Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı (Proje Fırsatları, Başvuru Temel Bilgileri) www.tubitak.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı (Proje Fırsatları, Başvuru Temel Bilgileri) www.tubitak.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı (Proje Fırsatları, Başvuru Temel Bilgileri) www.tubitak.gov.tr

2 AKADEMIK ARAŞTIRMA DESTEKLEME (ARDEB) BİLİM İNSANI DESTEKLEME (BİDEB) BAŞKANLIK BİLİM POLİTİKALARI ÖDÜLLER BİLİM TOPLUM TEKNOLOJİ YENİLİK DEĞERLENDİRME (TEYDEB) TÜBİTAK FON SAĞLAYAN BİRİMLER ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER (UİDB) TÜBİTAK Başkanlık Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere /ANKARA TEL: 468 53 00 www.tubitak.gov.tr BAĞLI KURULUŞLAR ARAŞTIRMA MERKEZLERİ MAM, SAGE, UZAY, TUSSİDE UME, ULAKBİM, BUTAL, TUG www.tubitak.gov.tr

3 Akademik Araştırma Destekleme Başkanlığı (ARDEB)

4 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 1002 - Hızlı Destek Programı 1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Programı 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı 1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 1011 - Uluslar arası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAB) 3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Akademik Destekler

5 Dönemsel Başvuru Programları 1001 1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1011 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 3501 3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı Sürekli Başvuruya Açık Programlar 1002 1002 - Hızlı Destek Programı 3001 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı Çağrılı Başvuru Programlar 1003 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı 1007 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı

6 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Yeni bilgiler üretilmesi teknolojik problemlerin çözümlenmesi Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması İleri teknoloji uygulamalarına yönelik olması yönünde projeler 120.000 TL/yıl, en fazla 3 yıl süreli Başvurular 2 dönem de Kabul ediliyor, (Mart ve Eylül ) Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr

7 1001 – Araştırma Projelerini Destekleme Programı Destek Süresi36 aya kadar Destek Miktarı 360.000 TL’ye kadar Başvuru Dönemleri28 Mart 2014 Dönem Son Tarihi26 Eylül 2014 Online başvuru: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ Üniversite Doktora Derecesi Kamu/Özel Kuruluş Lisans Mezunu 4 ay Değerlendirme Süresi Aylık 1500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi Aylık 1500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi

8 1002 Hızlı Destek Programı Üniversitelerde Araştırma hastanelerinde Araştırma Enstitülerinde yürütülmesi planlanan Acil kısa süreli (1 Yıl) küçük bütçeli (30.000 TL) Başvuru süresi için bir sınırlama yok Dateylı bilgi için Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr

9 1002 – Hızlı Destek Programı Destek Süresi12 aya kadar Destek Miktarı 30.000 TL’ye kadar Başvuru DönemleriHer zaman Online başvuru: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ 2 ay Değerlendirme Süresi Üniversite Eğitim Araşt. Hastanesi Araştırma Enstitüsü - - Doktora - Sanatta Yeterlik - Tıpta Uzmanlık Derecesi/Öğrenci

10 1003 Öncelikli alanlar AR-GE PROJELERİ Amacı: BTYK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır, Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar Orta Ölçekli projeler : 500.000 - 1.000.000 TL Büyük Ölçekli projeler :1.000.00 - 2.500.000 TL Aşamalı çağrılı projeler

11

12 1007 Kamu Projeleri Programı Amacı: Kamu kurumlarının AR-GE çalışmaları için giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi Süre ve bütçe sınırı yok. aşamalı çağrılı projeler Dateylı bilgi için Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr

13 1011 Uluslar arası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı Amacı: Diğer uluslar tarafından yürütülen projelere ülkemiz araştırmacılarının katılmasını teşvik etmek. Destek miktarı değişir

14 1011 – UBAP (Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma P.) Destek Süresi36 aya kadar Destek Miktarı 360.000 TL’ye kadar Başvuru DönemleriMart - Eylül Dönem Son Tarihi13 Eylül 2013 Üniversite Doktora Derecesi Kamu/Özel Kuruluş Lisans Mezunu 4 ay Değerlendirme Süresi Aylık 1500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi Aylık 1500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi

15 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAB) Amacı: Ulusal ve Uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında, somut çıktılara yönelik işbirliği ağlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetleri desteklemek.

16 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı Destek Süresi24 ay Destek Miktarı 60.000 TL’ye kadar Başvuru DönemleriHer zaman Online başvuru: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ Üniversite Doktora Derecesi Kamu/Özel Kuruluş Lisans Mezunu 2 ay Değerlendirme Süresi Aylık 500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi Aylık 500 TL ’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi

17 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Amacı: Kariyerlerine yeni başlamış doktoralı genç bilim insanlarını desteklemek 1. Doktorasını halen çalışmakta kurumun dışında yapmış olmak, 2. Başvuru sırasında doktora derecesi alış tarihi üzerinden beş yıl geçmemiş olması, 3. Daha önce TÜBİTAK’tan kariyer desteği almamış olmak, şartları aranır. Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 75.000 TL’dir. Projelere yabancı bilim insanı davet edilebilir

18 Teknoloji Yenilik Değerlendirme Başkanlığı (TEYDEB)

19 1501 Sanayi AR-GE destekleme Programı 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 1505 - Üniversite Sanayi İşbirliği Programı 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1508- Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı 1509- Uluslar arası sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1511- Öncelikli alanlar Destekleme Programı 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Üniversite Sanayi veya KOBİ projeleri

20 ULUSLAR ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ (UİDB)

21 Uluslararası Projeler / İkili İşbirliği ABDİtalya Bulgaristan Macaristan Almanya Makedonya Fransa Romanya Slovakya Slovenya Yunanistan Hindistan Moğolistan Kore Cumhuriyeti Pakistan Tunus Ukrayna

22 Uluslararası Programlar COST (Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık…) NATO AB Çerçeve Projeleri (FP-7) 53 MİLYAR EURO EUREKA EMBO ICGEB KEI

23 Avrupa Birliği Çerçeve Programları 2002-2006 (5 yıl) 17,5 Milyar Euro 6. ÇP 2007-2013 (7 yıl) 53,2 Milyar Euro 7. ÇP 2014-2020 (7 yıl) 71 Milyar Euro H2020 H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır

24 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Çok yıllı Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupanın Bilim araştırma alanında rekabet gücünü artırmak için kurulmuştur Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır Ülkemiz 6. Çerçeve Programında itibaren katılmıştır

25 7.Çerçeve Programı’na Kimler Başvurabilir? KAMU KURUMLARI DERNEKLER KALKINMA AJANSLARI BİREYLER

26 7.ÇP Asosiye Ülkeler Türkiye,Makedonya, İsrail, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Bosna- Hersek, Faroe Adaları, Moldova Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC) Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklık Ülkeleri Hangi Ülkeler Katılabilir?

27 AB Projelerinde Hakemlik ile İlgili Önemli Hususlar AB 7. ÇP Projeleri için Hakem havuzuna kayıt http://cordis.europa.eu/emmfp7 Türkiye’de; TÜBİTAK Yürütücü kuruluş www.fp7.org.tr sitesine üye olunuz, Bu sayede, yalnızca ilgi alanlarınızla ilgili günde en çok bir özet e-posta alacaksınız: gundem@fp7.org.tr Hakemlik kaydının zaman zaman güncellenmesinde fayda vardır!

28 Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)’nca yurt dışındaki başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek vermek amacıyla yürütülen “2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı”nda 2013 yılında 172 araştırmacı geri dönüş için başvuru yaptı. Bir önceki yıla göre başvuruların 5 kat arttığı programda 83 araştırmacı desteklenerek geri dönüşü sağlanmış olup, 42 başvurunun değerlendirmesi halen devam etmektedir.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA FONLARINDAN YARARLANMAK İÇİN 1-ARBİS’E ÜYELİK https://arbis.tubitak.gov.tr 2- TÜBİTAK WEB SAYFASINI TAKİP www.tubitak.gov.tr 3-AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI WEB SAYFASI TAKİP ve üyelik http://www.fp7.org.tr/ http://www.fp7.org.tr/ http://cordis.europa.eu/emmfp7 PROJE KOORDİNATÖRÜ ile iletişim


"TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı (Proje Fırsatları, Başvuru Temel Bilgileri) www.tubitak.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları