Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocukluk çağında kabızlık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocukluk çağında kabızlık"— Sunum transkripti:

1 Çocukluk çağında kabızlık
Doç Dr Meltem Uğraş Yeditepe Üniv Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji Bölümü 8.Aile Hekimleri Güz Okulu, 27Eylül2014 Antalya

2 Akış Dışkılama fizyolojisi Tanım Etyoloji Semptomlar Fizik muayene
Tedavi İdame

3 Dışkılama fizyolojisi
Barsak hareketlerinin bilinçli olarak düzenlenmesi ~ 28 ayda başarılır. Dışkı kontrolü; rektal ampulla dolduğunda farketme, şekilli-sulu dışkı veya gazı ayırt etme ve koşullar uygun olana dek dışkıyı tutma yetisi olarak tanımlanır.

4

5 Dışkı kontrolü ve defekasyondan sorumlu major yapılar
% 80 sorumlu, çizgili kas, pudendal sinirler Eksternal anal sfinkter muskulus levator ani’nin bir kısmı Puborektal kas İnternal anal sfinkter (sirküler düz kas)

6

7 rektum mukozasında gerginlik Nörosensoriyal algılama
Rektum normalde boş ve duvarları gerilmeye duyarlıdır Dışkı içeriği artınca rektum mukozasında gerginlik Nörosensoriyal algılama bilince ulaşım uygunsa dışkılama

8

9 Normal defekasyon fonksiyonu ve kronik dışkı tutma
(Adapted from: Hyman PE, Fleisher D. Practical Gastroenterology 1992;16:29-37) A B C D E H F G

10 Tablo 1:Barsak hareketlerinin normal sıklığı (2)
Yaş Haftalık barsak hareket sayısı Günlük barsak hareket sayısı 0-3 ay -Anne sütü alıyor -Mama alıyor 5-40 5-28 2.9 2.0 6-12 ay 1.8 1-3yaş 4-21 1.4 3 yaş üzeri 3-14 1.0

11 Kabızlık tanım ?

12 dışkı sıklığında azalma,
çok sert ve zor dışkılama, dışkılarken ağrı hissetme, dışkılamada zorluk gecikme hepsi

13 dışkı sıklığında azalma,
çok sert ve zor dışkılama, dışkılarken ağrı hissetme, dışkılamada zorluk gecikme hepsi

14

15 Kabızlık nedir? Tanısal kriterler — Fonksiyonel bozukluklar için kriter oluşturan çokuluslu çalışma grubu tarafından belirlenmiştir (Roma III). Önceki Roma II kriterlerine karşıt olarak ; fekal inkontinans (artık enkoprez veya soiling terimlerinin yerine kullanılmaktadır) FK için tanısal bir kriter olarak eklenmiştir, fonksiyonal fekal retansiyon terimi de FK kategorisine dahil edilmiştir, kronisite için süre daha da kısaltılmıştır erken tanıyı sağlamak ve tedaviyi hızlandırmak için.

16

17 Çocuklarda fonksiyonel kabızlık tanısı için Roma III kriterleri
İnfant ve küçük çocuklar için En az 2si en az 1 aydan beri varsa Haftada 2 veya daha az dışkılama Tuvalet becerisi kazandıktan sonra en az 1 inkontinans episodu Yoğun dışkı retansiyonu öyküsü Ağrılı veya zor barsak hareketi öyküsü Rektumda büyük bir fekal kitle varlığı Tuvaleti tıkayabilecek kadar büyük dışkılama öyküsü Gelişimsel yaşı 4-18 çocuklar En az 2si en az 2 aydan beri varsa Haftada 2 veya daha az dışkılama Haftada en az 1 kere fekal inkontinans episodu Retansif postür veya yoğun istemli dışkı retansiyonu Ağrılı veya zor barsak hareketi öyküsü Rektumda büyük bir fekal kitle varlığı Tuvaleti tıkayabilecek kadar büyük dışkılama öyküsü

18

19 Roma III raporu çocuklardaki fonksiyonel defekasyon bozukluklarını aşağıdaki katagorilerde sınıflar:
-Fonsiyonel kabızlık infant ve okul öncesi çocuklardaki 4-18 yaş arası çocuklardaki Infant diskezi Nonretansif fekal inkontinans

20 Öykü Yaş Mekonyum ilk çıkış saati (24-48 saat üzeri!!)
Beslenme öyküsü, anne sütü, tamamlayıcı beslenme,blender Kabızlık başlama yaşı (eşlik eden hastalık, ÜSYE tatil vb) Dışkı şekli (Göster) Tutma davranışları Enkoprez Düzenli kullandığı ilaçlar

21

22 1-Ek gıda veya inek sütüne geçiş dönemi
Çocukluk çağında kabızlığın gelişime ihtimalinin yüksek olduğu dönemler 1-Ek gıda veya inek sütüne geçiş dönemi 2-Tuvalet eğitimi 3-Okula başlama.

23 Çocuk gastroenteroloji poliklinik başvurularının
Sıklık %3 Çocukluk çağında %25 Çocuk gastroenteroloji poliklinik başvurularının

24 Konstipasyon patogenezi
Rektal mukozanın birikmiş gaita içeriği  ile duyarsızlaşması Azalmış sensoronöral uyarılar İnternal anal sfinkter kontraksiyon dinamiğinin bozulması

25

26 Etiyoloji

27 Organik konstipasyon fonksiyonel konstipasyonun %5’inden azından sorumludur

28 Organik nedenler Anatomik Gastrointestinal
Anterior yerleşimli anüs Anal stenoz Gastrointestinal Çölyak hastalığı Kistik fibroz IBH, IBS İntestinal sinir ve kas hastalıkları Hirschprung İntestinal nöronal displazi Nörolojik Meningosel, meningomiyelosel Spinal kord hastalıkları Nörofibromatozis Guillain Barre, serebral palsi,

29 Metabolik endokrinolojik
Ca,K, Hipotiroidi, DM, DI, MEN tip2, Feo, akut intermittan porfiri, Amiloidoz Bağ dokusu hastalıkları SLE Dermatomiyozit skleroderma Tümörler Sakral teratom Kauda ekina tm leri Zehirlenmeler D vitamini Botulizm Ağır metal

30 İnek sütü proteini alerjisi Malnütrisyon İlaçlar
Antiasitler Opiatlar Fenobarbital Demir Bizmut Antikolinerjik Antidepresan Antihipertansif

31 TANI Mekonyum pasaj zamanı !!! Barsak hareketleri sıklık ve süresi
Öykü Mekonyum pasaj zamanı !!! Barsak hareketleri sıklık ve süresi Diyetle uygun sıvı alımı Diyette lif ve posa yeterliliği Erken ve fazla süt-yoğurt tüketimi Bebek-ailede allerjik hst, Hirschuprung ve diğer hst. sorgulanması

32 Fizik muayene Büyüme-gelişme (persentil eğrisi unutma!!) Karında fekal kitle, gerginlik, gaz, barsak hareketleri Perianal bölge: İnflamasyon, fissürler, anüsün ektopik yerleşimi Rektal muayene: (Hekim karar vermeli) Fekal kitle, sfinkter tonüsü

33 Fizik muayene Büyüme-gelişme (persentil eğrisi unutma!!) Karında fekal kitle, gerginlik, gaz, barsak hareketleri Perianal bölge: İnflamasyon, fissürler, anüsün ektopik yerleşimi Rektal muayene: (Hekim karar vermeli) Fekal kitle, sfinkter tonüsü

34 Dışkı tutma Ağrılı barsak hareketi Daha büyük ve sert dışkı

35 Laboratuvar Dışkıda gizli kan Abdominal radyografi Baryum enema grafi Kolonik transit çalışmaları Anorektal manometri Kolonik motilite çalışmaları

36 Alarm işaretleri+ ise Laboratuvar Dışkıda gizli kan
Abdominal radyografi Baryum enema grafi Kolonik transit çalışmaları Anorektal manometri Kolonik motilite çalışmaları Alarm işaretleri+ ise

37 Bizim dar kolon fotosunu koy

38 Fonksiyonel kabızlık Tedavi

39 Konstipasyon başlangıcının
diyet değişikliği, tuvalet eğitimi, ağrılı defekasyon ile birlikte olması Dışkı tutma davranışı Konvansiyonel laksatiflere iyi yanıt

40 Büyüme geriliği/Tartı kaybı
Mekonyum pasajının 48 saatten sonra gerçekleşmesi Karın distansiyonu (Kusma ile birlikte veya değil) Doğumdan sonra ya da hemen sonra başlayan kabızlık Anüsün önde yerleşimi Akut kabızlık Lumbosakral bölgede nevüs, sinüs Alt ekstremite reflekslerinin normal bulunmaması Ateş, kusma, ishal Ekstraintestinal semptomlar Üriner enkontinans, mesane hastalıkları Dışkıda kan

41 Alarm işaretleri ! Büyüme geriliği/Tartı kaybı
Mekonyum pasajının 48 saatten sonra gerçekleşmesi Karın distansiyonu (Kusma ile birlikte veya değil) Doğumdan sonra ya da hemen sonra başlayan kabızlık Anüsün önde yerleşimi Akut kabızlık Lumbosakral bölgede nevüs, sinüs Alt ekstremite reflekslerinin normal bulunmaması Ateş, kusma, ishal Ekstraintestinal semptomlar Üriner enkontinans, mesane hastalıkları Dışkıda kan Alarm işaretleri !

42 Çocuk gastroenteroloji ve Çocuk cerrahisi konsültasyonu
Tedaviye cevap yok Alarm işaretleri var Transglutaminaz Serum Ca, Mg TFT,Ter testi Çocuk gastroenteroloji ve Çocuk cerrahisi konsültasyonu

43 Tedavi

44 Eğitim İdame Sonlandırma

45 Eğitim İdame Sonlandırma

46 Eğitim Mümkünse anne baba bakım veren hastaya Kabızlığı tanımlanması
İlaç etkisinin, güvenirliğinin anlatılması (ilaçlar bağımlılık yapmaz) Tedavinin uzuuuuuun olduğunun anlatılması Tekrarlayacağının anlatılması Adölesan dönemde, ileri hayatta tekrarlayabileceği vurgulanmalı

47 Eğitim Boşaltma İdame Sonlandırma

48 Oral laksatif tedavi Osmotik Lubrikan Stimülan
Laktuloz (Duphalac, Osmolac, Laevolac) Magnezyum hidroksit (Magnesi calcine, Magnokal) PEG (Polietilen glikol)(Movicol saşe) Lubrikan Mineral yağ (Sokol) Stimülan Senna (Senna, Senokot şrp veya tablet) Bisakodil (Bekunis, Bisakol)

49 Rektal yoldan tedavi Fosfat (Fleet enema, BT enema)
Mineral yağ (Fleet mineral oil) Salin (Fleet saline lavman) Gliserol, sodyum sitrat, sorbitol ( Libalaks )

50 Eğitim İdame Sonlandırma

51 Hedef her gün yumuşak dışkı
Barsak egzersizi (=Yemeklerden sonra tuvalete oturma, gastrokolik refleks)

52

53 Eğitim İdame Sonlandırma

54 Her gün yumuşak, ağrısız dışkılama
Tuvalete oturma davranışı edinme Doğru beslenme, sıvı, lif

55 6 ay stabil dönem Her gün yumuşak, ağrısız dışkılama
Tuvalete oturma davranışı edinme Doğru beslenme, sıvı, lif 6 ay stabil dönem

56 İLAÇLAR YAVAŞÇA KESİLEBİLİR

57 Diyet ve davranış ömür boyu Bebekken kabız…..ergenken kabız……
Kabızlık tedavisi tüm dünyada aynı Yeni tedavi yok UNUTMAYALIM

58 Sık yapılan tedavi hataları
Doktorlar tarafından yapılanlar Rektumda biriken fekal materyelin boşaltılmaması Fekal materyelin boşaltılması; ancak laksatif başlanmaması Laksatifin çok düşük dozda verilmesi Tedavinin yeterliliğinin ve başarısının gereğinde rektal tuşe ile kontrol edilmemesi Laksatiflerin çok erken sonlandırılması Aile ve çocuğu uzun dönemli izlememek ve yeterince destek olmamak

59 Sık yapılan tedavi hataları
Aileler tarafından yapılanlar Çocuğun düzenli aralarla tuvaleti kullanmasını sağlamak için kararlı davranmamak İlacını düzenli bir şekilde her gün vermemek Laksatifleri enkoprezis geçer geçmez kesmek Relaps görüldüğünde laksatife yeniden başlamamak Takibe gelmemek

60 Teşekkür ederim…

61

62

63

64

65 What is constipation? Constipation can be defined as: •a decrease in frequency of bowel movements two or less times per week• stools that are hard, dry and shaped like balls pebble-like stools. Even if this occurs daily •stools that are painful and difficult to pass •large stools that can block the toilet with or without soiling underwear. . Symptoms of constipation •painful bowel movements •stomach pain/abdominal distention •rectal bleeding from tears (fissures) •poor appetite •irritability/crankiness •urine problems (recurrent infections, bedwetting). Common cause of constipation The most common cause of constipation is functional (not due to an underlying disease). Functional constipation begins when a child has a painful bowel movement. The child then holds in the next bowel movement because of the pain he/she experienced before. This is known as “holding.” Possible causes of holding previous painful defecation •toilet training •stressful event •changes in the diet/routine •travel •viral illness/gasto-enteritis •bad diaper rash •starting school/summer camp •suppositories, enemas •ignoring the urge to go for a bowel movement/ because the child is too busy •toilet not available •use of certain medications •sexual abuse. Signs that your child may be holding a bowel movement •it may look like your child is trying to push, however he/she is probably trying to hold the stool in •hiding in a corner or holding on to furniture •wriggling on the floor/unusual positions •crossing legs •body is stretched and clenched/up toes •dancing back and forth from one leg to another •may clench buttocks •refusal to have a bowel movement •fear of the toilet. . Treatment There are different forms of treatment from behaviour modification to lifestyle changes to medication. You should discuss a treatment plan with your child’s physician before trying any home remedies. This information was prepared by the team in the Motility Lab of the Pediatric Gastroenterology Service of The Montreal Children’s Hospital of the McGill University Health Centre.


"Çocukluk çağında kabızlık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları