Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ"— Sunum transkripti:

1 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ
DEMOKRATİK BİR HAK OLARAK EYLEM ve BUCA BELEDİYESİNE BAĞLI TAŞERON İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ

2 Demokratik düzenlerde işçilerin iş mücadelesine basvurabilmeleri bir özgürlüktür.

3 İŞ MÜCADELESİ ÖZGÜRLÜĞÜ
Çalışma yaşamının işçi veya işveren taraflarının, belirli bir amaca ulaşabilmek için kollektif önlemler uygulayarak, calışma barışını bozma serbestisi ve yetkisine sahip olmalarıdır.

4 İş mücadelesi özgürlüğü birçok haktan oluşur:
İşçilerin iş mücadelesi araçlarına başvurabilmesi: İşçiler grev direniş iş yavaşlatma verim düşürme dayanışma gibi yöntemleri kullanarak mücadele edebilirler.

5 İş mücadelesi süresince calışmadan kaçınabilme: İşçiler bahsedilen yöntemleri kullanırken emek sunumlarını askıya alırlar ve bu süreçte işverenler o işçilerin yaptıkları işi başka işçilere yaptıramazlar. İşçiler bu yasal düzenlemeden güç alarak calışmadan kaçınarak işverene baskı uygulayabilirler.

6 İş mücadelesinin bitiminde işlerine tekrar dönebilme: İşçiler mücadele sonrasında işlerine kaldıkları yerden devam edebilme özgürlüğüne sahiptirler.

7 Iş mücadelesi özgürlüğünün unsurları:
İşçi mücadelesi özgürlüğünün özneleri ( işçi – işveren) Kollektif niteliği Amacı

8 İş mücadelesi, iş hukukuna ilişkin olmayan değisik amaçlar için de kullanılabilir:
Siyasi Dayanışma Uyarı Kınama Gösteri Protesto

9 Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü Hakkı, Demokratik Hukuk Devletinin en temel unsurlarından birisini teşkil etmektedir.

10 “Herkes, önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

11 Bir toplantı ve gösteri yürüyüşü için önceden izin alınmamış ya da bildirimde bulunulmamış olması, ilgili gösteriye müdahale etmek için asla yeterli değildir.

12 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na göre, toplantı ve gösteri için 72 saat önceden ilgili makamlara bilgi verilmesi gerekmektedir. Bilgi verilmemişse, polis göstericileri dağılmaları için uyarmakta, sonra güç kullanarak dağıtmaktadır.

13 A.İ.H.M.; kamu düzenini bozmayan ve şiddet içermeyen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine polisin müdahalesini, toplanma özgürlüğünü düzenleyen A.İ.H.S.’nin 11. maddesinin ihlali olarak görmektedir.

14 Belediye hizmetlerinin sunulmasında alternatif yöntemler:
Özelleştirme Emanet yöntemi Şirketler yöntemi Yap-işlet-devret yöntemi İHALE YÖNTEMİ İmtiyaz yöntemi Diğer yöntemler

15 İHALE YÖNTEMİ Belediyelerin üretmek ve sunmakla yükümlü oldukları yerel kamu mal ve hizmetlerinin, kamu kurumlarının dışında bir sözleşme ile özel kişilerce üretilmesidir.

16 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 67
5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 67. maddesi belediye hizmetlerinin ihale usulü ile hizmet alımı adı altında piyasadan teminine olanak tanır.

17 Belediyelerde norm-kadro uygulaması sonucu kadrolu işçi çalıştırmanın önü kapatılırken taşeron işçi çalıştırmanın önü açılmıştır. Fen işleri kapsamındaki yol, asfalt ve bakımı Temizlik Park ve bahçeler Hizmet binalarının altyapı bakımı ve temizliği, Kanalizasyon bakımı…

18 Taşeronlaştırma uygulamalarının belediye hizmetlerinde ulaştığı boyut son yıllarda hızla artmış durumdadır. Bu durum kamu hizmetlerinin sunumu konusunda çeşitli düzeylerde tartışmalara neden olurken, bir yanda da belediye istihdamındaki parçalanmış yapının iyice karmaşıklaşmasına neden olmaktadır.

19 Belediyelerin firmalardan taşeron işçi temin etme nedenleri:
Kadro sorunları Sendikalaşma Yüksek ücret

20 BUCA TAŞERON İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ
4 Kasım 2010 günü başta Batıgül Tunç olmak üzere belediyede calışan taşeron işçileri, Buca Belediyesi önünde iş güvencesi ve sendikal özgürlük istediklerine dair basın açıklaması gerçekleştirdi.

21 Buca Belediyesinde taşeronlaşmaya karşı mücadelesinden dolayı işten çıkarıldığını ileri süren Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçisi Batıgül Tunç, 25 Kasımda belediyenin önünde naylon brandadan dört tarafı açık bir çadır kurarak oturma eylemi başlattı.

22 Batıgül Tunç’a destek oldukları ve Belediye ile Şirketi karşı karşıya getirdikleri gerekçesi ile Buca Belediyesi temizlik ve park-bahçe taşeron işçileri İnan Sezer, Cem Kıran, Deniz Çakmak, Ziver Bulut, Cihan Çimenli, Haydar Yıldırak işten çıkarıldı.

23 Sendikalaşma mücadelesi vermeleri nedeniyle işlerinden atılan Buca Belediyesi taşeron Park-Bahçe işçileri her hafta Pazar günü Buca Şirinyer Tansaş önünde destekçileri ile beraber yürüyüş gerçekleştirdiler.

24 19 Ocak 2010 tarihinde Buca Belediyesi önünde CHP'nin yeni İl Başkanı Tacettin Bayır ile işçiler basına ve kamuoyuna mutabakata vardıklarına ilişkin bilgi verdi.

25 Buca Belediyesi'nin taşeron şirketinden çıkarılan 7 işçinin, kurdukları çadırda 55 gündür sürdürdükleri eylem sona erdi. 

26 Cem Kıran ve İnan Sezer : Karabağlar Belediyesinde Ziver Bulut ve Deniz Çakmak:Bornova Belediyesinde Cihan Çimenli: Konak Belediyesinde Haydar Yıldırak: Gaziemir Belediyesinde

27 Batıgül Tunç : Verilen sözlerin tutulmadığını ileri sürerek 46 gündür CHP il binasi önünde eylemini sürdürmektedir.

28 Grup Görüşü Grup olarak bu olayda işçilerin tamamen haklı olduğunu düşünüyorduk; fakat ödev sırasında yapmış olduğumuz araştırmalar ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucu durumun dışarıdan göründüğü gibi olmadığını anladık.

29 Gerek belediye gerekse işçilerin karşılıklı hataları söz konusu
Gerek belediye gerekse işçilerin karşılıklı hataları söz konusu. Bununla birlikte kamuoyuna sonuç bir zafermiş gibi yansıtılsa da değişen bir durum olmamıştır. Taşeron sisteme karşı direnen işçiler direniş sonunda yine taşeron işçisi olarak farklı belediyelerde işe yerleştirilmiştir.

30 TEŞEKKÜRLER…. GRUP PİŞMANİYE 2006463047 BÜŞRA GÜLRENK
MÜMİNE SARICI


"ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları