Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birliğin Adı Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Tarih…, İlin adı T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birliğin Adı Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Tarih…, İlin adı T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu."— Sunum transkripti:

1 Birliğin Adı Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Tarih…, İlin adı T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

2 2/50 İl Haritası

3 3/75 İl Merkezindeki Hastanelerin Uydu Görünümü

4 4/50 Mesafe Cetveli ÖRNEKTİR

5 5/50 ÖRNEKTİR Nüfus Bilgileri, TÜİK-2013 İlçe Adı2011 Yılı ADNKS Nüfusu2011 Yılı AHBS Nüfusu Merkez İlçe97.207102.464 ………..45.73544.753 ……….23.43824.835 ……….10.99410.711 33.33132.628 Merkez İlçe Toplam210.705215.391 İlçe127.094124.993 ……….130.990136.949 İlçe Toplam258.084261.942 Güçlendirilmiş İlçe5700057.500 Güçlendirilmiş İlçe54.00055.000 Güçlendirilmiş İlçe Toplamı111.000112.500 GENEL TOPLAM 1.159.5781.179.666

6 Nüfus Piramidi, TÜİK-2013 ÖRNEKTİR İl Yaş Ortalaması …..

7 7/50 Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı % TÜİK-2013 İlçe Adı 0-4 Yaş % 5-14 Yaş % 15-25 Yaş % 25-39 Yaş % 40-64 Yaş % 65+ Yaş % Toplam Nüfus [sayı] Merkez İlçe 25151020102078500 İlçe İl Geneli Türkiye

8 8/75 Sağlık Kurum ve Kuruluşu Sayıları Birlik Bünyesindeki Hastane Rolleri 1 Adet A1 Hastane 1 Adet A2 Dal Hastane 3 Adet C Hastane 2 Adet D Hastane 2 Adet E1 Hastane Sağlık BakanlığıÜniversiteÖzel I.Basamak Sağlık Kuruluşu E2-E3 Entegre İlçe Hastanesi Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADSM Tıp Fakültesi Hastanesi Tıp Merkezi Dal Merkezi Özel Hastane ADSM 875811--42- I.Basamak Sağlık Kuruluşu 1 Adet E2 Entegre Hastane 4 Adet E3 Entegre Hastane 14 Adet Toplum Sağlığı Merkezi 73 Adet Aile Sağlığı Merkezi(168 Adet Aile Hekimliği Birimi)

9 9/50 Genel Sekreterlik Bina Fotoğrafları

10 10/50 Birlik Personel Sayısı Genel Sekreter Adı Soyadı Resim Tıbbi Hizmetler Başkanı Adı Soyadı İdari Hizmetler Başkanı Adı Soyadı Mali Hizmetler Başkanı Adı Soyadı Resim Uzman Büro Görevlisi Sayı Toplam Yönetici Sayısı ……… Hastane Yöneticisi Sayı Başhekim Sayı İdari-Mali İşler Müdürü Sayı Sağlık Bakım Hizmetleri Md. Sayı Hasta Hizm. ve Sağlık Otel. Müdürü Sayı Başhekim Yardımcısı Sayı Müdür Yardımcısı Sayı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Sayı Diğer Çalışan Sayı

11 SAĞLIK İNSAN GÜCÜ

12 12/50 İl Geneli Sağlık İnsan Gücü, 2012-201… İlgili Ay.. İlgili Ay

13 13/50 Sağlık İnsan Gücünün Kurumsal Dağılımı, İlgili Ay-201… İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastane Birliği Genel Toplam ÜniversiteÖzel Sayı PDC (%) Sayı PDC (%) KadroAktifPDC PDC (%) Sayı PDC (%) Uzman Hekim Asistan Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Ebe-Hemşire Sağlık Memuru ATT-Paramedik GİHS YHS Diğer Genel Toplam

14 14/75 Birlik Geneli Uzman Hekim Durumu, İlgili Ay 201.. Birliğe Bağlı Sağlık Tesisleri Uzman Hekim Sayısı PDC Doluluk Oranı % HASTANE ADIPDCKadroAktifKadroAktif …………Hastanesi Birlik Geneli

15 15/75 Birlik Geneli Uzman Hekim PDC Doluluk Oranı %60’ın Altında ve %100’ün Üzerinde Olan Branşlar Uzmanlık DalıMevcutPDCPDC Doluluk Oranı %

16 16/50 Uzman Hekim Sayısı ve İş Yükü Dağılımı %İlgili Ay.. 201…

17 17/50 Birlik Geneli Hizmet Alımı İle Çalışan Personelin Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı, İlgili Ay 201..

18 18/75 YATIRIMLAR ve MALİ PORTRE

19 19/50 İl Geneli Yatırım Harcamaları (x1000 TL) Birlik kurulduktan sonra Birliğe bağlı tesislerde bu güne kadar; ………………….TL Yatırım-Onarım, ………………… TL Araç-Demirbaş ve Tıbbi Donanım harcaması olmak üzere ………………… TL yatırım harcaması yapılmıştır.

20 20/75 Birlikler Kurulmadan Önce Başlanıp Kurulduktan Sonra Tamamlanan Yatırımlar S.NOİlçesiSağlık Tesisi Adı Başlama - Bitiş Tarihi Yatırımın Bütçesi Toplam Harcama (x1.000 TL) Birlik 'ten Önce Birlik 'ten Sonra Toplam Harcama 1 2 3 4 5 TOPLAM

21 21/75 Devam Eden Yatırımlar S.NoİlçesiYatırım Adı Başlama Tarihi Fiziki Gerçekleşme (%) Bitiş (Hizmete Açılış tarihi) Yatırımın Bütçesi Yüklenici Kurum Yatırım Bedeli (x1.000TL) 1 2 3 4 5

22 22/75 Planlanan Yatırımlar S.NOİlçesiYatırım AdıAçıklama 1 2 3 4 5 6 7 8

23 23/75 Sağlık Tesisleri Mali Portre, İlgili Ay 201.. Sağlık Tesisleri Tahakkuk Eden Öngörülen Gider Bütçesi Bütçede Personel Gideri % Tahsilat Tahsilat/ Tahakkuk Gider Bütçesi/ Tahsilat Toplam Borç Banka Mevcudu Borçluluk Gün Sayısı ….. hastanesi Birlik Geneli

24 24/75 Sağlık Tesisleri Mali Durum İzleme Tablosu,İlgili ay Genel sekreterlik… Hastanesi Gider bütçesiMiktarOran %MiktarOran %MiktarOran % Gelir Bütçesi Tahakkuk Tahsilat

25 25/75 Sağlık Tesisleri Stok Düzeyleri ………Genel Sekreterliğistok düzeyi (2012)stok düzeyi (2013) İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ LABORATUAR HİZMET ALIMI 2013 Toplam ………… Hastanesistok düzeyi (2012)stok düzeyi (2013) İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER MEDİKAL MALZEMELER LABORATUVAR MALZEMELERİ LABORATUVAR HİZMET ALIMI 2013 Toplam

26 26/75 Sağlık Tesisleri Ek Ödeme Gelirleri 201./ilgili ay Sağlık Tesisleri Ek ödemeye esas gelirler toplamı Dağıtılabilen maksimum tutar Dağıtılan net tutar Uzman Ortalama Pratisyen Ortalama Diş Hekim Ortalama YSP Ortalama …Hastanesi Birlik Geneli

27 27/75 Birlik Geneli Personel Son Altı Aylık Ortalama Gelirleri, TL (maaş + ek ödeme) Kamu Hastaneleri Birliği En DüşükEn YüksekOrtalama Uzman Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Ebe-Hemşire

28 28/75 ………………….Hastanesi Ana Branş Uzman Hekim Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL ANA BRANŞLAR NET EK ÖDEME (SON ALTI AYIN ORTALAMASI) ACİL TIP RADYOLOJİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ PLASTİK CERRAHİ ORTOPEDİ KARDİYOLOJİ GÖZ HASTALIKLARI KBB NÜKLEER TIP ANESTEZİ ÇOCUK CERRAHİSİ DAHİLİYE GÖĞÜS HASTALIKLARI NÖROLOJİ AİLE HEKİMLİĞİ GENEL CERRAHİ BEYİN CERRAHİ PSİKİYATRİ ÇOCUK HASTALIKLARI FİZİK TEDAVİ CİLDİYE KALP DAMAR CERRAHİ PATOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ÜROLOJİ BİYOKİMYA GÖĞÜS CERRAHİSİ

29 29/75 ………………….Hastanesi Eğitim Görevlisi Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL ANA BRANŞLAR NET EK ÖDEME (SON ALTI AYIN ORTALAMASI) ACİL TIP RADYOLOJİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ PLASTİK CERRAHİ ORTOPEDİ KARDİYOLOJİ GÖZ HASTALIKLARI KBB NÜKLEER TIP ANESTEZİ ÇOCUK CERRAHİSİ DAHİLİYE GÖĞÜS HASTALIKLARI NÖROLOJİ AİLE HEKİMLİĞİ GENEL CERRAHİ BEYİN CERRAHİ PSİKİYATRİ ÇOCUK HASTALIKLARI FİZİK TEDAVİ CİLDİYE KALP DAMAR CERRAHİ PATOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ÜROLOJİ BİYOKİMYA GÖĞÜS CERRAHİSİ

30 30/75 …………………….Hastanesi Yan Dal Uzman Hekim Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL YAN DAL EK ÖDEME (SON ALTI AYIN ORTALAMASI) GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ NEONATOLOJİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÇOCUK ALERJİSİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ GASTROENTEROLOJİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ HEMATOLOJİ NEFROLOJİ ÇOCUK NEFROLOJİSİ ÇOCUK ONKOLOJİSİ ALERJİ HASTALIKLARI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI

31 31/75 …………………….Hastanesi Yan Dal Eğitim Görevlisi Ortalama Ek Ödeme Gelirleri TL YAN DAL EK ÖDEME (SON ALTI AYIN ORTALAMASI) GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ NEONATOLOJİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ ÇOCUK ALERJİSİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ GASTROENTEROLOJİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ HEMATOLOJİ NEFROLOJİ ÇOCUK NEFROLOJİSİ ÇOCUK ONKOLOJİSİ ALERJİ HASTALIKLARI ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI

32 32/75 Hastane Hizmet Puan Ortalamasına Ulaşamayan ve Sadece Sabit Ek Ödeme Alan Hekim Oranı Hastane adıHastane Hizmet Puan Ortalamasını Geçemeyen hekim oranı Sadece Sabit Ek Ödeme Alan Hekim Oranı ……hastanesi …….hastanesi

33 SAĞLIK HİZMETLERİ

34 34/75 112 Acil Sağlık Hizmetleri, 2013 (Ocak-Haziran) İl dışına En sık Sevk Nedenleri Sevk Ön Tanısı Vaka Sayısı % İlçelerden Merkeze En Sık Sevk Nedenleri Sevk Ön Tanısı Vaka Sayısı %

35 35/75 Sağlık Kuruluşlarına Müracaat Sayıları, 2012\ Ekim-201.. \Ay Müracaat Sayılarına Üniversite ve Özel dahildir. 2012 Ekim 201../Ay

36 36/75 Toplam 1.123.000 Sağlık Kuruluşlarına Müracaat Sayıları, ilgili ay 201..

37 37/75 Müracaat Sayıları Kesitsel Değerlendirme TARİH Muayene Sayısı/ Hekim Sayısı 1. Basamak Muayene Sayısı/ Hekim Sayısı 2. Ve 3. Basamak 2009 Şubat 2010 Eylül 2012 Şubat 2013 Eylül

38 38/75 Birlik Hastaneleri Kapasite Değerlendirmesi - 2013 Hastane Adı Yatak Sayısı Nitelikli Yatak Sayısı (1-2 kişilik, wc banyolu) Nitelikli Yatak Oranı % Yatak Doluluk Oranı ( % ) Topla m Arsa Alanı (m 2 ) Topla mKap alı Alan (m 2 ) Yatak Başına Düşen Kapalı Alan (m 2 ) Hastane yaşı ….Hastanesi Sağlık Bakanlığı …… Özel …….. Üniversite Tabloya Üniversite ve Özel Hastaneler de Dahil Edilecektir.

39 39/75 Hastane Hizmetleri, 2012-201… İlgili Ay Muayene oda sayısı Klinisyen uzman sayısı Yıllık muayene sayısıİl Dışı Sevk Oranı/Sayısı Birlik Dışı Sevk Oranı/Sayısı Yatak sayısı Nitelikli yatak sayısı (1-2 kişilik wc, banyolu) Sağlık Tesisi Adı 2012 Ekim 201.. İlgili Ay 2012 Ekim 201.. İlgili Ay 2012 Ekim 201.. İlgili Ay 2012 Ekim 201.. İlgili Ay 2012 Ekim 201.. İlgili Ay 2012 Ekim 201.. İlgili Ay 2012 Ekim 201.. İlgili Ay …… ……. Sağlık Bakanlığı Özel Üniversite

40 40/75 İl Geneli Doğum ve Sezaryen Oranları, 2012-2013 Hastane Adı Toplam Doğum Sayısı, 2013 Sezaryen Oranı (%), 2013 İlk Sezaryen Oranı (%), 2012 İlk Sezaryen Oranı (%), 2013 …… Hastanesi …….. Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Hastanesi Özel Hastaneler İL GENELİ

41 41/75 İl Geneli Erişkin Yoğun Bakım Hizmetleri, 201. Hastane Adı Birinci Seviye İkinci Seviye Üçüncü Seviye Toplam Yatak (Mevcut / Planlanan ) Vent. Sayısı Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) …… Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel İl Geneli

42 42/75 İl Geneli Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri, 201. Hastane Adı Birinci Seviye İkinci Seviye Üçüncü Seviye Toplam Yatak (Mevcut / Planlanan ) Vent. Sayısı Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) ….. Hastanesi ……Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel İl Geneli

43 43/75 İl Geneli Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri, 201. Hastane Adı Birinci Seviye İkinci Seviye Üçüncü Seviye Toplam Yatak (Mevcut / Planlanan ) Vent. Sayısı Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan ) YDO (%) ……Hastanesi …….Hastanesi Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel İl Geneli

44 44/75 İl Geneli Yanık Tedavi Hizmetleri, 201. Hastane Adı Yanık YatağıYanık ÜnitesiYanık Merkezi Toplam Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan) Nihai Hedef Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan) YDO (%) Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan) YDO (%) Yatak Sayısı (Mevcut / Planlanan) YDO (%) Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel İl Geneli

45 45/75 Özellikli Hizmetler Planlaması Özellikli Sağlık HizmetiMevcut Durum Birlik Hedefi (Kurumun belirlediği) Birlik Hedefi (Birliğin öngördüğü) Rop-tanı tedavi merkezi Hiperbarik oksijen tedavi merkezi Kemoterapi- Radyoterapi Kardiyovasküler cerrahi (KVC) Nükleer tıp- Pet-CT planlaması Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Diyaliz Hizmetleri El Cerrahisi Hizmetleri Robotik Cerrahi planlaması Robotik Yürüme ve rehabilitasyon Genetik Tanı ve tedavi planlaması Kemik iliği-Organ nakli planlaması Perinatal merkez planlaması Kapsamlı onkoloji merkezi İnme merkezi

46 46/75 İl Geneli Görüntüleme Hizmetleri (Kamu, Üniversite, Özel) Hastane Adı AnjioBTEEGEKOEMG Kemik D. Mamogr.MRUSGRadyoterapiSintigrafi Sayı Süre Sayı süre Günlük Çekim sayısı Sayı Süre Sayı Süre Sayı Süre Sayı Süre Sayı Süre Sayı Süre Sayı Süre Kobalt 60Linac Sayı Süre SayıSüreSayı Sür e …….. Hastanesi Sağlık Bakanlığı Toplamı Özel …. Hastanesi Özel Hastaneler Toplamı Üniversite….. Hastanesi Üniversite Hastaneleri Toplamı * İşareti :Hizmet alımı Sayı: Cihaz Sayısı Süre: Tarama ve kontrol hariç en uzun randevu süresi

47 47/75 Birlik Genelinde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, 2012-201./ ilgili ay İşlem Türü 2012 Ekim 201./ilgili Ay ADSM sayısı Diş hekimi Ünite sayısı Müracaat sayısı Çekim sayısı Kanal sayısı Protez sayısı Periapikal ve panoramik Film Sayısı RVG Sayısı İmplant Sayısı

48 İL VE İLÇE SAĞLIK TESİSLERİ FOTOĞRAFLARI ve ÖRNEK UYGULAMALAR

49 Hastanenin heliport alanı ………… Devlet Hastanesi

50 ……… Devlet Hastanesi

51 …… ADSM

52 Evde Sağlık Hizmetleri İl genelinde evde sağlık hizmeti için çalışan sağlık personeli sayısı Uzman hekimPratisyenYSPDiğer Hedef konulan hasta sayısı Başvuran hasta sayısı Tedavi programına alınması gereken hasta sayısı Tedavi programına alınan hasta sayısı Tedavi programına alınan hastalara yapılan ortalama ziyaret sayısı

53 Beyaz Kod Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi www.beyazkod.saglik.gov.tr İl geneli beyaz kod başvuru sayısı 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Beyaz kod ekibinde çalışanların unvanları ile sayıları Bu konuda görevlendirilmiş hukukçu çalışan varlığı Varsa hukukçuların katıldığı dava sayısı Takip edilen dava sayısı Örnek dava sonuçları

54 Teşekkür ederiz..


"Birliğin Adı Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi Tarih…, İlin adı T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları