Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA VİNCİ VETPRO PROJESİ Nitelikli Bir Mesleki Eğitim İçin Okul, Kamu ve İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme. "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

2 ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ

3 ALMAN EĞİTİM SİSTEMİ ŞEMASI

4 EL SANATLARI ODASI- Handwerkskamer
Türkiye’de karşılığı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olan bu kurum (Handwerkskamer) küçük ve orta boy işletmelerin 300 meslek dalında meslek eğitimi vermektedir. Kurumda okul işletme işbirliğine dayalı dual (ikili) sisteme göre öğrenciye mesleki eğitim verilir. Kurum aynı zamanda teorik ve pratik eğitimi kendi atölye ve laboratuarlarında istek ve ihtiyaca göre teorik ve pratik eğitimi bir arada verdiği görülmüştür. Kendi üyelerinin meslek eğitimi ihtiyaçlarını karşılayan işletmeler üstü eğitim merkezi konumundadır.

5 Almanya’da üç yıl öncesine kadar 300 meslek dalında ustalık seviyesinde eğitim alma zorunluluğu vardı. Son üç yılda AB’ye üye ülkelerdeki meslek eğitimi esas ve usulleri dikkate alınarak önem ve özellik arz eden özel beceriye dayalı tehlikeli 127 meslek dalında işyeri açacakların ustalık seviyesinde eğitim alması ve yeterliliklerini belgelendirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Aynı zamanda bu kurum belirlenen ulusal yeterlilik sistemi dâhilinde, eyalet bölgesinde belgelendirmeye esas sınavları düzenlemektedir. Örgütlenme şeklinin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yapısının benzeri olduğu görülmüştür. Almanya’da bu türde toplam 52 meslek odası mevcuttur.

6 Meslek odalarının görevleri ise;
Devletin ve özel sektörün mesleklere ve meslek eğitimine olan ilgisini artırmak, Çalışanlara gelişen ve değişen teknolojiye uyum eğitimi vermek ve işyerlerinde istihdama vasıflı insan gücünü hazırlamak, Üye işyerlerine teknik ve iktisadi danışmanlık hizmeti vermek, Yeni işyeri kuracak veya işyeri satın alan girişimcilere danışmanlık hizmeti vermek, Mevcut şirketlere analiz ve geliştirme programları için danışmanlık hizmeti yapmak, Krize giren işletmelerin krizden çıkartılması için çalışmak, Ustalık eğitimini vermek ve sınavlarını yapmak, Değişen teknolojiye göre işini kaybedenlerden yeni meslek öğrenmek isteyenlerin eğitimini vermek, İşletmelerde beceri eğitimi yapan çırak öğrencilerin işletmelerdeki yeni teknoloji araç gereç yetersizliği nedeniyle telafi eğitimi için özel atölyeler kurmak.

7 Almanya’da kalifiye eleman olmak için 3 yıllık bir mesleki eğitim alma zorunluluğu vardır. Bu eğitim sonunda herhangi bir sınav söz konusu değildir (Bizdeki çıraklık eğitimi gibi). Daha sonra ustalık seviyesinde eğitim almak isteyenler mesleklerinin özelliklerine göre 8 ay ile 2,5 yıl arasında değişen sürelerde eğitim alırlar. Bu eğitim sonunda yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlar, 127 meslek arasından birinde ustalık belgesi almaya hak kazanırlar. Yalnız ustalık eğitimine devam edenler mesleklerin özelliklerine göre eğitim masraflarını kendileri karşılarlar (5.000 – Euro). Bu ücreti devletten kredi olarak karşılayabilirler. Bu eğitim süresince de başka bir işyerinde çalışmazlar. Ustalık belgesini alan kişiler isterlerse işyeri yönetimi konusunda teknik üniversiteye denk bir eğitim alabilirler.

8 Öğretim Programları çerçeve olarak Alman Eğitim Bakanlığına bağlı BİBB tarafından hazırlanır (Birleşik Alman Eğitim Enstitüsü). Programlarda belirlenen ana konular, yerel düzeyde detaylandırılır. Finansman: Devlet katkıları, üye şirketlerin aidatları, Danışmanlık hizmeti karşılıklı AB fonları ve ustalık eğitimi alanların eğitime katkı harçları vb. Kurumun önemli özelliği: güncel teknolojinin çalışanlara yansıtılmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunmasıdır. Örneğin; atölyelerde bulunan mevcut tezgâhların yenisi çıktığında eskilerinin satılarak yenisinin alınması imkânının olmasıdır.

9 ENDÜSTRİ VE SANAYİ ODASI-Industrie-Und Handelskammer
Bu kurum Türkiye’deki Sanayi ve Ticaret Odalarına denk bir kurumdan kendisine bağlı işletme vardır. Bu işletmeler; endüstri ticaret ve servis alanında faaliyette bulunan firmalardan oluşmaktadır. İHK bünyesinde bir işletmenin bulunması şirket düzeyinde faaliyette bulunmasıyla mümkündür. Aynı Almanya’da meslek okulları işletmelerin partneri durumundadırlar. Okul işletme diyalogu çok güçlüdür. Sınavlar İHK koordinatörlüğünde şirket, İHK ve Okul temsilcilerinden oluşan komisyonlar tarafından yapılırlar.

10 Almanya’da işletmeler gelişen yeni model ve teknolojileri Meslek Eğitiminde kullanılmak üzere okul ve kurumlara bedelsiz verirler. Okul işletme ve meslek odaları diyalogları çok güçlüdür. Bazı eyaletlerde meslek okulları bina donatım gereçleri, idari personel, yardımcı hizmet personeli, yerel yönetimler tarafından temin edilmektedirler. Oda ve işletmelerin Meslek Eğitiminde; teorik eğitimin okulda, pratik eğitimin işletmelerde verilmesinin doğru ve kalıcı çözüm olduğu konusunda ortak mutabakat olduğu kanaatine varılmıştır. Öğretim programlarının hazırlanmasında şirketler ve öğretmenler birlikte görev alırlar. Programların çerçevesi genelde ulusal, içeriği esnek ve yereldir. Ulusal yeterlilik sisteminde bir çelişki olduğu görülmektedir. Örneğin; Bazı eyaletlerin vermiş olduğu sertifikaların diğer bir eyalet tarafından denk kabul edilmemesi gibi.

11 İSVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ

12 İsveç Eğitim Sistemi İsveç'te Eğitim

13 İsveç Okullar Genel Müdürlüğü
- Bütün okul yetkililerinin okullarının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eden merkezi idari bir kurumdur. Bu kontroller denetim ve teftiş aracılığıyla yapılır. Bu incelemelerin amacı gelişim kaydetmektir. - Farklı denetleme belgeleriyle fırsat eşitliğinin arttırılmasına ve günlük faaliyetlerde hedeflerin gerçekleştirilmesine nasıl yardımcı olacağını takip eder. - Okul yetkililerin denetleme belgelerinin içeriği ve işleviyle ilgili bilgisini de değerlendirir. Ders programı ve not derecelendirme kriterleri gibi ulusal denetim belgelerinin bir kısmından da sorumludur. - Her yıl İsveç okullarının genel bir görünümünü ve durum değerlendirmesini Meclis ve İsveç hükümetine sunar. İsveç'te Eğitim

14 Belediyelerin özel sorumlulukları
Belediyelerin özel sorumlulukları arasında çocuklara, öğrenci ve ailelerine kurucu farkı gözetmeksizin anaokulu, ilk ve orta öğretim okulu ya da eğitim türü seçme imkanı tanıması vardır. Belediye ayrıca gerçekte böyle bir işletmenin olmasını ve herkesin istediği yerde eğitim almasını sağlamakla da sorumludur. Bu, her türlü işletme için geçerlidir: anaokulu, çocuk bakım merkezleri, zorunlu ilkokul, lise ve yetişkin eğitimi okulu. Belediyeler bu değerlendirme için gereken parayı İsveç Parlamentosu'ndan (devlet bütçesinden) alıp bu tür işletmelere giden çocuklar ve öğrenciler için diğer kuruculara dağıtır. İsveç'te Eğitim

15 Okul planı Her belediyede, belediye okullarının kısa ve uzun vadede nasıl organize edilip geliştirildiğini gösteren bir okul planı bulunur. Okul planı; Eğitim Yasası, müfredat ve ders programı baz alınarak hazırlanmıştır. Belediyeler okul planında, İsveç Parlamentosu ve Hükümeti tarafından belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklar. İsveç'te Eğitim

16 İsveç Eğitim Sistemi Denetleme Belgeleri Eğitim Yasası
Yönetmelikler Müfredatlar Ders programı

17 Eğitim Yasası ile ilgili kararları Meclis verir
- Anaokullu ve okul çocuklarının bakım merkezi işletmelerinde yapılacak görevler ile grupların büyüklüğü, personelin yeterliliği ve tesislerin kalitesi için ne gibi talepler gerekebileceği. - Belediyelerin sorumlulukları ve belediyelerden beklenenler. - İlk ve ortaöğretim ile yetişkin eğitimindeki eğitim programlarının geniş çaplı hedefleri ve değerlendirmeleri. - Öğrenciler ve aileleri için zorunlu eğitim programına katılım ve eğitim hakkı gibi bazı koşullar. Eğitim Yasası ile ilgili kararları Meclis verir İsveç'te Eğitim

18 Yönetmelikler - Zorunlu ilkokul yönetmelikleri, Öğrenme engelli öğrenciler için yönetmelikler, - Eşit muamele planı çerçevesinde çocukların ve öğrencilerin katılımıyla ilgili yönetmelikler, - Lise ve yetişkin eğitimi yönetmelikleri yönetmeliklere örnek teşkil eder. Yönetmelik, İsveç hükümeti tarafından belirlenen koşullardan oluşur.

19 İTALYA EĞİTİM SİSTEMİ

20 İtalya Anayasası’nda belirtilen genel amaçlar doğrultusunda İtalya Eğitim Sistemi’nin genel amaçları şunlardır: Eğitimde özgürlüğü sağlamak Her tür ve düzeydeki öğretim kurumlarını örgütleyerek eğitim ağını oluşturmak Ayrım gözetmeksizin herkese eğitim sağlamak Herkese özel okul açma hakkı tanımak Engelli öğrencilerin eğitim hakkının güvencesi olmak Yetenekli öğrencilere maddi destek, burs sağlamak

21 ORTA İLK ITALYA EĞİTİM SİSTEMİ ZORUNLU EĞİTİM OKUL ÖNCESİ Fen Liseleri
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 yaş OKUL ÖNCESİ İLK ORTA Fen Liseleri Genel Liseler Genel ve Anaokulu Öğretmenliği okulları Meslek Okulları Meslek Liseleri Sanat ve Müzik 1 2 sınıf ZORUNLU EĞİTİM

22 OKUL YAPISI -Öğretim dili İtalyan’cadır.
-İtalya okul sisteminin yapısı 4 öğretim düzeyini kapsamaktadır. Bunlar; Okul öncesi eğitim İlköğretim Ortaöğretim (I. ve II. devre) Yükseköğretim -Eğitim merkezden yönetilir. -Merkezi düzeyde belirlenen politikaların, yasaların, yönetim ilkelerinin yerel düzeyde uygulanabilmesi için bölgeler ve yerel yönetimlere yetki verilmiştir.

23 - İtalya Eğitim Sistemi’nin yapısı merkezi, bölgesel ve yerel, okul düzeylerine göre sınıflanır.
- En genelde (merkezide) eğitimden 2 bakanlık sorumludur: Kamu Eğitimi Bakanlığı: Anaokulu, ilk ve ortaöğretim Teknoloji, Bilimsel Araştırma ve Üniversiteler Bakanlığı: Yüksek eğitim ve araştırmadan sorumlu - Bölge ve yerelde; 20 bölgede, Bölgesel Eğitimi Denetleme Birimi vardır. Yeni açılacak okulların yapılandırılmasında görevlidir.

24 Okul düzeyinde; Okul Konseyi (ortaöğretimde) Yerel okul Konseyi (anaokulları ve ilköğretimde) Fakülte Kurulu (üniversitede fakülte düzeyinde) yetkilidir. Bakanlığa karşı sorumlu teknik bir müfettişlik, ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet göstermekte ve eğitim sistemini bir bütün halinde denetlemektedir.

25 - Eğitim yılı Eylül-Haziran ayları arasındadır.
- Eğitim-Öğretim yılı içinde 3 dönem vardır. - İş günü süresi 200 gündür. - Anaokulları ve ilkokullar devlet veya özel sektör tarafından idare edilmektedir. Devlet okullarında okuyanlar bu yaş grubundaki öğrencilerin 2/3’ünü teşkil etmektedir. - Devlet okulları ile özel okulların müfredatları ana hatlarıyla aynıdır.

26 Okul Öncesi Eğitim (Scuola Materna)
Asilo Nido: 0-3 yas arasındaki çocukların gittiği bir okul türüdür. Scuola Materna: 3-5 yaş arası öğrencilerin gittiği bir okul türüdür (Anaokulu) ve 3 yıl sürmektedir bu eğitim.  İçinde bulunulan eğitim-öğretim yılının 30 Nisan tarihine kadar 3 yaşını dolduran çocuklar Scuola Materna’ya  kayıt yaptırabilirler. Scuola Materna’nın verdiği haftalık hizmet süresi en az 25 saat ile en çok saat arasında değişmektedir..

27 İlköğretim (Scuola Elementare)
-6-11 yaş arası çocukların ilköğretime devamı zorunlu ve (devlet okullarında) parasızdır. -İlköğretim 2 devreye ayrılmıştır. 1.devre 2 yıl, 2. devre 3 yıl sürer. -Çocuklar ders yılı sırasındaki raporları esas alınarak bir üst sınıfa geçerler. -Sınıf tekrarı çok ender durumlarda olur. -Okullaşma oranı %100’e varmaktadır. -Okulların %92.65’i devlet okullarından; %7.35’i özel okullardan oluşur. -Yine öğrencilerin %92’si devlet okullarına; %7’si özel okullara devam eder.

28 Ortaöğretim(Scuola Media Inferiore)
İtalya Eğitim Sistemi’nde orta öğretim 2’ye ayrılır: . Zorunlu ortaöğretim yani, ortaöğretim I. devre . Zorunlu eğitim sonrası ortaöğretim yani, ortaöğretim II. devre

29 (Zorunlu) Ortaöğretim 1. Devre
-Eğitim süresi 3 yıl olup parasızdır yaş dönemini kapsamaktadır. -Bu eğitim dönemini başarı ile bitirenler ‘Diploma di Licenza della Scuola Media’ derecesini alırlar. -Bu devrede öğrencilerin seçeceği mesleğe yöneltme ve rehberlik çalışmaları yapılır. -Öğretim yılı 3-4 aylık dönemler ayrılmıştır ve en az 200 iş günüdür. -Dönem sonlarında yazılı sınav yapılır. Sonuçlar ailelere gönderilir. Ve bu sınavlar sonucunda çocuğun bir üst sınıfa devam edip edemeyeceğine karar verilir. -Bu 3 yılın sonunda öğrenciler orta öğretim I. devreyi tamamlayıp orta öğretim II. devreye devam edebilmek için bitirme sınavına girerler. -Bu sınav 3 yazılı (İtalyanca, Matematik ve yabancı dil) ve tüm derslerin sözlü sınavlarından oluşur. -Bitirme sınavında başarılı olan öğrencilere belgeleriyle birlikte, ileriki öğrenim yaşamları için görüş ve önerilerde bulunulur. -Bu belgede öğrencinin düzeyi, ilgi ve gereksinimleri yazar. Her öğrencinin bu belgesi kişisel dosyasına eklenir

30 (Zorunlu Eğitim Sonrasi) Ortaöğretim 2. Devre
-Eğitim karmadır. -2007 yılından beri bu devrenin ilk 2 yılı zorunlu hale getirilmiştir. yaş öğrencileri zorunlu eğitimden geçer, yaş arası öğretimse isteğe bağlı devam eder. -Bu devre öğrencilerin yükseköğretime ya da iş yaşamına geçişini sağlar. -II.devre okulları 4 türe ayrılmıştır: Klasik Lise ve Fen Liseleri Güzel Sanatlar Liseleri Teknik Lise Mesleki Lise

31 -Klasik Lise ve Fen Liseleri : 5 yıldır. Eğitim genel derslerden oluşur. Fen liselerinde son 3 yıl fen ağırlıklıdır. -Güzel Sanatlar Liseleri : 4 yıldır. İlk 2 yıl ortak dersler görülüp, sonra figüratif sanatlar ve sahne tasarımı olarak 2 bölüme ayrılır. -Teknik Lise : (2+3) 5 yıldır. Tarım, ticaret, endüstri vb. bölümleri bulunmaktadır. -Mesleki Lise : 3 yıldır. İsteyen öğrenciler 2 yıl daha devam etme şansına sahiptir. Devam edenler tekniker unvanını alır. Tarım, sanayi, ticaret. Otelcilik vb. bölümleri vardır. -Bu okulları bitiren öğrencilere “Olgunluk Diploması” (Matiratura) verilir.

32 Yükseköğretim -Üniversitelere giriş sınavı yoktur. Olgunluk diploması sahibi her öğrenci üniversiteye devam edebilir. -58 devlet üniversitelerinin yanında; 17 özel yasa ile kurulmuş üniversite, 2 uluslar arası üniversite, 3 uzmanlaşmış enstitü, 3 teknik üniversite olmak üzere 83 kurumda bu eğitim yürütülmektedir. -Alınan eğitime bağlı olarak 4-6 yıl sürer. -Alt düzeyde 2-3 yıllık kurumlar da vardır.

33 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI LEONARDO DA VİNCİ VETPRO PROJESİ "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."


"HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları