Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ Fikriye MECİT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ Fikriye MECİT"— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ Fikriye MECİT

2 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
9-12 yaşlarında çocuklar, gerçekçilik de denilen özerk ahlak evresine girerler. Bu yaşlardaki çocuk artık toplumun bir üyesi olduğundan haberdardır Özellikle, ON YAŞ, gelişimin dengelendiği altın bir çağdır. Düzenli, huzurlu; elde edilen bilgilerin özümlendiği, toplandığı ve dengelendiği bir ara evredir. Bedensel ve ruhsal açıdan olgunlaşmaya ve gelişmeye başladığı görülür. İlgileri daha çeşitlidir ve çok çabuk değişebilir. Uysallık ve uyumluluğun önceki yaşlarda oluşan gerginliğin yerine geçtiği, bunun da 10 yaş çocuğunu daha hoşgörülü yaptığı gözlenir.

3 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Sağlık ve Bedensel Gelişim Sağlık durumu genellikle iyidir. Önceleri karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, kol ve bacak ağrıları gibi bedensel hastalıklardan yakınanların çoğunda bu rahatsızlıklar azalır ya da tümüyle kaybolur. Kızlar genellikle erkeklerden daha hızlı büyürler. Vücut hatlarının yuvarlaklaşmaya, yüz hatlarının yumuşamaya başladığı görülür. Kalça ve göğüslerde yağ birikimi artar. Erkek çocukların vücut yapılarının daha güçlü bir görünüş kazandığı, özellikle çene, boyun ve göğüste hatlarının daha yuvarlaklaştığı dikkati çeker.

4 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Günlük Gereksinmeler Bu yaşta çocuklar isteyerek ve devamlı yerler. Bu yaşa kadar genellikle az yemek yiyenler bile, bu yaşta daha çok yemeye başlamışlardır. Bu yaştakilerin çoğu belirli bir saatte yatmaya karşı isteksizdir, türlü bahanelerle yatma saatini geciktirmeye çalışırlar. Uyumadan önce radyo dinler, kitap okur, kendisiyle ilgili sorunları düşünür, hayal kurar. Erkek çocuklar uykuya çabuk dalarlar, kızlarsa daha geç.

5 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Duygusal Yaşam Anne-babaların gözünde 10 yaş çocuğu açık sözlü, tarafsız, kolay anlaşılır ve çocuksudur. Bazı korkuları hala vardır, ancak daha az tedirgin ve huzursuzdur. Ender olarak ağlar, sık sık “gerçekten mutlu olduğunu” söyler. Duygusal patlamaları sık değildir, olduğunda da şiddetli ve anidir, fakat çabuk geçer. Bu yaşta genellikle kendisi hakkında endişeleri olmadığı görülür, benliğini ve hayatı olduğu gibi kabul etme eğilimindedir. Olayların üzerinde fazla durmaz ve bir denge içindedir. Kesin yargı gibi genellemeler yapmaz. Bu yaş, öfkenin en az görüldüğü dönemdir. Çoğu “bazı huylarıyla mücadele etmeyi denediklerini, kızmamak için uğraştıklarını” söylerler.

6 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Sosyal Gelişim (I) Çocuğun sosyal ilişkilerinde öğretmeni, arkadaşları ve özellikle annesiyle kurduğu yakın ilişkiler ön plana geçer. Onlarla olan ilişkileri diğer ilişkilerini de etkiler. Daha önceki yaşlarda abartılmış bir adalet talepleri varken, ben-merkezlilik azaldıkça, başka insanların da hakları olduğunu fark ederler. Evde anne babalarının yanında kendilerini çok güçlü hissederler. Uğraşlarının büyük çoğunluğu “amaçsızmış” gibi görünse de, onlar bunları kendi mantık yapılarına göre yaparlar. Bu yaştaki çocuk, ailesine daha fazla bağlıdır ve sever. Ailesini benimser ve genellikle birlikte yapılan her şeye bu yaşta katılmaya hazırdır.

7 Yaşıtlarının da benzer problemlerinin olması kendi aralarında gruplaşmalara yol açar.
Bir grup içinde olmak onlara güven verir. Onaylamasa bile grubun bazı davranışlarına katılırlar. Bu konuda anne babaya düşen görev çocuğu evde fazla sınırlamamak olmalıdır. Çünkü evinde kabul gören kişi ailesine daha kolay bağlanır

8 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Sosyal Gelişim (II) Çocukla annesi arasında doğrudan, sorunsuz, dürüst ve güven dolu bir ilişki vardır. Anne özel takdir görür, “benim annem kusursuzdur” şeklinde tanımlanır. Daha sonraki dönemlerin karakteristik özelliği olan annenin davranışlarını eleştirme ve onun toplumdaki hareketlerinden utanma bu yaşta görülmez. Genellikle her iki cins de babayla iyi geçinir ve onunla birlikte olmaktan zevk alır. Kızlar babalarını sever, sayar ve yüceltirler, ondan “iyi bir arkadaş” diye söz ederler. Baba onlar için yol gösterici bir ışıktır. Erkek çocuklar da babayı sever, ona adeta tapar ve her konuda otorite olduğuna inanarak onu kendilerine özdeşim modeli olarak alırlar.

9 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Bilişsel ve Zihinsel Gelişim Günlük yaşam için gerekli kavramları geliştirir. Kuralları anlar ve davranışlarını karşıdan alacağı tepkilere göre düzenler. Vicdan, ahlak ve bir değerler ölçeği geliştirir. Duyguları ve heyecanları üzerinde denetim kurmaya, ahlaki kurallara saygı göstermeye başlar. Artık verilen durumlardaki tutarsızlıkları fark etmeye başlar ve bu da mizah duygusunun gelişimine katkıda bulunur.

10 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Çocuğunuzun Duygusal ve Sosyal Gelişimine Olumlu Katkıda Bulunabilirsiniz (I) Beceri ya da Aşağılık Duyguları: Çocuğunuzun amaçlarının ve hedeflerinin değerli olduğunu hissettirin ve destekleyin. Böyle bir tutum, becerilerini ve araştırıcı yanını geliştirir. Yeni şeyleri deneme isteği ve başarıları övülürse, çalışkanlık ve başarma duygusu geliştirir. Eğer çok az veya çok fazla şey beklenirse ya da çocuklar çabalarından dolayı eleştirilirse, aşağılık duygusu gelişir. En önemlisi bunun sonucunda kötü çalışma alışkanlıkları, başarısızlık korkusuyla yarışmalardan kaçınma, daha ileriki yaşlarda kendisinden beklenen görevler ile başa çıkmada yetersizlik gibi sorunlar gelişebilir.

11 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Çocuğunuzun Duygusal ve Sosyal Gelişimine Olumlu Katkıda Bulunabilirsiniz (II) Kişisel Bağımsızlık Kazanma: Okul yıllarının başında çocuklar ana-babalarından duygusal bağımsızlıklarını değil, fiziksel bağımsızlıklarını kazanırlar. Bağımsızlık kazanma yetişkinliğe kadar süren yavaş bir süreçtir. Ancak bu dönemde birçok ilerleme de kaydedilir. Anne-baba ile karşılıklı anlayışa dayalı ilişkilerin kurulması çocukların bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olur.

12 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Çocuğunuzun Duygusal ve Sosyal Gelişimine Olumlu Katkıda Bulunabilirsiniz (III) Yaşıtlarıyla Geçinmeyi Öğrenme: Toplumsal bir kişilik kazanma sürecinde olan çocuğun artık hangi grupta kimlerle olmak istediği belirgin hale gelir. Bu konuda çocuk yetiştirme biçimlerinin de önemi büyüktür. Demokratik ve kabul edici bir aile ortamında büyüyen çocuklar daha çok kabul görürler çünkü işbirliğine daha açık bir tutum gösterirler.

13 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Eğitim Süreci İçerisinde Öğrencide Gelişmesi Beklenen Özellikler Sınıftaki Beceriler Kişisel Özellikler Test Becerileri Etkin dinleme Merak Bilgileri düzenleme Yazma Öğrenme arzusu Hatırlama Tartışma Uygulamada istekli olma Pratik yapma Ödevlerini bitirme Sabır Program yapma Ödevleri ve defterleri Hedef belirleme Düzenli olma düzenleme Sınıflandırma Olumlu düşünme Olumlu tutum Soru yöneltme Azimli olma Konsantre olma Yoğunlaşma Zamanı gerçekçi ve yapıcı bir biçimde kullanma İlgiyi belli etme Saygı gösterme Talimatları anlama Bağımsızlık

14 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Çocuğunuzun Okuldaki Başarısına Evde Yardım Edebilirsiniz (I) Okumaya öncelik verin ve bunu gösterin. Çocuğunuzun derslerine ilgi göstererek eğitimine coşkuyla yaklaştığınızı ortaya koyun. Okul etkinliklerine katılın. Çocuğunuzun öğretmeniyle görüşün. Çocuğunuzla her gün neler yaptığı konusunda sohbet ederken sadece dersler ve notlar hakkında konuşmamaya özen gösterin. Çocuğunuza iyi bir kahvaltı hazırlayın. Çocuğunuzun önündeyken öğretmenleriyle olumlu bir havada konuşun. Çocuğunuzu okulun sunduğu ekstra etkinliklere katılmaya cesaretlendirin. Çocuğunuzun dersleri ve ödevlerini takip edin.

15 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ
Çocuğunuzun Okuldaki Başarısına Evde Yardım Edebilirsiniz (II) Öğretmenlerin hangi zamanlarda ekstra bir yardım sağlayacağını ya da yardım edip edemeyeceklerini öğrenin. Çocuğunuzun televizyon izleme, bilgisayarda oyun oynama, vb. saatlerini takip edin. Çocuğunuzun zamanını iyi yönetmesine katkıda bulunun ve bunu belirli aralıklarla kontrol edin. Çocuğunuzun öğrenme arzusunu onunla tartışın/konuşun. Çocuğunuzun en iyi öğrenme yöntemini bilin ve bu bilgiden yararlanın. Akşam yemeğinde çocuğunuzun günlük faaliyetlerini bir şekilde gündeme getirmeye çalışın.

16 DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞ DÖNEM ÖZELLİKLERİ
Çocuğunuzun Yaşadığı Okul Problemlerini ve Baş Etme Yöntemlerini Böyle Bir Çizelge ile Saptamasına Yardımcı Olabilirsiniz Dersler Çalışırken Yaşadığı Geliştirdiği Çözüm Sonuçlar Ödüller Problemler ve Stratejiler

17 KAYNAKÇA Yavuzer, Prof. Dr. H., Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000 Vehbi Koç Özel İlköğretim Okulu Reh. Serv.


"HOŞGELDİNİZ Fikriye MECİT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları