Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE DERSİ CÜMLEDE ANLAM SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE DERSİ CÜMLEDE ANLAM SORULARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE DERSİ CÜMLEDE ANLAM SORULARI

2 1.”için” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur? A)Bu elbiseyi sizin için aldım. B)Hasta olduğum için doktora gittim. C)Parayı kardeşin için bıraktım. D)Artık bugün için çalışmanız yeterli.

3 CEVAP: B

4 2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır? A)Arkadaşlığımız gittikçe güçleniyor. B)Bize gelirseniz kitaplarımı görürsünüz. C)Eve gittiğimde biraz dinleneceğim. D)Yatağa girer girmez uyumuşuz.

5 CEVAP: B

6 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? A) Trafiği rahatlatmak için geniş yollar açılmalı. B) Hasta yatağından kalkar kalmaz dışarı çıkmak istedi. C) Bu güzel ayakkabıları nereden aldınız. D) Bu elbise size daha çok yakışmış.

7 CEVAP: D

8 4. Hangi cümlede mecazlı bir anlatım vardır
4. Hangi cümlede mecazlı bir anlatım vardır? A) Top sahası yumuşak ama oyuncular öfkeli. B) Hepimiz toplanıp onu ziyaret ettik. C) Arkadaşlarımız verilen her işi yapacaklar. D) Beni ayağına çağırıp bir güzel haşladı.

9 CEVAP:D

10 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır
5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır? A) Başarılı olmanın birinci şartı kendine güvenmektir. B) Gençliğin değeri yaşlılıkta bilinir. C) Buz donarak katı duruma gelmiş sudur. D) Gezi yazılarıkuvvetli bir gözlem ile sağlam bilgiye dayanmalıdır.

11 CEVAP:C

12 6. ”O şimdiye kadar. kişilerin. benzemiyor
6.”O şimdiye kadar kişilerin benzemiyor.” cümlesindeki boş bırakılan yerler hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygun olur? A) Tanıdığım-hiçbirine B) bildiğim-hepsine C) gördüğüm-çoklarına D) konuştuğum-birazına

13 CEVAP: A

14 7.”Eğitim görmemiş insan ruhu işlenmemiş demire benzeri bir ustanın eli değmedikçe insanda gizli olan renk ve güzellikler ortaya çıkmaz.” sözüyle anlatılmak istene nedir? A)Öğretmenler ruhumuza şekil veren ustalardır. B) Kabiliyetlerimiz eğitimle belirlenir ve biçimlenir. C) Her insan eğitilmeye muhtaçtır. D) Eğitimci bir sanatçı ruhuna sahiptir.

15 CEVAP:A

16 8. ”Hayat ne bir bayram ne bir yaş günüdür; hayat bir iş günüdür
8.”Hayat ne bir bayram ne bir yaş günüdür; hayat bir iş günüdür.” diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşini büyük bir dikkatle yaptığı. B) Çalışmak gerektiğine inandığı. C) Bir işte çalıştığı. D) Gününü gün ettiği.

17 CEVAP:B

18 9.”Çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimin önemi ve büyük bölümü ilköğretim döneminden önce oluşmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi burada belirtilen yargıyı daha çok destekler niteliktedir? A)Yöntem ve araçlar çocuğun gelişiminde oldukça etkilidir. B) Çocuğun gelişiminde toplumsal çevrenin de payı büyüktür. C) Anne ve babalar çocuğun gelişimi için büyük çaba harcarlar D) Çocuğun gelişiminde okul öncesi eğitimin payı çok büyüktür.

19 CEVAP: D

20 10. ”Havuzun suyubulutlu göğün yansımasıyla sanki katran rengindeydi
10.”Havuzun suyubulutlu göğün yansımasıyla sanki katran rengindeydi.”sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Suyun yüzülemeyecek durumda olması. B) Bulutların havuz suyuna yansıması. C) Gökyüzünün çok bulutlu olması. D) Havuz suyunun kapkara görünmesi.

21 CEVAP: D

22 11.”Toplumu meydana getiren bütün bireylerin eğitim hizmetlerinden eşit olarak nasıl yararlanabilecekleri tartışıldı ve belli bir görüşte birleşildi. ” Yukarıdaki cümlenin konusu nedir? A) Eğitimde fırsat eşitliği B) Eğitim hizmetlerinin dağılımı C) Eğitimin önemi D) Fertlerin eğitimi

23 CEVAP: A

24 12. Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır
12.Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır? A)Yatanın yürüyene borcu var. Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. Emeksiz yemek olmaz. Yatan aslandangezen tilki yeğdir.

25 CEVAP: B

26 13. Sanayileşen bir dünyada ilkel üretim biçimini sürdüren bir ülkenin yaşamasına olanak yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki düşünce ile paralellik göstermez? A) Çağın gidişine ayak uydurulmalıdır. B) Sanayiden başka alanlara da yatırım yapılmalıdır. C) Üretim araçları modernleştirilmelidir D) Sanayinin gelişmesine önem verilmelidir

27 CEVAP: B

28 14.Aşağıdakilerden hangisi ”Güneş” balçıkla sıvanmaz” atasözünün anlatımına uygundur? A) Herkesin bildiği gerçekler kimseden saklanamaz. B) Yarının neler getireceği bilinmez. C) Her söz her yerde söylenmez. D) Yapılan bir iyilikhiçbir zaman unutulmaz.

29 CEVAP: A

30 15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi başkalarına faydalı olduğu halde yakınlarına faydalı olamama anlamına gelir? A) Dostluk başka alış veriş başka. B) Nerede birlikorda dirlik C) Mum dibine ışık vermez. D) Dost ile ye iç alış veriş etme.

31 CEVAP: C

32 16.” Tuttuğu yolda ilerlemek isteyen ağır ağır güvenilir adımlarla yürümelidir. Acele eden kimse yanılabilir yolunu şaşırabilir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağır kazan geç kaynar. B) Ağır git ki yol alasın. C) Ağır basar hafif kalkar. D) Ağır yongayı yol kaldırmaz.

33 CEVAP: B

34 17. Aşağıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır
17.Aşağıdaki cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır? I-Kavak ağaçlarını da çok severim. II-Kavak ağaçlarını eskiden beri severim. III-Kavak ağaçlarını oldum olası severim. IV-Kavak ağaçlarını çok severim. A) II-III B) III-IV C) I-II D) II-IV

35 CEVAP: A

36 18.Aşağıdaki atasözleriyle konuları bakımından üçlü grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) Baş başa vermeyince taş yerinden kalmaz. B) Bin bilsen de bir bilene danış. C) Yalnız kalanı kurt yer. D) Bir elin nesi var iki elin sesi var.

37 CEVAP: B

38 19. Aşağıdakilerden hangisi” Göz gördüğünü ister
19.Aşağıdakilerden hangisi” Göz gördüğünü ister.” atasözüyle yakın anlamlıdır? A) Göze yasak olmaz B) Göz görür gönül çeker. C) Gözlüye gizli yoktur. D) Göz görmeyince gönül katlanır.

39 CEVAP: B

40 20. Aşağıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır. I
20.Aşağıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? I.Altın yerde paslanmaztaş yağmurda ıslanmaz. II. Altının kıymetini sarraf bilir. III. Altın kapı gümüş kapıya muhtaçtır. IV. Altın yere düşmekle pul olmaz. A) I-II B) III-IV C) II-III D) I-IV

41 CEVAP: D

42 21. ”Bu durumda yapacak başka işimiz yok artık
21.”Bu durumda yapacak başka işimiz yok artık...” Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümleden” çaresiz kalmak” anlamı çıkarılamaz? A) Elimiz koynumuzda kalakaldık. B) Elimiz kolumuz bağlı oturacağız. C) Bundan sonra elden ne gelir? D) Elimizden geleni yapmakta tereddüt etmeyeceğiz.

43 CEVAP: D

44 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “çaresizlik” anlamı çıkarılabilir
22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “çaresizlik” anlamı çıkarılabilir? A) Onun karşısına gelenler iki büklüm oluyor. B) Sabah sabah elimi ayağıma dolaştırıyorlar. C) Öğrencilerin şerefini iki paralık etmişler. D) Küçük bir adaya çıkmış ne yapacağını şaşırmıştı.

45 CEVAP: D

46 23.SORU: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
A)Seni görmek için geldim buraya. B)Çiçekleri sulamadığından iki güne soldu. C)Geri getirmek üzere aldım bu kitabı. D)Hasta olmamak için dışarı çıkmadım.

47 CEVAP: B

48 24.SORU: Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?
A)Sevginin uzamadığı hiçbir yürek yoktur. B)Edebiyat belli bölümlere ayrılır. C)En çok sevdiğim şey tatlıdır. D)Özgürlük, dört nala koşan hırçın bir attır.

49 CEVAP:D

50 25.SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır?
A)Bugün hava çok güzel değimli? B)”yalnız”,Peyami Safa `nın yazdığı bir romandır. C)Romanda iki genç kızın hayatı anlatılıyor D)Okuduğumuz şiir hece ölçüsüyle yazılmıştır.

51 CEVAP: A

52 26.Soru:Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesneldir?
A)Müzik dinlemeyi çok seviyorum. B)Bu tabloların hepsi yağlı boyanmış. C)Bana göre çok daha az çalışıyorsun. D)Polisiye romanlar zaman ilgimi çekmiştir.

53 Cevap:B

54 27.Soru:Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusu değildir ?
A) Duyguların en güzeli sevgidir. B) Bu mesleğin en güzel kısmı her gün farklı bir yerde olmak. C) Bu problemi kendim çözmek istiyorum. D) Arkadaşlarım arasında en çok onu seviyorum.

55 Cevap: B

56 28. Soru: Her şeye, herkese küssen bile sakın ola hayata küsme.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A) Hayat her zaman yaşanmaya değerdir. B) Hayatla barışık olmak gerekir. C) Hayat bazen çok sıkıcı ve yaşanmaz hale gelebilir. D) Ne olursa olsun hayata küsüp, sırt çevirmemek gerekir.

57 Cevap: C

58 29. Soru: “Uygulamaya geçirilemeyen düşünce yok olmaya mahkumdur
29. Soru: “Uygulamaya geçirilemeyen düşünce yok olmaya mahkumdur.” Cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Düşüncenin kalıcı olabilmesi için herkes tarafından kabul edilmesi gerekir. B) Zihinde kalan düşünce kalıcı olamaz. C) Güncelliği yakalayamayan düşüncenin kimseye faydası yoktur. D) Güzel olan düşünce herkes tarafından kabul edilir.

59 Cevap:B

60 30. Soru: Aşağıdakilerden hangisinde ikinci cümle, birinci cümlenin açıklaması değildir?
A) Yeni bir çanta almak istiyor, bu yüzden alışverişe çıktı. B) Yarın işe biraz erken gel, bitirmemiz gereken işler var. C) Çok geç kalma, doktorla randevumuz var. D) Dışarı çıkamadık, çünkü yağmur yağıyordu.

61 Cevap: A


"TÜRKÇE DERSİ CÜMLEDE ANLAM SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları