Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bacillus cinsi bakteriler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bacillus cinsi bakteriler"— Sunum transkripti:

1 Bacillus cinsi bakteriler
Dr. Erdal Polat

2 Spor oluşturan Gram pozitif çomaklardır
Bacillus cinsi Spor oluşturan Gram pozitif çomaklardır

3 Bacillus cinsi 1.2-8 / 0.3-22 µm Sporlu Isıya dirençli Gram pozitif
Aerop Genellikle hareketli Bazen zincirler oluştururlar

4 Bacillus cinsi

5 Bacillus cinsi Havada Suda Tozlarda Dışkıda Toprakta bulunurlar

6 Bacillus cinsi B. anthracis B. cereus B. pumilus
B. Subtilis (insanda hastalık oluştururlar) B. popilliae B. lentimorbus B. thuringiensis B. entomocidus (artropodlar ile mücadelede kullanılır)

7 Bacillus cinsi B. polymyxa B. pumilis sümüksü madde yaparlar (ekmek)
B. coagulans B. stearothermophilus (konserveleri gaz yapmadan bozar ve otoklavların biyolojik kontrölünde kullanılır)

8 Bacillus anthracis Hayvanlarda ve insanlarda şarbon hastalığını oluştururu İnsanlarda Deri Akciğer (inhilasyon) Sindirim sistemi şarbonunu oluşturur 2001 yılında ABD deri ve akciğer şarbonu görülmüştür

9 Bacillus anthracis 3-8 / 1-1.5 µm Gram pozitif Kapsüllü (D-glutamat)
Hareketsiz İki ucu düz olarak kesik Genellikle zincir olulturur ve birbiri ardından dizilince bambu kamışını andırır Sporlu

10 Bacillus anthracis

11 Bacillus anthracis

12 Bacillus anthracis

13 Bacillus anthracis Fakültatif anaerop Adi besiyerinde iyi ürer

14 Bacillus anthracis (İnsanlara bulaşması)
Hasta hayvanlarla temas Deri, gübre, kemik tozu, yemler, kıl ve yün gibi hayvan ürünlerindeki sporlar ile Sporların solunum yolundan alınmasıyla Sindirim siteminden laboratuarlarda

15 Bacillus anthracis (İnsanlara bulaşması)

16 Bacillus anthracis (İnsanlara bulaşması)

17 Bacillus anthracis (İnsanlara bulaşması)

18

19 Bacillus anthracis (İnsanlara bulaşması)

20 Patogenez Şarbon toksinleri neden olur Ekzotoksinler
A. Ödenm faktörü; adenilat siklaz sıvının hücre içinden hücre dışına atılmasına neden olur ve ödem oluşturur B. Letal faktör; fosfokinazı yaran bir proteazdır. Fosfokinazın yarılması hücre üremesini inhibe eder

21 Patogenez Hava ile alınan şarbon sporları
Alveollerde büyük mononükler hücreler tarafından yutulur, bu yolla alveol çeperinden geçirilip limf yollarına ve limf düğümlerine yerleşir. Limf düğümlerinde kanamalı yangı ve nekroz gelişir.

22 Klinik bulgular Şarbonun kuluçka dönemi 1-7 gün Deri
Akciğer (inhilasyon) Sindirim sistemi şarbonunu

23 Deri şarbonu En sık görülen şarbon türüdür Yerel ödem çok çarpıcıdır
Lezyonun içi sarı veya kanlı sıvıyla dolu kabarcık “kara kabarcık”

24 Deri şarbonu

25 Deri şarbonu

26 Deri şarbonu

27

28

29

30 Akciğer şarbonu Yüksek ateş Nefes darlıği Morarma Halsizlik Öksürük
Kanlı balgam Plevra boşluğuna sıvı toplanır

31 Akciğer şarbonu

32 Sindirim sistemi şarbonunu
Karın ağrısı Şişkinlik Kanlı sürgün Kanlı kusmalar Peritonit (Barsak delinmesi) Kollapstan hasta ölür

33 Ağızda şarbon

34 Laboratuar Tanısı Gram boyaması Kanlı agar

35 Laboratuar Tanısı

36 Laboratuar Tanısı

37 Laboratuar Tanısı

38 Laboratuar Tanısı

39 Tedavi Penicilin 500.000 birim 2X1 (3 gün) Tetrasiklin Doksisiklin
Spirofloksasin Kloramfehikol Erythromycin Sulfonamid

40 Korunma Profilaksi; Doksisiklin, Spirofloksasin Aşı

41 Bacillus cereus 3-5 / 1-1.2 µm Gram pozitif Kapsülsüz Hareketli
İki ucu düz Sporlu

42 Bacillus cereus

43 Bacillus cereus

44 Bacillus cereus

45 Bacillus cereus Besin zehirlenmelerine neden olur

46 Patogenez Adenilat siklazı uyaran enterotoksin; enterositler içindeki döngüsel adenozin monofosfat (AMP) erişiminde bir artışa yol açan bir G protenine, ADP-ribozillenem ile adenozin difosfata ribozu ekler. Stafilokok entero toksinlerine benzer toksin

47 Bacillus cereus

48 Bacillus cereus

49 Klinik bulgular Besin alındıktan 4 saat sonra Bulantı Kusma
Sulu ve kansız ihsal

50 Bacillus cereus

51 Bacillus cereus

52 Bacillus cereus

53 Bacillus cereus

54 Bacillus cereus Bacillus anthracis Arasındaki farklar
Hareketli Kapsülsüz Pencillin (10µ/ml) Ürer Kanlı agarda hemoliz yapar Gama fajlara duyarlı Turnusollu sütü 72 h peptonlaştırır Farelerde enfeksiyon oluşturmaz Hareketsiz Kapsülü Pencillin (10µ/ml) Üremez Kanlı agarda hemoliz yapmaz Gama fajlara duyarsız Turnusollu sütü 72 h peptonlaştırmaz Farelerde enfeksiyon oluşturur


"Bacillus cinsi bakteriler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları