Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Ateşten yaratılmışlardır. CİN VE ÖZELLİKLERİ 1.  Ateşten yaratılmışlardır. 2.  Duyu organlarıyla algılanamayan ruhâni varlıklardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Ateşten yaratılmışlardır. CİN VE ÖZELLİKLERİ 1.  Ateşten yaratılmışlardır. 2.  Duyu organlarıyla algılanamayan ruhâni varlıklardır."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1. Ateşten yaratılmışlardır.
CİN VE ÖZELLİKLERİ 1.  Ateşten yaratılmışlardır. 2.  Duyu organlarıyla algılanamayan ruhâni varlıklardır. 3.  Çeşitli şekillere girebilirler 4.  Cinlerde insanlar gibi ilahi emirlere itaat etmekle mükelleftirler. 5.  Hz. Peygamberin peygamberliği cinleri de kapsamaktadır. Bunun için Rasülüllah (s.a.v.) İslamı cinlere de anlatmıştır. 6.  Cinlerin bazıları müslüman olsa da ekserisi kafirdir. Mü’min olanları cennete, kafir olanları da cehenneme girecektir. 7.  Cinler gaybi bilmezler. Ancak uzun süre yaşadıkları için insanların bilemedikleri bazı bilgileri bilme imkanları vardır. Bu durum onların insanlardan daha üstün olduklarını ifade etmez. 8.  Hadislere göre Cinler tıpkı insanlar gibi yerler içerler, evlenirler ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar büyür ve ölürler. Cinlerin ömrü insanlara göre çok uzundur. 9.  Cahiliye döneminde Sabiiler, Süryaniler, Eski Yunan ve Romalılar cinleri ilah derecesine çıkarmış ve dev, peri, şeytan adlarıyla anılan bu varlıklara tapınmışlardır. 10. Bunlarla sihir ve tılsım yapmışlardır. 11. Cinler bazı durumlarda insanlara zarar verseler de (bazan çok basit varlıklar da insana zarar verebilmektedir) müslüman kimsenin bunlardan korkmaması ve bunların şerlerinden Allah’a sığınması gerekir. İnsanın bunlardan çok üstün olduğuna gönülden inanması lazımdır. 12. Bunların tuzağına düşmemek veya düşen kimsenin kurtulması için Hz. Peygamber Ayet’el- Kürsi ve Nas-Felak surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir.

13 1. Cinler gibi bunlar da ateşten yaratılmış ruhani varlıklardır.
ŞEYTAN VE ÖZELLİKLERİ 3.  Bunlar gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan kibirli ve âsi bir varlıktır. 2.  Kur’an-ı Kerim’de şeytandan iblis diye bahsedilir. 4.  Hz. Adem’e secde etmeyip isyanı nedeniyle Allah’ın rahmetinden kovulmuştur. 5.  Araf suresinde ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk onun cezasını ertelemiş ve kıyamete kadar insanları saptırmak için ona imkan tanımıştır. 6.  Şeytan ilk iş olarak Hz. Adem ile eşi Hz. Havva’yı yanıltarak cennetten çıkarılmalarına sebeb olmuştur. 7.  Allah yolundan ayrılan, sapıklık ve azgınlık yapan insanlar şeytanın esiri olmaya ve şeytanın kendilerini çepeçevre sarmalarına vesile olurlar. 8.  Kur’an-ı Kerim’ de Allah’a hakkıyla inanan ve O’na ibadet eden kimseye şeytanın hiç etkisi olmayacağı bildirilmektedir

14 1. Allah’ın varlıklarından birinin diğerinden ayırt edilebilmesi için
2.  Allah’ın kahhar, müntekım, adl gibi isimlerinin tecelli edeceği bir varlığın bulunması için 1.  Allah’ın varlıklarından birinin diğerinden ayırt edilebilmesi için 3.  Eğer şeytan yaratılmamış olsaydı Allah’ın afv, mağfiret, rahmet gibi sıfat ve isimlerinin tecelli etmesi mümkün olmazdı. ŞEYTAN NİÇİN YARATILMIŞTIR ? 4.  Şeytan yaratılmamaşı olsaydı Allah’a kulluk ve itaattan söz etmek mümkün olmazdı. Her fiil zıddıyla bilinir. Şer ve çirkinliğin müsebbibi olan şeytan olmasaydı ibadet, hayır, taat gibi güzelliklerin kıymeti bilinmezdi.                                                                       


"1. Ateşten yaratılmışlardır. CİN VE ÖZELLİKLERİ 1.  Ateşten yaratılmışlardır. 2.  Duyu organlarıyla algılanamayan ruhâni varlıklardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları