Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘’ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ’’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘’ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ’’"— Sunum transkripti:

1 ‘’ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ’’

2 BATUHAN MURAT ALKILIÇ NO ; 231557

3 ÖZEL GRUPLARIN YÖNETİMİ

4

5 GİRİŞ;

6 Sınıfta farklı özelliklerde öğrenciler bulunabilir
Öğretmen sınıftaki bütün öğrencilerin öğretmenidir Sorunlu , sorunsuz öğrencilerin birarada okutulması iyi karşılanmıyordu Kaynaştırma programıyla sorunlu bireylere yardım edilmiştir Sorunlu öğrencilerde öğretmen, nasıl davranacağını bilmelidir Öğretmen farklı sorun alanlarında bilgisini arttırmalıdır

7

8 1. OKUL BAŞARISIZLIĞI OLAN ÇOCUKLAR;

9

10 ‘Okulda başarısızlık’ düşük not alındığında kullanılmaktadır
Başarısızlık sıklıkla okulun ilk yıllarında anlaşılır Yapılan araştırmalarda başarısızlığın sebebi ilk yıllardır

11 2. OKUL BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ;

12 başarılı kılabilmek için başarısızlığın nedenleri belirlenmeli
Başarısızlığa neden olan altı faktör bulunmaktadır

13 Düşük motivasyon Ailenin etkisi Kardeş kıskançlığı ile mukayesesi Okulun öğretmenin ve sınıf arkadaşlarının etkisi Maddi olanakların sınırlı olması Psikolojik faktörler

14

15 3. ÖĞRENCİNİN OKUL BAŞARISIZLIĞI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM YOLLARI;

16 Öğretmen; Öğrencilerle sürekli , pürüzsüz iletişim halinde olmalıdır Öğrencilerin kendilerini ifade etmesine fırsat vermelidir Öğrencilerin ilgi ,yetenek , değerlerine saygı duymalıdır Başarısızlığın çaba gösterildiğinde giderilebileceğini unutmamalıdır Öğrencilerle işbirliği içinde sorunları çözmeye çalışmalıdır

17

18 4. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİF BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

19 Öğrencilerde dikkat eksikliği , hiperaktivite bozukluğu olabilir (ADHD)
Dikkat eksikliği bozukluğu ADD olarak adlandırılır Bu iki kavram birbiriyle karıştırlabilir ADHD’lilerin hiperaktivite ve dikkat eksikliği vardır ADD’lilerin dikkat eksikliği var hiperaktivitesi yoktur

20 5. HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİNİN ORTAYA ÇIKMA SEBEPLERİ;

21 ADHD’nin sebebi kesin olarak kanıtlanmamıştır
Fakat bazı nedenler olduğu söylenebilir; 1. beyin hasarları 2. genetik faktörler 3. doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar

22 6. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ;

23 Bu öğrenciler genellikle çok konuşurlar
Dikkatini bir işte devam ettiremezler Düzensizlik , unutkanlık ve eşyalarını kaybetmeye eğilimlidirler Genellikle başkalarının sözünü keserler Herhangi bir konuda sıra bekleme güçlüğü yaşarlar Özellikle okuma ve yazmada zorluk çekerler

24 AHMET DİDİN NO;

25 7. SINIFTA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ;

26

27 Öğretmen; öğrencilerle ilgili kurallar, beklentiler belirtmelidir
Öğretmen ,öğrencilere taşıyabilecekleri sorumluluklar vermelidir Sık sık ara vererek hareket etmelerini sağlamalıdır Teneffüslerde ders yapmaktan kaçınmalıdır Problemleri çözme hızına değil , sürecine bakmalıdır Ödevleri başarabilecekleri şekilde vermelidir

28 8. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR ;

29 Bu çocuklar okuma, dinleme, yazmada, zorlanır
Anlama, yazılı, sözlü dili kullanmada yetersizlerdir Öğrenme güçlüğünün dört nedeni vardır 1. beynin hatalı işleyişi 2. biyo-kimyasal nedenler 3.kalıtsal etkenler 4- çevresel etkenler

30

31 9. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ;

32 Bu çocuklar kendilerini rahat ifade edemezler
Görme algısında bozukluklar yaşarlar Duyusal dengesizlik yaşarlar Kelime hece ve harfleri yanlış okurlar Okuduklarını anlayamaz ve açıklayamazlar Hareketlerinde koordinasyon eksikliği yaşarlar

33 HAZİRAN EM NO;

34 10. SINIFTA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ;

35 Bu öğrencilerin bire bir eğitime ihtiyaçları vardır
Bireyselleştirilmiş eğitimle sınıf eğitimi eşgüdümlü olmalıdır Bu öğrenciler normal zeka düzeyine sahiptir

36 Dikkat edilmesi gereken üç durum vardır
1. öğrencilerin düzeyine göre öğretim yapılmalı 2. yönergelere açıkça yer verilmelidir 3.öğrencinin sınıfta yerleştirilmesi hususuna dikkat edilmelidir

37 11. GÖRME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR;

38

39 Göreme özürlülerin tanımı iki şekilde yapılır
1. bütün düzeltmelere rağmen 1/10 az görenler Bunlar; eğitimde görme gücünden yararlanamayanlar 2. 1/10 ile 3/10 arasında yani az görenler Bunlar; araç, yöntemleri kullanarak eğitim görenler

40 12. GÖRME ÖZÜRLÜLERİN ÖZELLİKLERİ;

41 Görme özürlülerin eğitimden yararlanma durumları olumsuzdur
Görme düşüklüğü zeka düşüklüğüne yol açmaktadır Alan ve mekan kavramlarında zorluk çekerler Çoğu bilgilerini dokunma duyularıyla kazanırlar Küçük ip uçlarından anlam çıkarmada ustadırlar

42 13. GÖRME ÖZÜRLÜLÜĞÜN SEBEPLERİ ;

43

44 Göz yuvarlaklarının aşırı derecede kuruması
Bebeklikte şiddetli geçirdiği kızamık, kabakulak Gözün kazalardan etkilenmesi Göz sinirlerini etkileyen tümörler Göz enfeksiyonları Göz sinirlerinin çeşitli sebeplerle ölmesi

45 14. GÖRME ÖZÜRLÜLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ;

46 Gözlerini aşırı derecede oğuşturması
Gözünü kapatması ya da örtmesi Kitaba gözünü yakın tutması Gözlerinin sık sık yaşarması Yanma ve göz kaşıntısından şikayet etmesi Bulanık ya da çift gördüğünü söylemesi

47 15. SINIFTA GÖRME ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ;

48 Görme özürlü öğrencilere ekstra zaman ayrılmalı
Öğrenciler not tutarken bir fotokopisi verilmeli Bütün etkinliklere katılma cesareti verilmeli Öğrenciye özel eğitim materyalleri alınmalı Çalışmalarını tamamlayabilmesi için fazladan zaman verilmeli Braille alfabesi ya da cd kullanılmalı

49

50 SORU? 1- çocuklardaki uyumsuzluğun sebebi kaça ayrılır?
A) B)3 C) D)5 E)8

51 2- hangisi okulda başarısızlığın nedenlerinden biri değildir?
A) düşük motivasyon B) ailenin etkisi C) aşırı konuşma D) psikolojik faktörler E) maddi olanakların sınırlı olması

52 3-Hangisi öğrenme güçlüğüne yol açan nedenlerden değildir?
A) Beynin hatalı işleyişi B) Çevresel etmenler C) Biyo-kimyasal etmenler D) Kalıtsal etmenler E) Duygusal etmenler

53 KAYNAKÇA Yrd. Doç. Dr. Okutan, Yahya. (2004). Sınıf yönetiminde örnek olaylar. Pegem A yayıncılık Prof. Dr. Küçükaslan, Leyla. (2004). Sınıf yönetimi. Nobel basımevi Prof. Dr. Başar, Hüseyin. (2003). Sınıf yönetimi. Anı basımevi Yrd. Doç. Dr. Durukan, Haydar & Öztürk, Halil İbrahim. (2004). Sınıf yönetimi. Lisans yayınevi Prof. Dr. Kıran, Hüseyin. (2005). Etkili sınıf yönetimi. Anı yayınevi Karip, Emin. (2005). Pegem A yayınevi. Prof. Dr. Gürsel, Musa. (2011). Sınıf yönetimi. Eğitim kitapevi Kaya, Zeki. (2002). Sınıf yönetimi. Pegem akademi

54 HAZIRLAYAN Haziran EM Batuhan Murat ALKILIÇ Ahmet DİDİN Halit KAYA


"‘’ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ’’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları