Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hareket etmek, koşmak ve oynamak ne güzel. Acaba bunları bizlere sağlayan nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hareket etmek, koşmak ve oynamak ne güzel. Acaba bunları bizlere sağlayan nedir?"— Sunum transkripti:

1

2 Hareket etmek, koşmak ve oynamak ne güzel. Acaba bunları bizlere sağlayan nedir?

3 DDestek ve hareketimizi sa ğ layan iskelet ve kas sistemimizi kavramayı. İİ skelet sistemimizi, meydana gelen kemiklerin yapısını ve çe ş itini EEklemlerin yapısını ve fonksiyonlarını açıklamayı,  Kas çe ş itlerini ve kasların çalı ş masını DDestek ve hareket sistemimizin di ğ er sistemlerle ili ş kisini DDestek ve hareket sistemimizin sa ğ lı ğ ını korumayı Anahtar Kavramlar KK emik 1. Destek ve Hareket Sistemi EE klem KKıkırdak KK as

4 Vücudumuza şekil veren, vücudumuzun dikliğini ve hareketini sağlayan sistem; destek ve hareket sistemidir. Destek ve hareket sistemi iki ana bölümde oluşur. 1- İskelet 2- Kaslar

5 Yandaki binanın kolonları ile vücudumuzda bulunan iskeletin bir benzerliği var mı? İskeletimiz olmasaydı ne olurdu?

6 EĞER İSKELET SİSTEMİMİZ OLMASA İDİ VÜCUDUMUZU DİK TUTABİLİR MİYDİK? İSKELET SİSTEMİ İLE VÜCUDUMUZ HAREKET EDEBİLMENİN YANINDA DİK DURABİLMEKTEDİR HAYIR !

7

8 Vücudumuza şekil veren, vücudumuzun dikliğini ve destekliğini sağlayan, iç organları koruyan sert yapıya iskelet denir.

9 Vücudun genel şeklini verir. Vücuda destek olur, dik durmayı sağlar. Kaslarla beraber hareketi sağlar. İç organları dış etkilerden korur. Bazı mineralleri depo eder.(Fosfat, magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi ) Alyuvar ve akyuvar gibi kan hücrelerini üretir.

10 Kemiklere sağlamlığını veren resimde gördüğünüz bu kafes gibi yapı, binaların sağlam olması için de kullanılır. Kemiklerin iç yapısına benzetilerek inşa edilen Eyfel Kulesi böyle binalara bir örnektir.

11 Doğduğunuz andan itibaren tüm kemikler aynı şekilde ve çok orantılı olarak gelişip, uzarlar. Bu orantılı büyüme sayesinde yaşımız ilerledikçe boyumuz da uzar.

12 Elimizdeki kalemimizi parmaklarımızla tutarak yazı yazalım. Kolaylıkla yazıyı yazdık, değil mi? Şimdi parmaklarımızı hiç bükmeden yazı yazmayı deneyelim.Kolay yazabildik mi? Parmaklarımız tek bir kemikten yapılmış olsaydı parmaklarımızı bükemezdik. Çünkü dimdik duran bir kemiği bükmeniz mümkün değildir, zorladığınızda kemik kırılır. Parmaklarınızı bükemeyeceğiniz için de cisimleri kavramanız, bir yere tutunmanız, yazı yazmanız, yemek yemeniz imkansız hale gelir. Vücudumuzda 207 kemik bulunmaktadır.Baş (22), gövde (65) ve üyeler (120)

13 KEMİK ZARI Kemiği en dışta saran zardır. Kemiğin enine büyümesini, beslenmesini ve onarılmasını sağlar.

14 SERT KEMİK Kemiğin en güçlü bölümüdür. Kemiği korur, dayanıklılık verir. KIKIRDAK Kıkırdak kemiklerin birleşme noktalarındaki esnek yapıdır. Kemiğin aşınmasını önler.

15 KIMIZI KEMİK İLİĞİ SÜNGERİMSİ DOKU Gözenekli bir yapıya sahip süngerimsi dokudaki gözeneklerde kırmızı kemik iliği vardır. Kırmızı kemik iliği, kan hücrelerinin üretildiği yerdir.

16 KAN DAMARLARI Kemiği besler. Kırılan yerlerin onarılmasını sağlar. SARI KEMİK İLİĞİ Uzun kemiklerin ortasında bulunur. Yağ depo eder. Sarı kemik iliği, kırmızı kemik iliğinin yetersiz kaldığı hallerde, k kk kan hücresi de üretebilir.

17 KEMİĞİN YAPISI Kıkırdak Süngerimsi kemik doku Sert kemik doku Kemik zarı (periost) Kan damarları Kırmızı kemik iliği Sarı kemik iliği Sinirler 1 2 3 4 5 6 7 8

18 Beynimizi dış etkilerden korur. Kafatasındaki 22 kemikten 14 tanesi yüzümüzde bulunur. Kafatasının ön, yan, alt ve arkadan görüntüleri

19 Kalp ve akciğerlerimizi dış etkilerden korur.

20 Gövdemizin dik durmasını sağlar. 33 kemikten oluşan omurga sistemimizin her birine omur adını vermekteyiz. Omurga vücudumuzun ana desteğidir. OMUR

21 Vücudumuzun daha çok hareket etmesini sağlayan kemiklerdir. Vücudumuzdaki kemiklerin yarıdan fazlası kollarımız ve bacaklarımızdadır. Kol ve bacaklarımızda uzun kemikler, El ve ayaklarımızda kısa kemikler vardır

22

23 Uzun Kemikler; boyları uzun olup silindire benzeyen kemiklerdir. Kollarımızda ve bacaklarımızda bulunur.

24 Yassı Kemikler; kalınlıkları az olup levha şeklindeki kemiklerdir. Kafatasımızda, kalçamızda ve göğüs kafesimizde bulunur.

25 Kısa kemikler; boyları kısa olan kemiklerdir. Omurgamızda, el ve ayaklarımızda bulunur

26 İİİİnsan embriyosunda iskelet ilk olarak kıkırdaktan oluşur. Embriyodaki gelişmeye paralel olarak kıkırdak doku zamanla kemik dokuya dönüşür. YYYYetişkin bir insanda kıkırdak doku; burunda, kulakta soluk borusunda, uzun kemiklerin uçlarında, vb. bulunur. UUUUzun kemik uçlarında bulunan kıkırdak, eklem yüzeylerini oluşturduğu için kemiklerin hareketini kolaylaştırır. Uzun kemiklerin boyca büyümesini (uzamasını) sağlar.

27 TEMEL KISIMLARI İSKELET KOLLAR BACAKLAR BEYİN KALP AKCİĞERLER çeşididir parçasıdır KORUR UZUN YARDIMKORUR Kemikler Kafatası Yassı Omurga Eklemler Kısa Hareket Göğüs Kafesi 1 2 3 4 5 67 8

28 Vücudunuzu ve iskelet modelini incelediniz. İskeleti oluşturan kemiklerin birbirine bağlı olduğunu gördünüz. Kemiklerin birbirine bağlı olduğu kısımların adı ne olabilir ?????

29 Tabi ki EKLEM Kemiklerin uç uca ya da kenar kenara bağlandığı bölümler eklemdir. Kemiklerimizi bükmeden yürüyebilir, oturabilir, başımızı kaşıyabilir miydik? Bunun gibi daha birçok hareketi eklemlerimiz sayesinde yapıyoruz. EKLEM

30 OMURGADA DİZİMİZDE BACAKLARIMIZDA AYAKLARIMIZDA ELLERİMİZDE

31 Farklı iki kemiğin bir araya gelerek birleştiği yere eklem denir. Eklemler; Oynar eklemler Yarı oynar eklemler Oynamaz eklemler olmak üzere üç ayrı gruba ayrılır.

32 Vücutta hareketi sağlayan eklemlerdir. Bu eklemlerde, eklem yapan kemikler arasında bir boşluk bulunur ve bu boşluk eklem sıvısıyla dolu. Kol ve bacaklardaki eklemler oynar eklemlerdir.

33 Omurgadaki omurlar arsında bulunan eklemler, yarı oynar eklemlerdir. Eklem yapan kemikler arasında kıkırdak bulunur. Eklemlerin hareket yeteneği sınırlı(az) dır Omur, boyun, bel ve alt çene eklemleri yarı oynar eklemlerdendir.

34 Eklemleri oluşturan kemikler arasında boşluk yoktur ve bu kemikler birbirine çok sıkı bağlanmışlardır. Bundan dolayı bu eklemlerin hareket yeteneği yoktur. Kafatası kemikleri, kuyruk ve sağrı omurları ve yüz kemikleri oynamaz eklemlerdir.

35 EKLEMLER Oynamaz Kollar Çeşididir 1 2 3 4 5 Bulunur Aşağıdaki kavram haritasını uygun kavramlarla tamamlayınız. Oynar Yarı oynar Kafatası Bacaklar Omurlar

36 Hareket etmemizi sağlayan yapılar sadece kemiklerimiz ve eklemlerimiz değildir. Bunlarla birlikte hareket etmemizi sağlayan yapı nedir?

37

38 İskeletimizin etrafını saran vücudumuzun şeklini belirleyen, kasılıp gevşeme özelliği ile hareketi sağlayan yapıya kas denir. KAS ÇEŞİTLERİ ÇÇizgili kaslar DDüz kaslar KKalp kası

39 VÜCUDUMUZDA BULUNAN KASLAR

40 Kırmızı renklidir. İsteğimizle çalışır Hızlı çalışır, çabuk yorulur. Çoğunlukla kirişlerle (tendonla)iskelete bağlıdır. Kasılmalar güçlüdür. Boyun, kol, bacak ve parmak kasları çizgili kaslardan yapılmıştır.

41 TENTON: (Kiriş) Çizgili kasların uç kısımlarında bulunan beyaz sağlam yapılı kirişlerdir. Kasların kemiğe tutunmasını sağlar.

42 Kasılan Kas Gevşeyen Kas Gevşeyen Kas Kasılan kaslarda şişme ve sertleşme meydana gelir. Gevşeyen kaslarda ise incelme ve yumuşama olur. Kemiklerin hareket edebilmesi için karşılıklı iki kasın birbirine zıt olarak hareket etmesi gerekir.

43 KASILMIŞ KAS GEVŞEMİŞ KAS

44 Beyaz renklidir. İsteğimiz dışında çalışır. Yavaş ve düzenli çalışır geç yorulur. Hücreleri tek çekirdeklidir. Kasılmalar çizgili kaslara göre zayıftır. İç organlarımızın kaslarıdır (Mide, yemek borusu, bağırsaklar, damarlar vb.)

45 Soluk borusunda bulunan düz kasların çalışması. KASLAR GEVŞEDİĞİNDE OLUŞAN GENLEŞME

46 Kırmızı kastır. İsteğimiz dışında çalışır. Hücreleri çok çekirdeklidir. Hızlı ve güçlü kasılır. Yapısı çizgili, çalışması düz kasa benzer.

47 A.H. KAS ÇEŞİTLERİ

48 Hareketimizi sağlayan kaslar vücudumuzda çift olarak bulunur. Bu kaslar kasılma ve gevşeme şeklinde aynı anda zıt çalışırlar. Kaslar kasılırken boyları kısalır, gevşerken boyları uzar.

49 ÖNDEK İ KASLAR KASILIR ARKADAK İ KASLAR GEV Ş ER Kolumuzu kol kaslarımızın hareketi ile çalıştırabiliyoruz… KASILMAGEVŞEME

50

51 İskeletimizin gelişimi için dengeli beslenmeli, düzenli egzersiz yapmalıyız. Kemik yapımızı güçlendirmek için süt ve süt ürünlerini çok tüketmeliyiz. Siz yapınızı güçlendirmek için hangi besinleri tüketiyorsunuz?

52 İskelet ve kaslarımızı geliştirmek, güçlendirmek için bazı hareketler yaparız. Yaptığımız bu hareketlere egzersiz adı verilir. Egzersiz yaparak vücudumuza esneklik, çeviklik, dayanıklılık kazandırırız.

53 Kemik sağlığımız için yaptığımız hareketler çok önemlidir. İskelet yapısını bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Kemiklerin düzgün ve kusursuz gelişmesi için oturuş ve duruşa dikkat edilmelidir. Yanlış Doğru

54 Ağır eşyalar devamlı olarak aynı elde taşınmamalıdır. Okul çantalarınız fazla ağır olmamalıdır.

55 İSKELET SAĞLIĞIMIZA DİKKAT EDELİM Günlük yaşantımızda ya da spor yaparken istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. Arkadaşlarımızla oynarken düşebiliriz. Spor yaparken uygun olmayan hareketler yapabiliriz. Bu durumlarda çatlak, kırık, burkulma, çıkık, ezilme ve lif kopması gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz.

56 DESTEK VE HAREKET S İ STEM İ KAS OYNAMAZ YARI OYNAR EKLEM KEMİK ZARI SARI İLİK KIKIRDAK KEMİK KALP KASI ÇİZGİLİ KAS DÜZ KAS Oluşur Beraber hareketi sağlarlar OYNAR İç organlarda bulunur İskeletin üstünde bulunur Kalpte bulunur Hareketi kolaylaştırır Bazılarının ortasında bulunur Onarımı sağlar Kısımlarıdır. İki kemiğin birleştiği yerdir Çeşitleridir. OYNAR ÇİZGİLİ KAS YARI OYNAR KAMİK ZARI KASKALP KASISARI İLİKOYNAMAZDÜZ KASKEMİK EKLEMKIKIRDAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12

57 Aşağıda verilen cümlelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. İİskelet sistemimiz kaslar, kemikler ve eklemlerden oluşur. YYarı oynar eklemler sadece omurgada bulunur. UUzun kemikler içinde sarı kemik iliği bulunur. DDüz kaslar ve kalp kası istemsiz hareket eder. KKaslar sadece çekme hareketi yaparlar. KKalp kası yapı olarak düz, çalışma olarak çizgili kasa benzer. KKemiklerin üzeri periost adı verilen kemik zarı ile kapıdır. KKırmızı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur. SSpor yapan herkes istediği kadar boyunu uzatabilir. KKemiklerimizin sağlığı için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. D Y D D D Y D Y Y D

58 BİRKAÇ ÖNERİ Gözünüzün önüne iyi bakın Dişçinin zulmünden kurtulmak istiyorsan FIRÇALA

59 DERS SONU Sevgili çocuklar dersimiz burada bitmiştir. Dersi dinlediğiniz hepinize teşekkürler. Ancak ders çalışmayı unutmayın !


"Hareket etmek, koşmak ve oynamak ne güzel. Acaba bunları bizlere sağlayan nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları