Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL SERVİSTE ANALJEZİ Dr.Jale Kesen 26.03.2002. Ağrı nedir? Vücudun belirli bölümlerinden kaynaklanan, Sıklıkla dokuların zedelenmesi sonucu ortaya çıkan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL SERVİSTE ANALJEZİ Dr.Jale Kesen 26.03.2002. Ağrı nedir? Vücudun belirli bölümlerinden kaynaklanan, Sıklıkla dokuların zedelenmesi sonucu ortaya çıkan."— Sunum transkripti:

1 ACİL SERVİSTE ANALJEZİ Dr.Jale Kesen 26.03.2002

2 Ağrı nedir? Vücudun belirli bölümlerinden kaynaklanan, Sıklıkla dokuların zedelenmesi sonucu ortaya çıkan ve hoşa gitmeyen bir duygudur.

3 Subjektif bir durumdur. Kişisel farklılıklar,kültür,altta yatan emosyonel durum,daha önceki ağrı deneyimleri Visüel Analog Scalası

4 Analjezi:Ağrının algılanmasının hafifletilmesi Anksiyolizis:Korku ve endişenin azaltılması Bilinçli ve yüzeyel sedasyon:Vital bulgular değişmez,spontan solunum vardır,sadece uyanıklık azalmıştır Derin sedasyon:Uyanıklık baskılanır,koruyucu refleksler tam yada tama yakın kaybolur Genel anestezi: Kas gevşemesi ve bilincin tam kaybı

5 Analjezinin amacı anksiyeteyi ve korkuyu gidermek,ağrı eşiğini yükseltmektir

6 AS’te analjezi gerektiren durumlar Akut ağrılı durumlar:Renal kolik,baş ağrısı,akut enflamatuar olaylar Ortopedik girişimler:Kırık-çıkık redüksiyonu Bazı girişimler:Abse drenajı,yabancı cisim çıkarılması,laserasyon tamirleri,yara debritmanı Tüp torakostomi Kardiyoversiyon Perikardiyosentez DPL

7 Kontrendikasyonlar Hemodinamik ve solunumsal bozukluklar Hastanın tedaviyi kabul etmemesi

8 Veriliş Yolu Oral İV İM Rectal İnhalasyon

9 Önemli Noktalar Hastanın değerlendirilmesi Girişim öncesi hazırlık Monitörizasyon

10 AS’te kullanılacak analjezik ajanın geniş güvenlik marjı olmalı,etkisi hızlı başlamalı ve uygulaması basit ve ağrısız olmalı

11 AS’te kullanılan analjezik ajanlar Opioidler:Oral,Parenteral Opioid agonist-antagonistler (mixt etkililer) Non-opioid analjezikler Nitrous okside Alternatif yöntemler

12 OPİOİDLER Acil servislerde en sık tercih edilen ajanlardır.

13 MORFİN Opioidlerin prototipi. Potenttir Morfin HCl 10mg/ml amp. Analjezik,anksiyolitik,sedasyon,öfori Doz 0,1-0,15 mg/kg İV. Total doz 10-20 mg Etki başlangıcı 5-15 dk,süresi 3-4 saat Yan etkileri: solunum depresyonu, hipotansiyon, bulantı-kusma, histamin salınımı, kaşıntı, konstipasyon, idrar retansiyonu, bilier kolik, bronkospazm

14 MEPERİDİNE (PETHİDİNE) Sentetik agonist Aktif metaboliti Normeperidine Aldolan amp. 100mg/2ml Analjezik, anksiyolitik, sınırlı amnezi Doz 0,75-1,0 mg/kg İV,İM Etki başlangıcı 10-20 dk,süresi 2-3 saat Yan etkileri: solunum depresyonu, öfori, sedasyon, miyocardial depresyon, histamin salınımı, SSS toksisitesi

15 MAO İnhibitörleriyle birlikte alınırsa lethal ensefalopati!!

16 FENTANYL Sentetik agonist Histamin salınımı yok, kardiyak kontraktiliteyi azaltmaz Kısa yarı ömür, yüksek lipid çözünürlüğü Fentanyl amp. 50 mcg/ml Analjezik,anksiyolitik,sedatif Doz 2-3 mcg/kg İV

17 FENTANYL Etki başlangıcı 30 sn-2 dk, süresi 1-2 saat Tekrarlayan ve yüksek dozlarda kas (torax) rijiditesi YAN ETKİLERİ: solunum depresyonu, Bradikardi (yenidoğanlarda), hipotansiyon, hipoksemi, geçici apne

18 HYDROMORPHONE Yarı sentetik agonist Biyoyararlanımı yüksek Doz 2-4 mg/kg İM,İV,PO,SC Etki süresi 2-4 saat Solunum depresyonu,ciddi öfori(abuse)

19 CODEİNE Opyum alkaloidi. Potent değil,orta-hafif ağrılarda Doz 0,5 mg/kg İM,PO 4-6 saatte bir tekrarlanabilir Yan etkiler minimal öfori,bulantı,sedasyon Güçlü Antitüssif!!

20 HYDROCODONE Codeinin sentetik analoğu Azalmış Gi yan etki,artmış analjezi

21 PROPOXYPHENE:Sentetik agonist. Yüksek dozlarda çok toksik.respiratuar depresyon ve nöbet OXYCODONE:Daha potent.Daha fazla öfori.Abuse! METHADONE:Minimal öfori.Opioid bağımlılığının tedavisi.Güçlü antitüssif!

22 Opioid Agonist-Antagonistler Opioidlerin bazı negatif etkilerini elimine eder ancak analjezik etki mevcut. Amaç respiratuar depresyon,abuse potansiyelini ve bilier spazmı azaltmak Pentazocine,Nalbuphine,Butorphanol,Bupre norfin,Dezocine

23 Opioid Antagonisti Naloksan:Naloxone HCl amp. 0,4 mg/ml Doz 0,1-0,8 mg İV Morfin,Fentanyl,Meperidine karşı

24 NON-OPİOİD ANALJEZİKLER Musculosceletal ağrılarda Potent antiinflamatuar PG sentezini azaltır KKY,yaşlı,assit,volüm deplesyonu,diüretik tedavi renal yetmezlikte dikkat!! Yanetkiler:Gİ irritasyon,renalyetmezlik, anaflaksi,PLT disfonksiyonu

25 Asetaminophene:10-15 mg/kg Asetil salisilik asit:10-15 mg/kg İbuprofen:5-10 mg/kg Ketorolak:30-60 mg/kg

26 KETOROLAC PE formu olan tek ajan. Etki süresi uzun

27 Adjuvan ilaçlar TCA, kortikosteroidler, antikonvülzanlar, benzodiazepinler, cafein ve calsitonin adjuvan tedavi olarak kullanılır.

28 NİTROUS OKSİDE Renksiz,lipid membranlkardan serbestçe diffüze olabilen bir gaz Potent analjezik,anksiyolitik,sedatif Orta-ılımlı ağrılar,bazı girişimler Bilinçte değişiklik,kafa travması,barsak obstrüksiyonu,pnömotoraxta kontrendike Yan etki:parestezi,bulantı,miyocardial depresyon

29 ALTERNATİF YÖNTEMLER Placebo uygulanması: Endojen endorfin salınımını stimüle eder Hipnoz Akupunktur

30 TEŞEKKÜRLER......


"ACİL SERVİSTE ANALJEZİ Dr.Jale Kesen 26.03.2002. Ağrı nedir? Vücudun belirli bölümlerinden kaynaklanan, Sıklıkla dokuların zedelenmesi sonucu ortaya çıkan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları