Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘’ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ’’. BATUHAN MURAT ALKILIÇ NO ; 231557.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘’ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ’’. BATUHAN MURAT ALKILIÇ NO ; 231557."— Sunum transkripti:

1 ‘’ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ’’

2 BATUHAN MURAT ALKILIÇ NO ; 231557

3 ÖZEL GRUPLARIN YÖNETİMİ

4

5 GİRİŞ;

6  Sınıfta farklı özelliklerde öğrenciler bulunabilir  Öğretmen sınıftaki bütün öğrencilerin öğretmenidir  Sorunlu, sorunsuz öğrencilerin birarada okutulması iyi karşılanmıyordu  Kaynaştırma programıyla sorunlu bireylere yardım edilmiştir  Sorunlu öğrencilerde öğretmen, nasıl davranacağını bilmelidir  Öğretmen farklı sorun alanlarında bilgisini arttırmalıdır

7

8 1. OKUL BAŞARISIZLIĞI OLAN ÇOCUKLAR;

9

10  ‘Okulda başarısızlık’ düşük not alındığında kullanılmaktadır  Başarısızlık sıklıkla okulun ilk yıllarında anlaşılır  Yapılan araştırmalarda başarısızlığın sebebi ilk yıllardır

11 2. OKUL BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ;

12  başarılı kılabilmek için başarısızlığın nedenleri belirlenmeli  Başarısızlığa neden olan altı faktör bulunmaktadır

13  Düşük motivasyon  Ailenin etkisi  Kardeş kıskançlığı ile mukayesesi  Okulun öğretmenin ve sınıf arkadaşlarının etkisi  Maddi olanakların sınırlı olması  Psikolojik faktörler

14

15 3. ÖĞRENCİNİN OKUL BAŞARISIZLIĞI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM YOLLARI;

16  Öğretmen;  Öğrencilerle sürekli, pürüzsüz iletişim halinde olmalıdır  Öğrencilerin kendilerini ifade etmesine fırsat vermelidir  Öğrencilerin ilgi,yetenek, değerlerine saygı duymalıdır  Başarısızlığın çaba gösterildiğinde giderilebileceğini unutmamalıdır  Öğrencilerle işbirliği içinde sorunları çözmeye çalışmalıdır

17

18 4. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİF BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

19  Öğrencilerde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olabilir (ADHD)  Dikkat eksikliği bozukluğu ADD olarak adlandırılır  Bu iki kavram birbiriyle karıştırlabilir  ADHD’lilerin hiperaktivite ve dikkat eksikliği vardır  ADD’lilerin dikkat eksikliği var hiperaktivitesi yoktur

20 5. HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİNİN ORTAYA ÇIKMA SEBEPLERİ;

21  ADHD’nin sebebi kesin olarak kanıtlanmamıştır  Fakat bazı nedenler olduğu söylenebilir;  1. beyin hasarları  2. genetik faktörler  3. doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar

22 6. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ;

23  Bu öğrenciler genellikle çok konuşurlar  Dikkatini bir işte devam ettiremezler  Düzensizlik, unutkanlık ve eşyalarını kaybetmeye eğilimlidirler  Genellikle başkalarının sözünü keserler  Herhangi bir konuda sıra bekleme güçlüğü yaşarlar  Özellikle okuma ve yazmada zorluk çekerler

24 AHMET DİDİN NO; 261671

25 7. SINIFTA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ;

26

27  Öğretmen; öğrencilerle ilgili kurallar, beklentiler belirtmelidir  Öğretmen,öğrencilere taşıyabilecekleri sorumluluklar vermelidir  Sık sık ara vererek hareket etmelerini sağlamalıdır  Teneffüslerde ders yapmaktan kaçınmalıdır  Problemleri çözme hızına değil, sürecine bakmalıdır  Ödevleri başarabilecekleri şekilde vermelidir

28 8. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR ;

29  Bu çocuklar okuma, dinleme, yazmada, zorlanır  Anlama, yazılı, sözlü dili kullanmada yetersizlerdir  Öğrenme güçlüğünün dört nedeni vardır  1. beynin hatalı işleyişi  2. biyo-kimyasal nedenler  3.kalıtsal etkenler 4- çevresel etkenler

30

31 9. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ;

32  Bu çocuklar kendilerini rahat ifade edemezler  Görme algısında bozukluklar yaşarlar  Duyusal dengesizlik yaşarlar  Kelime hece ve harfleri yanlış okurlar  Okuduklarını anlayamaz ve açıklayamazlar  Hareketlerinde koordinasyon eksikliği yaşarlar

33 HAZİRAN EM NO; 261633

34 10. SINIFTA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ;

35  Bu öğrencilerin bire bir eğitime ihtiyaçları vardır  Bireyselleştirilmiş eğitimle sınıf eğitimi eşgüdümlü olmalıdır  Bu öğrenciler normal zeka düzeyine sahiptir

36  Dikkat edilmesi gereken üç durum vardır  1. öğrencilerin düzeyine göre öğretim yapılmalı  2. yönergelere açıkça yer verilmelidir  3.öğrencinin sınıfta yerleştirilmesi hususuna dikkat edilmelidir

37 11. GÖRME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR;

38

39  Göreme özürlülerin tanımı iki şekilde yapılır  1. bütün düzeltmelere rağmen 1/10 az görenler  Bunlar; eğitimde görme gücünden yararlanamayanlar  2. 1/10 ile 3/10 arasında yani az görenler  Bunlar; araç, yöntemleri kullanarak eğitim görenler

40 12. GÖRME ÖZÜRLÜLERİN ÖZELLİKLERİ;

41  Görme özürlülerin eğitimden yararlanma durumları olumsuzdur  Görme düşüklüğü zeka düşüklüğüne yol açmaktadır  Alan ve mekan kavramlarında zorluk çekerler  Çoğu bilgilerini dokunma duyularıyla kazanırlar  Küçük ip uçlarından anlam çıkarmada ustadırlar

42 13. GÖRME ÖZÜRLÜLÜĞÜN SEBEPLERİ ;

43

44  Göz yuvarlaklarının aşırı derecede kuruması  Bebeklikte şiddetli geçirdiği kızamık, kabakulak  Gözün kazalardan etkilenmesi  Göz sinirlerini etkileyen tümörler  Göz enfeksiyonları  Göz sinirlerinin çeşitli sebeplerle ölmesi

45 14. GÖRME ÖZÜRLÜLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ;

46  Gözlerini aşırı derecede oğuşturması  Gözünü kapatması ya da örtmesi  Kitaba gözünü yakın tutması  Gözlerinin sık sık yaşarması  Yanma ve göz kaşıntısından şikayet etmesi  Bulanık ya da çift gördüğünü söylemesi

47 15. SINIFTA GÖRME ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ;

48  Görme özürlü öğrencilere ekstra zaman ayrılmalı  Öğrenciler not tutarken bir fotokopisi verilmeli  Bütün etkinliklere katılma cesareti verilmeli  Öğrenciye özel eğitim materyalleri alınmalı  Çalışmalarını tamamlayabilmesi için fazladan zaman verilmeli  Braille alfabesi ya da cd kullanılmalı

49

50 SORU?  1- çocuklardaki uyumsuzluğun sebebi kaça ayrılır?  A) 2 B)3 C)4 D)5 E)8

51  2- hangisi okulda başarısızlığın nedenlerinden biri değildir?  A) düşük motivasyon  B) ailenin etkisi  C) aşırı konuşma  D) psikolojik faktörler  E) maddi olanakların sınırlı olması

52  3-Hangisi öğrenme güçlüğüne yol açan nedenlerden değildir?  A) Beynin hatalı işleyişi  B) Çevresel etmenler  C) Biyo-kimyasal etmenler  D) Kalıtsal etmenler  E) Duygusal etmenler

53 KAYNAKÇA Yrd. Doç. Dr. Okutan, Yahya. (2004). Sınıf yönetiminde örnek olaylar. Pegem A yayıncılık Prof. Dr. Küçükaslan, Leyla. (2004). Sınıf yönetimi. Nobel basımevi Prof. Dr. Başar, Hüseyin. (2003). Sınıf yönetimi. Anı basımevi Yrd. Doç. Dr. Durukan, Haydar & Öztürk, Halil İbrahim. (2004). Sınıf yönetimi. Lisans yayınevi Prof. Dr. Kıran, Hüseyin. (2005). Etkili sınıf yönetimi. Anı yayınevi Karip, Emin. (2005). Pegem A yayınevi. Prof. Dr. Gürsel, Musa. (2011). Sınıf yönetimi. Eğitim kitapevi Kaya, Zeki. (2002). Sınıf yönetimi. Pegem akademi

54 HAZIRLAYAN  Haziran EM  Batuhan Murat ALKILIÇ  Ahmet DİDİN  Halit KAYA


"‘’ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ’’. BATUHAN MURAT ALKILIÇ NO ; 231557." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları