Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NOKTALAMA İŞARETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NOKTALAMA İŞARETLERİ."— Sunum transkripti:

1 NOKTALAMA İŞARETLERİ

2 1)sorumuz Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A)(,) (;) (.) (,)   B) (;) (,) (.) (,)   C) (,) (;) (:) (;)  D)(,) (,) (.) (,)

3 1)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

4 2)SORUMUZ Öğretmen ve öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( ) uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi bir durum hasıl olur( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (, ) (:) (.)   B) (;) (, ) (.)   C) (,) (;) (.)  D) (,) (;) (!)

5 2)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=C

6 3)SORUMUZ Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek
( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (.) (,) (.)   B) (:) (,) (…)   C) (:) (;) (.)   D) (:) (,) (.)

7 3)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=D

8 4)SORUMUZ Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur.
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (;) (,)   B)(;) (,) (,)   C) (:) (;) (,)   D) (,) (,) (,)

9 4)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

10 5)SORUMUZ Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (,) (.) (,) (.)   B) (;) (.) (;) (.)   D) (,) (:) (,) (!)   C) (,) (.) (:) (.) 

11 5)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

12 6)SORUMUZ İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar( ) paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar( ) Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (;) (.) (,) (.)   B) (,) (:) (,) (…)     D) (,) (:) (,) (.) C) (,) (:) (;) (.) 

13 6)SORUMUZN CEVABI CEVAP=D

14 7)SORUMUZ Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir? A)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır. B)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur. C)Hitaplardan sonra kullanılır. D)Önceki cümleye “fakat, oysa ,lakin, ancak, çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçlardan önce kullanılır.

15 7)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=D

16 8)SORUMUZ Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı yanlıştır? A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi? B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum! C) Adam olacak da bize bakacak! D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır

17 8)SORUMUZ CEVABI CEVAP=D

18 9)SORUMUZ İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( ) ( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( ) ( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”)   B) (;) (“) (”) (;) (“) (”) C) (:) (-) (-) (:) (-) (-)    D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)

19 9)SORUMUZN CEVABI CEVAP=A

20 10)SORUMUZ Bir filozofa sormuşlar ( ) ( )Şansa inanır mısınız? Filozof( ) ( )Evet ( ) yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklarım? Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (:) ( —) (:) (—) (,)   B) (:) ( —) (:) (—) (;) C) (;) ( —) (;) (—) (,)   D) (,) ( —) (,) (—) (,)

21 10)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

22 11)SORUMUZ Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kulla- nımı yanlıştır? A) Neden geleceğimi söylemedi. B) TDK başkanı Prof. Dr. Ş.Haluk akalın, benim hocamdı. C) 21. Mart. 1978’de Saimbeyli’de doğmuşum. D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.

23 11)sorumuzun cevabı CEVAP=C

24 12)SORUMUZ Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir? A)Kısaltmalardan sonra kullanılır. B)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır. C)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: D) Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır.

25 12)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=D

26 13)SORUMUZ Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( )her zaman dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz( ) halbuki bunun böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (.) (,) (,)   B) (:) (;) (;)   C) (:) (,) (;)   D) (.) (,) (;)

27 13)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=D

28 14)SORUMUZ Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir
( )çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi ( )kıskançlık ise hem başkasını hem de kendisini zehirler. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) (, ) (;) (,)   B) (;) (;) (,)   C) (;) (;) (;)   D) (,) (,) (,)

29 14)SORUMUZN CEVABI CEVAP=A

30 15)SORUMUZ Zamane gençlerinden biri,bir toplantıda Arif’i küçük düşürmeye çalışıp; – Siz baytardınız, değil mi? demiş. Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş; –Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu? Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? A) Virgül (,)          B) Konuşma çizgisi (–) C) Noktalı virgül (;)     D) Nokta (.)

31 15)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=C

32 16)SORUMUZ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nokta- lama yanlışlığı yapılmıştır? A)İhtiyar, kadına nereden geldiğini sordu? B)Dün balkondan kar’ı seyrettik. C)Osmanlılar döneminde toplumda kadın’ın önemli bir yeri vardı. D)Yarın ’te gideceğim.

33 16)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

34 17)SORUMUZ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni düşünüyorum. B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim. C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum. D) Annesini, o çileli annesini son bir kez daha öptü.

35 17)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=D

36 18)SORUMUZ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir? B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence. C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir. D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.

37 18)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=D

38 19)SORUMUZ Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum? B) Tüm bunları ben mi yapmışım? C) Seni hiç sevmez olur muyum? D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?

39 19)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

40 20)SORUMUZ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır? A) Senin için: “ O … adamın biridir. ” dedi. B) Evde o gün kimler yoktu ki: komşular, kardeşimin okuldan arkadaşları, uzun süredir görmediğim akrabalarımız… C) Hapis cezası alan tanıdıklarım arasında B… de vardı. D) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol…

41 20)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=D

42 21)SORUMUZ Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi cümle sonunda bulunmaz? A) virgül B) ünlem işareti C) soru işareti D) nokta

43 21)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

44 22)SORUMUZ Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur? A) Olacak iş mi bunun yaptığı? B) Hey gidi günler hey? C) Ey Türk gençliği! D) Bunu yaptığımız iyi oldu.

45 22)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=B

46 23)SORUMUZ Cemil sopasını yere indirdi ve( ) ( ) Git sopanı al öyleyse( ) Dayağı yiyeceksin. …diye bağırdı( ) Yukarıdaki cümlede parantez içindeki boşluklara sıra ile hangi noktalama işaretleri gelmelidir? A) ( ? ) ( - ) ( . ) ( . ) B) ( : ) ( - ) ( ? ) ( . ) C) ( : ) ( – ) ( ! ) ( . ) D) ( , ) ( , ) ( ; ) ( - )

47 23)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=C

48 24)SORUMZUN CEVABI Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta(.) konmalıdır? A) Oh, tatil ne güzel B) Sağlıklı büyümenin şartları şunlardır C) Metro toplu taşıma araçlarından biridir D) Metin neden geç kaldı

49 24)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=C

50 25)SORUMUZ ”Kuşlarla kelebeklerle ağaçlarla bulutlarla dost oldum.” Cümlesinde kaç tane virgül kullanılmalıdır? A) B) 2 C) D) 4

51 25)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=C

52 26)SORUMUZ “Öğleye kadar aralıksız( ) kitaplıkta çalıştım.” Cümlesinde parantez içindeki boşluğa hangi noktalama işareti konmalıdır? A) Virgül B) Nokta C) İki nokta D) Kesme işareti

53 26)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

54 27)SORUMUZ Hangi tümcenin sonuna nokta ( . ) konulması uygun değildir ? A) Bana bunu da mı yapacaktınız B) Okuldan geliyorlar C) Onun gelmeyeceğini ben biliyordum D) Müziğin sesini duyamadım

55 27)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=A

56 28)SORUMUZ Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? A) Orhan, çarşıdan ne alacaksın? B) Eyvah, kitabımı yine evde unuttum: C) Tatil, gönül üzüntüsünü dindirir. D) Ağabeyin geldi mi parka gideceğiz.

57 28)SORUMZUN CEVABI CEVAP=B

58 29)SORUMUZ I. Sana diyeceklerim bunlardı II. Sen de bir şeyler yer misin III. Zaman geçmek bilmiyor IV. Öğretmenin cevabı şu oldu Yukarıdaki cümlelerin hangisinin sonunda iki nokta (: ) olması gerekir? A) I B) II C) III D) IV

59 29)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=D

60 30)SORUMUZ Babamın ( ) ( ) Sakın hızlı gitmeyesin ha ( ) ( ) sözü hâlâ kulaklarımda çınlıyordu ( ) ama beni bekleyen ( ) özleyen birisi vardı ( ) Ölüm ( ) Bu cümlede boş bırakılmış yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir? A): “ ! “ . , ; B) , “ ! “ , ; C) ; “ ! “ ; , : ! D) : “ . “ ; , . !

61 30)SORUMUZUN CEVABI CEVAP=C


"NOKTALAMA İŞARETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları