Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI
Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, Nevşehir.

2 Taslak Bilgi çağı temel becerileri Yaşam boyu öğrenme
Bilgi okuryazarlığı Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programları Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Tasarım Platformları Uygulama

3 BİLGİ ÇAĞI TEMEL BECERİLERİ
Doğru ve yeterli bilginin karar vermeye temel oluşturduğunu bilme, Bilgi gereksinimlerini fark etme, Bilgi gereksinimlerine dayalı olarak sorular oluşturma, Olası bilgi kaynaklarını saptama, Başarılı araştırma stratejileri geliştirme, Bilgisayar ve diğer teknolojileri kullanarak bilgi kaynaklarına erişme, Bilgiyi değerlendirme, Uygulamaya geçirmek için bilgiyi düzenleme, Yeni bilgiyi mevcut bilgiyle bütünleştirme, Bilgiyi, eleştirel düşünme ve sorunları çözmede kullanma. (Doyle, 1994, s.3)

4 YAŞAM BOYU ÖĞRENME Yaşam boyu öğrenme “iyi bir alışkanlık”
Günümüzde eğitimin en önemli hedefi: bağımsız bir şekilde yaşam boyu öğrenebilen bireyler yetiştirmek Bu hedefe erişmek için vazgeçilmez olan araç: bilgi okuryazarlığı Bilgi okuryazarlığı “öğrenilebilen bir dizi beceri” Akkoyunlu, 2008

5 BİLGİ OKURYAZARLIĞI bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisidir.
(AASL & AECT, 1998) bilgi problemlerini çözme becerisidir. (ALA, 2000) bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisidir. (Kurbanoğlu, 2006)

6 BİLGİ OKURYAZARLIĞI Bob Berkowitz ve Mike Eisenberg - 1990
Big 6- Büyük Altılı (Bilişsel Altılı) Ortaya çıkan sorunun nasıl çözümlenmesi gerektiği konusunda yol gösteren ve stratejileri ortaya koyan model. Bilgi gereksiniminin (problem) tanımlanması Bilgi arama Bilgiyi bulma Bilgiyi kullanma Sentez yapma Değerlendirme (Eisenberg ve Berkowitz, 1992; Eisenberg ve Berkowitz, 1996)

7 BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMLARI TASARIMI
Program değişik disiplinleri desteklemelidir. Program yüz-yüze eğitim, uzaktan eğitim, web-tabanlı eğitim, video konferans vb. tüm dağıtım modüllerini desteklemelidir. Program farklı eğitim-öğretim tarzlarının farkında olmalı ve uygun seçenekler sunmalıdır. Program değişik şartlar ve çevrede uygulanabilir olmalıdır. Kütüphaneci ve akademisyenlerin ortaklığı teşvik edilmeli ve rolleri belirlenmelidir. Kütüphaneler programın geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını izlemelidirler.

8 BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMLARI TASARIMI
Bilgi kaynakları (kitaplar, dergiler, ansiklopediler, CD- ROM, veri tabanları, internet) Erişim araçları (kataloglar, indeksler, bibliyografyalar veritabanları, arama motorları) Arama stratejileri (Boole, anahtar sözcük, veri tabanı vb. kaynak seçme) Bilgi merkezleri (Dijital kütüphaneler, üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri vb. kütüphanelerin türleri, özellikleri, düzenleri, hizmetleri) Bilginin düzenlenmesi (sınıflama, indeksleme)

9 BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMLARI TASARIMI
Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi Bilginin kullanımı (ayıklama, sınıflama, karşılaştırma) Bilginin değerlendirilmesi (analiz, sentez, sonuca ulaşma) Bilginin iletilmesi (sözlü, yazılı, web ortamında) Kaynak gösterme (kaynakça hazırlama, gönderme, alıntı) Telif hakları, entelektüel mülkiyet (Williams ve Coles, 2003; Ercegovac ve Yamasaki, 2003; Kurbanoğlu, 2006)

10

11 BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI- PLATFORMLAR
Gelişen teknoloji olanakları Tek formatta bilgi aktarımının yetersizliği Web tabanlı eğitim ortamı ve etkileşim ortamı gereksinimi Yeni web kaynaklarıyla entegrasyon Bu ortamın yönetimi/denetimi

12 ÇÖZÜM: EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMLERİ

13

14

15 BÜTÜNLEŞTİRME-SANAL TURLAR

16 Bütünleştirme – Sanal Sınıflar

17

18

19

20 Uygulama Grupların oluşturulması (4-5 kişilik)
Konu: Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Tasarlama Yöntem: Beyin Fırtınası Süre: 10’ Grup temsilcileri

21 BEYİN FIRTINASI Eleştiri Yasaktır! Atış Serbesttir! Hep Daha Fazlası!
Sentez ve İyileştirme!

22 BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI
Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012, Nevşehir.


"BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI ÇALIŞTAYI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları