Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi (Microsoft Powerpoint)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi (Microsoft Powerpoint)"— Sunum transkripti:

1 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi (Microsoft Powerpoint)
Hafta 14 Veri Sunumu – I (Microsoft Powerpoint) Konya, 2012

2 VERİ SUNUMU / Giriş Microsoft PowerPoint 2003 programı herhangi bir konuyla ilgili bilgileri (yazı, resim, tablo, grafik, ses, video vb.) slaytlar halinde görsel olarak dinleyicilere aktarmak için kullanılan bir sunu tasarlama ve görüntüleme programdır. Böylelikle hazırlanan veriler görsel olarak sunulabilmekte ve birden çok duyuya hitap eden öğretim materyalleri hazırlanabilmektedir.

3 VERİ SUNUMU / Powerpoint Ekranını Tanıma
Başlık Çubuğu Menü Çubuğu Araç Çubukları Anahat/Slaytlar Bölmesi Slayt Düzenleme Bölmesi Notlar Bölmesi Slayt Görünümleri Seçenekleri

4 VERİ SUNUMU / Powerpoint Görünümleri Sununuzda düzenleme, yazdırma ve teslim etme için kullanabileceğiniz Microsoft PowerPoint 2003 uygulamasındaki görünümler aşağıdaki gibidir: Normal görünüm Slayt Sıralayıcısı görünüm Slayt Gösterisi görünümü (F5) Not Sayfası görünüm Asıl görünümler: Slayt, Dinleyici Notu ve Notlar

5 Powerpoint Görünümleri
VERİ SUNUMU / Powerpoint Görünümleri Normal görünüm seçeneği, Powerpoint programını çalıştırdığınız zaman karşınıza çıkan görünüm seçeneğidir. Solda Anahat/Slaytlar Bölmesi, sağda slayt düzenleme ekranı ve aşağıda not ekleme bölmesi bulunmaktadır. Dosya içerisinde var olan tüm slaytlar sol tarafta görüntülenmekte, seçilen slaytın düzenlenebilir görünümü ise sağ tarafta yer almaktadır. Slaytlar üzerinde çalışmak için bu seçenek seçilmelidir. 5

6 Powerpoint Görünümleri
VERİ SUNUMU / Powerpoint Görünümleri Slayt sıralayıcısı görünüm seçeneği ise dosya içerisinde var olan tüm slaytların ekranda görüntülendiği seçenektir. 6

7 Powerpoint Görünümleri
VERİ SUNUMU / Powerpoint Görünümleri Slayt gösterisi görünüm seçeneği hazırlanan tüm sunuların birinci slayttan başlayarak tam ekran olarak görüntülendiği seçenektir. Klavye kısayolu ise F5’dir. Ekrana gelen slayttan bir sonraki slayta geçiş için fare veya klayve yön tuşları kullanılabilir. Fare sol tuşu kullanılarak bir sonraki slayta, sağ tuşu kullanılarak ise önceki veya sonraki slayta geçilebilir. Slayt gösterisini sona erdirmek için ise ESC tuşuna basılır. 7

8 VERİ SUNUMU / Powerpoint Görünümleri
Not sayfası görünüm seçeneği ise üstte slaytın, altta ise o slayta eklenen notların görüntülendiği ve istenilen slayta not eklenebilen seçenektir. Bu seçenek yardımıyla hazırlanan sunu ve sunuya eklenen notlar bir arada görüntülenerek çıktı alınabilir veya not eklenebilir. Böylelikle hazırlanan çıktı dinleyenlere sunu materyali olarak verilebilir.

9 VERİ SUNUMU / Powerpoint Görünümleri
Asıl / Asıl slayt görünüm seçeneği ise eklenecek yeni slaydın tasarım görüntüsünün düzenlenebileceği seçenektir. Sunuya eklenecek sayfa numaraları, her slaytta tekrar eden yazılar, resimler burada hazırlanır ve eklenen tüm slaytlara otomatik olarak uygulanır. 9

10 VERİ SUNUMU / Tasarım Şablonu Kullanarak Yeni Bir Sunuya Başlamak
Powerpoint programında yeni bir sunu oluştururken Dosya menüsünden Yeni buradan da Tasarım şablonundan seçeneği seçilir. Var olan sunuya kullanılabilir tasarım şablonu uygulamak için ise Biçim menüsünden Slayt Tasarımı seçeneği seçilir. Ekranın sağ tarafında açılan Slayt Tasarımı bölmesinde kullanılabilir temalar görüntülenmektedir. İstenilen tema seçildiğinde tema sununun tamamına uygulanır. İstenirse buradan renk düzenleri ve animasyon düzenleri de eklenebilir.

11 VERİ SUNUMU / Tasarım Şablonu Kullanarak Yeni Bir Sunuya Başlamak
Örnek olarak aşağıda tasarım şablonları uygulanarak gösterilmiştir

12 VERİ SUNUMU / Sunuyu Kaydetme
Hazırlanan bir sunu dosyasını kaydetmek için Dosya menüsünden Kaydet, klavyeden Ctrl+S veya standart araç çubuğu üzerindeki kaydet simgesi tıklanır. Ekrana gelen Farklı kaydet penceresinden dosyaya isim verilir, kayıt yeri seçilir ve Kaydet düğmesine basılır.

13 VERİ SUNUMU / Yeni Bir Sunu Oluşturmak
Yeni bir sunu dosyası oluşturmak için Dosya menüsünden Yeni, klavyeden Ctrl+N veya standart araç çubuğu üzerindeki Yeni simgesi tıklanır. Ekrana gelen Yeni Sunu bölmesinden boş sunu, tasarım şablonundan sunu, akıllı içerik sihirbazından sunu veya varolan sunudan yeni sunu seçeneklerinden biri seçilerek yeni bir sunu hazırlamaya başlanır.

14 VERİ SUNUMU / Yeni Bir Slayt Eklemek
Hazırlanan bir sunu dosyasına yeni bir slayt eklemek için Ekle menüsünden Yeni Slayt, klavyeden Crtl+M veya biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki yeni slayt simgesi tıklanır. İstenirse de hazırlanan bir slayt kopyalanarak üzerine eklenen seçeneklerle birlikte çoğaltılabilir. Bu işlem ya Normal görünüm seçeneğindeki Slaytlar bölmesinden veya Slayt Sıralayıcısı görünüm seçeneği üzerinden yapılabilir.

15 VERİ SUNUMU / Yeni Bir Slayt Eklemek
Yeni slayt ekleme seçeneği kullanıldığında slayt tasarım ekranına boş bir slayt gelir ve ekranın sağ tarafında slayt düzeni bölümü görüntülenir. Bu bölüm üzerinden eklenecek olan slaytın boş mu, yoksa varolan şablonlar içerisindeki istenilen metin ve içerik düzenlerinden birinde görüntülenmesi gerektiği ayarlanır. Seçilen metin ve içerik düzenlerine göre uygun bileşenler slayt üzerine eklenir ve bileşenlerin üzeri tıklanarak içerisine çokluortam bileşenleri yazılabilir veya eklenebilir. 15

16 VERİ SUNUMU / Slayt Ekleme, Silme, Kopyalama
Normal görünüm seçeneğinde ekranın sol tarafında bulunan Slaytlar bölmesinde sunu içerisinde var olan tüm slaytlar görüntülenmektedir. İstenilen bir slaytı silmek, kopyalamak veya taşımak o slaytın üzerinde sağ tuş menüsünü açarak istenilen seçenek seçilir. Yeni bir slayt ekleme işlemi bu menü üzerinden de gerçekleştirilir. Kopyalanan slaytı yapıştırmak için istenilen slayt üzerinde yapıştır/Ctrl+V/ seçeneğinden biri kullanılır. 16

17 VERİ SUNUMU / Metin Kutusu
Slaytlar üzerine eklenen yazılar için Metin Kutusu adı verilen bir yazım alanı kullanılır. Ekle menüsü üzerinden Metin Kutusu buradan da Yatay veya Dikey seçeneği seçilerek slayt üzerine bir yazım alanı oluşturulur. Aynı işlem Çizim araç çubuğu üzerindeki Metin Kutusu seçeneklerinden biri kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

18 VERİ SUNUMU / Metin Kutusu
Metin kutusu içerisine yazılan yazılar üzerinde biçimlendirme işlemleri Biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki seçenekler yardımıyla veya Biçim araç çubuğu üzerindeki Yazı Tipi, Hizalama, Satır Aralığı, Madde işaretleri gibi seçenekler yardımıyla yapılabilmektedir. Yazı Rengi Yazı Tipi Yazı Stili Numaralandırma Yazı Büyüklüğü Yazı Hizalama Madde İşareti 18

19 VERİ SUNUMU / Tablo Slayt üzerine tablo eklemek için Ekle menüsünden Tablo seçeneği seçilir. Ekrana gelen Tablo Ekle penceresinden oluşturulacak tabloya ait satır ve sütün sayıları girilir ve Tamam tıklanır. Tablo örnek Adı Soyadı Ahmet Naci ÇOKLAR Yusuf ŞAHİN 19

20 €♥♫☺ VERİ SUNUMU / Simge
Slayt üzerindeki metin kutusu içerisine Simge eklemek için Ekle menüsünden Simge seçeneği seçilir. Ekrana gelen Simge penceresinden istenilen simge seçilerek Ekle tıklanır. Simge örnekleri €♥♫☺ 20

21 VERİ SUNUMU / Resim Slaytlar üzerine resim eklemek için Ekle menüsünden Resim seçeneği buradan da ilgili seçenek seçilir. Clipart adı verilen küçük resimler eklemek için Küçük Resim seçeneği, dışarıdan bir resmi slayta eklemek için Dosyadan seçeneği kullanılır. Tarayıcı veya kamera yardımıyla bir resmi slayta eklemek için ise Tarayıcıdan veya Kameradan seçeneği seçilir. 21

22 VERİ SUNUMU / Resim Resim örnekleri Küçük Resim Dosyadan Resim 22

23 VERİ SUNUMU / Otomatik Şekil
Resimde görüldüğü gibi dikdörtgen, daire, ok, çizgi, akış grafiği simgesi ve resim yazısı gibi hazır şekilleri slayta eklemek için Ekle menüsünden Resim, buradan da Otomatik Şekil seçeneği seçilir. Çıkan araç çubuğu üzerinden istenilen şekil seçilerek slayt üzerine çizilir. Bir diğer şekil ekleme seçeneği ise Çizim araç çubuğu üzerindeki Otomatik Şekil seçeneğidir.

24 VERİ SUNUMU / Otomatik Şekil
Otomatik şekil örnekleri

25 VERİ SUNUMU / Otomatik Şekil
Slayta eklenen şekilleri biçimlendirmek (arka plan rengi, kenarlık rengi, boyut, resim, konum vb.) için şekil üzerinde sağ tıklanır ve Otomatik Şekil Biçimlendir seçeneği seçilir. Ekrana gelen pencere üzerinden istenilen düzenlemeler yapılır. 25

26 PowerPoint PowerPoint PowerPoint VERİ SUNUMU / WordArt
Slayta WordArt adı verilen görsel yazılar eklemek için Ekle menüsünden Resim, buradan da WordArt seçeneği seçilir. Ekrana gelen WordArt galerisinden istenilen biçim şekli seçilir ve Tamam tıklanır. Daha sonra yazılacak metin ilgili ekrana yazılır ve Tamam tıklanır. WortArt Örnek PowerPoint PowerPoint PowerPoint

27 VERİ SUNUMU / Ses Dosyası
Slayta Ses veya Film eklemek için Ekle menüsünden Film ve Sesler seçeneği, buradan da ilgili seçenek seçilir. Clip Organizer adı verilen ortam üzerinden Ses veya Film slayt üzerine eklenebilir. Clip Organizer üzerinden bir ses dosyası slayta eklendiğinde ekrana oynatma seçeneği gelir ve seçilen seçeneğe göre slayta ses dosyası eklenir. Slayta ses dosyası eklendiğinde slayt üzerinde bir hoparlör simgesi gelir ve simge tıklandığında ses çalar.

28 VERİ SUNUMU / Film Dosyası
Slayta film eklemek istendiğinde Ekle menüsünden Film ve Sesler seçeneği ve buradan da istenilen film seçeneği seçilir. Dışarıdan bir film dosyası sunu üzerine eklenmek istendiğinde ise Dosyadan Film seçeneği seçilir ve ilgili film dosyası bulunur. Ekrana gelen oynatma seçeneğinden biri seçilerek film slayta eklenmiş olur. Film örnek 28

29 Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi (Microsoft Powerpoint)
Hafta 14 Veri Sunumu – I (Microsoft Powerpoint) Konya, 2012


"Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi (Microsoft Powerpoint)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları