Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Anahat 4.1 Inventory uygulamasını çalıştırmak 4.2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Anahat 4.1 Inventory uygulamasını çalıştırmak 4.2."— Sunum transkripti:

1 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Anahat 4.1 Inventory uygulamasını çalıştırmak 4.2 Inventory uygulamasını oluşturmak 4.3 Label eklemek 4.4 TextBox ve Button kontrollerini Form a eklemek 4.5 Bitiş Ders 4 – Inventory (Envanter) Uygulaması TextBox ve Button kontrollerinin kullanımı

2 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 2 Amaçlar Bu derste şunları öğreneceğiz: –Görsel programlama, GUI (Görsel kullanıcı arabirimi) tasarım kuralları. –Label, TextBox ve Button kontrollerini Form a eklemek –TextAlign ve BorderStyle özelliklerini kullanmak ( Label kontrolü için)

3 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 3 4.1 Inventory uygulamasını çalıştırmak TextBox control –Kullanıcının klavyeden yazdıklarını alır –Kullanıcıya istenilen yazıyı gösterebilir Button control –Click yapıldığında bir eylem gerçekleştirir Inventory uygulamasının Form ’u varsayılan değerlerle gösteriliyor Label Button TextBox es

4 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 4 4.1 Test-Driving the Inventory Application Uygulama girdileri –Cartons per shipment (Her kargodaki karton sayısı) –Items per carton (Her kartondaki nesne-kitap sayısı) Inventory uygulaması yeni değerler girilince:

5 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5 4.1 Inventory uygulamasını çalıştırmak Calculate Total düğmesine tıklanınca –Özel olarak formatlanmış Label da sonuç gösteriliyor Calculate Total düğmesine basınca sonuç gösteriliyor Hesaplamanın sonucu

6 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 6 4.2 Inventory uygulamasını oluşturmak Yeni Proje oluşturmak –File > New > Project… –Proje adı yazılır (Name alanı) –Projenin diskteki yeri seçilir ( Location alanı) –Proje türü seçilir (Visual C# -> Windows Forms)

7 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 7 4.2 Inventory uygulamasını oluşturmak New Project ekranı da aslında görsel bir Form’dan başka bir şey değildir Buradaki Button, TextBox, Panel gibi kontrollere dikkat ediniz. Varolan proje şablonları Browse Button Proje türleri ve Dil seçimi Name: TextBox Location: TextBox

8 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 8 4.2 Inventory uygulamasını oluşturmak Projeyi kaydetmek –Project Location bölümünden klasör seçilmeli

9 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 9 4.2 Inventory Uygulamasını oluşturmak Figure 4.5 Project Location dialog used to specify the folder in which the project files reside. Çalışılan klasör

10 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 10 4.2 Inventory Uygulamasını Oluşturmak IDE(Integrated Development Environment) Bütünleşik Geliştirme Ortamı –Form Form u yeniden isimlendirmek –Solution Explorer –Properties -> File Name

11 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 11 4.2 Inventory Uygulamasını Oluşturmak New Windows application ( Form1 ) Form file name ( Form1.cs ) Form title bar ( Form1 ) Form

12 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 12 4.2 Inventory Uygulamasını Oluşturmak Form ’s file name after property change File Name propertyType new Form file name here Solution Explorer ve Properties pencerelerini kullanarak yeniden isim vermek

13 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 13 4.2 Inventory Uygulamasını Oluşturmak Figure 4.8 Setting a Form ’s font to Tahoma. Drop-down list ile font isimleri gösterilir Örneği Tahoma seçilebilir Artı işaretine tıklayarak Font özellikleri açılacaktır Name özelliği

14 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 14 4.2 Constructing the Inventory Application Font özelliğinin tamamının kalın yazıldığına dikkat ediniz, hangi özellik değiştirilirse özellik listesinde o kalın yazılacaktır. Form’un Font özelliği seçildi Font adı Tahoma

15 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 15 4.2 Constructing the Inventory Application Text property –Changing the Text property

16 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 16 4.2 Inventory Uygulamasını Oluşturmak Form’un Text özelliği Yeni değer Inventory Text özelliği Form’un başlığı için Size özelliği Form’un boyutları için Yeni değer girilince kalın olarak gösteriliyor

17 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 17 4.2 Inventory Uygulamasını Oluşturmak Figure 4.10 Form’un başlığı ve boyutları değiştirilecek Başlık Inventory olacak

18 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 18 4.3 Uygulamaya Label Eklemek Kullanılan Label türleri –Açıklayıcı Label –Çıktı Label Figure 4.11 Inventory uygulaması için açıklayıcı 3 adet Label kullanılacak Çıktı Label ’ı (görüntüsü biraz değiştirilmeli) Açıklayıcı Label ’lar

19 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 19 4.3 Uygulamaya Label Eklemek Label oluşturma ve konumlandırma –Location mouse ile veya Properties ile değiştirilebilir Form’a Toolbox’dan bir Label sürükleyip bırakalım Location : 0, 0 Label control

20 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 20 4.3 Uygulamaya Label Eklemek Label içindeki metni hizalamak –Text alignment

21 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 21 4.3 Uygulamaya Label Eklemek Form’a Label eklendikten sonra Label’in özellikleri değiştirelecektir Value of TextAlign property ( MiddleLeft ) Aşağı oka basılınca pencere açılıp, görsel olarak seçiliyor MiddleLeft : Sol orta hizalama TextAlign : Metin hizalama Name: Label’in program kodundaki adı değiştirildi

22 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 22 4.3 Uygulamaya Label Eklemek Label yerleştirilip, ayarlandıktan sonra GUI böyle görünecek Location 8, 18

23 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 23 4.3 Uygulamaya Label Eklemek Açıklayıcı Label kontrolleri –MiddleCenter hizalama

24 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 24 4.3 Uygulamaya Label Eklemek Figure 4.15 TextAlign özelliğini MiddleCenter yapmak MiddleCenter TextAlign özellik değeri

25 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 25 4.3 Adding Label s to the Inventory Application Açıklayıcı Label’lar –Fixed3D BorderStyle Figure 4.16 Label’ın BorderStyle özelliğini Fixed3D yapmak ve Label’a çukur görüntüsü kazandırmak Fixed3D BorderStyle

26 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 26 4.3 Uygulamaya Label Eklemek Tüm Label’lar eklenince GUI böyle görünecek Label ( Fixed3D BorderStyle özelliği verilmiş)

27 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 27 4.4 Form’a Button ve TextBox eklemek TextBox Eklenecek ve aşağıdaki özellikleri değiştirilecek –Size property –Location property –İsimlendirme

28 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 28 4.4 Form’a Button ve TextBox eklemek Properties penceresi ( txtCartons TextBox ’ı için) Size property set to 40, 21 Name property set to txtCartons Location property set to 128, 16

29 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 29 4.4 Form’a Button ve TextBox eklemek TextAlign özelliği Label’a göre daha az zengin ve Right (Sağa yaslı) olmalıdır Text property set to 0 TextAlign property set to Right

30 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 30 4.4 Form’a Button ve TextBox eklemek TextBox’lar eklendikten sonra GUI böyle görünecek

31 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 31 4.4 Adding TextBox es and a Button to the Form Tasarım bitti, şimdi uygulamayı bir kere çalıştırıp nasıl göründüğüne bakabiliriz Close box


"© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Anahat 4.1 Inventory uygulamasını çalıştırmak 4.2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları