Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fason Üretim SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fason Üretim SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 Fason Üretim SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Fason Üretim prosesi, hammaddelerin belirli üretim prosesleri için satıcıya gönderilmesi ve katma değerli mamulün stoka geri alınmasını içerir. Faydalar Ürün ağacı açılımı, fason üreticiye teslimat vb. gibi işlevleri tetikler. Değer akışı otomatik kaydı Stokların uygun stok türlerinde otomatik kaydı Anahtar Süreç Adımları Mal girişinde, senaryo aşağıdaki aktivitelere odaklanır: Fason üretici tarafından teslim edilen satınalma siparişi için mal girişi Malzeme temini olarak bileşen rezervasyonları ve bileşen miktarı tüketimi Münferit kalem temelinde fatura girişi Fatura kontrolü ve vergi giderlerinin doğrulanması Yapılan ödeme

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Satınalan Satınalma sorumlusu Depo Görevlisi Satıcılar Muhasebesi Uzman

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Fason üretim Fason üretim satınalma talebi, Malzeme İhtiyaçları Planlaması (MİP) prosesi yoluyla veya talep eden tarafından manüel olarak üretilir. Satınalan, satınalma talebinin doğruluğunu onaylar ve bu talebi bir satınalma siparişine dönüştürür. Satınalma siparişi, satıcıya gönderilmeden önce ön tanımlı parametreler temelinde onaya tabi tutulur. Gönderilen bileşenlerin tüketimi, katma değerli mamul makbuzuna kaydedilir. Satıcı, normal ödeme döngüsü sırasında ödenen, sağlanan hizmetlere ilişkin faturayı gönderir.

5 İş Akışı Diyagramı Fason üretim Olay Satıcı Satınalan Depo Görevlisi
Fason Malzeme İhtiyacı Limanda Malzeme Alımı Gelen Satıcı Faturası Satıcı Fason Üretim SAS İrsaliye Satınalan Fason Üretim SAS Yaratın SAS Onaylayın Depo Görevlisi Mal Çıkışını Kaydedin Mal Girişi MG Fişini Yazdırın Teslimat Talebi Yaratın Nakil Siparişini Teyit Edin (İsteğe Bağlı) (İsteğe bağlı) Nakil Siparişi Üretin Stok MG/FG: Fason Üretim Hizmetleri/Tüketim Teslimat Çekme Listesi (İsteğe bağlı) Çekme Teyidi Satıcılar Muhasebesi MG/FG SFS Satıcı Fatura Girişi MİP = Malzeme İhtiyaç Planlaması, SAS = Satınalma Siparişi , MG/FG = Mal Girişi/Fatura Girişi, SFS = Satınalma Fiyat Sapması

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Fason Üretim SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları