Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İskemik kalp hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İskemik kalp hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 İskemik kalp hastalıkları

2 İskemik kalp hastalıkları
koroner arter hastalığı koroner kalp hastalığı Myokardiyal iskemi %90 olguda koroner arterlerin aterosklerotik tıkanması IKH,çocukluk çağı veya adolesanda başlayan koroner aterosklerozun geç bulgusu

3 İKH klinik 1.MI,en önemli, ağır iskemi kalp kasının ölümü
2.Angina pektoris;üç varyant: stabl angina, Prinzmetal angina,unstabl angina* 3.Kronik iskemik kalp hastalığı kalp yetmezliği ile beraber 4.Ani kardiyak ölüm

4 IKH Epidemiyoloji ABD ve endüstriyelleşmiş ülkelerde E ve K en sık ölüme yol açar Yıllık ölüm 1980lere göre ölüm hızı azalıyor 1. Risk faktörlerinden korunma,sigara,yüksek kan kolesterol düzeyi,HT ve sedanter yaşam 2. iyileştirmiş tedavi yöntemleri: yeni ilaçlar, koroner bakım üniteleri, MI de trombolizis, PTCA, intravaskuler stent, koroner by pass cerrahisi, aritminin kontrol altına alınması Diabetik hastalarda glukozun kontrol altına alınması, postmenopozal HRT,lipid düşürücü,antioksidan tedavi ve aspirin proflaksisi

5 IKH-Patogenez Fikst koroner obstriksiyonu Akut plak değişikliği
Koroner trombüs Vazokonstriksiyon

6 IKH Fikst koroner obstriksiyonun rolü:Major epikardiyal arterlerde en azından %75 azalma (kronik) tek bir major dalda veya iki veya üçünde olabilir (intramural dallarda ateroskleroz nadir) Sx ve bulgular fikse lezyonun sadece yoğunluğuna ve dağılımına değil koroner plak morfolojisindeki dinamik değişiklikliklere bağlı

7 Akut plak değişikliğinin rolü:
Aterom plağına kanama rüptür veya fissür erozyon veya ülserasyon Başlatıcı neden ? Mekanik stres, adrenerjik stimulasyon-fiziksel aktivite- 6:00 ve 24:00 deki sirkadiyen peridodisite gösterir. Aspirin , sabah akut MI insidensini trombosit fonksiyonlarını interfere eder. Enteresan olarak LAngeles 1994 depreminden sonra emosyonel stress ilişkili adrenerjik stimulasyon ani kardiyak ölümleri rüptüre olan lezyonlarda karekteristik ekzantrik konfigurasyon olur yumuşak nekrotik debriler,lipid ve makrofajlar ve ince fibroz takke kollajen degradasyonu - makrofajardaki metalloproteinazlar plak rüptürü../..

8 IKH Akut plak değişikliğinin rolü:
En tehlikeli lezyon orta ( % ) stenotik , lipid zengin aterom rüptürden önce stabl angina bulgusu oluşturmadığı için 1. iyi gelişmiş yumuşak kor rüptüre olma eğiliminde 2. yavaş gelişen obst. Kollateral gelişimine yol açar 3.nonletal myokardiyal iskemi MI den korur mek?(precondition)

9 Koroner trombüsün rolü:
Rüptüre plakta parsiyel ya da total trombozis akut koroner sendromun patogenezinde rol oynar Mural trombüs--embolüs, mikroinfarktüs

10 Vazokonstriksiyonun rolü
1.Dolaşan adrenerjik agonist,2. Trombosit içeriğinin lokal salınımı,3.endotel hücrelerinden relaksing faktörlerin ( nitrik oksit) salınımında kontrakte faktörlere (endotelin) göre gecikme -aterom ilişkili endotel fonk.bağlı-,4.perivaskuler inflamatuar hücrelerden mediatör salınmı (mast hücreleri)

11 IKH koroner arter patolojisi

12

13

14 Myokard infarktüsü Transmural: tüm ventrikül duvar kalınlığını etkileyen iskemik nekroz Subendokardiyal:ventrikül duvarının1/3 iç kısmı veya yarısı

15 İnsidens ve risk faktörleri: herhangi bir yaşta, yaşla görülme riski artar, aterosklerozda predizpozisyon HT, sigara, DM, genetik hiperkolesterolemi, hiperlipoproteinemi predizpoze faktörler dışında kadınlarda reproduktif dönemde MI riski azdır

16 Myokard infarktüsü Patogenez:
Koroner arter tıkanması: aterom plağının morfolojisinde ani değişiklik-plak içine kanama, erozyon, ülserasyon, rüptür veya fissur- Trombositlerde adezyon, agregasyon, aktivasyon ve potent agregatorların salınımı Ekstrinsik yolla trombüs Dakikalar içinde gelişen trombüs lümeni tamamen tıkar

17 Myokard infarktüsü Patogenez:
%10 transmural akut MI aterosklerotik plak olmaz Vazospazm: Emboli: Açıklanamayan

18 Myositlerde değişikliklerin görülme zamanı

19 Myokard infarktüsü Morfoloji
Tüm transmural infarktüsler sol ventrikülün bir kısmını etkiler %15-30 posterior serbest duvarda septumun da sağ ventrikul duvarını etkileyen şekilde İzole sağ ventrikül infarktüsü %1-3 olguda Atrial duvar infarktüsü büyük posterior sol ventrikuler infarktüsü ile birlikte Transmural infarktüsde subendokardiyal myokardda dar bir korunmuş alan (0.1 mm)-lümenden oksijen ve beslenme-

20 Myokard infarktüsü Morfoloji
Her bir arteryal gövdede kritik daralma-trombozis LAD (% 40-50) Sol ventr.apekse yakın anterior duvarı Ventrikuler septumun anterior kısmı Sirkumferansiyal apeks RCA(%30-40) Sol ventrinferior posterior duvarı Ventriküler septumun posterior kısmı Bazı olgulardasağ ventrserbest duvarının inferior posterior kısmı LCX(%15-20) Apeks dışında sol ventrikülün lateral duvarı

21 Myokard infarktüsü Morfoloji
Penetre eden intramyokardiyal dallarda ateroskleroz olmaz Aynı kalpte değişik yaşlarda çeşitli infarktüsler Otopside infarktüsün görünümü hastanın MI sonrası yaşam süresine bağlı Erken akut MI tanınması zor 12 saatten önceki MI sıklıkla makr. Olarak saptanamaz

22 Myokard infarktüsü Morfoloji
MI , 2-3 saat sonrası trifeniltetrazolyum klorid boya Noninfarkte alan parlak kırmızı renk-dehidrogenaz aktivitesi korunduğu için- İnfarktüs boyanmamış soluk zon-dehidrogenaz (zedelenen membranlardan sızıntı)

23 12-24 saat sonra lezyon makroskopik olarak görülür
Rutin fikse materyalde makroskopi: kırmızı-mavi daha sonra sarı yeşil 10 gün-2 hafta:oldukça hiperemik vaskularize granülasyon dokusu halkası çevreler Daha sonra fibröz skar

24 Trifeniltetrazolyum klorid

25

26

27 Myokard infarktüsü Morfoloji

28

29

30 Myokard infarktüsü Morfoloji
Subendokardiyal ve transmural infarktüsün morfolojisi aynı Dalgalı fibriller: infarktüs kenarında güçlü sistol ile yaşayan fibrillerin nonkontraktl ölü fibrilleri germesi ve dalgalanması Myositolizis (vakuoler dejenerasyon):infarktüs kenarında subletal değişiklik,su içeren büyük vakuoller, reverzibl değişiklik

31

32

33

34                                            

35 Reperfüzyon sonrası değişiklikler
İskemi başlangıcından sonra myokardın dakika reperfüzyonu nekrozdan korur Reperfüzyon reverzibl zedelenmiş hücreleri korumakla kalmaz henüz letal zedelenmiş hücrelerin morfolojilerini değiştirir Mikroskopik olarak Kontraksiyon bandı içeren nekroz

36 Myokard infarktüs komplikasyonları
Kontraktil disfonksiyon sol ventrikül fonksiyon bozukluğu pompa yetmezliği -kardiyojenik şok Aritmiler Myokardiyal rüptür ventrikül serbest duvar rüptürü-en sık ventriküler septum rüptürü papiller kas rüptürü Perikardit Mural trombozis ventriküler anevrizma papiller kas disfonksiyonu progressif geç kalp yetmezliği

37 MI sonrası spesifik komplikasyonlar ve prognozu infarktüsün büyüklüğüne yerine ve transmural tutulum olup olmamasına bağlı

38

39 Kronik iskemik kalp hastalığı

40 Kronik iskemik kalp hastalığı
İskemik kardiyopati Büyük ağır ,-sol ventriküler hipertrofi ve dilatasyon Değişmez olarak orta-ağır derecede stenoz bazen total tıkanıklık Daha önce geçirilmiş MI- gri beyaz skarı Endokard normal, yüzeyel,yama tarzında fibroz kalınlaşma Mik: myokardiyal hipertrofi, diffuz subendokardiyal vakuolizasyon, iyileşmiş infarktüslerin skarları

41

42                                            

43 Ani kardiyak ölüm İKH ilk bulgusu olabilir
konjenital yapısal koroner arteryal anomaliler,Aort kapak stenozu,mitral kapak prolapsus,myokardit,dilate veya hipertrofik kardiyomyopati,pulmoner HT,izole hipertrofi Sonuçta her zaman letal aritmi ile ölüm % bir veya daha fazla koroner arterde >%75 stenoz subendokardiyal myosit vakuolizasyonu ağır kronik iskeminin bulgusu


"İskemik kalp hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları