Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL SERVİSTE AKUT DEKOMPANSE KY YÖNETİMİ UYGUN TRİAJ... UYGUN TRİAJ... MONİTÖRLÜ GÖZLEM... MONİTÖRLÜ GÖZLEM... ABC... ABC... MONİTÖRİZASYON,PULSE O2,İV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL SERVİSTE AKUT DEKOMPANSE KY YÖNETİMİ UYGUN TRİAJ... UYGUN TRİAJ... MONİTÖRLÜ GÖZLEM... MONİTÖRLÜ GÖZLEM... ABC... ABC... MONİTÖRİZASYON,PULSE O2,İV."— Sunum transkripti:

1 ACİL SERVİSTE AKUT DEKOMPANSE KY YÖNETİMİ UYGUN TRİAJ... UYGUN TRİAJ... MONİTÖRLÜ GÖZLEM... MONİTÖRLÜ GÖZLEM... ABC... ABC... MONİTÖRİZASYON,PULSE O2,İV YOL,02.. MONİTÖRİZASYON,PULSE O2,İV YOL,02.. ÖYKÜ... ÖYKÜ... ŞİKAYET... ŞİKAYET... NEFES DARLIĞI  UYGUN ALGORİTM... NEFES DARLIĞI  UYGUN ALGORİTM... GÖĞÜS AĞRISI  UYGUN ALGORİTM... GÖĞÜS AĞRISI  UYGUN ALGORİTM...

2 EKG LMNPO..... Yatağın başını yukarı kaldır. (venöz dönüşü azalt.) Tedavi nitratlar ve diüretikle başlar. Alttaki nedeni biliyorsan... Diastolik disf. mevcutsa  TA regül. Sıvı ve sodyumu kısıtla...

3 1. DİÜRETİKLER: FUROSEMİD (Lasix): Yan Etki: OTOTOXİSİTE Adült doz: Adült doz: Daha önce d.ü (-)  10-20 mg iv..... Devamlı d.ü kullaıyorsa  40-80 mg..... 1 h geçtiği halde semp. (+)  80-120 mg K.End: Hipersensitivite, Hepatik koma Anüri, Ciddi elektrolit anormalliği Etkileşim: Metformin konstr azaltır, Antidiabetik ajanların hipoglisemik etkilerini azaltır, Aminoglikozitlerle beraber kull.'da ototoxisitesi artar, Warfarinle beraber kull. antikoag. etkisini değiştirir.

4 NİTRATLAR: Preload ve afterload'ı azaltarak.... 1-NİTROGLİSERİN :   Tek spray (0,4 mg) SL 'in 1/150 si kadar...   3-5 dk  3 defa  1-2 mg kadar... (50 sp)   İv form 10 mcg/dk  200 mcg/dk... K.End:K.End: Hipersen., Ciddi Anemi, Şok, postüral hipotans, kafa travması, dar açılı glokom, serebral hemoraji Etkileşim:Etkileşim: Aspirin nitrat serum konst. arttırır. Ca kanal bloker. beraber ciddi ort.hipotan. yapar.

5 2-NİTROPRUSSİDE: Vazodilatasyon - inotropik aktiviteyi arttırır. Yüksek dozları myokardiyal iskemiye neden olur. (kalp hızını arttırarak) Adült Doz: Adült Doz: 10-15 mcg/dk-  30-50 mcg/dk( >sist kan p 90 mmHg) (Nipruss 60mg) K.End: K.End: Hipersen. Subaortik stenoz,Atrial Fib, Flatter,Optik atrofi

6 ANALJEZİK Morfin:Morfin: Ankisiyolitik,analjezik ve venodilatasyon yaparak preload'ı azaltır. Genelde arterial dilat.'da yaparak sist.vasküler rezistansı azaltır Kardiak out - put'u arttırır. Adult doz:Adult doz: 2-5 mg iv 10-15 dk'da bir tekrarlanabilir. Kullanılmaması gerekli :Kullanılmaması gerekli : Sol.sayısı<20, Sistolik BP<100mmHg

7 K.End: K.End: Hipersentivite, hipotansiyon, Yeterli-hızlı hava yolu koşulların yoksa Bulantı, kusma, Solunum depres, üriner retans. Etkileşim: Etkileşim: Fenotiazinler, opiatların analjezik etkilerini antogonize ederler. TCA, MAO İNH. CNS Depres. etkisini arttırırlar. Atr.flutter, SVT, ventr. hızı arttırabilirler. (Vagolitik etkiden dolayı)

8 HASTA DEĞERLENDİRME Akut dekompas. nedeni iskemi mi ? ? Akut dekompas. nedeni iskemi mi ? ? İlk KKY atağımı ? ? İlk KKY atağımı ? ? 1. Tedaviye hızlı yanıt... 2. O2 satürasyonu >%90 olması... 3. Solunum sayısının ilk gelişe göre N’e yaklaşması.... 4. Nedenin iskemik olmadığının kanıtlanması çıkış kriterleri...

9 KKY YATIŞ KRİTERLERİ Hastalar belirgin KVS + Pulmoner yetmezlik bulguları+Entübasyon ihtiyacı  KYB.... Hastanın saptanan ilk yetmezliği ise yetmezlik nedenini araştırmak için yatır.... Hastalar tedaviye yanıtsızsa.... Kardiojenik şok  Primer PTCA, CABG İntraaortik balon pompası

10 KARDİOJENİK ŞOK Kalbin pompa fonk.’da bzk sonucu, kanın dokulara yeteri kadar gidememesi... Kalbin pompa fonk.’da bzk sonucu, kanın dokulara yeteri kadar gidememesi... Gerçek emergency... Gerçek emergency... En sık neden AMI ve semptom başlangıcından sonra ilk 7 saatte en sık... En sık neden AMI ve semptom başlangıcından sonra ilk 7 saatte en sık... Kimlerde sık ? ? Kimlerde sık ? ? İleri yaş, kadınlar, DM... İleri yaş, kadınlar, DM... Geniş MI (CK’da aşırı artış,anterior MI, çok damar tutulumu) Geniş MI (CK’da aşırı artış,anterior MI, çok damar tutulumu) Daha önceden MI öyküsü.... Daha önceden MI öyküsü.... LAD prox. tutulumu olanlarda daha sıktır. LAD prox. tutulumu olanlarda daha sıktır.

11 KARDİOJENİK ŞOK ETYOLOJİSİ 1-ETKİN KONTRAKTİLİTE 1-ETKİN KONTRAKTİLİTE KAYBI KAYBI A. AKUT MI A. AKUT MI LV Myok. Ciddi kayıp LV Myok. Ciddi kayıp RV pompa yetmez. RV pompa yetmez. B. LV ANEVRİZMASI B. LV ANEVRİZMASI C. END-STAGE KMP C. END-STAGE KMP D. MYOKARDİYAL KONTZ. D. MYOKARDİYAL KONTZ. E. AKUT MYOKARDİT E. AKUT MYOKARDİT F. TOXİN/İLAÇ SEKON. F. TOXİN/İLAÇ SEKON. GLOBAL LV GLOBAL LV DİSF. DİSF. G. DİSRİTMİ/KALP G. DİSRİTMİ/KALP BLOĞU BLOĞU 2- MEKANİK NEDENLER 2- MEKANİK NEDENLER A. LV OUT-FLOW A. LV OUT-FLOW Papiller kas rüptürüne sekon. MY Papiller kas rüptürüne sekon. MY HOCM,AS HOCM,AS AY(AORT DİSSEK.BERABER) AY(AORT DİSSEK.BERABER) VENTR.SEPTALDUVAR RÜPTÜRÜ VENTR.SEPTALDUVAR RÜPTÜRÜ B. LV İN-FLOW B. LV İN-FLOW MS, ATRİAL MXOMA MS, ATRİAL MXOMA MASSİVE P.EMB, MASSİVE P.EMB, PERİKARDİYAL TAMPONAT PERİKARDİYAL TAMPONAT TAMPONATLA BERABER, TAMPONATLA BERABER, AORT KÖK- SERBEST AORT KÖK- SERBEST DUVAR RÜPTÜRÜ. DUVAR RÜPTÜRÜ.

12 KLİNİK AMPLE.. AMPLE.. KY, MI, DM, RENAL YETMEZLİK Öyküsü.... KY, MI, DM, RENAL YETMEZLİK Öyküsü.... Yoğun halsizlik, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bir felaketin geleceği hissiyle başvururlar... Yoğun halsizlik, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bir felaketin geleceği hissiyle başvururlar... Şok kliniğinde anahtar, hipoperfüzyon bulguları... Şok kliniğinde anahtar, hipoperfüzyon bulguları... Daima hipotansiyon bulunmaz.. Daima hipotansiyon bulunmaz.. Genelde SBP<90 mmHg... Genelde SBP<90 mmHg...

13 Oldukça sensitif olan ortalama arteriyal basıncın 30 mmHg ve ya pulse P (sistolik P-diastolik P) 20 mmHg azalmasıdır... Oldukça sensitif olan ortalama arteriyal basıncın 30 mmHg ve ya pulse P (sistolik P-diastolik P) 20 mmHg azalmasıdır... Sempatik stimulusa sekonder,soğuk nemli deri,oligüri,taşikardi... Sempatik stimulusa sekonder,soğuk nemli deri,oligüri,taşikardi... Serebral perf. azalma ve hipoksemi sonucu ankisiyete-konfüzyon... Serebral perf. azalma ve hipoksemi sonucu ankisiyete-konfüzyon... A. LV Disfonksiyonuna bağlı pulmoner ödem, taşipne, ral, wheezing, pembe- köpüklü balgam... A. LV Disfonksiyonuna bağlı pulmoner ödem, taşipne, ral, wheezing, pembe- köpüklü balgam...

14 JVD + HİPOTANSİYON + pulmoner ödem bulguları yoksa  JVD + HİPOTANSİYON + pulmoner ödem bulguları yoksa  Akut RV yetmezliği,perikardiyal Akut RV yetmezliği,perikardiyal tamponat,massif pulmoner emboli tamponat,massif pulmoner emboli düşün.. düşün.. S3,S4.. S3,S4.. Kordo timpani rüptürüne sekon. MY sonucu holosistolik üfürüm, ( apex, axiller yayılım )... Kordo timpani rüptürüne sekon. MY sonucu holosistolik üfürüm, ( apex, axiller yayılım )... Akut septal rüptür (akut VSD)  Gürültülü parasternal ejeksiyon üfürümü, sıklıkla palpabl thrille beraber... Akut septal rüptür (akut VSD)  Gürültülü parasternal ejeksiyon üfürümü, sıklıkla palpabl thrille beraber...

15 DİAGNOZ: DİAGNOZ: EKG  İnferior MI - Sağ ventrikül tutulumu... EKG  İnferior MI - Sağ ventrikül tutulumu... Sol prekordiyal deriv. ‘da ST depresyonu... Sol prekordiyal deriv. ‘da ST depresyonu... Total AV Blok... Total AV Blok... A.MI’da tutarlı EKG değişikliği yoksa farklı tanılara yönel  A.MI’da tutarlı EKG değişikliği yoksa farklı tanılara yönel  Aort disseksiyonu Aort disseksiyonu Pulmoner emboli Pulmoner emboli Perikardiyal tamponat Perikardiyal tamponat Akut valvüler yetmezlik Akut valvüler yetmezlik Hemoraji Hemoraji Sepsis.... Sepsis....

16 PA-AP AKC: PA-AP AKC: Kerley-B çizgileri, Sefhalizasyon, İnt. Ödem, pulmoner ödem... Kerley-B çizgileri, Sefhalizasyon, İnt. Ödem, pulmoner ödem... Geniş kalp KY’nin daha önceden olduğunu Geniş kalp KY’nin daha önceden olduğunu Geniş mediasten  Aort dissek.. Geniş mediasten  Aort dissek.. Laboratuar: Laboratuar: AKG  Ciddi hipoperf. : Metabolik A. Vs.. AKG  Ciddi hipoperf. : Metabolik A. Vs.. LAKTAT... LAKTAT... Kardiyak enzimler.. Kardiyak enzimler.. BFT,e... BFT,e... CBC,kanama profili... CBC,kanama profili...

17 TRANS TORASİK ECHO(TTE): TRANS TORASİK ECHO(TTE): Kompansatuar hiperkinezisin olmaması myokard hasarını gösterir erken bir bulgu ve invaziv kardiol. haber ver... Kompansatuar hiperkinezisin olmaması myokard hasarını gösterir erken bir bulgu ve invaziv kardiol. haber ver... Akut sağ ventr. dilatasyon, TY, paradoksal sistolik septal hareket, pulmoner A. - sağ ventrikül basıncında artış  Akut P.EMBOLİ Akut sağ ventr. dilatasyon, TY, paradoksal sistolik septal hareket, pulmoner A. - sağ ventrikül basıncında artış  Akut P.EMBOLİ RV kontrak. Kaybı,RV dilatasyon, normal pulmoner a. Basıncı  RV İNFARKTÜSÜ RV kontrak. Kaybı,RV dilatasyon, normal pulmoner a. Basıncı  RV İNFARKTÜSÜ RENKLİ AKIM DOPPLER  RENKLİ AKIM DOPPLER  Akut valv. Yetmezlik, septal-serbest duvar rüptürünü gösterir... Akut valv. Yetmezlik, septal-serbest duvar rüptürünü gösterir...

18 TEDAVİ Prehospital yönetimde hasta 24 saat acil PTCA, Acil CABG, İntraaortik balon pompası uygulanabilecek bir merkeze götürülmelidir... Prehospital yönetimde hasta 24 saat acil PTCA, Acil CABG, İntraaortik balon pompası uygulanabilecek bir merkeze götürülmelidir... O2, iv yol, devamlı pulse O2, kardiyak monitorizasyon O2, iv yol, devamlı pulse O2, kardiyak monitorizasyon (A.MI)MONA kontrend. yoksa (A.MI)MONA kontrend. yoksa A.MI + HİPOTANSİYON  sıvı resüstas... A.MI + HİPOTANSİYON  sıvı resüstas... Sağ ventr. MI  SIVI RESÜS. Sağ ventr. MI  SIVI RESÜS. GEREKLİYSE ENTÜBASYON... GEREKLİYSE ENTÜBASYON...

19 Hipotansiyon yoksa öncelikle DOBUTAMİN tercih edilir. Hipotansiyon yoksa öncelikle DOBUTAMİN tercih edilir. Myokard kontraktilitesi ve diastolik koroner dolumu arttırır. ( Çok ciddi taşikardiye sebeb olmadan ) Myokard kontraktilitesi ve diastolik koroner dolumu arttırır. ( Çok ciddi taşikardiye sebeb olmadan ) Genelde kardiyak output artar, LV doluş basıncı azalır... Genelde kardiyak output artar, LV doluş basıncı azalır... 2.5-5 mcg/kg/dk  2,5 mcg/kg/dk dozunda arttırılır  Üst doz 15 mcg/kg/dk.... 2.5-5 mcg/kg/dk  2,5 mcg/kg/dk dozunda arttırılır  Üst doz 15 mcg/kg/dk....

20 Hipotansiyon mevcutsa ( SKB<70 mmHg ) DOPAMİN tercih edilmelidir. Hipotansiyon mevcutsa ( SKB<70 mmHg ) DOPAMİN tercih edilmelidir. 2,5-5 mcg/kg/dk ile başlanır ve istenilen etki ortaya çıkana kadar arttırılır. 2,5-5 mcg/kg/dk ile başlanır ve istenilen etki ortaya çıkana kadar arttırılır. Dopaminin düşük dozları tercih edilir. Dopaminin düşük dozları tercih edilir. Ciddi taşikardi, Ciddi taşikardi, Myokard O2 kullanımını arttırır, Myokard O2 kullanımını arttırır, Aritmileri indükliyebilir.... Aritmileri indükliyebilir....

21 Dopamin-dobutamin kullanımına rağmen şok dirençli hal aldıysa  Dopamin-dobutamin kullanımına rağmen şok dirençli hal aldıysa  İNTRA AORTİK BALON POMPASI kullan... İNTRA AORTİK BALON POMPASI kullan... İABP kardiojenik şokta geçici stabilizasyon için kullanılır.. İABP kardiojenik şokta geçici stabilizasyon için kullanılır.. Afterload’ı azaltarak, diastolik basıncı ve koroner perfüz.’u arttırır, böylece myokardiyal işi azaltır. Afterload’ı azaltarak, diastolik basıncı ve koroner perfüz.’u arttırır, böylece myokardiyal işi azaltır. Sadece geçici yarar sağlar, daha doğrusu vakit kazandırır. Survival üzerine etkisi yoktur... Sadece geçici yarar sağlar, daha doğrusu vakit kazandırır. Survival üzerine etkisi yoktur...

22 Kardiojenik şokta infark boyutunu azaltabilmek ana tedavidir. Kardiojenik şokta infark boyutunu azaltabilmek ana tedavidir. Kardiojenik şok bir kere geliştimi mortalite %75 ‘dir. Kardiojenik şok bir kere geliştimi mortalite %75 ‘dir. Kardio. şok gelişmeden verilen trombolitik mortalite üzerine oldukça etkinken, şok geliştikten sonra mortalite üzerine etkisi oldukça azdır. Kardio. şok gelişmeden verilen trombolitik mortalite üzerine oldukça etkinken, şok geliştikten sonra mortalite üzerine etkisi oldukça azdır. İABP desteği altında,primer PTCA’nın mortalite hızı <%30’dır. İABP desteği altında,primer PTCA’nın mortalite hızı <%30’dır. <60 dk içinde primer PTCA olanak varsa ilk seçilecek tedavi,imkan yoksa en kısa zamanda trombolitik... <60 dk içinde primer PTCA olanak varsa ilk seçilecek tedavi,imkan yoksa en kısa zamanda trombolitik...

23 Acil CABG  İnfarktın mekanik komplikasyonları varsa ( VSD,Akut MY.. ) pozitif inotropik + İABP desteği altında ilk seçenek... Acil CABG  İnfarktın mekanik komplikasyonları varsa ( VSD,Akut MY.. ) pozitif inotropik + İABP desteği altında ilk seçenek... Akut RV infark  1L sıvı sonrası halen hipotansiyon varsa dopamin desteği başla... Akut RV infark  1L sıvı sonrası halen hipotansiyon varsa dopamin desteği başla...

24 AMAÇLAR AKUT KKY TEDAVİ – YÖNETİM - YATIŞ KARARI... AKUT KKY TEDAVİ – YÖNETİM - YATIŞ KARARI... KKY HASTALARINDA ÇIKIŞ TEDAVİSİNİ DÜZENLEYEBİLMEK ( STAGE B, C, D )..... KKY HASTALARINDA ÇIKIŞ TEDAVİSİNİ DÜZENLEYEBİLMEK ( STAGE B, C, D )..... STAGE A SEVİYESİNDE HASTALARI TANIMLAYIP – YÖNLENDİRMEK KRONİK KALP YETMEZLİĞİ HASTA SAYI - SIKLIĞINI AZALTABİLMEK STAGE A SEVİYESİNDE HASTALARI TANIMLAYIP – YÖNLENDİRMEK KRONİK KALP YETMEZLİĞİ HASTA SAYI - SIKLIĞINI AZALTABİLMEK

25 TEŞEKKÜRLER......... TEŞEKKÜRLER.........


"ACİL SERVİSTE AKUT DEKOMPANSE KY YÖNETİMİ UYGUN TRİAJ... UYGUN TRİAJ... MONİTÖRLÜ GÖZLEM... MONİTÖRLÜ GÖZLEM... ABC... ABC... MONİTÖRİZASYON,PULSE O2,İV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları