Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU SUNUMLARI 35 yaşında erkek hasta,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU SUNUMLARI 35 yaşında erkek hasta,"— Sunum transkripti:

1 OLGU SUNUMLARI 35 yaşında erkek hasta,
Burun tıkanıklığı ve epistaksis, LM de nasal kavitede multipl yüzeyi ülsere kırmızı renkli polipoid kitleler, Mikroskopi, yüzeyde metaplastik ÇKYE ve solunum epiteli ile örtülü epitel altında ödemli stroma içinde eozinofillerden zengin miks iltihabi hücreler ve seromüköz glandlar içeren polipoid doku

2 Tanınız nedir? Nazal iltihabi pseudopolip AYIRICI TANI:
1- Rhinosporidozis 2- Allerjik fungal sinüzit Abondan eozinofil içeren müsin gölcükleri Fungal hifalar Charcot leyden kristalleri ob 3- Anjiofibrom 4- Allerjik polip 5- Atipik stromalı polip

3 2. Olgu 25 yaşında bayan hasta, burunu içine alacak şekilde yüz orta hattında lokalize ileri derecede nekroz ve destrüksiyon ile karakterli lezyon Mikroskopi: Damar duvarlarında atipik lenfositler, Tromboze damarlar, geniş nekroz alanları ve İHK sal olarak şüpheli hücrelerin CD56 ile +, CD20, CD3 ve CD5 ile negatif boyanması

4 Tanınız nedir? NK/T cell lenfoma AYIRICI TANI: 1- Fungal enfeksiyon
2- Tbc 3- Wegener granülomatoza 4- B hücreli Non-Hodgkin’s lenfoma 5- Periferal T cell lenfoma

5 3. Olgu 17 yaşında erkek hasta, epistaksis ve burun tıkanıklığı ile geliyor LM de burun tavanının posterolateralinde lokalize kanamalı, yüzeyi parlak erektil kapsülsüz, polipoid kitle Mikroskopi: Yıldız şeklinde stromal fibroblastlar arasında farklı çaplarda ince cidarlı, inkomplet müsküler tabaka içeren damarlar

6 Tanınız nedir? Anjiofibrom AYIRICI TANI 1- Hemanjiom (nazal kavite)
2- Hemanjioperisitom 3- Glomus tümörü (nazal septum) 4- Anjiosarkom 5- Kaposi sarkomu

7 4. Olgu 40 yaşında, öğretmen olan bayan hasta sesinde ki kalınlaşma ve ses kısıklığı LM de sol vokal kord üzerinde 7 mm çapında yüzeyden kabarık kitle Mikrozkopi: Yüzeyi ÇKYE epitel ile örtülü, epitel altında mikzoid hyalinize stroma içinde ince cidarlı hiperemik damarlar, hemoraji odakları içeren polipoid kitle

8 Tanınız nedir? Laringeal nodül AYIRICI TANI:
1- Anjiomlar (supraglottik ve kalın cidarlı damarlar) 2- Kontakt ülser (post kommisürde, pyojenik granüloma benzer)

9 5. Olgu 20 yaşında erkek hasta, boyun sol yanında yaklaşık 4 cm lik kitle ile geliyor LM de hiçbir lezyon görülmüyor

10 Tanınız nedir? Nazofarengeal CA AYIRICI TANI:
1- Non- Hodgkin’s lenfoma 2- Hodgkin’s lenfoma 3- Keratinize skuamöz hücreli CA

11 6. Olgu 10 yaşında erkek çocuk, hafif ateş, öksürük ve sırt ağrısı
Radyolojik olarak bilateral non spesifik infiltrasyon Mikroskopi: Alveol duvarlarnda ödem, hiperemi, kronik iltihabi hücreler ve nadiren alveol duvarlarında hyalen membran, Alveoler boşluklarda eksudasyon yok

12 Tanınız nedir? Atipik pnömoni Etken: mycoplazma İnfluenza virüs
Adeno virüs Chlamidia Riketsia AYIRICI TANI: 1- Bakteriyal bronkopnömoni 2- ERDS 3- Restriktif akciğer hastalıkları

13 7. Olgu Sık akciğer enfeksiyonu geçiren ve hemoptizi şikayeti ile gelen 40 yaşında erkek hastanın çekilen grafisinde akciğer alt loblarında bilateral destrüksiyon-dilatasyon Mikroskopi. Bronş ve bronşiol duvarlarında dilatasyon, epitelde ülserasyon,epitel altında kronik iltihabi hücreler ve fibrozis

14 Tanınız nedir? Bronşektazi

15 8. Olgu 5 yaşında kız çocuğu, sık ÜSYE geçiriyor, nedeni bilinemez şekilde belirli aralıklarda 2-3 saat süren dispne ve wheezing atakları geçiriyor Mikroskopi Bronş duvarında epitelde goblet hücre metaplazisi ve submukozal seromüköz glandlarda artış, bazal membranda kalınlaşma, epitel altında eozinofil lökositlerden zengin infiltrat, balgamda charcot leyden kristalleri

16 Tanınız nedir? Bronşial astım AYRICI TANI: 1- Kronik bronşit
2- Amfizem 3- Bronşektazi 4- Atelektazi

17 9. Olgu 30 yaşında erkek hasta, kilo kaybı, hemoptizi ve öksürük, yan ağrısı Akciğer grafisinde diffüz pnömonik infiltrasyon var, kitle yok Plevral effüzyon mayinin sitolojik incelemesinde ise AKM tanısı alıyor

18 Tanınız nedir? Bronkoalveoler CA (müsinöz- non müsinöz) AYIRICI TANI
1- Klasik Adenokarsinom 2- Metastatik adeno CA 3- Bakteriyal pnömoni 4- Viral pnömoni

19 10. Olgu 60 yaşında erkek hasta kilo kaybı,öksürük, balgam çıkarma, hemoptizi, parmaklarında çomaklaşma ve nöropati benzeri şikayetler ile geliyor Akciğer grafisinde; sağ akciğer de santral yerleşimli, 3 cm çapında nonkalsifiye coin lezyonu ve atelaktazi bulguları Mikroskopi: Sıkışma artefaktı, molding ve damarlar çevresinde bazofilik birikimler, geniş nekroz alanları ile karakterli yuvarlak, küçük hücrelerden oluşan malign tümör İHK sal olarak NSE, kromogranin ve sinaptofizin +

20 Tanınız nedir? Küçük hücreli CA AYIRICI TANI: 1- Tümörlet 2- Karsinoid
3- Atipik karsinoid 4- Büyük hücreli nöroendokrin CA 5- Yassı hücreli CA un küçük hücreli varyantı

21


"OLGU SUNUMLARI 35 yaşında erkek hasta," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları