Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEÜ BOLOGNA SÜRECİ DERS TANITIM FORMU 1/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEÜ BOLOGNA SÜRECİ DERS TANITIM FORMU 1/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011."— Sunum transkripti:

1 DEÜ BOLOGNA SÜRECİ DERS TANITIM FORMU 1/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011

2 DERS TANITIM FORMU FORMUN GENEL YAPISI 2/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011

3 1. DERSE İLİŞKİN TANIMLAMALAR *Dersi Veren Birim(ler): İŞLETME BÖLÜMÜ*Dersi Alan Birim(ler): İŞLETME, İKTİSAT, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ *Bölüm Adı: İŞLETME*Dersin Adı: YATIRIM ANALİZİ *Dersin Düzeyi: (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) LİSANS *Dersin Kodu: FIN 4233 *Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi 02.08.2011 *Dersin Türü: Zorunlu/Seçmeli *Dersin Öğretim Dili: İNGİLİZCE*Dersin Öğretim Üyesi/Üyeleri: *Dersin Önkoşulu: (Dersin kodunu yazınız) FIN2002 *Önkoşul Olduğu Ders : (Dersin kodunu yazınız) ------ *Haftalık Ders Saati: -Öğretim üyesi gerekli gördüğü alt başlıkları ekleyebilir. *Ders Koordinatörü (Opsiyonel): ders girişlerinden sorumlu olan kişi TeoriUygulamaLaboratuar*Dersin DEU Kredisi: 3 300*Dersin AKTS Kredisi: 5 3/24

4 2. DERSİN AMACI Bu ders, öğrencilerin yatırım süreci, risk ve getiri hesaplamaları, hisse senedi, tahvil, türev ve hibrit ürünlerin değerlemesi, etkin piyasa hipotezi ve modern portföy teorisi ve yönetimi ile ilgili bilgilenmesini amaçlamaktadır. 4/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011

5 3. ÖĞRENME ÇIKTILARI Bu dersin sonunda öğrencinin aşağıdaki öğrenme çıktılarına ulaşması beklenmektedir; 1.Finansal piyasaları ve araçları, finansal bilgi kaynaklarını belirleyerek yatırım çevresini tanımlayabilmesi. 2.Yatırım faaliyetlerinde kullanmak amacı ile forward, future, opsiyonlar, varantlar ve değiştirilebilir menkul kıymetler arasında seçim yapabilmesi. 3. Portföyünü takip etmek ve yeniden düzenlemek amacı ile temel portföy yönetimi araçlarını ve stratejilerini kullanabilmesi. 4.Temel menkul kıymetleri, değerlerinin belirleyicilerini ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak değerleyebilmesi. 5.Yatırım varlıklarının yatırım için seçilmesinde, tablolama (spreadsheet) programlarını kullanarak bu varlıkların risk ve getiri özelliklerini değerlendirebilmesi. 6.ve portföy ve sermaye piyasası teorilerini uygulayarak 2 varlıklı optimum portföyü Tablolama (spreadsheet) programları yardımıyla oluşturabilmesi.

6 4. ÖĞRENME VE ÖĞRETME STRATEJİLERİ 1. Ders anlatımı 2.Problem çözümü Ders anlatımı sırasında teoriler kapsamlı bir örnek ile açıklanacaktır. 3.Portföy oyunu (Marketwatch) 10 haftalık bir dönemde oynanan portföy oyunu öğrencilerin gerçek zamanlı veriler ile derste öğrendiklerinin uygulama şansı elde etmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler sanal bir borsa oyununda rekabet edeceklerdir. Öğrenciler 2 kişilik gruplar kuracaktır. Her grup en az iki haftada bir bir işlem yapmak zorundadır. İki rapor teslim edeceklerdir. Raporlardan ilki vize sınavından, ikincisi final sınavından önce teslim edilecektir. Bu raporlarda izledikleri stratejileri ve yaptıkları işlemleri açıklayacaklardır. Kendi performanslarını değerlendirerek öğrendikleri ile ilgili yorumda bulunacaklardır. 4.Sunumlar (Yatırımcının Dünyası) Öğrenciler Türkiye’de ve dünyadaki güncel finansal olayların farkındalıklarını sağlamak amacı ile The Wall Street Journal, Financial Times, Dünya ve günlük gazeteleri takip etmekle sorumludurlar. Her hafta 3-4 öğrenciden oluşan bir grup bir önceki haftanın olayları ile ilgili kısa bir rapor (en fazla 2 sayfa+ tablolar ve grafikler, çift aralık, 12 font) sunacaktır. Ayrıca konu ile ilgili 5-10 dakikalık bir sunum yapacaklardır. Tüm öğrenciler tartışılan konulardan sınavda sorumludur. 5. Haftalık Ödevler Öğrenciler sınıfta öğrendikleri konuları dünyadaki ve Türkiye’deki finansal piyasalardan elde edecekleri gerçek verilerle / bilgilerle uygulayacaklardır.

7 5. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ *Değerlendirme Yöntemleri Varsa (X) olarak işaretleyinizYüzde (%) Yarıyıl İçi / Sonu Çalışmaları Ara Sınav X30 Yoklama Sınavı (Quiz) Ödev/Sunum X10 Proje X20 Laboratuar Final Sınavı X40 Derse Katılım Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Açıklamalar : 1.Vize Sınavı 2.Portföy Oyunu (Marketwatch) 3.Sunum ve haftalık ödevler 4.Final Sınavı

8 6. DEĞERLENDİRME KRİTERİ 1.Farklı finansal piyasalar ve araçlar gruplandırılacaktır. 2.Bilgi kaynağı olarak farklı endeksler hesaplanma şekillerine göre gruplandırılacaktır. 3.Finansal medyada sunulduğu şekilde finansal araçlar (hisse senedi, tahvil, future, opsiyonlar, varantlar ve çevirilebilir kıymetler) ile ilgili bilgiler bu araçların özelliklerini açıklamada kullanılacaktır. 4.Kısa ve uzun riskten korunma stratejilerinde futures kullanılacaktır. 5.Opsiyonların kar ve zararları, değerleri satın alan ve satan açısından hesaplanacaktır. 6.Hisse senetleri ve tahviller değerlenerek bir yatırım kararına varılacaktır. 7.Durasyon kullanılarak faiz oranlarının tahvil değerleri üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. 8.Farklı varlıkların risk ve getirileri hesaplanarak bir tanesi yatırım için seçilecektir. 9.Sermaye Fiyatlandırma Modeli kullanılarak bir varlık düşük değerli, yüksek değerli veya tam değerinde olarak tanımlanacaktır. 10.İki varlıklı optimum portföy korelasyon katsayısı kullanılarak oluşturulacak, risk ve getiri oranı hesaplanacaktır. 11.Yatırıma Markowitz yaklaşımı ve etkin sınır açıklanacaktır. 12.Treynor ve Sharp endeksleri kullanılarak portföyler değerlendirilecek ve değiştirilecektir.

9 7. DERS İÇİN ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1.CIVELEK, M. A. & DURUKAN M. B., (2011), Investments, 3rd ed., EFIL Publications, Ankara. 2.İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, (www.imkb.gov.tr).www.imkb.gov.tr 3.CRABB, P. R., (2003), Finance and Investments Using The Wall Street Journal, McGraw-Hill Irwin, NY. 9/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011

10 8. DERSE İLİŞKİN POLİTİKA VE KURALLAR 1.Derslerin %70’ine katılım zorunludur. 2.Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır. 3.Öğretim üyesi kısa sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar vize ve final sınavı notlarına eklenecektir. 10/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011

11 9. ÖĞRETİM ÜYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ *Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri: *Dersin Yardımcıları ve İletişim Bilgileri: *Ders Öğretim Üyesi Görüşme Günleri ve Saatleri: 11/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011

12 10. HAFTALIK PROGRAM HAFTAKONULARAÇIKLAMA 1 Hisse Senedi Piyasaları ve Etkin Piyasalar Hipotezi 2Bilginin Kaynağı 3Getiri Ölçütleri 4Risk Ölçütleri 5Portföy Teorisi 6Sermaye Piyasası Teorisi 7Portföy Yönetimi 8Hisse Senedi ve Değerlemesi 9Tahvil ve Değerlemesi 10Forwards ve Futures 11Hisse Senedi Opsiyonları 12Varrantlar ve Dönüştürülebilir Tahviller

13 11. PÇ-ÖÇ İLİŞKİLERİ PÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15 (ÖÇ1) 55 (ÖÇ2) 554 (ÖÇ3) 554 (ÖÇ4) 554 (ÖÇ5) 554 3 (ÖÇ6) 554 3 PÇ2: İşletme türleri, ulusal ve uluslararası işletme çevresi, fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiler hakkında temel bilgi sahibi olma ve uygulayabilme. PÇ3: İşletme disiplini ile ilgili alanların en az birinin gerektirdiği bilgi ve becerilere daha ileri düzeyde hakim olma. PÇ4:Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. PÇ8: Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilme ve bunları karar vermede etkin kullanabilme

14 5’Lİ ÖLÇEK TANIMLARI BOŞ Herhangi bir ilişki yok Öğrenme çıktısında, bu kapsamda hiçbir bileşen bulunmuyor. (%0)1 İlişki çok zayıf Öğrenme çıktısı ile ilgili konuların aktarımı sırasında nadiren ve dolaylı olarak geçmektedir.(≤%10) 2 Kısmen ilişkili Öğrenme çıktısı, program çıktısını doğrudan karşılamaya yönelik ancak bir bileşen içermektedir. (>%10, ≤%25) 3 Orta düzeyde ilişkili Öğrenme çıktısı, program çıktısını doğrudan karşılamaya yönelik ancak birkaç bileşen içermekle birlikte, bu düzey, öğrenme çıksı için tanımlanan tüm kapsama göre %50’nin altındadır. (>%25, ≤%50) 4 Güçlü İlişki Öğrenme çıktısı, program çıktısını doğrudan karşılamaya yönelik pek çok bileşen içermektedir. (>%50, ≤%75) 5 Çok güçlü ilişki Öğrenme çıktısının tüm bileşenlerin hemen tümü program çıktısını karşılamaktadır. (>%75, ≤%100))

15 12. AKTS TABLOSU DERSE İLİŞKİN ETKİNLİKLERSayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) DERS İÇİ ETKİNLİKLER Ders Anlatımı 12336 Uygulama 0 0 0 SINAVLAR Final Sınavı 1 22 Vize Sınavı 122 Diğer Kısa sınav vb. 000 Ders Dışı Etkinlikler Haftalık Ders Öncesi/Sonrası Hazırlıklar (ders materyallerinin, konuların, makalelerin, okunması, problem çözme vb.) 10220 Vize Sınavına Hazırlık 1 10 Final Sınavına Hazırlık 120 Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 0 00 Bireysel Ödev Hazırlama ( Dönem Projesi vb..) 0 00 Grup Ödevi Hazırlama ( Dönem Projesi vb.) 236 Sunum Hazırlama 1 30 Diğer: 10220 Toplam İş Yükü (saat) 0 0116 DERSİN AKTS KREDİSİ = TOPLAM İŞ YÜKÜ (SAAT) / (25) 5

16 DEÜ WEB EKRANLARI 9/26/2011YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU16/24

17 DEU BOLOGNA İŞLEMLERİ 17/24

18 YÖNETİM KONSOLU 9/26/2011YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU18/24

19 DERS BİLGİLERİ 19/24

20 20/24

21 9/26/2011YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU21/24

22 9/26/2011YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU22/24

23 9/26/2011YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU23/24

24 24/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011


"DEÜ BOLOGNA SÜRECİ DERS TANITIM FORMU 1/24YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU9/26/2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları