Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULULARARASI PATENT BAŞVURULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULULARARASI PATENT BAŞVURULARI"— Sunum transkripti:

1 ULULARARASI PATENT BAŞVURULARI
PCT ULULARARASI PATENT BAŞVURULARI

2 PATENT ULUSAL YASA 551 SAYILI KHK ULUSLARARASI ANLAŞMALAR PCT EPC

3 [ Birden fazla şekli şart Yurtdışından Başvurular GELENEKSEL PATENT
] 12 AY Paris Sözleşmesi Yurtdışından Başvurular Ulusal Başvuru Her bir başvuru için ulusal araştırma inceleme ve diğer işlemler. GELENEKSEL PATENT SİSTEMİ (1.YOL) Birden fazla şekli şart Birden fazla araştırma Birden fazla yayın Birden fazla inceleme değerlendirilmesi Çeviri ve ulusal ücretlerin 12 ay içinde yatırılması A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı,

4 GELENEKSEL PATENT SİSTEMİ (1.YOL)
12 ay A. Bülent DALOĞLU, Patent Uzmanı,

5 Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)
Buluşların birden çok ülkede korunması istendiğinde, işlemleri kolaylaştırmak ve daha ekonomik hale getirmek amacıyla 1970 yılında 20 üye ülke tarafından imzalanarak yürülüğe girmiştir. 01 OCAK 1996’da TÜRKİYE’de yürürlüğe girmiştir. 14 Haziran 2010 itibarı ile 142 ülke

6 İlkin çocuklara sorulur hangisini seçtiniz?
Neden bunu tercih ettiniz sorulur? Gelecek cevaba göre görünüm farklı denirse tasarım etkisi denir Yok eğer üzerindeki marka tanınırsa markanın işlevinden bahsedilir.

7 ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILIR?
NEDEN ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILIR? Aynı başvuru tarihi ile üye ülkelerin tümünde aynı anda başvuru yapma imkanı verir. Patentin uluslararası yaygınlaştırılması için yapılması gereken harcamaları erteler. Patent verme kararı için gerekli alt yapıyı oluşturur Dünyadaki büyük şirketlerin, Üniversitelerin, Araştırma Enstitülerinin Uluslararası Patent koruması elde etmek için kullandıkları bir sistemdir.

8 ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILIR?
NEDEN ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILIR? Sizi dünya ile buluşturur PCT başvurusunun tüm üye ülkelerdeki ulusal patent başvuruları ile aynı etkiye sahiptir.

9 ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILIR?
NEDEN ULUSLARARASI PATENT BAŞVURUSU YAPILIR? Patent harcamalar; * Tercüme ücretleri * Ofislerin almış olduğu ücretler * Patent Vekil ücretleri

10

11 Patent verilme kararına dayanak teşkil eder:
Buluşun patentlenip patentlenememesi ile ilgili önemli bilgilere sahip olunur. Bu bilgiler: Uluslarası Araştırma Raporu (ISR) Uluslarası Otoritenin Yazılı Uzman Görüşü (WO) II. Kısım Seçilmişse; Buluşunuzun patentlenip patentlenemediği ile ilgili Uluslararası Ön İnceleme Raporu (IPRP –Chapter II)

12 Uluslarası Araştırma Raporu (ISR)

13 Yazılı Görüş (Written Opinion)

14 Uluslararası Ön İnceleme Raporu (IPRP–Chapter II)

15 Bu Bilgilere Göre Neler Yapılır?
* Buluşun ulusal aşamaya girip girmeyeceğine karar verilir. Buna örnek olarak; The Procter And Gamble Company firması The Procter And Gamble Company PCT I ve II kısım boyunca alınan bilgilere göre; * Uluslarası başvurularının % 20 sinde hiçbir ülkede ulusal safhaya geçmemiş Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında yapılan araştırma soncunda 747 patent başvurusu bulunan The Procter and Gamble Company nin PCT sistemini kullanırken izlediği yöntemi vercek olursa; * Ulusal safhaya girdiği başvurularında % 70’inde bu ülkelerde patent almış

16 Kimler başvuruda bulunabilir?
* PCT’ye taraf ülke vatandaşları * Veya PCT’ye taraf ülkede ikametgahı bulunan gerçek veya tüzel kişiler *Ayrıca, buluşun birden fazla başvuru sahibi varsa ve bu başvuru sahiplerin en az biri PCT’ye taraf üye ülke vatandaşı ise veya ikametgahı üye ülkelerden birinde bulunmaktaysa, PCT başvurusunda bulunabilmektedir.

17 PCT Uluslararası Başvuru Nerelere Yapılabilir?
* Kabul Ofisi Olarak Ulusal Ofise – TPE’ye * Uluslarası Büroya – WIPO’ya * Veya EPO’ya (üye ülke Vatandaşları için doğrudan EPO’ya)

18 PCT Başvurusu için gerekli evraklar
- Başvuru Dilekçesi - Buluşu anlatan Tarifname - İstem veya istemler - Teknik resimler (varsa) - Özeti Başvuru ücreti (Araştırma Kuruluşu EPO’dur) (başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvuru ve araştırma ücreti ödenebilir.)

19 PCT Başvuru Dilekçesi FORM PCT/RO/101

20 PCT Başvuru Dilekçesi

21 PCT Başvuru Dilekçesi

22 PCT başvurusu nasıl yapılır?
Başvuru evrakı, WIPO Uluslarası Büroya ya doğrudan posta ile veya elle doğrudan teslim edilerek veya faksla yapılabilir Kabul Ofisi olarak TPE’ye ise posta veya elle şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Faksla başvuru kabul edilmemektedir.

23 Hangi Dilde başvuru yapılabilir?
Kabul Ofisi olarak Enstitümüze İngilizce, Almanca,Fransızca TÜRKÇE dillerinde biri ile başvuruda bulunulabilir, Başvuru evrakı seçilen Uluslararası Araştırma Kuruluşunun (EPO İngilizce, Almanca,Fransızca ) araştırmayı yapacağı dillerden birinden olmadığında (Türkçe), ISA’nın kabul ettiği ve yayın dili ile aynı olacak şekilde başvurunun tercümesinin 1 ay içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Ancak Başvuru Dilekçesi, İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden biri olmalıdır

24 Kimler Vekil olarak atanabilir?
Sözleşmeye taraf ülkelerin ulusal Ofisleri tarafından vekil olarak kabul edilen tüm kişiler uluslararası başvurunun vekili olarak kabul edilebilir.

25 Uluslarası Araştırma Otoriteleri

26 PCT Ücretleri KASIM 2010 100 CHF İletim Ücreti
30 CHF Rüçhan Belgesi Düzenleme Ücreti 2.375 CHF Araştırma Ücreti ( ) 1330 CHF Uluslar arası Başvuru Ücreti/ Tüzel Kişiler için (- 100 CHF PCT EASY indirimi ile 1230 CHF) CHF 133 CHF Uluslar arası Başvuru Ücreti/ Gerçek Kişiler için (- 10 CHF PCT EASY indirimi ile 123 CHF)

27 Bu dilekçe ile birlikte; PCT Request
PCT Başvurusu (TPE-P-104 Form) dilekçe ekinde Enstitümüze sunulması gerekmektedir. Bu dilekçe ile birlikte; PCT Request Ücretin ödendiğine dair dekont aslı 3 Nüsha Tarifname takımı PCT Easy sistemi kullanılmışsa 1 adet PCT-Easy Disketi

28 PCT SİSTEMİ Ulusal Aşama Uluslararası Aşama KABUL OFİSİ
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Ulusal Ofisler (TPE) Uluslararası bşvr tarihi

29 ULUSLARARASI SAFHA İŞLEMLERİ


"ULULARARASI PATENT BAŞVURULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları