Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ceteris Paribus 2007470041 Nurdan Günay 2008470087 Fatma Nur Tokaç 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ceteris Paribus 2007470041 Nurdan Günay 2008470087 Fatma Nur Tokaç 1."— Sunum transkripti:

1 Ceteris Paribus 2007470041 Nurdan Günay 2008470087 Fatma Nur Tokaç 1

2 2

3 3

4 (Participatory Economics=Katılımcı Ekonomi) Kapitalizme karşı alternatif ekonomik bir sistemdir. Eşitliği, öz-yönetimi, farklılığı ve dayanışmayı öne çıkarıyor. Üretim, tüketim ve dağıtımın sınıfsız ve eşitlikçi olduğu, her aktöre kendini yönetme imkanının verildiği ve sadece istenen mal ve hizmetlerin üretilmesini değil aynı zamanda arzulanan dayanışma ve farklılığı da yaratan bir yöntem önerisidir. 4

5 Kapitalizmde olduğu gibi belli bir sınıfa sınırsız yetkiler verilip çoğunluğa verilmemesine karşılık, katılımcı ekonomi her işçi ve tüketiciye kararları, kararlardan etkilendikleri oranda, belirleyebilme hakkı veriyor. Daha uzun ve daha çok çalışırsanız daha çok kazanıyorsunuz. 5

6 Zor koşullarda çalışmak durumundaysanız örneğin sıcak ve tehlikeli bir yerde, daha çok kazanıyorsunuz. Eğer klimalı ortamda çalışıyorsanız daha az kazanıyoruz.Kapitalizmde yöneten,sahip olan egemen bir kapitalist sınıf vardır.Sosyalizm olarak adlandırılan şeyde örgütlü olarak egemen olan yönetici koordinatör sınıf vardır.Katılımcı ekonomide sınıfsızlık söz konusudur. 6

7 Katılımcı ekonomide bugünkü şirketler,borsalar yok. Eski kurumlar olmayacak eğer olursa;eşitsizlikler yaşanmaya devam eder. Zengin ve yoksul ayrımı olur. Güçlü ve zayıflar olur. Anti-sosyal davranışlar devam eder. Merkezileşmiş şirket ve kurumlar yerine, katılımcı ekonomide taban hareketine dayalı işçi ve tüketici konseyleri olacak. 7

8 Hiyerarşik olmayan bir iş bölümü söz konusu. Sekreter ya da yönetim kurulu başkanı yok. Dengeli iş düzenleri kavramı var. Her çalışan biraz rutin, biraz yaratıcı, biraz mekanik, biraz da düşünsel iş yapıyor. Tabi ki herkesin bir uzmanlık alanı ve işi olacak. 8

9 Göreviniz telefonlara bakmak ise kimi zaman planlamada da çalışabileceksiniz. Mevcut hiyerarşik iş bölümünde, bazı işçiler daha zevkli, kademe atlamaya elverişli işler yaparken, başka işçiler daha sıkıcı, daha tehlikeli işler yapmak durumunda kalıyor.Ancak dengeli iş düzenlerinde herkes ortalama bir yaşam kalitesi ve güçlendirici sonuçlar içeren işler yapacak. 9

10 10

11 Eşitlik Dayanışma Çeşitlilik Öz yönetim Ekolojik denge Katılımcı Planlama 11

12 Birincisi, işçilerin ve tüketicilerin özyönetim konseyleri. Yani insanların tutumlarını belirledikleri ortamlar. Özyönetim, karar verilen konunun kendilerine etkisi oranında her aktörün söz söyleyebilmesi anlamına geliyor. 12

13 Parecon’un ikinci özelliği eşitlikçi hak ediştir. Parecon’a göre çok genç ya da yaşlı olanlar ve sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olanlar her hal ve kârda tam gelir elde etmelidir. Çalışabilen insanlar da emeklerinin sosyal değerinin zahmeti, yoğunluğu ve süresine bağlı olarak bir gelir paylaşımına gitmelidir. 13

14 Parecon’un üçüncü unsuru katılımcı planlamadır. Pazar ve merkezi planlama yerine işçi ve tüketici konseylerinin gerçek ve tam sosyal bedeller ve menfaatler ışığında yaptığı öz yönetsel toplu müzakereyi koyar. 14

15 15

16 "Yoksulluğu değil, hakkaniyeti küreselleştirin, Aç gözlülüğü değil, dayanışmayı küreselleştirin. Yerleşik kurallara uyumu değil, çeşitliliği küreselleştirin. Tabi olmayı değil, demokrasiyi küreselleştirin. Gözü doymazlığı değil, sürdürülebilirliği küreselleştirin." 16

17 Bu cümleler,alternatif küreselleşme hareketinin öncülerinden biri olan Michael Albert'ın"Katılımcı Ekonomi: Kapitalizmden Sonra Yaşam" adlı kitabından. Albert, hem kapitalizme hem de sosyalizme karşı alternatif bir ekonomik sistem ortaya koyuyor. 17

18 18

19 Michael Albert (8 Nisan 1947)Amerikan aktivist,ekonomist ve yazardır.Noam Chomsky ve Robert Fisk gibi muhalif yazarlarında düzenli olarak yazdığı Znet(alternatif küreselleşme hareketinin popüler internet sitesidir) ve Zmagazine’nin editör ve kurucularındandır. Robin Hahnel ile birlikte katılımcı ekonomi adlı ekonomik vizyonu geliştirmişlerdir.Albert kendini bir piyasa köleliği karşıtı olarak tanımlamakta ve mevcut düzenin alternatifi olarak demokratik katılımcı planlamayı önermektedir. 19

20 20

21 Robin Hahnel (25 Mart 1946) Portland State üniversitesinde ekonomi profesörüdür.Amerikan Üniversitesi’nde profesör iken ekonomi üzerine çalışmalar yapmıştır,Z magazin editörü olan Michael Albert ile katılımcı ekonomi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. 21

22 Katılımcı Ekonomi hangi ilkeler ve kurumlar çerçevesinde hayata geçirebilir? 22

23 Bireylerin ürettikleri katkının değerini arttıran faktörler arasında;  Çalıştıkları işyerinin üretkenliği  İnişe geçen bir sektör yerine, yükselişe geçen bir sektörde çalışmak gibi şans faktörü  Doğuştan gelen yetenek ve beceriler  Eğitim düzeyi  Ve bir mal veya hizmet üretirken gösterdiğimiz gayret ve fedakarlık vardır. 23

24 Bunlardan, eğitim ve gayret-fedakarlık dışındaki bütün faktörler insanın kendi denetiminin dışındadır. Dolayısıyla kendimizin denetleyemediği faktörler yüzünden daha fazla veya daha az ödüllendirilmek hakkaniyetle bağdaşmaz. Dolayısıyla, sadece daha çok eğitim gördüğü için bir beyin cerrahının bir çöpçüye göre daha fazla gelir elde etmesi haklılaştırılamaz 24

25 Katılımcı ekonomi, adem-i merkeziyetçi ve doğrudan demokrasiye mümkün olduğunca yakın bir öz-yönetim biçimini savunur. Bununla birlikte, temsili demokrasiye ait öğeleri de barındırır. 25

26 Katılımcı ekonomiyi herhangi bir biçimsel demokratik işleyişten ayıran önemli bir ilke vardır: herkesin kararlara, o karardan etkilendiği oranda katılması. Bu ilke, özellikle karmaşıklaşmış modern toplumlarda önem taşır; çünkü günümüz toplumlarında bir çok şey iç içe geçmiştir ve çoğu zaman bir (üretim/tüketim) biriminde alınan kararlar, başka birçok (üretim/tüketim) birimini de etkilemektedir. 26

27 Katılımcı Ekonomi’nin Eleştirilere Yanıtları!!! 27

28  Katılımcı ekonomi, güçlendiren-zayıflatan işler karşıtlığının ortadan kaldırılmasını ve görevlerin zorluk düzeylerini ve güçlendirici etkilerini dikkate alarak dengeli ve adil bir şekilde yeniden kurulmasını esas almaktadır. 28

29  Katılımcı ekonomi işçilerin güçlendirici işler bakımından da eşit kılınması gerektiğini söyler ve dengeli iş düzenlerini önerir  Katılımcı ekonomi fonksiyonların kendisine karşı çıkmaz. Bunların belirli kişilerin – koordinatör sınıfın – elinde tekelleşmesine karşı çıkar. Dolayısıyla uzmanlıkları dengeli iş düzenlerinin bir parçası haline getirir ve toplum tabanına yaymaya çalışır. 29

30  İşlerin işyerleri içinde ve arasında dengelenmesi Katılımcı ekonomide işlerin dengelenmesi, herkesin her önüne gelen işi yapması demek değildir. Esas olarak daha güçlendirici işlerde çalışanların arada bir gidip çöpçülük yapması da değildir. Herkesin bir “esas işyeri” vardır ve işlerin dengelenmesi burada gerçekleşir. 30

31 Kapitalizmde nüfusun aşağı yukarı yüzde 1’i üretim araçlarını ve servetin çok büyük bölümünü elinde bulunduran burjuvazidir. Geriye kalan yüzde 19’u yüksek yaşama standartlarına sahip olan, bir ölçüde değerli mülkler edinebilen, yeteneklerini açığa çıkarıp kullanabildiği işler yapan koordinatör sınıftır. Son dilim olan yüzde 80 ise hem oldukça kötü koşullarda yaşar; hem de insanın üretim pratiği kişisel durumunu belirlediği için yetenekleri bastırılmış, vasıfsızlaştırılmıştır. 31

32 Dengeli iş düzenlerine geçince toplumun bu çok geniş kesimi eğitim olanaklarına kavuşacak, güçlendirici görevler üstleneceği için yeteneklerini açığa çıkarma olanağına kavuşacaktır. Bunun sonuçlarını önceden bilemeyiz. Ama mevcut toplumlarımızda gizli kalan bu potansiyelin açığa çıkması pekala uzmanların sayısını şimdiki duruma göre önemli oranda arttırabilir. 32

33 Örneğin, günümüzde Arjantin’de yaşanan deneyimler, Katılımcı Ekonominin bazı ilkelerinin pratikte cisimleşmesi açısından önemli olanaklar sunuyor bulabilirdi. 33

34 Arjantin’de yaşanan büyük ekonomik kriz sonrası bir çok büyük fabrikanın sahipleri fabrikalarını bırakarak kaçtılar. Bu işyerlerini,üretimi sürdürerek geçinmek isteyen işçiler işgal etti ve işletmeye başladı. Bu şekilde çeşitli öz-yönetim deneyleri gelişti. Eğer Arjantin’de “Katılımcı Ekonomici” bir toplumsal hareket olsaydı, işçilerin kendilerini ücretlendirme kriteri olarak neyi seçebileceğini, dengeli iş düzenlerini, pazar mekanizmasını aşmanın yollarını tartışmaya açma imkanı bulabilirdi. 34

35 35

36 36

37 2006 yılında kurulmuştur. Genel başkanı Şerafettin Elçi dir. KATILIMCI DEMOKRASİ PARTİSİ; çoğulcu, katılımcı, laik, liberal sosyal demokrat bir kitle partisidir. 37

38 SİZCE HANGİSİ 38

39 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… 39


"Ceteris Paribus 2007470041 Nurdan Günay 2008470087 Fatma Nur Tokaç 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları