Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN
İŞLETME KURULUŞU Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN

2 GİRİŞ İşletme kuruluşu, bu bir küçük işletme de olsa, belli bir süreci gerektirmektedir. Bu süreç, yapılması planlanan işin ne kadar rasyonel olduğundan, pazarın durumu, işin maliyeti, rekabet koşulları ve yatırımın geri dönüşüm süresi gibi hesaplamaların yapıldığı, bunun yanında kuruluş yerinin tam olarak neresi olacağı konusunda karar verildiği, bir inceleme, değerlendirme ve karar verme sürecidir. Bir işletmenin kurulması aynı zamanda, iş planı çerçevesinde, pazar planı, üretim planı ve finans planı gibi planlamalar yapılarak gerçekleştirilebilecek kapsamlı bir çalışmadır. İşletme kuruluşunda göz önünde bulundurulması gereken yönetim, ortaklar, kaynaklar, pazar gibi faktörler vardır. Bu faktörlerin sistematik olarak değerlendirildiği iş planları bu bakımdan büyük önem arz etmektedir.

3 İŞLETME KURULUŞ AŞAMALARI
Pazar araştırması ve talep tahmini çalışmalarından da görüldüğü üzere, işletmenin kuruluşu bir anda gerçekleşebilecek bir durum değildir. İşletme kuruluş çalışmaları bir süreç şeklinde işler ve her biri son derece titiz çalışmayı gerektiren analizleri kapsar. Girişimci, pazar araştırmasının sonucunda, proje yatırım düşüncesinin oluşmasından sonra, kuruluş aşamasının en önemli ve en kapsamlı çalışmasını içeren fizibilite etütleri yapar. Bu etütlerden sonra yatırımın kârlı olacağı belirlenmişse yatırım kararı alınır.

4 İŞLETME KURULUŞ AŞAMALARI
Proje Yatırım Düşüncesi İşletmenin kuruluş sürecinin ilk aşaması, yatırım projesi düşüncesinin oluşmasıdır. Girişimci, yatırım konusunda önce bazı alternatifleri gözden geçirir ve yapacağı araştırmalardan sonra, bu alternatiflerden en ekonomik olanını seçer ve bunu uygulayarak işletmecilik faaliyetlerine başlar. Fizibilite Çalışması Fizibilite çalışması, yatırım kararından önce, başta hukuki, teknik, ekonomik ve finansal analizler olmak üzere, kârlılık, vergi vb. verileri içeren, yatırım fikrinin rasyonel olup olmadığı konusunda bilgi veren kapsamlı bir çalışmadır. Fizibilite etüdü ekonomik, teknik, hukuki ve mali dört temel çalışmayı kapsar. Etütler sonunda ortaya çıkan fizibilite raporu olumsuz ise, söz konusu yatırım düşüncesinden vazgeçilir.

5 İŞLETME KURULUŞ AŞAMALARI
Yatırım Kararı Fizibilite çalışmaları sonucunda hazırlanan rapor, yatırımın gerçekleştirilmesi yönünde ise, yatırım kararı verilir. Yatırım kararından sonra yatırım projesi hazırlanır ve fiziki yapının oluşturulmasına başlanır.

6 İŞ KURMA SÜRECİ Girişimciler için iş kurma süreci iş fikri kaynaklarından elde edilen yeni iş fikirleri ile başlayıp iş planı ve işin kurulmasına kadar devam eden, yorucu, titiz çalışılması ve gerçekçi davranılması gereken bir süreçtir.

7 YENİ İŞ FİKRİ KAYNAKLARI
Girişimciler için çok sayıda iş fikri kaynağı mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanları tüketiciler, mevcut firmalar, dağıtım kanalları, devlet kurumları ve araştırma geliştirme çalışmalarıdır. Tüketiciler Potansiyel girişimci, yeni mal ve hizmet fikri konusunda nihai hedef olan tüketici ile yakından ilgilenmelidir. Bu ilgi, tüketicilerin fikir ve ihtiyaçlarının gözlenmesi veya onların fikir ve ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri ortamların hazırlanması şeklinde olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus belirlenen yeni fikir ve ihtiyacın yeni bir işletme kurulmasını gerektirecek büyüklükte bir pazara sahip olmasıdır.

8 YENİ İŞ FİKRİ KAYNAKLARI
Mevcut Firmalar Muhtemel girişimciler piyasadaki rakip mal ve hizmetleri sistemli bir şekilde takip eden ve değerlendiren bir yöntem kullanmalıdırlar. Belirlenen eksikliklerin giderilmesi halinde ortaya çıkabilecek yeni Pazar yeni bir yatırım konusu olabilir. Dağıtım Kanalları Dağıtım kanalı üyeleri, piyasadaki ihtiyaçları yakından bildikleri için mükemmel bir yeni fikir kaynağıdırlar. Dağıtım kanalı üyeleri sadece yeni ürün önerileri yapmakla kalmayıp aynı zamanda girişimcinin yeni geliştirdiği ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında da girişimcilere yardımcı olurlar. Herhangi bir ürünün renginden veya biçiminden veya başka bir özelliğinden dolayı satılmadığının dağıtım kanalı üyesi tarafından üreticiye bildirilmesi bile girişimciye önemli faydalar sağlar.

9 YENİ İŞ FİKRİ KAYNAKLARI
Devlet Kurumları Devlet kurumları iki şekilde yeni fikir kaynağı olabilir. Birincisi, patent büroları çok sayıda muhtemel yeni ürün fikrine sahip olabilir. Patentler yeni ürün üretimi konusunda çoğu zaman yapılabilir olmamakla birlikte başka pazarlanabilir ürün fikirlerine ışık tutarlar. Devlet kurumlarının bu konulardaki yayınları patent uygulamalarının izlenmesine yardımcı olur. İkincisi, yeni ürün fikirleri hükümetlerin yaptıkları yeni düzenlemeler sonucu ortaya çıkabilir. Mesela iş güvenliği yasası ilk yardım kitlerinin iş yerlerinde bulundurulmasını zorunlu hale getirdiği için bu ürünler için oldukça geniş bir pazar ortaya çıkarmıştır.

10 YENİ İŞ FİKRİ KAYNAKLARI
Araştırma ve Geliştirme En büyük yeni fikir kaynağı, ister bir işyeri veya bir evin bodrumunda isterse tam teşekküllü bir laboratuvarda kurulmuş olan girişimcinin kendi "araştırma geliştirme" departmanıdır. İyi donatılmış bir araştırma geliştirme laboratuvarı girişimcinin yeni ürün geliştirmesine ve kavramlaştırmasına yardımcı olur.

11 ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ
Piyasaya sürülecek yeni bir mal veya hizmet fikri ortaya çıktıktan sonra bu fikrin bir ayıklama sürecinden geçirilerek geliştirilmesi gerekir. Bu ayıklama süreci ürün planlama ve geliştirme süreci olarak tanımlanır ve beş temel aşamada ele alınır: Fikir aşaması, kavram aşaması, ürün geliştirme aşaması, deneme pazarlama aşaması ve ticarileştirme aşaması. Ürün planlama ve geliştirme sürecinin her aşamasında uygun bir değerleme kriterleri oluşturulmalıdır. Bu kriterler geliştirmenin belirli aşamalarında ürünü yeteri kadar dikkatle izleyebilecek nitelikte ve sayısal olmalıdır. Geliştirilecek olan kriterler yeni ürünü pazar fırsatı, rekabet, pazarlama sistemi, finansal faktörler ve üretim faktörleri açısından değerlendirmelidir.

12 ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ
Yeni veya mevcut bir ürün fikrine duyulan ihtiyaç anlamında bir pazar fırsatı olmalıdır. Hedeflenen yeni ürün fikrinin en önemli kriteri piyasa talebinin belirlenmesidir. Pazar fırsatı ve büyüklüğünün değerlendirilmesinde tüketici veya endüstrilerin ürünü almakla ilgili tutumları ve özellikleri, bu potansiyel pazarın parasal ve miktar olarak büyüklüğü, pazarın ürün hayat eğrisi anlamında büyüme veya düşme aşamalarından hangisinde olduğu ve bu ürünün piyasanın ne kadarını ele geçirebileceği gibi faktörleri dikkate almalıdır. Mevcut rakip ürünler, fiyatlar ve pazarlama politikaları da özellikle hedeflenen ürünün piyasa payına etkileri bakımından ayrıca değerlendirilmelidir. Yeni ürün, piyasadaki mevcut ürünlerle başarılı bir şekilde rekabet edebilecek özelliklere sahip olmalıdır. Bu yeni ürünün, aynı müşteri ihtiyacını karşılayan diğer bütün rakip ürünlerden farklı bazı özelliklere sahip olması gerekir.

13 ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ
Yeni ürün mevcut yönetim yeteneklerine ve pazarlama stratejilerine uygun olmalıdır. Firma pazarlama tecrübelerini ve diğer imkânlarını yeni üründe kullanabilmelidir. Uygunluğun derecesinin değerlendirilmesinde birkaç faktör dikkate alınmalıdır. Bunlar: Mevcut satış gücünün yeni ürüne transfer edilebilme imkânı, mevcut ürünü firmanın mevcut dağıtım kanallarından satabilme imkânı ve yeni ürünü tanıtmak için mevcut promosyon ve reklamları kullanabilme gibi hususlardır. Hedeflenen ürün firmanın finansal yapısı tarafından desteklenmeli ve finansal yapıya katkıda bulunmalıdır. Bu değerlendirme, birim üretim maliyeti, birim satış ve reklam giderleri, gerekli sermaye ve stok miktarı tahmin edilerek yapılmalıdır. Ürünle ilgili başabaş noktası ve uzun dönemli kar tahminleri yapılmalıdır.

14 ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ
Finansal kriterlerin yanı sıra, yeni ürünün üretim şartları mevcut fabrikadaki makine teçhizata ve personele uygun olmalıdır. Yeni ürün mevcut fabrikada üretilemediği takdirde, bu ürün için kurulacak fabrikanın masrafları ve diğer giderler karlılığı önemli ölçüde azaltabilecektir. Girişimciler, özellikle fikir aşaması, kavram aşaması ve ürün geliştirme aşamasına önem vermelidirler. Ayrıca yeni ürün için bir işletme kurmaya değip değmeyeceğine dikkat etmelidirler.

15 ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ
İşletme Sahiplik Şeklinin Seçimi Bir girişimcinin yeni bir işe başlarken verdiği ilk kararlardan biri yeni işletmenin tek sahiplik, ortaklık, şahıs şirketi veya sermaye şirketi gibi sahiplik şeklinin seçimidir. Genellikle girişimciler, bu konuya çok az önem verir ve kendilerine pek uygun olmayan yaygın sahiplik şeklini seçerler. Sahiplik şeklinin işletme kurulduktan sonra değiştirilmesi zor olacağından doğru kararın başlangıçta verilmesi çok önemlidir. Her bir sahiplik şeklinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. "Doğru" sahiplik şeklinin seçiminin anahtarı, her bir sahiplik şeklinin özelliklerini anlamak ve bunların girişimcinin işini ve kişisel şartlarını nasıl etkileyeceğini bilmektir. Herhangi bir sahiplik şeklinin en iyi olduğunu söylemek mümkün olmamakla birlikte her bir girişimcinin şartlarına en iyi uyan bir sahiplik şekli olduğu söylenebilir. Girişimcilerin sahiplik şeklini seçmeden önce gözden geçirmeleri gereken birkaç husus aşağıda verilmiştir.

16 ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ
Vergi Girişimciler hangi sahiplik şeklinde nasıl vergilendirileceklerini bilmelidirler. Yükümlülük Belirli sahiplik şekilleri işletme sahiplerine finansal, hatalı ürünler ve diğer problemlere bağlı kişisel borçlardan korunma imkânı sağlar. Başlangıçtaki ve Gelecekteki Sermaye İhtiyaçları Sahiplik şekilleri farklı başlangıç sermayesi ihtiyacı ortaya çıkarır. Girişimcinin ne kadar sermaye ihtiyacı olduğu ve nereden bu sermayeyi sağlayacağına bağlı olarak bazı sahiplik şekilleri diğerlerine göre daha iyi olabilir. Ayrıca işletme büyüdükçe sermaye ihtiyacı artacak ve bazı sahiplik şekilleri dışarıdan sermaye teminini kolaylaştıracaktır.

17 ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ
Kontrol Belirli sahiplik şekillerinin seçimi ile girişimci otomatik olarak işletme üzerindeki kontrolünden vazgeçmiş olur. Bu nedenle girişimciler, işletme üzerindeki kontrolün ne kadarından fedakârlık yapabileceklerine önceden karar vermelidirler. İdari Yetenek Girişimciler firmalarını yönetme konusundaki kabiliyetlerini değerlendirmelidirler. Eğer belirli alanlarda yetenek veya tecrübe eksiklikleri varsa bu yetenek ve tecrübeye sahip insanların işletmeye gelmesine izin verecek bir sahiplik şeklinin seçilmesi gerekebilir.

18 ÜRÜN PLANLAMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ
İşletme Amaçları Girişimcinin işletmenin büyüklüğü ve karlılığı ile ilgili planları sahiplik şeklinin seçimini etkiler. İşletme sahibi sahiplik şekli seçerken işletmenin sonraki nesile geçeceği günü veya bir başkasına satılacağı günü de düşünmek zorundadırlar. Bazı sahiplik şekilleri bu geçişlerin daha kolay olmasını sağlar. Diğer durumlarda işletme sahibi öldüğünde işletme de ölür. Kuruluş Maliyeti Bazı sahiplik şekillerinin seçimi diğerlerine göre daha maliyetlidir. Girişimciler, seçecekleri belirli sahiplik şekillerinin fayda ve maliyetlerini hesaplamalıdırlar.

19 İŞ KURMA SÜRECİNİN TEMEL ADIMLARI
Girişimcinin “iş kurma süreci”ndeki temel adımları şunlardır. 1. Motivasyona sahip olmak: Girişimcilik motivasyonu iş kurmak isteyenlerin sahip olması gereken en önemli güçtür. 2. Başarılı bir iş fikri belirlemek: Kendi işini kurma motivasyonuna sahip girişimci için başarının ilk koşulu başarı potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktır. İş fikri belirlenirken, girişimci öncelikle “iş deneyimlerini, ustalıklarını, bilgi ve becerilerini” ele almalıdır. 3. Çalışma programı hazırlamak: İş fikrinin belirlenmesinden, işin kurulması, ürün ve hizmetlerin ilk müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçte yer alan araştırmalar, planlamalar ve uygulamalar eksiksiz ve gerektiği kapsamda yapılmalıdır.

20 İŞ KURMA SÜRECİNİN TEMEL ADIMLARI
4. İş fikrinin ön değerlendirmesini yapmak: İş fikirlerinin yapılabilirliğini araştırmak uzun süreli ve yoğun kapsamlı bir çalışmadır. Girişimciler iş fikirlerini, yapılabilirlik araştırması detayında incelemeye almadan önce, genel özellikleri çerçevesinde kurulmalarına engel bir faktör olup olmadığını araştırmalıdırlar. 5. İş fikrinin yapılabilirlik araştırmasını yapmak: Girişimci iş kurma sürecinin başında, öncelikle kurmak istediği işin, faktörlere sahip olduğundan emin olmalıdır. Girişimcinin iş fikrinin yapılabilirliğini ve başarı potansiyelini belirlemesinde, çok çeşitli ve geniş kapsamlı sorular ile işin kuruluşunda ortaya çıkabilecek seçeneklerden en doğrularını belirlemesi, bunun yanında girişimci olarak sahip olduğu özellik ve kaynakları, işin gerekli kıldığı özelliklerle objektif olarak karşılaştırması gereklidir.

21 6. İş kurma sürecinin "iş planı"nı hazırlamak: Bu planın temel amacı, iş kuran girişimcinin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. 7. İşi kurmak: Kuruluş aşaması, girişimcinin işini fiilen kurması aşamasıdır. Bu aşamada girişimci, iş yerini kiralar, işletmenin yasal kuruluş işlemlerini yapar, elemanları temin eder, makine ekipmanları ve malzemeleri satın alır, kredi alınacak ise gerekli teminatları sağlar, başvuruları yapar, iş yeri donanımını kurar ve işletmenin faaliyetini başlatır. 8. İşletmeyi geliştirmek: İş kurma sürecinin sonucunda kuruluş aşaması ile birlikte girişimci için farklı bir dönem başlar. Başarılı işletmeler kuruluş sonrasında işletme gelişme planı adımlarını izler.

22 GİRİŞİMCİ İÇİN İŞ PLANI
Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler. İş planı, girişimcinin işi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dosyadır ve bu dosya girişimcinin iş kurma ve işletme döneminde yol gösterici rehberidir. Öncelikle iş kurma yolunda bir rehberdir. Girişimcinin hedeflediği noktaya ulaşmasına yardımcı olur. İş planı girişimcinin, iş kurma noktasına gelmeden önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarını yapmasını sağlayan bir araçtır. Çeşitli kurumlarla yapılacak görüşmelerde etkili bir tanıtım materyalidir. Kuruluş sonrasında, işletmelerde yönetim aktivitelerini yönlendiren ve gerçekleşmelerin hedeflere göre kontrol edilmesini sağlayan bir araçtır.

23 ÖRNEK İŞ PLANI BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız) 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu (Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız) 1.3 İş Kurma Süreci (Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız)

24 BÖLÜM 2: GİRİŞİMCİNİN / ORTAKLARIN VE İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ
2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri 2.2 İş Fikri ve Seçme Nedeni 2.3 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni 2.4 İşletmenin Misyonu 2.5 İşletmenin Vizyonu 2.6 Kısa Vadeli Hedefleri 2.7 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri

25 BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı 3.2 Pazar Profili 3.3 Rakip Analizi 3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri 3.5 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler 3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler 3.7 Ürün/Hizmet Tanımı 3.8 Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu 3.9 Yer Seçimi 3.10 Müşteriye Ulaşım Kanalları 3.11 Ürün/Hizmet Tanıtım Planı

26 BÖLÜM 4: ÜRETİM PLANI 4.1 NACE Kodu (Endüstri sınıflandırması kodu)
4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları 4.3 İş Akış Şeması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar 4.5 Hukuki Gereksinimler

27 BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI 5. 1 Organizasyon Şeması 5
BÖLÜM 5: YÖNETİM PLANI 5.1 Organizasyon Şeması 5.2 Görev ve Sorumluluklar 5.3 Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri (Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.)

28 BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN 6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri 6.2 İşletme Giderleri 6.3 Nakit Projeksiyonları 6.4 Üretim/Satış Hedefleri 6.5 Kâra Geçiş Noktası 6.6 Finansal Kaynaklar (Özkaynak ve Diğerleri) 6.7 Özkaynak ve/veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman

29 Pazar Planı Pazarlama planı mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye etkin bir şekilde ulaştırılması için yazılan ifadelerden oluşur. Bu plan başarınızın resmi veya modelidir. Özet olarak iyi bir pazarlama planı firma içi ve dış çevrenizdeki durumu incelemekle başlar. Daha sonra zaman, para, personel, yetenek, bağlantılar, müşteriler, imaj, ekipman, tedarikçiler, ürün veya hizmetler gibi sahip olduğunuz kaynakları yani silahlarınızı kontrol edersiniz. Sonra, ürün veya hizmet, paketleme, prim, promosyon, kişisel satış, fiziksel dağıtım, ve halkla ilişkiler/ reklam gibi konularla ilgili hedeflerinizi ve taktik faaliyetlerinizi tespit edersiniz. Son olarak, bütçenizi ve zaman planınızı hazırlarsınız.

30 Üretim Planı Mal ve hizmetlerinizin tasarımı ve sizin yetenek ve etkinlik seviyeniz genellikle sizin hayatta kalıp kalamayacağınızı belirler. Planın denetlediği ve kontrol ettiği şey sizin tasarımınız ve etkinliğinizdir. Dikkatli bir planlama olmaksızın bugünün hızlı makineleri bir anda kötü ürün üreten birer canavara dönerler.

31 Finans Planı (Para Bulma) Analiz, planlama ve kontrol işlerinde kullanılan üç temel finansal doküman vardır. Birincisi, bilançodur. Bilanço, firmanın hangi aktiflere ve hangi borçlara sahip olduğunu gösterir. Borçlar, firmanın bankalara ve diğer kişilere olan borçlarını kapsar. İkinci doküman kâr/zarar cetvelidir. Bu tablo firmanın satışlarından maliyetleri düştükten sonra ne kadar kâr veya zarar kaldığını gösterir. Üçüncü doküman nakit akım tablolarıdır. Bu tablolar firmanın ne zaman borçlanacağını veya hisse ihraç edeceğini gösterir.

32 Organizasyon İşletmenin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için uygun bir organizasyon yapısının oluşturulması gerekir. Yetki ve sorumlulukların belirlendiği bir organizasyon şeması oluşturulmalıdır. İş tanımları detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Yukarıda belirtilen konular aynı zamanda iş planının bölümlerini oluşturulur. Bu bilgiler ekte verilen iş planına yerleştirildiğinde iş planınız hazır hale gelecektir.


"Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları