Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı DEA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı DEA."— Sunum transkripti:

1 Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı DEA ( DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ ) RAPORU İÇERİĞİ Carlos Cisneros Kısa Dönem Ekonomi Uzmanı 20 Eylül 2012

2 DEA RAPORUNUN İÇERİĞİ Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. BÖLÜM 1: POLİTİKA GEÇMİŞİ & YÖNTEMSEL KONULAR BÖLÜM 2: PROBLEMİN TANIMI BÖLÜM 3: AMAÇLAR BÖLÜM 4 : POLİTİKA SEÇENEKLERİ BÖLÜM 5: ETKİLERİN ANALİZİ BÖLÜM 6: SEÇENEKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BÖLÜM 7: İZLEME VE DEĞERLENDİRME

3 BÖLÜM 1 POLİTİKA GEÇMİŞİ VE YÖNTEMSEL KONULAR  Türkiye DEA prensipleri (17/02/06, yürürlük tarihi 17/02/07) ile Kılavuzlarına (03/04/2007) ilişkin yasaları çıkartmıştır  Türkiye EED’nin 1 ve 2inci Bölümlerini kısa sürede aktaracaktır  DEA’nın 1inci Bölümünde, diğerlerinin yanı sıra, mevcut mevzuat ile EED arasındaki bağlantının öngörülen yöntemlerle detaylı olarak tanımlanması gerekir Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

4 BÖLÜM 2 PROBLEMİN TANIMI Avrupa Komisyonu 2005’de çevresel ve maliyet etkinliğini sağlamak için AB endüstriyel emisyonlar mevzuatının incelemesini başlatmıştır. Komisyon beş özel problemi tanımlamıştır:  En İyi Tekniklerin (EİT) yetersiz uygulanması;  gereksiz idari yükler;  EKÖK Direktifinin yetersiz kapsamı ve belirsiz şartları; Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

5 BÖLÜM 2  Çevresel etkinlik ve yeniliğin harekete geçirilmesini engelleyen uyum, uygulama ve çevresel gelişmelerle ilgili sınırlamalar;  NO x ve SO 2 emisyon sistemleri gibi daha esnek araçların kullanılmasının kısıtlanması. Komisyon 24 Kasım 2010’da yeni Endüstriyel Emisyonlar Direktifini (EED) yayınladı. EED’nin önemli hükümlerinin tanımı ve Türkiye’nin aşamalı aktarıma stratejik yaklaşımıyla devam et ………. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

6 BÖLÜM 3 AMAÇLAR EED’nin Genel Amaçları: insan sağlığı ve çevrenin yüksek seviyede korunmasını başarmak için kirliliğin ve onun endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan etkilerinin önlenmesi ve kontrolü; ve bunun gereksiz idari yüklerin azaltılmasını sağlarken en maliyet etkin ve verimli bir şekilde başarılması. Özel Amaçlar: (Bölüm 2 ile bağlantılı olarak tanımlanacak) Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

7 BÖLÜM 4 POLİTİKA SEÇENEKLERİ Aktarma için analiz edilecek seçenekler burada özetlenecektir. Bunlar Eşleştirme Projesinin bir ürünü olup her iki proje arasında eşgüdümlü bir metin buraya yerleştirilmelidir…….. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

8 BÖLÜM 4 Tam uygulama için bir zaman çerçevesi belirlemede üç seçenek ortaya çıkmaktadır: (i)2017/2018 için mevcut strateji; (ii)2020/2023 için EED kapsamında yeni hükümler; (iii)AB ile pazarlık edilecek yeni uzatma; Seçenek (iii) bir geçiş döneminin talep edilmesi anlamına gelmekte olup sadece ödenebilirliğin olumsuz etkisi nedeniyle dayanışma prensibine dayanabilir. Bu son derece önemli bir politika seçeneğidir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

9 BÖLÜM 5 ETKİLERİN ANALİZİ 5.1 MALİYETLER Türkiye için “AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi” çeşitli Çevre Sektörleri için maliyetlerin tahmin edilmesini kapsamaktadır. Bu kapsamlı doküman gözden geçirilecek ve mevcut veriler ışığında uygun kabul edilenler güncellenecektir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

10 BÖLÜM 5  Maliyetlerin çoğu Endüstri tarafından uluslararası rekabeti korumak için kendi modernizasyon çabalarının bir parçası olarak karşılanmaktadır. Bunlar özellikle ilave yük oluşturmayıp zaten normal yatırım planlarının bir parçası olarak yapılırlar. İlave bir yükün ne olduğunun tanımlanması genellikle zor bir değerlendirme olup, nihai sonuç, her halükarda, uyum için uzun bir zaman çerçevesidir.  İdare tarafından karşılanması gereken maliyet gerekli personel seviyeleri ile genel giderlere göre tahmin edilecektir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

11 BÖLÜM 5  Maliyetlere ilişkin genel bir uygulama tüketicileri, yani Türk vatandaşlarını etkileyen Ağır Yatırım bileşenlerine odaklanmaktır. EED kapsamında ağır yatırım gerektiren direktifler: Büyük Yakma Tesisleri - AB Emisyon Limitlerine Yakınlaşma Atıksu toplama ve arıtma Düzenli depolama sahalarında katı atık bertarafıdır. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

12 BÖLÜM 5 Ayrıca, sınırlı ödeme gücü olan tüketicileri en çok etkilediklerinden bu üç Direktif Geçiş Dönemlerine tabi olabilirler.  Büyük Yakma Tesislerinin AB Emisyon Limitlerine uygunluğu;  Elektrik fiyatını etkileyecektir.  Atıksu toplama ve arıtma;  Atıksu toplama ve arıtma tarifelerini etkileyecektir.  Katı atık bertarafı;  Atık toplama ve bertaraf tarifelerini etkileyecektir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

13 BÖLÜM 5 5.2 ÖDENEBİLİRLİK SINIRLAMALARI : AĞIR YATIRIM GEREKTİREN DİREKTİFLERİN ÇOK YILLIK MALİYET AKIŞLARI ÖDENEBİLİRLİKLE İKİ SEVİYEDE İLİŞKİLENDİRİLMELİDİR:  Tüketici seviyesinde ödenebilirlik. Bu nihai kullanıcılardan geri alınacak maliyet miktarını belirler;  Ulusal seviyede ödenebilirlik. Türkiye’nin çevre projelerine başvurabileceği Gayrisafi Yurtiçi Hasıla miktarıdır; Uygulama için güvenli bir zaman çerçevesi geliştirebilmek amacıyla tanımlanan seçenekler için bu analiz yapılmalıdır. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

14 BÖLÜM 5 5.3 FAYDALAR : Eğer Türkiye AB’ye girmeye karar verir ise Temiz Teknolojiler karşılamak zorunda olduğu pahalı bir lüks değildir; Düşük çevre standartları bütün olarak ekonomiye gizli maliyet anlamına gelir ve bu maliyetlerin hesaplanması gerekir; Bu maliyetlerin dahil edilmemesi malların bakımının ve yenilenmesinin gözardı edilmesi gibidir: üretime devam edilemeyeceği bir zaman gelecektir; Bazı faydalar açıkça görünür olmayabilir (mesela iyileşen sağlık gibi) ancak ölçülebilecek bir gerçektir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

15 BÖLÜM 5  Faydalar, en basit anlamda, direktif uygulandıkça kaçınılan zararlardır.  Faydaların kesin ölçümü, çevrenin etkileşimli karmaşıklığı göz önüne alındığında, göz ardı edemeyeceğimiz iki önemli etken olmasına rağmen, pratik bir imkansızlıktır:  Çevre dostu olmayan uygulamalarla yaratılan gerçek ve açık bir zarar mevcuttur;  Bu zararın çoğu değişen kesinlik derecesinde, ekonomik anlamda ölçülebilir. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

16 BÖLÜM 5 Daha yüksek çevre standartlarının uygulanmasının önemli faydaları: Yaşama karşı zarardan kaçınmak (ölüm oranının azalması); Sağlığa karşı zarardan kaçınmak (hastalığın azalması); Mülk ve Tarıma karşı zarardan kaçınmak (binalar ve ekinlerin bozulması); “Ödemeye istekli olma” kavramına dayalı olarak tahmin edilebilecek Ekosisteme karşı faydalar; Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

17 BÖLÜM 5 Faydaların parasallaştırılması için metodoloji Birim Kirlilik Zarar Maliyetleri Birim Alıcı Zarar Maliyetleri Doz Cevap Fonksiyonları Teknikler Ödemeye istekli olmak Faydaların Transfer Değeri Yaşamın Değeri (ölüm oranı) Sağlığın Değeri (Hastalık oranı) Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

18 BÖLÜM 6 SEÇENEKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI.  Tüm olumsuz ve olumlu faktörler uygun bir çerçevede sunulmalıdır;  Bu, her biri kendi uygulama zaman çerçevesiyle birlikte olmak üzere, belirlenen Seçenekler için yapılır;  Belirlenen seçenekleri temsil edenlerle birlikte bir temel “Eylem yok” senaryosu oluşturulur;  Maliyet Fayda Analizi açısından tüm değerlerde indirim yapılır (Net Bugünkü Değerler) ve bu değerler bir Duyarlılık- Risk Analizine tabi olur; Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

19 BÖLÜM 6  Duyarlılık Analizine dayalı olarak bir “Önerilen Seçenek” belirlenir;  Önerilen Seçenek daha fazla ilerlemeyi izlemek için detaylı olarak, uygun olduğunda kilometre taşları ve parametreler belirlenerek geliştirilir;  Daha önceden belirtildiği gibi, uygulama için optimal olan zaman çerçevesinin tanımı olağan odaktır. KAVRAMSAL OLARAK, ÖNERİLEN SEÇENEK “AMAÇLARI EN İYİ GERÇEKLEŞTİREN EN AZ MALİYETLİ SEÇENEK” OLMALIDIR Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

20 BÖLÜM 7 İZLEME VE DEĞERLENDİRME.  İzleme ve Değerlendirme düzenlemelerinin ana hatları;  Kilit amaçların çekirdek ilerleme göstergelerinin tanımlanması;  Politika yapıcıların sadece ilerlemeyi değil ilerleme yolunda gitmiyorsa problemlerin nerede yattığını da değerlendirebilmeleri gerekir; DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM! Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.


"Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı DEA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları