Frontier Kazanç Risk A B N AB ABN

42 42 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Menkul Kıymet Piyasa Çizgisi Kazanç Risk. rfrf Risksiz Kazanç = Verimli Portföy Piyasa kazancı = r m

43 43 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Kazanç. rfrf Risksiz Kazanç= Verimli Portföy Piyasa Kazancı= r m BETA1.0 Menkul Kıymet Piyasa Çizgisi (Security Market Line, SML)

44 44 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Security Market Line Kazanç. rfrf Risksiz Kazanç = BETA Security Market Line (SML)

45 45 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Security Market Line Kazanç BETA rfrf 1.0 SML SML Denklemi = r f + B ( r m - r f )

46 46 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Capital Asset Pricing Model R = r f + B ( r m - r f ) CAPM

47 47 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved CAPM’in Denenmesi Ortalama Risk Primi 1931-65 Portföy Beta 1.0 SML 30 20 10 0 Yatırımcılar Piyasa Portföyü Beta vs. Ortalama Risk Pirimi

48 48 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Ortalama Risk Primi 1966-91 Portföy Beta 1.0 SML 30 20 10 0 Yatırımcılar Piyasa Portföyü Beta vs. Ortalama Risk Primi CAPM’in Denenmesi

49 49 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved High-minus low book- to-market Kazanç vs. Book-to-Market $ Low minus big http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html CAPM’in Denenmesi

50 50 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Tüketim Beta v.s. Piyasa Beta Hisseler (ve diğer riskli varlıklar) Refah = piyasa portföyü Piyasa riski refah seviyesini belirsizleştirir. Hisseler (ve diğer riskli varlıklar) Tüketim Refah Refah belirsiz Tüketim Belirsiz Standart CAPM Tüketim CAPM

51 51 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Arbitrage Pricing Theory CAPM’in alternatifi Beklenen Risk Primi = r - r f = B factor1 (r factor1 - r f ) + B f2 (r f2 - r f ) + … Kazanç= a + b factor1 (r factor1 ) + b f2 (r f2 ) + …

52 52 Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Arbitrage Pricing Theory Tahmini Risk Pirimleri (1978-1990)


"Principles of Corporate Finance Seventh Edition Richard A. Brealey Stewart C. Myers Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları