Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR"— Sunum transkripti:

1 HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

2 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda okur yazar oranı çok azdı. Bir ülkenin her alanda kalkınabilmesi ancak eğitimle olabilirdi.

3 Kültür Alanındaki Gelişmeler
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Kültür Alanındaki Gelişmeler 3 Mart 1924 :Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1926 : Ticari hayatta Türkçe konuşulması 1927 : Sokak adlarının Türkçe olması 20 Mayıs 1928: Uluslar arası rakamların kabulü

4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Mustafa Kemal, harf inkılabını gerçekleştirmek istiyor ve çeşitli yerlerde bu konuyu dile getiriyordu. 9 Ağustos 1928’de Sarayburnu’nda halka harf inkılabı hakkında bir konuşma yapmıştı.

5 Başöğretmenlik ünvanı verildi.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 1 Kasım 1928’ de «Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun» TBMM’ nde kabul edildi. 24 Kasım 1928’ de Millet Mektepleri Talimatnamesi, Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik ünvanı verildi.

6 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Harf İnkılabı’ ndan sonra okuma-yazma seferberliği ilan edilmiş ve 1 Ocak 1929’ dan itibaren Millet Mektepleri açılmaya başlanmıştır.

7 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Yeni harflerin kullanılmasını yaygınlaştırmak için yaş arasındaki çok sayıda vatandaşın katıldığı kurslar düzenlenmiştir.

8 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Milli kültürün sürdürülüp geliştirilmesinde dil ve tarih en önemli etkenlerdendir. Cumhuriyetin ilk yıllarında milli kültürümüzün yaşatılabilmesi için dil ve tarih alanında çalışmalar yapılmıştır.

9 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

10 Tarih kitapları alınarak yabancı olanlar Türkçe’ye çevrildi.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Türk tarihinin ve medeniyetinin incelenmesi için 1930’da Türk Tarih Heyeti kuruldu. Tarih kitapları alınarak yabancı olanlar Türkçe’ye çevrildi. Türk Tarihinin Anahatları ve Okullar için Tarih Kitabı basıldı. Tıp, Astronomi, Coğrafya gibi alanlarda Türklerin katkıları vurgulandı.

11 15 Nisan 1931’ de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuştur.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 15 Nisan 1931’ de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyet, Türk milletinin tarihi ve uygarlığa katkıları üzerine çalışmalar yapmıştır. 2-11 Temmuz 1932’ de Birinci Türk Tarih Kongresi toplanmıştır.

12 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 1935 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Türk Tarih Kurumu adını almıştır. 2 Temmuz 1932’ de Birinci Türk Tarih Kurultayı’ nda Türk tarihi gibi Türk dilinin de bilimsel incelemelere tabi tutulması amacıyla « Türk Dili Tetkik Cemiyeti ( Türk Dil Kurumu) kurulmuştur.

13 Atatürk bir konuşmasında şöyle diyordu:
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Atatürk bir konuşmasında şöyle diyordu: « Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın aracından faydalanmalıyız. Her aydın, hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz.»

14 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR Atatürk, kış aylarında Arapça Geometri terimleri yerine Türkçe terimlerin kullanıldığı «Geometri Kılavuzu» adlı bir kitap yazmıştır. Atatürk, Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Türk milli kültürünü aydınlatan çok önemli bilim kurumları olduğunu söylemiştir. Atatürk 5 Eylül 1938’ de vasiyetini yazmıştır. Vasiyetinin altıncı maddesinde Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin yıllık gelirinden Türk Tarih ve Türk Dil Kurumuna eşit miktarda pay ayırmıştır.

15 1 Kasım 1928’ de Harf İnkılabı yapılmıştır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR ! SONUÇ 1 Kasım 1928’ de Harf İnkılabı yapılmıştır. Harf İnkılabı ile öz Türkçe yeniden canlandı. Okullaşmanın artmasıyla okuma yazma oranı da arttı. Türk tarihini araştırmak ve incelemek amacıyla 1931 yılında Türk Tarih Kurumu kuruldu. Türkçe’ nin zenginliğini araştırmak ve incelemek, Türkçe’ yi Arapça ve Farsça kelimelerden arındırmak amacıyla 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruldu.


"HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları