Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı."— Sunum transkripti:

1 Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Röportaj

2 CEVAP:B

3 I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.    III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I                 B) II                C) III               D) IV

4 CEVAP :D

5 Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra           B) Deneme     C) Tenkit (eleştiri)        D) Makale    

6 CEVAP:B

7 I. Makale A) I B) II C) III D) IV II. Fıkra III. Deneme
IV. Günce (Günlük) Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir? A) I   B) II        C) III         D) IV                                  

8 CEVAP:D

9 I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
II. Kişi kadrosu geniştir. III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır. IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye        B) Deneme      C) Roman        D) Masal        

10 CEVAP:C

11 I. Biyografi II. Anı III. Günlük IV. Masal
Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez? A) V                B) IV               C) III               D) II

12 CEVAP:D

13 I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir. III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır. IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye        B) Fabl        C) Roman        D) Masal        

14 CEVAP:D

15 I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.
II. Uzman kişilerce yazılır. III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir. IV. Kesin sonuçlara varmaz. V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir? A) Yalnız III B) I-II-IV      C) IV-V        D) III-IV                                       

16 Cevap:D

17 Bu, son bir yıl içinde okuduğum romanlar arasın­da etkisinden uzun süre kurtulamadığım bir çeviri roman. Yazar, bu romanında öncekilerden farklı bir yol izlemiş. Bir kahramanın çevresinde gelişen bir öykü kurgulamış. Abartıyla yalınlığı, komediyle trajedinin özelliklerini bir arada kullanmış. Bir yıl gibi bir zaman dilimini çok az geri dönüşlerle anlatmış. Haftalarca "çok satanlar" listesinde yer alan bu çeviri yapıt, Türk okurundan gördüğü ilgiyi Fransız ve İngiliz okurlardan görmemiş. Bu durum, çevirmenin başarısı olarak değerlendirilebilir. Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? A) Makale B) Deneme C) Eleştiri D) Fıkra

18 CEVAP:C

19 Yıkılır ovadan yörük çadırları, Yücesinde pare pare duman tutmuş
Kaman civarına bahar gelince Yıkılır ovadan yörük çadırları, Yücesinde pare pare duman tutmuş Düldül Dağ'm yaylasında mekân kurulur. Hoş gelmişsin ilkbahar! Nisan ayı içinde donanır dağlar, Donanır yeşilinden, alından Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangi­sine özgü nitelikler ağır basmaktadır? A) Lirik B) Pastoral C) Epik D) Didaktik

20 CEVAP:B

21 Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini ko­nuşma havası içerisinde "ben"li bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir? A) Deneme B) Anı C) Eleştiri D) Röportaj

22 CEVAP:A

23 Aşağıdakilerden hangisi "deneme" türünün
belirleyici özelliği olamaz? A) Konuşma ve tartışma havası taşıması B) Söyleyiş kaygısının ağır basması C) İleri sürülenlerin kanıtlanması D) Anlatıcının, anlatımına kendi "ben"ini katması

24 CEVAP:C

25 Dün, Rize halkı yine bir felaketle karşı karşıya kaldı
Dün, Rize halkı yine bir felaketle karşı karşıya kaldı. Üç gün aralıksız yağan yağmur neticesinde şehrin sularını denize taşıyan dereler taştı. Çamur deryasına dönen şehirde ya­şam felç oldu. Buna toprak kayması da ek­lenince yamaç köyleri zor anlar yaşadı. Bütün bu olumsuzlukları doğal koşullara bağla-mayıp plansız yerleşim ve altyapı eksikliği konularında özeleştiri yapmak uygun bir davranış olur. Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinden hangisini örneklemektedir? A) Deneme B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri

26 CEVAP:C

27 Aşağıdakilerden hangisi "fabl" için söylenemez?
A) Didaktik (öğretici) şiir özelliği taşır. B) İnsanlara ders verme amacıyla yazılır. C) Kahramanları bitkiler, hayvanlar olmasına rağmen asıl anlatılan insandır. D) Dünya edebiyatında en güzel örneklerini Moliere vermiştir

28 CEVAP:D

29 Artık bir gazete için değil, kendim için yazı­yorum.
Hem de konu, üslûp sıkıntısı çekme­den. Aklıma ne gelirse, içime doğduğunca yazıyorum. Yazdıklarımın bazıları sanatla edebiyatla İlgili dergilerde yayımlanıyor. Böyle konuşan bir sanatçının hangi türde yazdığı söylenebilir? A) Makale B) Günlük C) Anı D) Deneme

30 CEVAP:D

31 Geceleyin bir ses böler uykumu
İçim ürpermeyle dolar: Nerdesin Arıyorum yıllar var ki ben onu Aşıkıyım beni çağıran bu sesin Yukarıdaki dörtlük konusu bakımından aşağıdaki şii türlerinden hangisini örneklendirir? A) Lirik şiir B) Didaktik şiir C) Pastoral şiir D) Epik şiir

32 CEVAP:A

33 Bir kuş ötecek şimdi.., Havada bir durgunluk, Mermeriyle
konuşan açık kalmış bir musluk, Beyaz çiçeklerini tek tük düşüren kiraz. Bahar pınarlarından içime damlayan su, Bembeyaz çiçeklerin ıslak, temiz kokusu. Kış bitti... Uzaklarda ilk ümitler gibi yaz. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? A) Lirik B) Pastoral C) Epik D) Didaktik

34 CEVAP:B

35 Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme    B) Fıkra   C) Makale    D) Eleştiri

36 CEVAP:B

37 I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.
II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir. III. Gündelik bir dil kullanılır. IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Makale    B) Anı    C) Biyografi    D) Fıkra   

38 CEVAP:D

39 Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye    B) Masal    C) Roman   D) Fabl   

40 CEVAP:C

41 I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II
I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. II. Derin karakter tahlilleri yoktur. III. Romana göre daha kısa bir türdür. IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir. V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır. Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I      B) II      C) III      D) IV

42 CEVAP:D

43 Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır. Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Fıkra    B) Deneme    C) Tenkit (eleştiri)    D) Makale   

44 CEVAP:B

45 I. Makale II. Fıkra III. Deneme IV
I. Makale II. Fıkra III. Deneme IV.Günce (Günlük) Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir? A) I B) II C) III D) IV

46 CEVAP:D

47 I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir. II. Kişi kadrosu geniştir
I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir. II. Kişi kadrosu geniştir. III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır. IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A) Hikaye    B) Deneme    C) Roman    D) Masal   

48 CEVAP:C

49 I. Biyografi II. Anı III. Günlük IV. Masal
Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez? A) II     B) IV      C ) III      D) II

50 CEVAP:B

51 Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir
Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Anı    B) Deneme    C) Röportaj    D) Gezi

52 CEVAP:B

53 Yedi yaşımda bile yoktum
Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? A) Günlük    B) Deneme    C)Anı    D) Gezi

54 CEVAP:C

55 Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir. II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır. III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır. IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir. V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir. A) I       B)  V      C) III       D) IV     

56 CEVAP:B

57 Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu
Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını! Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir? A) Deneme    B) Makale    C) Gezi    D) Anı   

58 CEVAP:B

59 I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır. II. Yaratıcı yazılardır
I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır. II. Yaratıcı yazılardır. III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır. IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir. V. Olaylar oldukça geniş yer tutar. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız IV    B)   IV ve V   C) Yalnız V    D) II-IV-V   

60 CEVAP:B


"Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları