Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK"— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK
YUSUFCAN ÇOBAN

2 KONULAR Kimyasal Reaksiyonların Hızları
Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler Zincir Reaksiyonları Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler

3 Kİmyasal reaksİyonlarIn HIZI
Birim zamanda konsantrasyonda meydana gelen değişikliğe o maddenin reaksiyon hızı denir. Çarpışma teorisine göre kimyasal bir reaksiyonun olması için 3 şart ; Maddelerin birbirleriyle temas etmesi Belli geometrik şekillerde çarpışması gerekir. Bu çarpışmayı reaksiyona giren maddelerin kendisi ayarlar. Reaksiyon olabilmesi için aktivasyon enerjisi gerekir.

4 Kimyasal bir reaksiyonun olabilmesi için gerekli olan enerjiye eşik enerjisi denir.

5 reaksİYON HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Reaksiyona giren maddenin yapısı: Reaksiyona giren maddelerin geometrik yapıları yani bağ yapıları reaksiyon hızına etki eden en önemli faktörlerdendir. Fe+2 + H+ +KMnO4 Hızlı Kütlelerin tesiri kanuna göre kimyasal bir reaksiyonun hızı sadece reaktiflerin konsantrasyonuna bağlıdır.

6 SICAKLIĞIN REAKSİYON HIZINA ETKİSİ
Ortalama olarak sıcaklığı on derece artırılmasıyla reaksiyon hızı iki üç kat artmaktadır.Reaksiyon hızının sıcaklıkla artışını ilk defa Von’t Hoff şu bağın tı ile bulmuştur. log k1/k2 = Ea/2,3.R(T2-T1/T1 .T2 )

7 katalİzörün reaksİyona etkisi
Katalizörler aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyo nun hızlı olarak gerçekleşmesini sağlar.

8 ZİNCİR rEAKSİYONLAR Bir kimyasal reaksiyon oluşurken tepkime meka nizmasına bağlı olarak bozulmalar zincir şeklinde birbirlerini takip eder. Bu zincir reaksiyonlarının yürüyüşü şu kademeler üzerinde yürür. Örneğin; H2 + Br2 2HBr tepkimesinde şu 4 basamak takip edilir.

9 1. Zincir başlangıcı:Brom molekülü brom atom larına ayrılır
1.Zincir başlangıcı:Brom molekülü brom atom larına ayrılır. Br2 Br + Br 2.Zincir ilerlemesi: Brom atomları zincir taşıyıcı olarak isimlendirilirler ve ara üründürler. a.) Br + H2 HBr + H (Br: zincir taşıyıcı) b.) H + Br2 HBr+ Br

10 İkinci bir zincir taşıyıcı olan H atomları oluşur
İkinci bir zincir taşıyıcı olan H atomları oluşur.Bu H atomları Brom molekülü ile tekrar reaksiyona girer rek ikinci bir zincir taşıyıcısı olan Brom atomlarını oluşturur. Zincir ilerlemesi art arda devam eder. 3.Zincir indibisyonu:Eğer bir H atomuyla bir HBr molekülü çarpışırsa oluşan net tepki engellenir yani indibe edilir. H+HBr H2 +Br Tepkimesinde H molekülü oluştuğu için tepkime yavaşlar.

11 Zincir sonlanması: Tepkimelerde oluşan Br atom
ları bir araya gelerek Br2 molekülünü oluştur dukları zaman zincir sonlanmış olur. Br + Br Br2

12 Zİncir reaksİyon

13 Kİmyasal denge

14 Kİmyasal denge Homojen ve heterojen reaksiyonlarda giren ve
ürünlerin konsantrasyonları dikkate alınarak sağ ve sola doğru reaksiyon hızlarının eşitlenmesiyle konsantrasyona bağlı denge ifade edilebilir. Dengenin olabilmesi için; Maddelerin reaksiyon ortamını terk etmesi Bir çökme olmaması

15

16

17 Dengeyİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
DERİŞİM BASINÇ – HACİM SICAKLIK

18 X +2Y Z +2T DERİŞİMİN ETKİSİ
Tepkimesine göre tepkime dengede iken X gazı eklemek; Reaksiyon sağa kayar T miktarı ve derişimi artar Y miktarı azalır. X miktarı artar.

19 basINÇ – HACİM ETKİSİ Basınç artarsa hacim azalır. Basınç artarsa reaksiyon mol sayısı fazla olan taraftan az olan tarafa kayar. Mol sayısı eşit olan tepkimelerde basınç-hacim etkisi olmaz.

20 SIcaklIğIn etkİsİ Sıcaklık k sabitini değiştirir. Denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla değişir. Ekzotermik reaksiyonlarda ısı ürünler tarafına yazıldığından sıcaklık artırılınca reaksiyon sola kayar ve k küçülür.

21 Endotermik reaksiyonlarda ısı giren tarafına yazıldığından sıcaklık artırıldığında reaksiyon soğa kayar ve k büyür.


"KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları