Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
Hatice KOYUNCU Sevcan ÇETİNKAYA Aslıhan ÇELİK

2 KAZANIMLAR Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar. Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar. Fotosentezin canlılar için önemini tartışır.

3 Sizce bu canlılar arasında bir etkileşim var mıdır?

4 Nereden….. Fotosentezin yapraklarda güneş ışığı varlığında gerçekleştiğini, karbondioksit ve suyun kullanılarak besin ve oksijenin üretildiğini, bir ekosistemde bulunan canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerinin olduğunu besin zinciri ve besin ağı kavramlarını daha önce öğrendiniz.

5 Nereye? Bu konuda ise besin zincirinin başlangıcında üreticilerin bulunduğunu ,fotosentezin nasıl gerçekleştiğini , fotosentez denklemini ve fotosentezin canlılar için önemini kavrayacaksınız.

6 Anahtar Kavramlar Üretici Tüketici Ayrıştırıcı Fotosentez Klorofil

7 ♣Aşağıdaki resimde orman ekosisteminde yer alan canlılar arasındaki besin ağı görülmektedir.Bu canlı gruplarının kendilerini nasıl tanıttıklarına bakalım.

8

9 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı olarak beslenmek için, birbiriyle etkileşmesi sonucu besin zinciri oluştururlar. Bir besin zincirinin halkalarını farklı canlı türleri oluşturur.

10 BESİN ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Üreticiler, güneş enerjisini dönüştürüp hücrelerinde tutabilen canlılardır. Bu özellikleri sayesinde kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Mesela bitkiler biz insanlar gibi veya doğadaki diğer canlılar gibi besin arayışı içerisine girmezler.

11 BESİN ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Üretici (ototrof) olan bu canlılar inorganik maddelerden fotosentez yaparak, organik madde (basit şeker=besin= glikoz) ve oksijen üretirler. (Üreticiler, güneş ışığını doğrudan kullanabildiği için besin zincirinin ilk basamağında yer alır.)Üreticilere örnek: Bitkiler, algler, klorofilli bakteriler (siyanobakteri...)

12 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Besin üretmeyen ve besinini dışarıdan hazır olarak alan canlılara tüketici (heterotrof) denir. Örnek: Koyun, köpek, kaplumbağa.

13 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Tüketici olan canlı grupları da besin aldıkları kaynağa ve besin alma şekline göre gruplara ayrılırlar. Sadece çevrelerindeki üretici canlıları yiyerek bitkisel kaynaklı olarak beslenen canlı grubuna otoburlar denir. Örnek: Tavşan, Maymun, Koyun, Eşek.

14 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Çevrelerindeki hayvansal organizmaları yiyerek beslenen canlı grubuna ise etoburlar denir. Örnek: Timsah, kertenkele, baykuş. Çevrelerindeki bitkisel ve hayvansal kaynaklı organizmaları yiyerek beslenen canlı grubuna ise hem etçil hem otçul (hepçiller) denir. Örnek: İnsan, tavuk, ayı…

15 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Bir de toprağa düşen bitki ve hayvan artıklarını çürüterek, toprağa karışmasını sağlayan canlılar vardır. Bu canlı grubuna da ayrıştırıcılar denir. Ayrıştırıcıların etkinlikleri sonucunda canlı vücudunu oluşturan organik ve inorganik maddeler toprağa geçmiş olur.

16 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Mantarları (küf mantarı, maya mantarı, şapkalı mantarlar) ve bakterilerin büyük bir kısmını ayrıştırıcılara örnek olarak verebiliriz.Ayrıştırıcılar besin zincirinin her basamağında bulunabilir.

17 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Bu anlatılan canlı grubundan doğada en çok bulunan bitkiler yani üreticilerdir. Çünkü üreticiler güneş enerjisini doğrudan kullanabildikleri için daha fazla sayıda bulunurlar.

18 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Tüketiciler ise üreticilerden veya diğer otoburlardan dolaylı olarak güneş enerjisinden yararlandıkları için sayıları giderek azalır. Aynı şekilde üreticiler güneş enerjisini doğrudan kullanabildikleri için sahip oldukları enerji besin zincirinin diğer halkasındaki canlılara göre daha fazladır.

19 Besin ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI
Doğada birbiriyle ilişkili birçok besin zinciri vardır. Birbiri içine alan bu besin zincirlerinin hepsi besin ağı olarak adlandırılır.

20 Bitkiler yaşamlarını sürdürmek için gerekli enerjiyi nereden sağlarlar

21 ♣FOTOSENTEZ

22 ♣FOTOSENTEZ Beslenme amacıyla gösterdiğimiz her çaba sırasında belli miktarda enerji harcarız.Bedensel etkinlikler sırasında da kaslarımızın enerji ihtiyacı artar ve bu enerjinin karşılanması gerekir.Tüm canlılar yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyar.

23 ♣FOTOSENTEZ

24 ♣FOTOSENTEZ Hayvansal enerjiyi elde etmek için besinlerini diğer canlılardan karşılar.Bitkiler ise kendi besinlerini kendi yapar.Bununla birlikte bitkilerin besin yapmaları sırasında da enerji kullanılır.Bu enerji ışıktan, özellikle de güneş ışığından karşılanır.Işık, bitkilerin kendi besinlerini yapmalarını sağlayan bir enerjidir.

25 ♣FOTOSENTEZ olayı

26 ♣FOTOSENTEZ Bitkilerin yeşil renkli kısımlarındaki hücrelerde kloroplastlar bulunur.Kloroplast bitki hücresinde besin üretiminden sorumlu organeldir.

27 ♣FOTOSENTEZ Klorofil ise kloroplastlar içerisinde yer alan yeşil renkli ve fotosentez olayında önemli rol oynayan bir moleküldür. Bu organeller de topraktaki su ile havadaki karbon dioksit kullanılarak basit şeker(glikoz) ve oksijenin oluşması sağlanır.Bu olay fotosentez olarak adlandırılır.

28 ♣FOTOSENTEZ denklemi Fotosentez olayı için nelerin gerekli olduğu ve fotosentez sonucunda oluşan maddeler aşağıdaki denklemle ifade edilir:

29 ♣FOTOSENTEZ Fotosentez olayı sadece bitkilerde görülmez.Algler ve fotosentez yapan bakterilerde (örneğin siyano bakteriler) , kendi besinini kendileri üretebilen canlılardır.Üreticiler, fotosentez yaparak yeryüzündeki diğer tüm canlıların besin ve enerji ihtiyaçlarını karşılar.

30 ♣FOTOSENTEZ Güneş panellerinde güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesi gibi bitkilerde de fotosentez sırasında güneş ışığı yaprağın üzerine düşerek yaprak hücrelerindeki kloroplastlarda bulunan  klorofillere ulaşır.

31 ♣FOTOSENTEZ

32 ♣FOTOSENTEZ Klorofiller bu ışığın enerjisini, yaşam etkinliklerini gerçekleştirmek için kullanabileceği kimyasal enerjiye çevirir.Bu  kimyasal enerjiyi üreticiler glikoz elde etmekte kullanır.

33 ♣FOTOSENTEZ Işık, fotosentez olayının vazgeçilmez unsurlarından biridir.Üreticiler , bunun için sadece güneş ışığını kullanmazlar.

34 ♣FOTOSENTEZ Işık  şiddetinin yeterli olduğu yapay ışık kaynakları da fotosentezin gerçekleşmesini sağlayabilir. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artmaktadır. Fotosentez en az yeşil ışıkta gerçekleşir. Çünkü bitkiler yeşil ışığın çoğunu yansıtırlar.

35 ♣FOTOSENTEZin canlılar için önemi
Fotosentezin diğer canlıların hayatını etkileyip etkilemediğini hiç düşündünüz mü?

36 ♣FOTOSENTEZ Fotosentez besin zincirinin ilk kaynağını oluşturur. Fotosentez yapan canlıların ürettiği besinler yeryüzündeki tüm diğer canlıların beslenmesi için kullanılır.

37 ♣FOTOSENTEZ Örneğin, buğday, pirinç, mısır,  arpa gibi hububat grubundaki kültür bitkileri, yaptıkları fotosentezle yeryüzündeki tüm insanların yıllık besin tüketiminin yaklaşık %60'ını karşılar.

38 ♣FOTOSENTEZ Fotosentez, besin ihtiyacının karşılanmasının yanında, hayatımızı her yönüyle etkileyen birçok ürünün de üretimini sağlamaktadır.

39 ♣FOTOSENTEZ Tekstilde kullanılan pamuk; inşaatlarda, mobilyacılıkta, kağıt üretiminde kullanılan kereste, sıvı yağlar, ilaç hammaddeleri ve baharatlar fotosentezin bize kazandırdığı ürünlerden birkaçıdır.

40 ♣FOTOSENTEZ Ayrıca günümüzde enerji üretmek için kullanılan doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların kaynağı geçmişte fotosentez yapan canlılar tarafından tutulan güneş enerjisidir.

41 ♣FOTOSENTEZ Fosil yakıtlar yandığı zaman karbon dioksit oluşmaktadır. Eğer bu  karbon dioksitin tamamı atmosferde kalsaydı, sıcaklık yükselir ve canlıların yaşamı tehlikeye girerdi. Özellikle fosil yakıtların tüketimi , atmosferi her yönüyle olumsuz etkilemektedir.

42 ♣FOTOSENTEZ Fotosentez olayında karbon dioksitin kullanılması ise bu olumsuz etkinin azalmasını sağlar. Ormanları oluşturan bitkiler de fotosentez yapar. Bu süreç sonunda atmosferden karbon dioksit alıp oksijen verir.

43 ♣FOTOSENTEZ Böylece ormanlar fotosentez sonucu solunum için gerekli olan oksijeni de oluşturur.Hayatımızda bu kadar önemli rolü olan ormanlarımızı korumalıyız.

44 Kavram Haritasını Tamamlayalım☺
klorofil Bitki hücresi ışık besin Güneş Yapay ışık kaynağı gelir gelir bulunur Varlığında gerçekleşir gerçekleşir kloroplast fotosentez Sonucu oluşur içerir oksijen kullanılır su

45 ALIŞTIRMALAR1 1. Mısır bitkisi fotosentez yapabilmek için gerekli maddeleri nereden karşılar? 2. Fotosentezin mısır, çiftçi ve inek için önemi nedir? 3. Çiftçi ve ineğin, mısırın yaptığı fotosentezde rolü ne olabilir? .

46 Cevap 1 Havadan karbondioksit, toraktan su alır ve güneş ışığını kullanır

47 Cevap 2 Mısır fotosentezle besin ve oksijen üretir.bu besin ve oksijen hem mısır hem de inek ve çiftçi tarafından kullanılır.

48 Cevap 3 Fotosentez için gerekli olan karbondioksiti üretirler.

49 ALIŞTIRMALAR2 1)Hangi canlılar üreticidir? A)Aslan B)Kartal C)Yengeç
D)Gül E)Fare

50 2)Hangi canlılar tüketicidir?
A)Mantar B)Bakteri C)Tilki D)Menekşe E)Alg

51 3)Besin zincirleri hangi gruptaki canlılarla başlamaktadır?
A)Tüketiciler B)Üreticiler C)Ayrıştırıcılar

52 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENE

53 TEBRİKLERR!

54 TEBRİKLERR!

55 TEBRİKLERR!

56 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENE

57 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENE

58 1)Hangi canlılar fotosentez yapar
1)Hangi canlılar fotosentez yapar? Bu canlılar fotosentez sonucunda ne üretir? 2)Fotosentez olayının denklemini ifade ediniz? 3)Besin piramidi hazırlayıp sınıfta sergileyelim. ÖDEV

59 NE YAPMAK İSTİYORSUN?? YENİDEN BAŞLA! ÇIKIŞ!


"CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları