Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKLERİN DAVRANIŞ KALIPLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKLERİN DAVRANIŞ KALIPLARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKLERİN DAVRANIŞ KALIPLARI
Hazırlayan İbrahim Elbeyi

2 Bu sunum hiç kimse ve topluluğu övme ve aşağılama amacıyla hazırlanmamıştır. Sunumun amacı fikir paylaşımı yapmak ve dostları araştırmaya sevketmektir.

3 TÜRK KİMDİR Türk kimliğinde Etnik-biyolojik-ırksal özelliklerden daha çok ortak yaşantı, kültür ve dile dayalı özellikler belirleyicidir. ANADİLİ TÜRKÇE OLAN TÜRK’TÜR. KENDİSİNİ TÜRK HİSSEDEN TÜRK’TÜR. Türkçe, Ural-Altay dil grubunun Altay dillerinden biridir Türkçe, Türklere üstünlük verir. Türkçe dili, diğer bir çok dilden daha üstün, matematiksel ve bilgisayara çok yatkındır. Kolay, esnek ve pragmatist bir dildir. Kolay anlatımı vardır. Türkçe'de sembolizme yatkınlık vardır.

4 Türkler, dillerine genel olarak özen göstermemişlerdir.
Türklerin, Türkçe’yi korumaması asimile olmalarına yol açmıştır. Türklerin diline ve kimliğine sahip çıkmama özelliklerinden dolayı, bir kısmı Çin ve diğer uygarlıklar içinde asimile olmuştur. Karadeniz'in kuzeyinden batıya göç eden Türkler, çok daha kalabalık olmalarına rağmen dillerini kaybettiklerinden dolayı Hıristiyanlaşarak Türklüklerini kaybetmişlerdir. Gagauzlar dillerini koruyan nadir Türklerdendir.

5 Hem önceki inançlarımızla hem de savaşçı zihniyetimizle kolayca uzlaşması ve bölgesel uygunluk sayesinde Türklerin Müslüman olması ve çok kısa bir süre sonra İslamiyet'in başına geçmesi ve İslamiyet’in en büyük savunucusu olması yok olma sürecimizin önüne geçmiştir. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Türklerin dillerini ve kimliklerini koruma nedeni İslamlaşmaları, savaşçı ve yönetici özellikleriyle İslam’ın kılıcı ve koruyucusu olmalarıdır. Haçlı vs. gibi dıştan yapılan hücumlar Türklerin ve İslamiyet’in daha kaynaşmasını ve Türklerin büyümesini sağlamıştır.

6 TÜRK VE ÖTEKİ Türk”ün öteki’si vardır.
Kimlik oluşumunda ‘öteki’ önemli bir etken oluşturur. Türk’ün Ötekileri 1- Diğer Türk boy ve devletleri, toplulukları, 2- Yönetene ve devlete ters düşen 3- O dönemde dünyadaki en büyük güç. İlk Çin idi.

7 En büyük gücün öteki olması, Türklerin cihana egemen olma, dünyayı yönetme arzularından kaynaklanır.
Diğer Türk ve devlete ters düşenin öteki olması, kardeş kavgalarına, iç huzur ve barışın olmamasına, siyasal, sosyal, ekonomik bir çok soruna yol açmıştır. Türkler hep dünyaya egemen olmak istemiş ama işe hep yanı başındaki kardeşinden başlamıştır. Bu durumda içte birliği zorlaştırmıştır, dış güçlerin olumsuz etkilerini artırmış, en küçük zayıflamada parçalanmaya sebep olmuştur.

8 MUTLAKA İÇİMİZDEN VEYA DIŞIMIZDAN ÖTEKİ BULMA ÇABASI VARDIR
"ÇİN" TÜRKLER için GÜNEŞ ÜLKESİ ve dünyanın geri kalan kısmıydı. Şimdi de ABD, AVRUPA, RUSYA mücadele etmemiz gereken ötekiler Anketlerde ABD'yi en sevmeyen millet Türkler çıkıyor. Türklerin eski inançları, kendilerini dünyanın merkezine, Gök-Tanrı’nın temsilcisi kağanlarını dünyanın yönetimine yerleştirir. Bu durum yaşadıkları zor tabiat şartları ve kalabalık Çinlilerle sarılı olmanın oluşturduğu ortamdan kaynaklanmıştır. Bu anlayış halen devam etmektedir. Bundan dolayı diğer ülkelerle ilişkilerimiz karşılıklı olarak sorunlu olmaktadır. Türklerin yönetme arzularını ve savaşçı ruhlarını maddi koşullar belirlemiştir.

9 Türkler, her tarihsel dönemde "cihan hakimiyeti" için çabalamışlar, adeta tüm dünyayı ele geçirdiklerinde rahata ereceklerini düşünmüşler. Mevcut durumun gerçekliğini doğru algılayamadığında sorun büyümüştür. II. Viyana 20. Yüzyılda Türk egemenlikleri bitirmeye çalışılmıştır. Osmanlı, Anadolu, Rumeli, İran Kaçar hanedanı, Mısır hanedan ve askeri, Doğu Türkistan, Rusya içindeki Türkler vs

10 I. Dünya Savaşının en önemli sebep ve sonuçlarından biri imparatorlukların tasfiye edilmesiydi. Britanya dışında 5 imparatorluk tasfiye edilmiştir. En önemlisi Osmanlı 20. yüzyılda Türklere karşı dünya genelinde operasyonlar yapılmıştır. Objektif olması beklenen Bilim ve siyaset dünyası, Türklere önyargılı ve art niyetli davranmıştır.

11 TÜRKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1- POTLAÇ KÜLTÜRÜ "HAN-I YAĞMA" 2- GÖSTERİŞ DÜŞKÜNLÜĞÜ 3- GÖÇEBELİK 4- SÖZLÜ KÜLTÜR 5- PARÇALI (SEGMENTER) TOPLUM YAPISI 6- İTAAT KÜLTÜRÜ 7- SAVAŞÇILIK 8- DİNDE ESKİ İNANÇLARIN VE ŞAMANİZM ETKİSİ 9- FAYDACILIK 10- DEĞİŞİME YENİLİKLERE SENTEZE AÇIK OLMA 11- UYGARLIK TAŞIYAN BİR MİLLET OLMA

12 DEĞİŞİME YENİLİKLERE SENTEZE AÇIK OLMA
Türklerde bazı değişimler çok hızlı olmasına rağmen, toplumun yapısı çok zor ve yavaş değişmektedir. Hiç değişmeyen veya yüzeysel değişen davranışlar vardır. Türklerde her şey her an olabilir. (Burası Türkiye) Bunun yanında Türkler, bazı eski inanç ve davranışlarını ısrarla koruyor. -Çeşitlilik sebebiyle Türk davranışları, anlaşılması oldukça zor ve karmaşık bir alandır. -Türkler değişime ve yeniliklere çok açık, diğer toplumlardan özellikle de üstün olanlardan çok fazla etkileniyor.

13 -Gelişim süreci boyunca bazı davranışlarımız hızla değişirken bazıları hiç değişmiyor veya zor değişiyor. -Bir toplumun premordial (ilksel) davranış ve inançları hangi çevre veya inanca girerse girsin kalıcı olabiliyor. Liderlerin uygar olmaya eğilimleri çok ve halklarıyla bu açıdan ters düşebiliyorlar (Çinlileşir vs. ) hem tepkileri vardır hem eğilimleri Türkiye Cumhuriyeti dışındaki eski Osmanlı topraklarında yaşayan Türk kökenli insanların kimliklerine sahip çıkma biçimleri, diğer topluluklarla karşılaştırıldığında çok farklıdır. Asla militan bir kimlik siyaseti uygulamayan, entegrasyona açık, çatışmaya başvurmayan, sakin topluluklardır.

14 Türkler İslam'dan çok etkilendi ancak İslam bile bazı davranışlarımızı değiştiremedi veya biz bazı şeyleri İslam'a uyarladık. Alevilere hasredilen ve eski Türk inançlarının devamı olarak nitelenen özellikler, değişik biçimlerde de olsa Sünni Türk toplulukları için de geçerli. Alevi ve Sünni Türk topluluklarında görülen diğer İslam toplumlarında bulunmayan davranış kalıpları var. “sağdıçlık” Alevilerdeki “musahiplik” Türkler’en vatansever topluluk. Çünkü Türklerin eski inançlarına göre içinde yaşadıkları yer kutsal. Bulunduğu yeri hemen vatanlaştırıyor.

15 Tipimiz dünya entegrasyonuna uygun...
Göktürk sikkelerinin ön tarafında Çince yazısı vardır Türkler kolay uyum sağlarlar ancak eski inançlarını da bırakmazlar. Uyumları görünüşte olabiliyor. - Türkler diğer uygarlıklara, dinlere ve dillere karşı alabildiğine hoşgörülüler. Türkler, etnik ve dinsel fanatik değillerdir. Sentezcilik nedeniyle Türkler ırksal fanatizmden uzak kalmış, yönetimlerindeki halklara veya kendilerine sığınan her türlü mülteciye ilgiyle yaklaşmıştır.

16 Türkler pragmatisttir ve orta yolu tercih eder.
Türkler, etkilendikleri her kültürün davranış kalıplarını alırken kendi kültürünü terk edebilir. Bu özellikle isimlerde görülür. -Türkler güvenilir millettir. Ehli Beyti koruma, Yahudileri kabul etme... Yabancıya hayranlık hep vardır ancak kendimizi de önemli görürüz.

17 TÜRKLERİN SENTEZE, ASİMİLASYONA VE ETKİLENMEYE AÇIK OLMASINI SULTAN (HAKAN, PADİŞAH) ADLARI ÜZERİNDEN ANALİZ BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ SULTANLARI ( ) Tuğrul Bey Alp Arslan Melikşah I. Mahmud Berkyaruk II. Melikşah Muhammed II. Mahmud ve Sencer (1157)

18 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ SULTANLARI
• Kutalmış (Alp Arslan'la taht mücadelesi yapmıştır.) • Kutalmışoğlu Süleyman Şah • Ebu'l-Kasım'ın yönetimi FETRET DEVRİ • I. Kılıç Arslan • Melikşah (Anadolu Selçuklu) (Şahinşah) • I. Rükneddin Mesud • II. Kılıç Arslan • I. Gıyaseddin Keyhüsrev • II. Süleyman Şah (Rükneddin) • III. Kılıç Arslan • I. Gıyaseddin Keyhüsrev (ikinci defa) • I. İzzeddin Keykavus • I. Alaeddin Keykubad • II. Gıyaseddin Keyhüsrev • II. İzzeddin Keykavus • IV. Kılıç Arslan (Rükneddin) • II. Alaeddin Keykubad • III. Gıyaseddin Keyhüsrev • II. Gıyaseddin Mesud • III. Alaeddin Keykubad 1284 • II. Gıyaseddin Mesud (ikinci defa) • III. Alaeddin Keykubad (ikinci defa) • II. Gıyaseddin Mesud (üçüncü defa) • III. Alaeddin Keykubad (üçüncü defa) • II. Gıyaseddin Mesud (dördüncü defa)

19 OSMANLI İMPARATORLUĞU SULTANLARI
Ertugrul Gâzi OTMAN I. ( ) Orhan I. ( ) Murad I. ( ) Beyazid I. ( ) Mehmed I. ( ) Murad II. ( ) Fatih Mehmed II. ( ) Beyazid II. ( ) Selim I. ( ) Süleyman I. ( ) Selim II. ( ) Murat III. ( ) Mehmed III ( ) Ahmed I. ( ) Mustafa I. ( Osman II.( ) Murat IV. ( ) Ibrahim I. ( ) Mehmed IV. ( ) Süleyman II. ( ) Ahmed II. ( ) Mustafa II. ( ) Ahmed III. ( ) Mahmud I. ( ) Osman III. ( ) Mustafa III. ( ) Abdülhamid I. ( ) Selim III. ( ) Mustafa IV. ( ) Mahmud II. ( ) Abdülmecid I. ( ) Abdülaziz I. ( ) Murat V. (1876) Abdülhamid II. ( ) Mehmed V. Resad ( ) Mehmed VI. Vahdettin ( )

20 SELÇUK BEY'in dört oğlu vardı: MİKAİL, İSRAİL , YUSUF VE MUSA...
(isimler Hazarlara bağlılığın etkisi, Türk Hazar Devleti yönetimi Yahudi) Oğullarının adı hem Türkçe, hem İbranice, Mikail, bir savaşta atılan bir okla ölünce Selçuk Bey onun iki evladı MUHAMMED TUĞRUL ve DAVUD ÇAĞRI'yı yetiştirdi. Daha sonra Samaniler Karahanlılar tarafından yıkılacak, selçuk bey ölecek, aşiretin başına arslan yabgu ( israil bey) geçecek, gaznelilere esir olacak karahanlılar ve gazneliler arasında sıkışıp kalan, oğuz kuvvetleri arasında tuğrul ve çağrı sivrilecek ve aşireti devletleşmeye götüreceklerdi. Musa Yabgu (İnanç Bey), Ağabeyi Arslan Yabgu (İsrail) Gazneliler'e esir düştüğünde ailenin başına geçmek istedi, ancak yeğenleri Tuğrul ve Çağrı'nın gölgesinde kaldı. Dandanakan Savaşı'ndan sonra toplanan aile meclisinde doğu işlerinin sorumluluğunu aldı. Musa Yabgu (İnanç Bey)'nun Oğlu Abu Ali Hasan Bey 1047'de Doğu Anadolu'ya düzenlenen bir harekatta Gürcüler tarafından öldürüldü. PADİŞAH İSİMLERİNDE ZAMAN İÇİNDE FARS VE ARAPÇAYA KAYMA PADİŞAH İSİMLERİNDE ALİ, HASAN, HÜSEYİN YOK

21 UYGARLIK Türkler şimdiye kadar kendine özgü bir uygarlık oluşturamadı.
Kısmen yerleşik düzene geçen Uygurlar (Maniheizm) oluşturdu. Türkler özgün uygarlık oluşturan değil UYGARLIK TAŞIYAN bir millettir. Sürekli savaş ve göç hali uygarlık oluşturmaya engel teşkil etmiştir. Türkler uygarlıklar kurmuşlardır. Ancak bu uygarlıklar özgün değildir. Türkler uygarlığa çok yatkındır ve uygarlık elçisidir. Türkler kendinden bir şeyler verir, gittiği bölgeden bir şeyler alır ve sentez oluşturur. Sentezi doğru yapabilirlerse bu durum sinerjisi oluşturur. Türkler çin, pers, bizans, avrupa medeniyetlerinden etkilenmiş aynı zamanda bu medeniyetlere katkıda bulunmuştur. Çin, mezopotamya, Mısır bilimsel buluşlar yapmış en eski medeniyet merkezleridir, Roma, Osmanlı merkezi güçten dolayı bu konuda geri kalmıştır. İslam eserlerinin bu kadar güzelleşmesinin nedeni Türklerin sentezci ve aktarıcı yapısıdır.

22 Batı uygarlığı inişte olan İslam uygarlığının temsilcisi Osmanlı’nın karşısına dikilerek Türklerin gerilemesine sebep olmuştur. Geç kalmış olmak Türkler için tarihin her döneminde vardır. Çin’e, Hint’e İran’a, Mısır’a ve Roma-Yunan'a, Avrupa'ya geç kalmışızdır. Bu durum bizde değişik komplekslerin oluşmasına neden olmuştur. Özenti, gitme, Türkler, göçebe, hayvancı, savaşçı bir topluluk olarak bu uygarlıkların çevresindeki bozkırlarda at koşturuyordu. Çin gibi bir uygarlığın içine girmek Türklerin asimilasyonuna neden oluyordu. Bunun için dışında kalmak Türkler için daha çok kabul görüyordu. Alışveriş yapmak, kabul görmek, gelin almak önemseniyordu. Türkler, uygarlıklar ve inanç alanında tutucu değiller. ‘ Türklerin, uygarlıklara uyum sağlama yetenekleri yüksektir. Türklerin uygarlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri sözlü kültüre ait olmasıdır. Türkler, uygarlıklarla ilişkileri nedeniyle tarihin en değişken topluluğudur.

23 GÖÇEBELİK - YARI GÖÇEBELİK
Sürekli bedeni yer değiştiren göçebenin, kendisi gibi uçucu olan sözlü zihninde ayrıca bir zihinsel göçe ihtiyaç hissedilmez, Göçebe için, bulunduğu yeri ve zamanı anlamaya çalışmak yeterli görülür, Göçebe, bir öncekini kaydetme gereği duymaz, yalnızca yaşar gider. Göçebelerde ebedilik ve ezelilik duyguları olmadığı için en önemli zaman “an” olarak görülmüş; uzun hesaplar sinsilikmişçesine yadırganmıştır. Bunun en vahim sonucu her işin plansız olmasıdır.

24 Göçebenin yazıyla arası iyi değildir; o sözlü kültürün insanıdır.
Sözlü kültür insanının beyni, yazılı kültür insanından çok farklıdır. Göçebenin ruh hali ve zihniyet yapısı yerleşik insanınkinden tamamen farklıdır. Düşünce tarihinde ve felsefede bize özgü olanı yansıtabilen veya Türk olarak adından söz ettirebilen bir düşünürümüzün olmamasının nedeni göçebelik ve sözlü kültürdür. Göçebe düşünür ama felsefi düşünce üretmeye ihtiyaç duymaz. Göçebelik sürekli kaygı halinde yaşamaktır. Göçebe, hiçbir şeye aidiyet hissetmeme demektir.

25 Göçebelik doğası gereği ‘özgürlük’ isteğini tutkuya çevirmiş ve bunun için feda edilebilecek şeylerin sayısını ve niteliğini artırmıştır. Türklerde hem aidiyet hem özgürlük ikilemi vardır. "Nerelisin" ve "sormak ayıp olmasın" sorularının nedeni göçebeliktir. Şehirlileşen Türkler korkak, tembel ve azimsiz görülerek aşağılanmıştır. Göçebeler kendilerini özellikle bu hususlarda üstün görmüşlerdir. Dayatılan sentezlere karşı köklü geçmişe sığınma en temel refleks olagelmiştir.

26 Göçebelik “yaşanan yerin cennet kılınması” motivasyonunu erozyona uğratmıştır.
Yerleşiklerle yapılan kültürel sentezler yenilik ve değişim yapabilme becerisini artırmış ve genel olarak “en yeniyi, en iyiyi, en güçlüyü izleme” davranışını yaratmıştır. Günümüzde çok az göçebe Türk kalmıştır. Anadolu’ya ilk geldiklerinde ise; Türklerin büyük çoğunluğu göçebeydi. Ancak zihinlerde halen silinememiştir.

27 Türk göçebe ruh hali, yeni arayışlara yol açan bir dinamizm içeriyor
Türk göçebe ruh hali, yeni arayışlara yol açan bir dinamizm içeriyor. Selçuklularda uç boyu olan Türkler Osmanlı Devleti’ni kurmuşlardır. Fatih devrinden itibaren yöneticiler de yerleşik hayattan yana tavır aldılar. Türkler Anadolu’da Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde iskân edilmeye çalışılmıştır. İskan işleri 18. yüzyıla kadar bitirilememişti. Büyük çapta iskân ancak 19. yüzyılda olmuştur. Göçebe ruh halinin ana özellikleri şunlardır: kolektiviteye, dayanışmaya, eşitliğe, akrabalığa, hemşehriliğe çok önem vermesi; kendisini tabiat karşısında üstün görmesi; tabiattaki her şeyi canlı düşünerek kutsallaştırması Göçebe, çok yönlü değişimlere gebedir, ayrılık her zaman vardır, bu durum yeni yere ve şeylere adaptasyonu gerektirir…

28 Göçebelerde sağlam olan mekan değil sözdür
Göçebelerde sağlam olan mekan değil sözdür. Zihin mekanla iğreti ilişki kurar. Mekan göçebenin zihninde gelip geçicidir. Göçebenin gözü hep yollardadır. Abartılı vatan ve devlet sevgimizden, en yeniyi, en güçlüyü izleme merakımıza, güzel kentler kuramamamızdan, damak zevklerimize kadar birçok davranışımızın kökeninde bu göçebe ruh hâli bulunur. Türkler, göçebe kültürlerinden dolayı kent yaşantısından yakınırlar.

29 Anadolu’da yerleşik düzene geçen Türk göçebeleri, eski alışkanlıklarından tümüyle vazgeçmemişlerdir. mevsimlik göç, yazlık-kışlık, yayla, köyden ihtiyaçları karşılama Şehirde sürekli mesken değiştirme ve şehir planlarının devamlı değişmesi, yol kazıları sadece ranttan veya han-ı yağmadan değil göçebelik kültürümüzden dolayıdır. Türklerde Batı usulü tatil fikrini yerleşmemiştir. Türklerde, şehirlerde ev içi yaşantısı göçebelik kültürü etkisi altındadır. Misafir odası, yüklük, duvarda eşya...

30 Türkler otomobile ata biner gibi biner, yollarda arazideymiş gibi davranır.
Başkasının haklarına riayet etmemek göçebeliğin etkisidir. Trafik kurallarını ihlal etmekte beis görmeme, otoriteyi içselleştirememe, kendisinin ve başkasının bireyliğinin farkında olmama göçebeliğin etkisidir. Türklerde “En iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle” formülü her alanda gelişmiştir. Bu durum, bilişim ve otomotiv alanında inanılmaz bir israfa yol açmakta; konut site yapımı ve ev-içi aygıt teknolojileri açısından, büyük maddi kayba ve israfa neden olmaktadır. Eşya ve hayvan hayatın her alanında önemlidir. Demokrasimizin Türk tipi olmasında, göçebe kültürünün etkisi büyüktür. Göçebe, yarın buralardan çekip gidiverecek gibidir; zihninde denkleri hep sarılı, kervanı her an hazırdır. Göçebenin, gözü hep yoldadır.

31 Göçebe zihniyeti, mekanla iğreti ilişkisini sürdürebilmek için bazı savunma mekanizmalarına başvurur.. Göçebe, dünya hayatında yaşanan altüst oluşlara ve kaosa yerleşiklerin oldukça tuhaf karşılayabileceği bir kayıtsızlıkla cevap verir, sabrederek baş etmeye çalışır. Göçebe, hayvanlarının yiyecek içecek ihtiyacı için yer değiştirmek zorundadır. Bu durum göçebeyi sabırlı yapmıştır. Göçebe, “Gün olur devran döner” der. Göçebelerin, tüm alt-üst oluşlar ve kaoslara karşı tepki eşiği yüksektir. Bu nedenle toplumsal tepkiler yeterli motivasyonları bulamaz ve organize olmakta zorlanır. Bu durum dışarıdan çoğunlukla tepkisizlik ve beceriksizlik olarak görülmüştür. Yaşadığı savaşlar, çektiği çileler, başına gelen belâlar göçebe insanını sabırlı yapmıştır. Türkler "sabrın sonu selamettir" diye inanırlar, sabredince her şeyin düzeleceğine, kışın sonunun bahar olacağını inanırlar. Göçebeler, mevsimleri çok iyi takip eder. Dünyanın en düzenli ordularını kurabilen Türkler, trafikte kaos çıkarıyor

32 Parlamentoda bulunan milletvekillerinin çok azı siyaset bilimcidir.
Türklerde, ağaca ve suya, hayvanlara, ateşe bağlı kadim inanışlar sürmektedir. Türkler, piknik yapmayı çok sever, Çarpık kentleşme göçebelik kültüründen kaynaklanır. Türk şehirleri sürekli şantiye halindedir. Türk şehirleri plansız ve düzensizdir. Türkler için su, kutsal ve temizdir, bu sebeple kirletmek istemezler. Türkler, felekle (Gök, dünya, alem) kozlarını bir türlü paylaşamaz. Zalım felek Göçebeliğin insan ilişkilerinde dayanışmacılık gibi olumlu özellikleri vardır.

33 SÖZLÜ KÜLTÜR Türklerde, yazılı kültür yerine sözlü kültür gelişmiş, bu sayede sohbete dayalı bir alış-veriş kültürü oluşmuştur. Sözlü kültür modernleşmenin önünde engel oluşturmuş ve kişisel vicdanı değil toplumsal ve harici vicdanı geliştirmiştir. Yazılı kültürde içsel vicdanın yaptığı kontrolü, sözlü kültürde töre ya da emir sağlar.. Yazı ile vicdanın içselleşmesi arasında bir bağlantı vardır. Yazı kendimize ve başkasına ayrı bir varlık olarak bakabilmemizi, nispeten objektif değerlendirmeler yapabilmemizi sağlayan bir beyin gelişimine neden olur. Yazı insanı daha bireysel ve rasyonel yapar. Sözlü kültürün insan zihnine kattığı özellikler: Analitik bir düşünme biçimi, dinleme, tekrar, hatırlama… Aktarmacı zihniyet gelişir.

34 Türkler, tüm uygarlık ürünlerini uygun olup olmadığına bakmadan kapış kapış alır,
Türkler dış ülkelerin açtığı teknoloji fuarlarına akın eder, Türkler, son teknolojiyle çıkan ürünleri kapışır, Türklerin, teknoloji ve ürün israfı umurlarında olmaz, Türkler, teknolojiye harcadığı onca parayı önemsemez, Türkler, teknolojinin kendisine bayılır ama teknolojiye ve bilime katkıları azdır. Büyük Türk tarihine rağmen, Türkler, tek bir bilimsel icadı olmayan, tek bir coğrafi keşif yapmamış olan millettir.

35 Güçlü bir sözlü kültür geleneğine sahip olan Türkler, bilinçlerinin yazı tarafından değiştirilmesine direnmişlerdir. Orhun Anıtları’nın yazıcılarını Çin’den getirmişlerdir. Türkler, başka milletlerin yazılarını kullanmışlardır. Türklere özgü bir yazı olduğu halde geliştirmemişlerdir. Türkler, sözlü kültüre dayanan özellikleri gereği, yazıyı, okumayı sevmez ama okuyanı sever. Dini okumalarda da ezberci, sözlü bir öğrenim tarzları vardır.

36 Göçebelerde sağlam olan mekan değil sözdür; yerleşikler kendilerine görkemli yapılar inşa eder, göçebeler sözü görkemli kılar. Göçebe, sürekli hareket halinde olmanın gerilimini kalıp ifade ve vecizelerle, sözü sabitleyerek, sınırlandırarak aşmaya çalışır. Türkler televizyonu sever (dizi vs), internette sohbeti sever, telefonla çok konuşur, gazete ve kitap okumayı sevmez. Bilgisayar ve internet yazı yazmayı da sağladığından Türklerin yazılı kültüre geçişlerinde olumlu yanları vardır.

37 Türklerde büyük söz ustaları çıkar. (şiir, atasözü, mani, ninni çoktur
Sözlü kültürde kelimeler birçok anlama gelir. Türkler yazıyı ve yazılı olanı çok sevmez, ama yazılı kültür toplumundan etkilenir. Türkler, kitap okumayı sevmez, çocuklarının çok ders çalışmasını ister, Türklerde, erkekler kahvehane, birahane ve meyhanede, kadınlar evlerde sohbet için bir araya gelir. Çay kahve bahane, sohbet şahane

38 Türkler, büyük devletler kurup, uygarlıklar, dinler, diller arasında aracılık etmesine rağmen, bugün dünyadaki benzerleriyle kıyaslanabilecek bir Türk tefekkürü oluşmamıştır. Türkler, batının bilim ve felsefe alanındaki başarılarına yaklaşamamıştır. Türklerde, patent sayısı, bilimsel buluş, teknolojik gelişme, araştırma yok denecek kadar azdır.

39 POTLAÇ KÜLTÜRÜ "HAN-I YAĞMA"
(Günümüzde olumlu yönleri değil olumsuz yönleri yaygın) Eldeki mal birikiminin yağmaya bırakılarak yok edilmesidir. Ürün BİRİKİMİNİ önlemek için yöneticinin birikimini, topluluğun diğer üyeleriyle paylaşmasıdır. Türkler, kapitalizm öncesi potlaç kültürünün insanlarıdır. Türkler, günümüzde potlaç kültüründeki gibi birikimi dağıtmak yerine daha çok biriktirmeye çalışırlar. Kapitalizmdeki zengin sınıfın ve bilim-sanayinin oluşması yerine sadece tüketim toplumu olmakla yetinmektedir. Her iki sistemin olumlu özellikleri alınmamış, olumsuz özellikleri alınmıştır.

40 Eski Türklerdeki ‘yağmalı toy’ toplumsal adalet sağlardı
Eski Türklerdeki ‘yağmalı toy’ toplumsal adalet sağlardı. Çılgın bir rekabet ve malların tahribi yoktu. Hakanların, hanların, beylerin varlıklı kimselerin düzenledikleri şölenlerde mallar, yakılıp yıkılmayıp, yoksul tabakalara dağıtılırdı. Eski Türklerde yöneticilerin mal biriktirmesi “potlaç” uygulamasıyla engelleniyordu. Ziyafetle, kağanın tüm mal varlığı, halk tarafından paylaşılırdı. Potlaç, toplumsal adaletsizlikleri, rüşveti ve yöneticilerin hırsızlıklarını önlerdi. Potlaç yükümlüsü, ölü ruhları, ataları ve tanrıları temsil etmektedir. Potlaç vermeyen, (yani sınırsız tüketim yoluyla hem atalarına karşı “alan el” hem de kabilesine karşı “veren el” olmayan büyük kişi) ölü ruhları şereflendirmediği için simgesel anlamda ölür. Veren üstünlüğünü ilan eder, alanda bağımlı olmayı kabul eder.

41 İlkel toplumlarda harcamayan, biriktiren aşağılanmakta, toplum dışına itilebilmektedir.
Türklerde rasyonalite değil gösteriş önemlidir. Bu hava atmak işe yarar, kendince bir işlevselliği vardır. Alan razı satan razıdır. Esnaf ağzıyla, hamasetle bir çok şeyi halledebilirsin. Potlaç kültüründe, İtaat ve ibadet aynı şeydir. Herkesin mevkisi, makamı bellidir, kimin kime itaat edeceği çok açık biçimde bellidir

42 Potlaç, görgüsüz davranışların sergilenmesine yol açar.
Birikim yasaktır (günümüzde değil) ve mülkiyet kolektif bir anlama sahiptir. Yaygın uygulama alanı şölenlerdir. Güç ve prestij gösterileridir. Batıda burjuvazi kalıcıdır, yerleşiktir çocuklarına aristokrat eğitim verirler.

43 Türklerde Alman usulü geçmez,
Türklerde ağanın eli tutulmaz. Hesabı kimin ödeyeceği önceden bellidir. Kapitalizmle birlikte içinin yeniden doldurularak, varlık gösterdiği söylenebilir Görünüşte kardeşlik, dayanışma, ekonomik canlılık gibi olumlu yanları da var.

44 Potlaç Kültürünün Ülkemizdeki Etkileri
Şan, şeref, gösteriş düşkünlüğü, Sınıf atlamanın kolay olması, Köklü bir burjuva sınıfının olmaması, En yüksek vergi verenlerin sürekli değişmesi, Hep türedi zenginlerin oluşması, Her hükümet değişimi ile birlikte yaşanan bürokrasi kıyımı En burjuva olanımızda bile piyasanın rasyonalite olmaması, Tasavvuf geleneğine rağmen dini olanlar dahil her makamın lüks içinde olması, Korumalarıyla trafik düzenini alt üst eden devlet görevlileri, Her dönem iktidarlar etrafındaki müteahhitler, Hayali ihracat, Verdimse ben verdim anlayışı, Kamu bankalarına en çok borcu olan kişilerin bankalara bakan, yönetici yapılması, İhale kanunlarının devamlı değiştirilmesi, ihale usulsüzlükleri, Medyanın ticari işlerle uğraşması, Devlet malı deniz yemeyen keriz anlayışı,

45 Yönetimde ve her alanda itaat, ayrımcılık, gizli kast,
Ordu disiplin anlayışının hayatımızın diğer alanlarına sirayet etmesi, Zengin ve yoksulun yaptığı işleri, başkalarına göstermek, hava atmak için yapması Doğum, düğün, ev alma ve döşeme merakımız, Çocuklarımızı lüks okullara göndermek için yarışma ve bununla övünme, Ölümün ardından okutulan mevlit törenleri, Hanımların giyinme biçimleri, süslü, abartılı ve lüks giyinme, Giyim kuşamda, araba, eşyada marka merakı,

46 Şehir caddelerinde herkese şan olsun diye gezinen düğün alayları,
Sünnet merasimi, parti toplantılarındaki davul zurnalar, Paranın su gibi aktığı Türk eğlenceleri, Geline ve damada takılan ve yerlere savrulan, mikrofondan duyurulan paralar, Yazlığın, evin oda sayısı ve büyüklüğü ile övünme, Evin, aracın kaç para ettiğiyle övünme, , Kamu kuruluşlarının yemekhanelerini mevki ve makama göre bölme, Apartmanlarda ‘kapıcı’ adı altında istihdam yaratan kast sistemimiz, Dinde hoş görülmemesine rağmen alenen yardım, kamyonlardan yiyecekler dağıtılması İsrafa dayalı sınırsız harcama alışkanlığı Tüketim ve israf toplumu olma

47 Otomobilin güç ve cesareti simgeleyen ve markayla hava atılan yanını öne çıkarma
Yollarımızı bin bir çeşit markalı, pahalı otomobillerin doldurması Yollarımızı eza, cefa yerine çevirme, Şehir içinde CİP kullanma, araçlara yazı yazma... Ekonomik kriz, benzin zammına rağmen yollardaki araç sayısının azalmaması; Trafikte bulunan araç sayısının kabarıklığı, Yaya hakları için, toplu taşım için, raylı sistemler için sivil bir hareket oluşturamama. Köklerini uzatmaya çalıştığımız soyumuz…

48 POTLAÇ KÜLTÜRÜNÜN OSMANLI’DAKİ ETKİLERİ
Devletin asıl işinin fetihler olması ve bu işle servet kazanması, Devletin gelirleri gibi giderlerinin de belirsizliği; Ülkü birliğinin dinden değil şan, şöhret, kahramanlık ve çıkar birliğinden geçmesi, Savaşların araç dinin amaç olmayıp dinin araç savaşmanın ve paylaşmanın amaç olması; -fütüvvet ve ahilikteki dayanışmacı yaşam biçimi ve Osmanlı kurucularının ahi olmaları; -ahlak ve hukukun aynılığı, dilenciliğin ve sadakanın önemi; Toprağın kimsenin değil devletin mülkü olması, Görevliye maaş değil geçinme kaynağı olarak dirlik verilmesi; Tanzimat’a kadar modern anlamda sanat kavramıyla karşılaşılmaması, kültürel yaşamın şenlikler tarafından belirlenmesi; İslamiyet görüntüsü altında toplum yaşamında eski inançların, büyü düzeni olan Şamanizmin sürmesi… Osmanlı daima ‘veren el’ olmuş, lütfederek genişlemiştir. Vakıfların kurulma amaçlarından bir tanesi, birikim yapmak ve bunları gelecek nesillere aktarmaktır.

49 PARÇALI (SEGMENTER) TOPLUM YAPISI
Toprağa bağlı medeniyetlerin ürünü olan sosyal sınıflar ve durağan toplum katmanları Türklerde oluşmamış, kölelik gibi bir kurum var olamamıştır. Eşitlikçi, dayanışmacı, dinamik, katmanlar arası geçişken bir toplum anlayışı gelişmiştir. Soya dayanan aşiret-klan yapılanması ve coğrafyaya bağlı hemşehricilik oluşmuştur. Sınıflara dayalı mücadele ve toplumsal kontratlar oluşmadığı için töre veya kınanma üzerinden oto-kontrol sistemleri kurulmuş, bu yozlaştığı anda da toplum anarşi ve mafya üretmeye başlamıştır. NEPOTİZM KAYIRMACILIK YAYGINDIR, liyakata dayalı düzen yoktur

50 Türk toplum yapısında birincisi boy, soy sop tarzında; ikincisi, aynı boy içerisinde küçük parçalı yapılar bulunuyor. ikinci yapı büyük çatışmalar üretmiyor. Batı’daki gibi sınıflar ve sınıf kavgaları görülmüyor. Türklerde, soy-boy tarzı örgütlenme var. Boylar birbirine karışmıyorlar. Atalar kültürü var, atasına inanıyor. kendi sembolleri etrafında birleşiyor. Türkler sınıflara göre değil, Sembollere göre bölünüyor. Bu durum çok çatışma üretiyor. Türk’ün Türk’ten başka düşmanı yok ve kardeş kavgası çok. Türk’ü Türk yıkıyor. Türklerde, ‘Öteki kimden, bizden mi?’ duygusu gelişmiştir.

51 Türkçe’yle zihnini çalıştıran bütün insanlar kardeş kavgasına çok yakındır.
Türk tarihi kardeş kavgalarının tarihidir. Kardeşler birbirine dış tehlikeden dolayı çok bağlı olur ancak birbirlerine küsünce de müthiş düşman olurlar. Türkler kendi etnik kimliklerinden yana tepkiler veriyor, onu diğerlerinden ayrı ve üstün tutuyor. Türkler, doğarken "bizimkiler"den anlayışı ile doğuyor. Türkler birleştiklerinde başkalarını ürkütecek bir topluluk oluyorlar.

52 Türkler birbirleri ile şiddetli çatışmalara girebiliyor
Türkler birbirleri ile şiddetli çatışmalara girebiliyor. Birbirleri ile ittifak yapabiliyor. Bazen başka Türk boyuna karşı yabancılarla ittifak edebiliyor. Çaldıran Savaşı, taht kavgaları, boy kavgaları, Haçlıya karşı Türk birliği, Selçuklu ile Danişment birliği, Karamanoğulları Haçlı’ittifakı, Etrak-ı bi idrak Türklerde, bir soy gelip başa geçiyor ve bu soy diğer boylara egemen oluyor, fakat diğer boylar içsel, kadim inançlarından dolayı kendi inanç ve atalarına inanıyor ve gök tanrının aslında kendi beylerine bu şansı vermesi gerektiğine inanıyorlar. Türklerde iktidar olanın, bu eski inançları kırması gerekiyor, bu sebeple ödünç din alıyor ve diğer boylara bundan sonra dinimiz bu olacak diyerek kendi meşruiyetini engelleyen eski inançları değiştirmeye çalışıyor. Fakat bu her zaman başarılı olmuyor. Çoğu zaman da çatışmalara yol açıyor. Tüm baskıya rağmen halk eski inançlarını sürdürmek için uğraş veriyor.

53 Türklerin etnik ve dinsel fanatik olarak görünmelerinin nedeni, parçalı toplumsal yapıları nedeniyle, mafya tarzı oluşumlar ve çeteler üretmesi ve bunların mahiyetleri itibariyle radikal ve fanatik davranışlar göstermeleridir. Türklerin soya, boya göre örgütlenmiş toplum yapısı, merkezle çevre arasında sürekli bir gerilime neden olmaktadır. Türklerde, soy-boy halinde yaşama, günümüzde parçalı yapı halinde devam ediyor; Türklerin bölünmeleri kolay, birlik olabilmeleri için ise dıştan tazyik gerekmektedir. Türkler, bu sebeple devamlı iç ve dış düşman üretir.Türklerin bu zaafları, dış düşman tarafından aleyhlerine kolayca kullanılır. Büyük Selçuklularda her dönem sülale yönetimi olmuştur. Veraset sisteminin sağlıklı olmaması hep taht kavgalarının olmasına yol açmıştır. Türklerde, kardeşler anlaştığında iyi bir sinerji oluştururlar. (Bumin- İstemi, Bilge Kağan- Kültigin, Orhan Bey - Alaattin Bey)

54 İTAAT ve YÖNETİM Türklerde itaat ve ibadet özdeşimi, güç ilişkilerinin yer aldığı tüm diyalog biçimlerinde görülür. (şeyh-mürit, dede-topluluk, lider-grup, ebeveyn-çocuk, patron-işçi gibi) Bu nedenlerle Türk demokrasisinde parti içi muhalefet gelişemez. Her eleştiri hatta bazen fikir, ihanet eden çatlak ses olarak kabul edilir. Aile içi diyalog ve demokrasi gelişemez Sağlıklı bir patron-işçi diyaloğu gelişemez Her yerde ağalık, paşalık oluşur (sendika ağalığı gibi) Ombusdman, yargı gibi kurumlar halkı değil devleti önceler Türklerde iktidar teolojik gücün doğrudan yansımasıdır ve itaatin ibadet olarak somutlaştığı makamdır. iktidar sahiplerine büyüsel özellikler atfedilir.

55 Türklerde iktidar Gök-Tanrı'dan gelen KUT'a bağlanmıştır
Türklerde iktidar Gök-Tanrı'dan gelen KUT'a bağlanmıştır. Türkler, hangi inançta olursa olsunlar, devlete ve lidere bağlılıkları, diğer toplumlara göre daha güçlüdür. Halk kağanı terk ettiği zaman Tanrı halkı cezalandırır inancı vardır. Bir kaan, Tanrının inayet ve yardımına mazhar olduğu sürece halkına iyi bakar, halkını zenginlik ve adalet içinde yaşatırdı. Bunu başaramayan Kaan’dan Tanrı’nın Kut’unu geri aldığı düşünülür ve ona karşı isyan etmek meşru sayılırdı. Türklerdeki, İtaat ve hiyerarşi kültürü, devletin otoriter kimliğinin doğal ya da olması gereken bir şey gibi algılanmasını sağlar. Türkler, "var kalabilmek" için yönetimde olma zorunluluğu gibi bir anlayış geliştirmişler, bundan dolayı her zaman “yönetmek ideali”ni muhafaza etmişlerdir.

56 Savaşçı, göçebe, hayvancı topluluk olmanın bir sonucu olarak Türk yaşam kültürü bir itaat kültürüdür. Halk, devlete ve Gök tanrının temsilcisi kağana, kadın erkeğe, büyük küçüğe saygı göstermek ve itaat etmek zorundadır. Yaratılış destanı, Manas destanı, Osmanlı hanedanı ve bozkırdaki çadırdan modern Türk evine kadın-erkek ilişkisinin içeriği buna göre şekillenmiştir Liderin, Gök tanrının yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanması, Liderde ciddi bir yönetme arzusu barındırır Türklerde, sık olarak komşu uygarlıkların yerleşik devletlerini fethine girişilir. her fetih yeni bir kimlik krizine neden olur. Türklerin, Yönetme arzuları, paralı asker olarak gittikleri uygarlık coğrafyalarında bile bir süre sonra iktidarı ele geçirmelerine ve kendi devletlerini kurmalarına imkan sağlar. Yer değiştirmenin zorlukları ve karşılaşılan düşmanlar; Türkleri, disiplin ve hiyerarşik bir yapı içerisinde “ordu-millet” olmaya zorlamıştır. Bu disiplin ve hiyerarşi aile hayatında da etkin olmuştur.

57 Türkler, devleti ve devlet yöneticisini kutsayan bir geleneğe sahiptir
Türkler, devleti ve devlet yöneticisini kutsayan bir geleneğe sahiptir. Değiştirdikleri dinlere rağmen Türkler, eski inançlarının etkisinin devam etmesinden dolayı lidere, yönetim katlarına ve devlete uhrevî bakmakta ve bunlara kutsiyet atfetmektedir. Devlet yöneticileri, Türklerin bu özelliklerini, kendi iktidarlarını payidar kılabilmek adına devamlı kullanmışlardır. Yöneticilerde bu sebeple hamaset yaygındır. Türkler vesayet sisteminden kurtulmak ister ama sivil toplum geleneğine sahip olmadıklarından, topluma da güvenmezler. Türkler vesayetten kurtulursa tekrar vesayet arar ama bu vesayetten de memnun olmazlar. arka arkaya gelen II. Murat, Fatih, Beyazıt, Yavuz dönemleri bu na örnek gösterilebilir. Türkler, vesayet sisteminin kalkmasını ister ama etnik ve dinî farklılıkların kendisini özgürce ifade etmesi gündeme gelirse, sanki içerideki ve dışarıdaki güçler "bizi birbirimizi düşürmeye çalışıyor" endişesine kapılır ve Türklerdeki bu beka endişesi yöneticileri ve halkı olumsuz etkiler. Yöneticilerin bu endişeleri kullanmasına yol açar.

58 Türklerin, otoriteyle ilişkileri ikirciklidir
Türklerin, otoriteyle ilişkileri ikirciklidir. Türkler, hem itaatkâr bir topluluktur hem de karşı-çıkmak için fırsat kollar. Türkler genel olarak isyankâr değildir. Türklerin, askeri darbelere gösterdiği tutum ve karizmatik lider anlayışı ve arayışı itaat kültüründen kaynaklanır. İtaat kültürü, yönetenler açısından, halkı ve alt tabakaları küçük görmeye, devleti de kutsal tapınılması gereken bir güç sanmaya yol açar… Yönetenler ve üst sınıf çıktığı kovuğu beğenmez Türklerdeki itaat kültürü, yönetenlerin kendi başarısına hayran olma, halkın takdir ettiği birkaç icraatın ardından gurura kapılma, yönetenin meşvereti, danışmayı reddetmesi, her dediğini doğru diye düşünmesi, ilâhlaşması sonucuna yol açar…

59 Türklerdeki itaat kültürü, tarafgirliğe, işi ehline vermek yerine yandaşa vermeye, uzayan kol bizden olsun diye düşünmeye yol açar… Türklerde yöneticiye itaat isteyen kültürden dolayı, Kağana başkaldırmak Tanrı’ya karşı yapılmış kabul edilir. İktidar sahibi iktidardan gitmek istemez, bunun için bir çok tedbir alır, bu durum genellikle kaos doğurur. Türklerdeki parçalı yapı geçimsizlik ve çatışmaya elverişlidir. Boylar geçinemediğinden devamlı çatışma olur. Yönetenler geçimsiz Türk ve Türk boyları yerine etrafını gücünü halktan almayan yerli ve yabancı kişilerden oluştururlar. Bu durumda yöneten ve çevresiyle halk arasındaki uçurumu çoğaltır.

60 DEVŞİRME geleneği ve ithal çözüm yaygındır
DEVŞİRME geleneği ve ithal çözüm yaygındır. İktidarlar böylelikle kendilerini korumaya almaya çalışır. Bu durum iktidarla halkın arasını ayrıştırır. Çatışmayı artırır. Devşirme- Bürokrasi Devşirme sisteminin kadro niteliğinin artması gibi yararlı yönleri vardır. Türklerde yönetim kültürü, başa geçenin her dediğini yaptırması ve alttakilerin her denileni yapması şeklinde gelişir. Halk rahatsız olsa da lideri kolaylıkla deviremez, buna kendisine bile ikna edemez. Çünkü tek yöneticiye bağlı olmak, Türklerin özelliklerinden bir tanesidir. Bu sebeple iktidara ve devlete karşı ayaklanmalar genelde başarılı olmaz. Türklerin davranışlarını şekillendiren birçok şey, çok kalabalık bir Çinli topluluğuyla ve çok zor coğrafik şartlarda yaşamaktan ve göçebe, savaşçı bir hayat tarzından kaynaklanmıştır.

61 Türkler, tek bir soyun etrafında birleşir, başındaki insanı lider olarak tanır, bir yandan da soylar bunu sindiremez, hak iddia ederler, geçimsizleşirler ve fırsatını bulduklarında isyan ederler. Türklerde hem parti diktatörlüğü hem lider diktatörlüğü görülür. İtaat yoğundur ancak bir yandan da gizli eleştiri ve hazımsızlık olur. Türkler, kendilerini dünyanın efendisi gibi görür. Türkler dünyayı kendilerinin yönetmesi gerektiğine inanır. Çünkü dünya ancak böyle huzurlu olur. Bu anlayış, Türklerin yaşadıkları zor şartlardan kaynaklanmıştır. Büyük ve gelişmiş, sayıca çok fazla olan düşmandan ve zor coğrafi koşullardan dolayı. Türkler dünyayı yönetmek ister ve ama kültürü ödünç alır. İKİLEM

62 Yönetme ideali büyük olan ancak kendi özgün uygarlığı olmadığından ve senteze yatkınlığından en iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle anlayışı gelişmiştir. bu bazen iyi çoğu zamanda olumsuz sonuçlar doğurur. Yeniliği alma, sömürülme, israf gibi... İtaat, el öpmek, bağdaş kurmak gibi davranışlarla gösterilir. Türklerde, demokratik liderlik, hukukun üstünlüğü, felsefi ve bilimsel düşünce, bilim, teknoloji ve liyakat sistemi gelişemez... Türklerde itaat kültüründen dolayı, büyük değişimler ancak karizmatik liderlerle mümkün olabiliyor. Türkler devlete kolay isyan etmez, tavrını açıkça göstermez, yönetenlerde halk isyan etmediğine göre demek ki bizi destekliyor diye düşünürler.

63 DEVE Mİ KUŞ MU Modern dünyaya rağmen Kurumlar ve şirketler tam özel sektör işlevi göremez. Devlet şirketi mi, özel sektör şirketi mi anlamak zorlaşır. Türklerde Adaletli ve vicdanlı olma duygusu yüksektir. Çin, Mezopotamya, Mısır medeniyetleri bilimsel buluşlarda öncü olmuş ve insanlığa bir çok katkıları olmuştur. Roma, Osmanlı bu konuda geri kalmıştır. daha önce bilimsel olarak insanlığa pek katkısı olmayan Avrupa, 1350 yılından sonra bu konuda öncülüğü ele almıştır. Ama Avrupa bu avantajını ahlaksızlık ve zorbalık üzerine kurmuş ve diğer toplumları sömürmek, sindirmek ve yok etmek için kullanmıştır.

64 SAVAŞÇILIK Türkler savaşçı bir ruha sahiptir.
Türklerin, savaşçı ve göçebe bir topluluk olarak fethettikleri topraklara götürecekleri en önemli becerileri siyaset etme ve yönetme teknikleridir. Savaşçı zihnin temel özelliği, fanatizme yatkın olmasıdır. Savaşçı zihin, sorunları büyüterek, rakibini cadılaştırarak, düşmanlaştırarak ve düşmanı yok etmeye çalışarak sorun çözmeye çalışır. Küçük tartışma kavgaya, basit anlaşmazlıklar devlet sorununa, savaşa dönüşür, Sorunu çözme yolu olarak, karşısındakine ders vermek, haddini bildirmek, yok etmek, savaşmak gibi yöntemler benimsenir; Fırsatını bulan veya işine gelen diğerini döver.

65 İdeolojik mücadele ve fikir ayrımı çatışmaya dönüşür, yönetenler toplumu kanalize etmek ve rakiplerini sindirmek için savaşçı zihin yapısını kullanırlar. Türklerde, toplum, kişilerin savaş becerileri ve savaşın disiplini esas olacak şekilde katmanlaşmış, “töre” her işin başı haline gelmiş, bundan dolayı savaşçı bir zihin yapısı ortaya çıkmıştır. Türklerde itaat ve ibadet kültürü, kardeş kavgası, boy kavgası, grup kavgası üreten parçalı yapı oluşmasına ve savaşçılığa, erkekliğe, delikanlılığa ve namusa vurgu yapan insan yetiştirmeye yol açar. Türkler, toplumsal sorunların çözümünde savaşçı bir zihinle hareket ederler, Futbol derbileri bile savaş alanına çevrilebilir, Analar erkek çocuğu savaşçı olması, memleketi ve kendisini koruması için yetiştirir. İKİ SÜLEYMAN ŞAH SURİYE TOPRAKLARINDA YAPILAN SAVAŞLARDA ŞEHİT OLDU. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti kurucusu Süleyman Şah Osmanlı Devleti kurucusu Osman bey’in dedesi???

66 VATANSEVERLİK Türklerin vatanseverliği çok ileri boyuttadır. Bu durum eski inanç ve göçebeliğimizle ilgilidir. Türkler, kaldığı her yeri kutsallaştırır. Türklerin bütün dünyaya sahip olmak, her yeri vatanlaştırmak istekleri vardır. Türkler, bütün dünyanın bu şekilde düzene gireceğine ve bütün insanların bu şekilde huzura kavuşacağına inanırlar. (Nizam-ı Alem ülküsü) Türkler, hem kaldığı yer kutsal sayar, hem de bütün dünya vatanları olsun ister. Göçebe, doğayla, toprakla kaynaşmıştır, göçebe için toprak, doğa, su kutsaldır Türkler vatanlarını çok sever, aynı zamanda bulunduğu yeri bırakıp başka yeri vatan yapmak ister. Bir anda milliyetçi, bir anda AB taraftarı olabilir Dün Ötügen, sonra Anadolu vatan olur, ardından Avrupa'ya gitmeye çalışır. Türkler, vatanını çok sever, aynı zamanda yerleşik uygarlıklar Türklere çok çekici gelir.

67 TÜRKLER VE DİN Türklerin eski inançları, toplum içinde hala gizli veya açık etkinliğini sürdürmektedir. Eski Türk dinine göre, en yüksek Tanrı, insanoğlunun atası olan Tengri Kayra kan (Bay Ülgen)’ı ve yeryüzünü yaratmış ve bunun dokuz dalından insan cinsi türemiştir. Türkler göğü bütün olarak sembolleştirmişler ve bundan Kök Tengri (tek yaratıcıdır)itikadı ortaya çıkmıştır. Türkler atalarına ve ateş, su, toprak gibi varlıklara da kutsallık atfeder ancak tek tanrıya tapardı. Kök Tengri (Gök Tanrı) kültü, Atalar Kültü, Tabiat kültleri, (Gökyüzü cisimleri, yer kültü, su kültü, dağ-tepe kültü, toprak-taş ve kaya kültü, orman ve ağaç kültü, ateş kültü, su kültü) hayvanlar ve renkler Türk davranışlarında etkili olmuştur. Türklerin eski dini inançları, doğum, evlenme, ölüm ritüellerine yansımıştır. Türklerde, evin önemi, ocak ve ocağın tütmesi kavramları, ağıtlar, ölüler için verilen yemek ziyafetleri, doğum gerçekleştiğinde kurban kesilmesi, ad verme sırasında kulağa ezan okunması gibi davranışlar eski inançlarının etkisinden dolayıdır.

68 Türklerde yıldırım, şimşek, Çolpan yıldızı, ateşi su ile söndürmek, davul, kuş, ayna gibi şeylere önem atfedilir. Türklerde ağaç, taş, hayvan, ateş, toprak, su kutsallaştırılır Darısı başımıza deyimi “saçı” geleneğinden gelir. Saçı: kendi emeğiyle kazanılan en kutlu nimettir. Kansız kurban olarak adanır. En önemli kurban attır. Attan sonra koyun gelir. Kurban için erkek hayvan makbuldür. Türklerde diğer halklar gibi insan kurban etme geleneği yoktur. Türklerde diğer bazı halklarda olduğu gibi falcılık ve efsun anlayışı yaygındır. Türklerde, Gelinler için birçok şey tabu sayılırdı. Kocasının ve onun erkek yakınlarının adını söylemek vs. Şamanizm faktörü, tarikat geleneği, efsane ve menkıbelerde devam etmektedir. Okuyup üflemek, ip bağlamak, muska yazmak gibi usullerle hasta tedavi etmeye çalışma ve halk arasında bunu yapan hoca diye bilinen kimseler aslında şaman kalıntılarıdır.

69 Anadolu’ya yerleşen Türkmen babaları, Ahiler şamanların İslamileşmiş şekilleridir.
Alevi-Bektaşi inançlarında, başta dedelik-babalık kurumları olmak üzere, birçok görünüm şamanik uygulamalar sonucudur. Bunlar bazı biçimlerde Sünnilikte de vardır. Eski Türk dinine uygun olarak Türklerde mistisizm, sufilik, tasavvuf etkindir. Hekimler şaman gibi görülür. Kuran- Kerimdeki sure bizde hekime dönüşmüştür. Diğer İslam toplumlarında Lokman Hekim yoktur. Türkler mürşidler etrafında kümelenirler. Türkler, çocuklarının din adamı olmasını çok istemez, ancak din adamlarına çok saygı duyar. din adamlarından korkarlar.

70 Şamanlar, Eski Türk toplumlarında her zaman imtiyazlı ve güçlüdür
Şamanlar, Eski Türk toplumlarında her zaman imtiyazlı ve güçlüdür. Bazen iktidar mücadelesine girişmişlerdir. Tekkeler, dergahlar, mistik karakterler, pir, şeyh, mürit ilişkileri, sihir, büyü, cin çağırma, fal bakma, nazara olan inanç, çaput bağlama, adak adama, bahçelere korkuluk dikme, ahır ve ambar kapılarının üzerine boynuz asma, evin eşiğine basmama, eşikte görüşmeme, bebeğin göbek bağını kurutup muska yapma, helva kavurma, saçı büyüde kullanma gibi uygulamalar Şamanizm döneminden günümüze kadar varlığını devam ettiren davranışlardır. Hızır inancımız, Hıdrellezde eski Türk inancından gelmedir. Türklerin bir kısmı İslamiyetten önce Hıristiyanlık dinine girmiştir. Nestori Kilisesi 428 yılından itibaren İran'ın altı vilayetinde faaliyetlerini yaygın olarak sürdürmüştür. Türklerin bir kısmi Hıristiyanlığın bu mezhebine dahil olmuştur.

71 Türkler başka dinlere de girmiş ve başka dinlerden de etkilenmişlerdir
Türkler başka dinlere de girmiş ve başka dinlerden de etkilenmişlerdir. Mani, zerdüşt, Budizm, Hıristiyanlık… Türkler mani dinine girince isimlerine ay kelimesini eklemişlerdir. İslamiyet’e girince isimler Türk ve Arap ismi olarak ikileşmiştir. Çin’de hanedan kuran Türk Tabgaç’lar Budist olmuşlardır. Budizm hanedanın milli dini olmuştur. Bu durum da Tabgaç’ların Çinlileşmesine yol açmıştır. Göktürk Taspar kağan’da Budist olmuştur. Bilge Kağan’da Budist olup yerleşik hayata geçmek istemiş ancak vezir Tonyukuk buna engel olmuştur. Türkler en kolay İslamiyet'le uzlaşmışlardır. Bunun en önemli sebeplerinden biri eski Türk inanışlarını İslamiyet'e çevirmenin kolay olmasıdır. Türkler dini daha çok şekli yaşar, hep dinle arasına bir mesafe koymayı tercih eder Türklerde dini kullanma eğilimi fazladır.

72 Türklerin kalıcı şehirleşmesi İslamiyet'ten sonra olmuştur.
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde Orta Asya'dan gelen izler İslam mimarisini geliştirmiştir. İslamiyet Türkler için olumlu olmuştur. Hazar’ın kuzeyinden giden diğer boylar daha kalabalık olduğu halde kimliğini koruyamazken, İslamiyet'e giren boylar kimliğini korumuşlardır. Türklerin kimliğini korumaya sağlayan etmenler arasında, İslamiyet'e girdikten kısa süre sonra boy asabiyetleri sayesinde asimile olmadan birlik olmaları, İslamiyet'in savunucuları haline gelmeleri, Halifeyi koruma görevleri, Haçlılarla mücadele etmeleri gösterilebilir... Türkler, İslamiyet öncesi ve sonrası her zaman doğaya saygılı olmuştur. Ancak şimdi batının etkisiyle bu anlayış kaybolmuştur.

73 Türkler beylerinin dinindendir
Türkler beylerinin dinindendir. Karahanlı, Gazneli, Harezmli, Selçuklu ve Osmanlı gibi Müslüman Türk devletlerinde egemen boylar, Sünni İslam'ı tercih ederken, daha kalabalık olan diğer boylar hem eski inançlarına sarılmış ehli beyt taraftarı olmuştur. Egemen boyların göçebe Türkleri yerleştirmeye, Sünnileştirmeye çalışmaları çatışmayı artırmıştır. Türklerin çoğu İslamiyet'e girdikleri dönemlerde Kızılbaş olmuşlardır. Bunun sebebi eski inançları olmuştur. Yönetimler Sünni olarak gelişmiştir yılından önce İran'da Şafii mezhebi, Anadolu'da Kızılbaşlık ağırlıkta iken 1500 yılından sonra yönetimlerin etkisiyle İran Şiileşmiş, Anadolu Sünnileşmiştir. Kızıl renk Türklerin kutsal rengidir. O sebeple genellikle saygıdan dolayı başlıkları kızıl renkli olur. Eski Türklerin giydiği kızıl başlıktan dolayı kendilerine Kızılbaş denilmiştir. Safeviler 12 imama hitaben 12 bölümlü kızıl başlık kullanmışlardır.

74 Gök tanrıya, hakanlar, şamanlar ve ölülerin ruhu ulaşabilirdi
Gök tanrıya, hakanlar, şamanlar ve ölülerin ruhu ulaşabilirdi. Türkler din adamlarından hem korkar hem de peşinden giderler ve din adamlarına ihtiyaç duyarlar. Eski Türklerde ölüler için üç, yedi, kırk günleri ve yıl dönümleri önemlidir ve bu zamanlarda yemek verilir ve tören yapılırdı. Ölüler ardından ağlama, çırpınma, ağıt ve yüz yırtma eski Türk geleneğidir. Türkler yüksek dinsel hoşgörüye sahiptir, İslam’a hoşgörülü bakışı, düşünce biçimini kazandırmışlardır. On iki İmam Şiiliği İran'ın Zerdüşt geleneğinden etkilenmiştir. Bütün Türklerde ve Müslümanlarda Zerdüştlüğün etkileri görülür.

75 HOCA AHMET YESEVİ ilk büyük Türk mutasavvıfı, Türk - İslam aydınlanmasının ilk büyük piridir.
Türkler İslamiyet'in evrensel olmasında katkıları çok olmuştur. Arapların milli hale getirdiği, katılaştırdığı İslamiyeti Türkler yeniden tüm insanlığa tebliğe sunmuştur. Araplar diğer toplumları daha çok Araplaştırmaya çalışmışlardır. Araplardan (Emevi-Abbasi) kaçan ehlibeytten bir kısmı Horasan, Maveraünnehir taraflarına giderek Türklere sığınmışlardır. Türkler her devirde genellikle güvenilir millet olarak görülmüştür. Türkler kendilerine sığınan ehlibeytten çok etkilenmişlerdir.

76 Osmanlı'da Hanefilik resmi mezhep.
TÜRKLER NEDEN HANEFİ MEZHEBİNDEN VE İTİKADİ OLARAK NEDEN MATURİDİ ANLAYIŞA YATKIN !!! Hanefilik, şehir merkezli, orta yolu benimseyen, daha akılcı ve faydacı anlayışın egemen olduğu ameli mezheptir. Daha rasyonel, daha pragmatik ve daha dünyevi. Esnek ve dinamik bir karakteri var Bağdat gibi siyasi bir merkezde siyasi şartları ve kamu maslahatlarını gözeterek gelişmişti. Kıyas ve hiyel Hanefiliğin avantajlarıdır. Hiyel, fıkhi hükümlerle pratiğin çeliştiği durumlarda haramdan kaçınmak için eylemleri şeklen fıkha uydurarak meşru kılmak için bulunan yollar, Osmanlı'da Hanefilik resmi mezhep.

77 Abbâsî Harun Reşid devrinde, Ebû Hanîfe'nin müctehid talebesi olan Ebû Yusûf'u ( ) baş kadı tayin edilmesi Selçukluların hanefi olmasında etkilidir. Hanefî olmada sultanın azli hususu etkin olmuştur: "Sultan büyük bir günah işler veya küçük günahta ısrar ederse tahttan Hanefîlere göre düşmez, Şâfi'îlere göre düşer. Hoşgörülü olarak başlayan Osmanlı Hanefîliği, sebepleri ne olursa olsun giderek taassup çizgisine kaymış ve bu tutum uygulamada birçok sıkıntının sebep olmuştur. İşin daha da ilginci Osmanlı, Hanefi mezhebini resmi mezhep yapmasına rağmen Hanefilerin çoğunlukla itikadi olarak bağlı olduğu ve İmamı Azam'ın öğrencisi olan Türk İmam Ebu Mansur El- Matüridi'nin geliştirdiği itikadı mezhep maturidilik yerine Eş'arilik itikadi mezhebini teşvik etmiştir. Hatta Türklerde itikadi mezhep görünmez kılınmıştır. bunun en önemli sebebi matüridiliğin yöneticiler için uygun tavsiyeler içermemesidir.

78 ŞAFİİ MEZHEBİNİN ÖZELLİKLERİ
İmam Şafii Kuran ayetlerini ve hadisleri zahiri (dış görünüşü) ile olduğu gibi, yorumlamadan alıp mezhebinin merkezine oturtur. Hadisçi ve nakil ehli kabul edilen Şafiiye göre hadisler Kur'ana yakın bir kaynak kabul edilir. İmam Şafii İslami skolastisizm ve dogmatizmin kaynaklarından biri kabul edilebilir. Örneğin bazı dil uzmanlarının yüzlerce örneğini saydığı, Kur'anda bulunan yabancı kelimeler (Garaibül Kur'an) konusunda şöyle demiştir:"Kur'anda kesinlikle yabancı kelime yoktur", buna delil olarak da Kur'anın anlaşılsın diye apaçık Arapça ile gönderildiğini söyleyen ayeti (Yusuf: 2) ileri sürer

79 ŞAFİÎ MEZHEBİNE BAĞLI BİLGİNLERDEN BAZILARI
Hadis bilginlerinden İmam Nesâi, İmam-ı Maverdi, İmam Nevevi, İmam-ül-Haremeyn Abdülmelik b Abdullah, Gazali, İbn Hacer, Kaffal-ı Kebir, İbni Subki, İmam-ı Suyuti Eşari, Ehl-i sünnetin itikaddaki iki imamındanbirisidir. Hocalarının zinciri İmam-ı Şafii'ye ulaşmaktadır. Nizamül Mülk Daha çok Hanefilik'in yaygın olduğu bölgelerde etkinlik gösteren Nakşibendi tarikat şeyhleri genellikle Şafii'dir: Halid Bağdadî, Abdullah Dağıstani gibi.

80 HANEFİ MEZHEBİNDE HÜKÜM ÇIKARMA
Hanefi mezhebinde bir konuda hüküm çıkarmak için önce Kur'an'a başvurulur. Kitapta bir delil bulunamazsa Hadis'lere bakılır. Hadisler'de yoksa sahabenin birinin görüşü temel alınır. Sahabi sözünde de bir cevap bulunamazsa en son kıyas'a başvurulur. Bazen MASLAHAT icabı kıyas tercih edilir.

81 AİLE - KADIN Türkler ataerkildir. Ancak ana aile içinde çok önemlidir. Ata-anaerkil Türklerde genel olarak kadın-erkek ilişkilerinde din olgusu önemli bir yere sahip değildir. Kadın-erkek ilişkilerini belirleyen ana etken doğrudan doğruya yerleşik hayata geçilip geçilmemesidir. kadın erkek ayrılığını modernizm tekrar birleştirmiştir. Boşanma ve çok eşlilik pek görülmüyor, çünkü boşanırken erkek para ve eşya veriyor ve kız çocuk anaya kalıyor. Boşanma ve çok eşlilik masraflı. Analar erkek çocuğu savaşçı olması, memleketi ve kendisini koruması için yetiştirir. Analık, aile ve vatan aynı işlevde birleşir. Erkekliği, koçluğu, delikanlılığı anne kışkırtıyor. Kaynana sorunun temelinde bu vardır. Günümüzde kadın erkek ilişkilerinde sorun çıkarıyor. Türk erkeği anasına gizli veya açık bağımlı oluyor, eşinin de annesi gibi olmasını istiyor. Modern toplumda sorunlara yol açıyor.

82 Türklerde toplum ve aile hayatında kadının yeri önemlidir, kadınlar erkekleri çok etkiler, öğüt veren konumundadır, kadınlarda oyun kurucu yapılar bu sebeple gelişmiştir. Kadınlar erkeklerle eşit kabul edilir ancak erkekler tarafından av olarak görünürler Türkler genel olarak egzogamiktir. Evlenmeler dıştan yapılır. Yabancı kadın merakı her zaman vardır. Ana-babaya saygı duyma üst seviyededir. Ana kutsaldır. En büyük ana önemsenir.

83 İKİLEMLER DÜNYAYI YÖNETME DÜŞÜNCESİ VE İTHAL YÖNETME ANLAYIŞI
DEVLET VE TOPRAK KUTSAL ANCAK HER AN GİTME DÜŞÜNCESİ YABANCIYA HAYRANLIK HEP VARDIR ANCAK KENDİMİZİ KURTARICI VE ÖNEMLİ GÖRÜRÜZ. ATA ANA ERKİL MİLLET HEM AİDİYET HEM ÖZGÜRLÜK

84 KAYNAKLAR Roux, J. P. (2013). Türklerin Tarihi. İstanbul : Kabalcı Yayınları Avcıoğlu, D. (2006). Türklerin Tarihi. İstanbul : Tekin Yayınevi Divitçioğlu S. (2006). Orta-Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma. Ankara : İmge Kitapevi Göka E. (2010). Türklerin Psikolojisi &Tarihin Ruhumuzda Bıraktığı İzler. İstanbul : Timaş Yayınları Göka E. (2006).Türk Grup Davranışı. Ankara : Aşina Kitaplar Bartold V. V. (2011). Orta Asya Türk Tarihi. Ankara : Divan Kitap Ögel B. (2014). Türk Mitolojisi. Ankara : Türk Tarih Kurumu İnal H. İ. (2007). Osmanlı Tarihi. İstanbul : Nokta Yayınları Lewis B. (2012). Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah. İstanbul : Nokta Yayınları Willey P. (2012). Alamut Kalesi Haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fedaileri. İstanbul : Nokta Yayınları Waterson J. (2011). Alamut'un Fedaileri. İstanbul : İkon Bartold W. (2008). Tarihte Türk Dünyası. İstanbul : Örgün Yayınevi Acemoglu D. ve Robinson J.A. (2013). Ulusların Düşüşü. İstanbul : Doğan Kitap Kennedy P. (2013). Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri. İstanbul : Türkiye İş Bankası Yayınları Boray F. E. (2005). Bilinmeyen Tarih ve Türkler. İstanbul : Kum Saati yayınları El-Haj A. A. (2011) İsyanı & Osmanlı Siyasasının Yapısı. Ankara : Tan Yayınları HathawayJ. (2010). Osmanlı İmparatorluğu'nda İsyan Ve Ayaklanma. Ankara : Alkım Yayınevi Dinç İ. (2002). Attila Hayatı, Savaşları ve Uygarlığı. İstanbul : Kastaş Yayınları Lewis B. (2004). Hata Neredeydi : 300 Yıldır Sorulan Soru. İstanbul : Oğlak yayınları Lewis B. (2014). Çatışan Kültürler. İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları Diamond J. (2013). Tüfek Mikrop Çelik. Ankara : Tübitak Yayınları Hodgson M. G. S. (2000). İslam'ın Serüveni. İstanbul : İz yayıncılık Ortaylı İ. (2014) Tarihin İzinde. İstanbul : Profil yayıncılık Uslubaş T. (2013). Geçmişten Günümüze Türkiye & Kronolojik Türkiye Tarihi. İstanbul : İconinn Lamb H. (2012) Muhteşem Süleyman. Ankara : Tutku Yayınları Emecen F. M. (2013). Yavuz Sultan Selim. İstanbul : Yitik Hazine Yayınları Özbilgen E (2011) Soruda Osmanlı. İstanbul : İz Yayıncılık Sertel A. H. (2012) Kızılbaş Türkler. İstanbul : Nokta Yayınları Bayrak O. (2004) Türk İmparatorlukları Tarihi. İstanbul : Bilge Karınca Yayınları Yaman A. (2007) Alevilik ve Kızılbaşlık Tarihi. İstanbul : Nokta Yayınları

85 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKLERİN DAVRANIŞ KALIPLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları