Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkçe Performans Ödevi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkçe Performans Ödevi"— Sunum transkripti:

1 Türkçe Performans Ödevi
KONU:Cümlenin öğeleri ile ilgili soru hazırlama. HAZIRLAYAN: İ.Eylül ÇALIŞKAN

2 SORU:1 Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem D) Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem

3 CEVAP:1 C

4 SORU:2 Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın. Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci B) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci C) Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci D) Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem

5 CEVAP:2 A

6 SORU:3 Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum. Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne-Yüklem B) Dolaylı tümleç-Yüklem C) Zarf tümleci-Yüklem D) Belirtili nesne-Yüklem

7 CEVAP:3 D

8 SORU:4 Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Özne - nesne - yüklem B) Özne - yüklem C) Özne - zarf tümleci - yüklem D) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem

9 CEVAP:4 A

10 SORU:5 Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci bul­durmaya yöneliktir? A) iki gün önce beni mi aramıştın? B) Onun Ankara'ya gelince nerede kalacağını biliyor musun? C) Otobüsün nerede mola vereceğini biliyor musun? D) Bu sözleri kimden duydunuz?

11 CEVAP:5 A

12 SORU:6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır? A) Ben insanın iş görmesini, yaşama çabasını uzata­bildiği kadar uzatmasını isterim. B) Ben daha küçük bir çocukken babam bana küçük bir kumbara almıştı. C) Sanat insanlara gerçeği hatırlatan bir yalandır. D) Onu evde yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.

13 CEVAP:6 B

14 SORU:7 Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendileri­ni başkalarının başarılarını küçülterek teselli ederler. Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? A) Özne B) Yüklem C)Dolaylı tümleç D) Nesne

15 CEVAP:7 C

16 SORU:8 Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? A) Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur. B) Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür. C) “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır. D) Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.

17 CEVAP:8 D

18 SORU:9 Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem B) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem C) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem D) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem

19 CEVAP:9 C

20 SORU:10 “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor. ” Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir? A) Zarf tümleci B) Dolaylı tümleç C) Özne D) Nesne

21 CEVAP:10 B

22 SORU:11 Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? A) Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır. B) Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur. C) Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle. D) İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.

23 CEVAP:11 B

24 SORU:12 “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı. ” Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır? A) Ne-Ne zaman-Kimde-Ne B) Ne zaman-Ne-Kimde-Ne C) Kimde-Ne-Ne zaman-Ne D) Ne zaman-Kimde-Ne-Ne

25 CEVAP:12 A

26 SORU:13 I- Ben kendimi denemeci ve yenilikçi sayarım. II- Fakir Baykurt bu konuya farklı bir açıdan bakar. III- Sıradan bir insan bir sanatçının yazdığı gibi yazamaz. IV- Bu romanı bitireceğine söz vermiştim kendime. V- Okul kitaplarına yazılacaklar ince elenip sık dokunmalı. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf tümleci vardır? A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) III ve V

27 CEVAP:13 C

28 SORU:14 Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum. Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Özne-Yüklem B) Dolaylı tümleç-Yüklem C) Zarf tümleci-Yüklem D) Belirtili nesne-Yüklem  

29 CEVAP:14 D

30 SORU:15 Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın. Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci B) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci C) Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci D) Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem

31 CEVAP:15 A

32 SORU:16 I- Her şairin ilk yapıtı, bir kumaşın ilk metresi gibidir. II-Yazarın anlatım tekniği, pek fazla rastlanmayan bir uygulamaydı. III-Şeyh Galib’e göre can ışıl ışıl yanan bir mum gibidir. IV-Sen yalnız geceyi görüyorsun, ben ağaran tanyerini. V- Bayram günlerinin de sonu var bütün günler gibi. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi öğe dizilişi bakımından özdeştir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V

33 CEVAP:16 A

34 SORU:17 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne- nesne-yüklem şeklindedir? A) Beni neden sinir ediyorsun? B) Gök gürültüsü insanları korkutur. C) Bu işin içinden çıkamazsın D) Tren yavaşlayınca yere atlıyorlar.

35 CEVAP:17 B

36 SORU:18 Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir? A) Gözlerini kapatıp uykuya daldı. B) Yavaş yavaş içeceksin bu ilacı. C) Masayı ve dolabı çekip çıkardı. D) Başarısında ailesinin payı büyüktü.

37 CEVAP:18 B

38 SORU:19 Aşağıdakilerden hangisinde özne isim tamlamasından oluşmuştur? A) Heyecan uyandırmayı amaçlayan yazar, romanın polisiye havasını da hiç mi hiç ihmal etmez. B) Ağalardan alacağını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Memet değil mi Derviş Bey? C) Reşat Nuri’nin romanları, yirminci yüzyılın değişen toplumsal koşullarının ortaya çıkardığı yeni insanı getirmiştir. D) Eski zamanlarda, her anlatıda yalnız kişiler değil olaylar da abartılarak yansıtılırdı.

39 CEVAP:19 C

40 SORU:20 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır? A) Amcam, dersanenin bekçisidir. B) Arkadaşımın dayısı, uzun boyludur. C) Ailenin en küçük ferdi, futbolcudur. D) Herkesten önce eve geleceğini söyledi.

41 CEVAP:20 A

42 SORU:21 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir deyimden oluşmuştur? A) Ben yüz vermeyince, hemen yanımızdan ayrıldı. B) Bu acı, tüm konu komşuyu oldukça üzdü. C) Telefonda, "Bir daha gözüme görünme!" dedi. D) Üzüldüm, gördüklerim ciğerimi parçaladı.

43 CEVAP:21 C

44 SORU:22 "Sağlığını yitirerek yatalak bir kadın haline gelen annelerini gören çocuklar, doktorun sözlerine tümüyle hak verdiler." Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? A) Özne B) Nesne C) Dolaylı Tümleç D) Yüklem

45 CEVAP:22 B

46 SORU:23 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, sırasıyla, "nesne, özne ve yüklem"den oluşmuştur? A) İyi söyle, iyi işit. B) İşleyen demir ışıldar. C) Sürüden ayrılanı kurt kapar. D) Bal tutan parmağını yalar.

47 CEVAP:23 A

48 SORU:24 Açık salon penceresinden içeri giren akşam rüzgârı, bize bahçedeki çiçeklerin kokusunu taşıdı. Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem B) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem C) Dolaylı tümleç - özne - özne - yüklem D) Dolaylı tümleç - nesne - özne - yüklem

49 CEVAP:24 B

50 SORU:25 "Yıl sonunda, herkes, istediği üniversiteye yerleşecek." Bu cümledeki öğelerin sıralanışı, aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır? A) Dükkandaki son malları çok ucuza sattı. B) Berber çıraklığı yaparak, gelecekteki mesleğine hazırlanıyor. C) Hafta sonunda, öğrenciler tiyatroya gidecekler. D) Parasız kitaplar, yakında elinizde olacak.

51 CEVAP:25 C

52 SORU:26 "Sessizce aralanan sokak kapılarından çıkan insanlar, şimdi kağnılarla tarlalarına gidiyorlar." cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? A) Özne B) Zarf tümleci C) Dolaylı tümleç D) Nesne

53 CEVAP:26 D

54 SORU:27 Sanatçının ailesini ziyaret ettikten sonra kimi nereye götürdüler. Cümlesindeki öğelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Dolaylı Tümleç - Özne - Zarf Tümleci - Yüklem B) Zarf Tümleci - Belirtili Nesne - Dolaylı Tümleç - Yüklem C) Dolaylı Tümleç - Nesne - Zarf Tümleci -Yüklem D) Dolaylı Tümleç - Nesne - Özne - Yüklem

55 CEVAP:27 B

56 SORU:28 Aşağıdakilerden hangisinde "Beni zaman zaman ağlatan bu hazin hatıradır." cümlesinin öğe dizilişi doğru olarak verilmiştir? A) Özne - Yüklem B) Belirtili Nesne - Zarf Tümleci - Özne - Yüklem C) Özne - Belirtili Nesne - Yüklem D) Özne - Belirtili Nesne - Zarf Tümleci - Yüklem

57 CEVAP:28 A

58 SORU:29 Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi, farklı bir öğe olarak kullanılmıştır? A) Adamcağız, kulağına çalınan her şeye inanıyor. B) Neyi nerede kullanacağını enine boyuna düşündü. C) Önüne getirilen her belgeyi, kılı kırk yararcasına inceliyordu. D) Toplantıda konuşulacak olan her şeyi, kulağını açıp dinlemelisin.

59 CEVAP:29 A

60 SORU:30 "Öğrencileriniz son günlerde neler okuyorlar." Sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesi olur? A) Özne B) Nesne C) Dolaylı Tümleç D) Zart Tümleci

61 CEVAP:30 B


"Türkçe Performans Ödevi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları