Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARMAKOLOJİK TEDAVİ ESRA UZASLAN. Sigara Bırakmada Günümüzde Farmakolojik Tedavi Seçenekleri Birincil Seçenekler Nikotin yerine koyma tedavileri Bupropion.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARMAKOLOJİK TEDAVİ ESRA UZASLAN. Sigara Bırakmada Günümüzde Farmakolojik Tedavi Seçenekleri Birincil Seçenekler Nikotin yerine koyma tedavileri Bupropion."— Sunum transkripti:

1 FARMAKOLOJİK TEDAVİ ESRA UZASLAN

2 Sigara Bırakmada Günümüzde Farmakolojik Tedavi Seçenekleri Birincil Seçenekler Nikotin yerine koyma tedavileri Bupropion Vareniklin İkincil Seçenekler Nortiriptilin Klonidin Gelecekteki seçenekler Rimonobant Nikotin aşısı

3 Nikotin Yerine Koyma Tedavisi Bağımlılarda şiddetli isteğin ve yoksunluk semptomlarının giderilmesine yardım eder Sigara bırakmada başarıyı 2 kat arttırır Güvenlidir ve bağımlılık yapıcı etkisi düşük

4 Nikotin Yerine Koyma Tedavisi NYT de kullanılan nikotin dozu sigara içimiyle alınan dozdan daha düşüktür Değişik nikotin formlarında ulaşılan plazma pik değeri 6 - 12  g/dl düzeylerindedir Sigara içiminden sonra ulaşılan değer 35  g/dl (20 - 50  g/dl) düzeylerindedir Düşük dozlarda nikotin yoksunluk belirtilerinin bir kısmını ortadan kaldırırken öforik etki göstermez

5 Nikotin Yerine Koyma Tedavisi Nikotin bandı Nikotin nazal sprey Nikotin oral formları –Nikotin sakızı –Nikotin sublingual tablet –Nikotin pastil –Nikotin inhaler

6 Nikotin Bandı Son yıllarda en sık kullanılan kontrollü salınımlı formdur Diğer formlardan farkı gün boyu düzenli plazma nikotin düzeyi sağlar Dozu hekim belirlerse hasta uyumu daha iyi

7

8 Nikotin bandı : 16 - 24 saatlik iki formu var Her formun da değişik dozları bulunur (30 [21mg], 20 [14mg],10 [7mg]) Ülkemizde nikotin bandının 24 saatte bir kullanılan formu bulunur

9 Nikotin Bandı  Günde 10 adet sigaradan fazla içenlerde  21 mg/ gün 6 - 8 hafta  14 mg/ gün 2 - 4 hafta  7 mg/ gün 2 - 4 hafta  Günde 10 adet sigara veya daha azını içenlerde  14 mg/ gün 6 hafta  7 mg/ gün 2 - 4 hafta

10 Nikotin bandı : Kanda 2 - 4 saatte tepe değere ulaşır ve 24 saat boyunca sabit düzeyde sağlar Bant tercihen sabah, üst kola veya gövde ön yüzünde tüysüz bir bölgeye uygulanmalıdır

11 Nikotin bandı : Her gün uygulama yerinin değiştirilmesi gereklidir Bantların yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir, nadiren tedavinin kesilmesine neden olur

12 Nikotin Bandı Yan Etkileri Uygulama yerinde allerjik reaksiyon Aritmi Taşikardi Baş ağrısı Soğuk algınlığı benzeri semptomlar Uykusuzluk Kas ağrısı, eklem ve sırt ağrısı Bulantı, daha nadir olarak karın ağrısı, dispepsi Kabızlık, ya da diyare Sersemlik, anormal rüya görme Artrit Anksiyete, emosyonel değişiklikler, Öksürük

13 Nikotin bandı kontendikasyonları: Gerçek kontrendikasyon yok Nikotin bandı ile birlikte sigara içmenin sürdürülmesi daha tehlikeli Gebelik için D kategorisi Özel durumlarda önerilmemeli Gebeler ve süt emziren kadınlar Akut ya da son 1 ay içinde geçirilmiş MI, unstable angina, ve ciddi aritmiler

14 Nikotin nazal sprey Nikotinin vücuda en hızlı alınış şekli Farmakokinetik profili sigaranınkine benzer Her püskürtmede 0.5 mg nikotin veren pompa şeklindeki nikotin tedavi formu Her burun deliğine birer kez püskürtülür Her defasında 1 mg alınması amaçlanır

15 Nikotin nazal sprey Hızla emilir 10 dakika içinde pik plazma konsantrasyonuna ulaşır Tek seferde, 1 mg nikotinin alınmasını izleyen 5 - 10 dakika içinde, plazma nikotin seviyesi ortalama 16 ng/mL’ye ulaşır Saatte 1 - 2 doz, en fazla 5 doz önerilir

16 Yüksek bağımlılığı olan olgular için uygun nikotin yerine koyma tedavisi olduğu düşünülür Önerilen doz 10 - 40 paf/gündür Tedavi süresi 3 - 12 ay arası değişmektedir Nikotin nazal sprey

17 Nikotin nazal spreyin yan etkisi –mukozal irritasyona bağlı nazal sekresyonlarda artış –mukozada konjesyon –gözlerde yaşarma –öksürük –burun çekme ve aksırık Bu semptomların bir çoğu birkaç günlük kullanımdan sonra azalmakta Nikotin nazal sprey

18 Nikotin Oral Formları  Nikotin sakızı  Nikotin sublingual tablet  Nikotin pastil  Nikotin inhaler

19 Nikotin Sakızı Nikotin sakızlarının 2 mg ve 4 mg’lık formları vardır Sakız formlarının bio - yararlanımları sınırlı 2 mg’lık sakız ile 0.9 mg nikotin alınırken, 4 mg’lık sakız ile 1.2 mg nikotin alınır

20 Nikotin Sakızı Sakızlarda bulunan nikotin, çiğneme sırasında ağız mukozasından emilir Emilimin iyi olabilmesi için ağızın pH’sı ve çiğneme tekniği önemli Alkali ortamda nikotin absorbsiyonu daha iyi Sakızlara bikarbonat eklenmiş

21 Nikotin Sakızı Sakızın yavaş çiğnenmesi önerilir Hızlı çiğnenmesi aşırı tükrük salgısına, gastrointestinal sistem yan etkilerine yol açar Çiğneme esnasında herhangi bir şey yenilip içilmemeli

22 Nikotin Sakızı Kişi sigara içme isteği ortaya çıktığı zaman, nikotin tadını hissedene kadar sakızı 5 - 10 kez çiğneyip sonra bir kaç dakika yanak mukozasında bekletir Bu dönemde mukozadan emilim olur Sonra mukozanın başka bir bölgesinde aynı işlemi tekrarlayarak nikotin emilimini arttırabilir

23 Nikotin Sakızı Yaklaşık 20 - 30 dakika çiğnenen sakız ile: 2 mg’lık bir nikotin sakızı ile 0.8 - 1.0 mg nikotin 4 mg’lık sakızla 1.2 - 1.4 mg nikotin emilir Gün boyunca kullanıldığında sigara içenlerin nikotin plazma konsantrasyonunun : 1/3 (2 mg’lık sakız kullananlarda) ile 2/3’üne (4 mg’lık sakız kullananlar) erişirler Sakız çiğnendikten 20 - 30 dakika sonra plazma pik değerine ulaşır

24 Nikotin Sakızı İki sakız arasında en az yarım saat ara bırakılmalıdır Nikotin sakızının, banda avantajı kişinin sigara içme isteği oluştuğu zamanda kullanılabilmesi Bant ile sabit bir doz alınır ve bu doz isteğe göre azaltılamaz

25 Nikotin Sakızı Nikotin sakızı kullanarak sigarayı bırakmayı amaçlayanların günde 10 - 15 sakızı çiğnemesi amaçlanırken yapılan çalışmalarda bu miktarın çok daha azının tüketildiği saptanmış Yöntem, sigara içimini tamamen durdurulması ve düzenli olarak (sabah uyanmasından itibaren 8 - 10 saat sonrasına kadar her saat) sakızı çiğnemesidir

26 Nikotin Sakızı  Günde 25 sigara üstünde içenler 4 mg’lık sakız, günde 25 sigaranın altında içenlerde 2 mg’lık sakız  Kullanım:  1. günden 6. haftaya kadar 1 sakız /1-2 saat  7. haftadan 10. haftaya kadar 1 sakız /2-4 saat  10. haftadan 12. hafta sonuna kadar 1 sakız /4-8 saat  İlk 6 hafta günde 9 ve üstü sakız kullanımı önemli  Günde en fazla 24 adet çiğnenmesi önerilmektedir

27 Nikotin Sakızı Nikotin sakız tedavisinin 8-12 hafta kullanılması yeterlidir Süre uzatılabilir Tedavinin bazen bir yıla kadar devam ettiği görülmüş Sigarayı bu yöntemle bırakan olguların %10’unun bir yıldan daha uzun süre sakız çiğnemeye devam ettiği bilinmekte Hamilelerde grup C

28 Nikotin sakızı yan etkileri Nikotin sakızlarının yan etkileri ağız, boğaz ve midede nikotin yutulmasına bağlı olarak ortaya çıkan Bulantı Kusma Hazımsızlık Hıçkırık

29 Nikotin sublingual tablet Nikotinin dilaltı tablet formunda, 2 mg’lık tabletler dilaltında çözünür Oral mukozanın her tarafından emilebilir Etkinliğin iyi olabilmesi için her saat bir tablet kullanılması önerilir Tabletler 20 dakika kullanıldıktan sonra atılmalıdır

30 Nikotin pastil Nikotin pastillerinin 1mg, 2 mg ve 4 mg’lık formları mevcut Pastilin ağzın içinde çevirilerek yavaş yavaş çözülmesi sağlanır

31 Nikotin pastil Pastil 30 dakikalık bir kullanımdan sonra atılmalı Amaçlanan saatte bir pastil, günde 15 ve üstü pastil kullanılması

32

33 Nikotin İnhaler İsmi inhalator olmakla birlikte gerçekte bu ilaç ile akciğerlere nikotin ulaşmaz Oral mukozada depolanarak absorbe olur İnhalasyon kartuşlarından oluşur Bir inhalasyon ile 13  cg nikotin alınmakta Etkin bir kullanım için 5- 6 inhalatör kartuşu/gün tüketilmesi önerilir

34 Nikotin İnhaler Yeterli serum seviyesinin oluşabilmesi için inhalatörün her saat 20 dakika kullanılması önerilir İnhalatör 3 kez 20 dakika kullanıldıktan sonra kartuju değiştirilir Nikotin inhalatör sigara ağızlığına benzer şekilde olduğu için sigara ile ilgili el ve ağız alışkanlığının yerini doldurması açısından yararlı olabilir

35 Nikotin İnhaler Nikotin inhalatör kullanımının yan etkileri; ağız ve boğaz irritasyonu ve öksürüktür Günde en az dört inhalatör kullanılması ve bu tedaviye 3 ay devam edilmesi, bunu takip eden üç ayda dozun azaltılması önerilir Soğuk havalarda nikotin dumanının salınımının sağlanabilmesi için inhalatörün sıcak ortamda tutulması gerekir

36 Nikotin inhaler

37 Sigara BağımlılığıTANITEDAVİ Hafif Fagerstom:1-2, günde 10 sigaradan az CO: 10-15 ppm Sigara içme isteği oluştuğunda 1adet sakız çiğnenmesi Orta Fagerstom 3 ve üstü 15 sigara ve azı/gün CO: 10- 20 ppm Nikotin transdermal bant veya günde 12 kez sakız Ağır Fagerstom 5 ve üstü, 15-25 sigara/ gün CO: 15-35 ppm Nikotin transdermal bant ve Gereğinde nikotin sakızı veya nikotin nasal sprey (sigara içme isteği oluştuğunda kullanılmak üzere ) Çok Ağır Fagerstom 7 ve üstü, 25-40 sigara/ gün CO> 30-45 ppm Nikotin transdermal bant ve günde 12 kez sakız ve Gereğinde nikotin nasal sprey

38 Sigara Bırakmada Günümüzde Tedavi Seçenekleri Birincil Seçenekler Nikotin yerine koyma tedavileri Bupropion vareniklin İkincil Seçenekler Nortiriptilin Klonidin Gelecekteki seçenekler Rimonobant Nikotin aşısı

39 Bupropion HCl : Nikotin içermeyen, tedavi rehberlerine girmiş ilk ilaç Aslında eski bir antidepresandır Sigara bıraktırmadaki etkinliği antidepresan etkisinden bağımsızdır Depresyon öyküsü olan ve olmayan sigara içicilerinde etkinliği eşit olarak bulunmuştur

40 Norepinefrin ve dopaminin sinaptik geri alınımının zayıf bir inhibitörüdür Nikotin yoksunluk belirtilerinin azalmasına neden olmaktadır Bupropion HCl :

41 300 mg/gün, 8 hafta kullanımı önerilir Tedavinin 6 ay kadar sürdürülebileceği bildirilmektedir 150 mg’lık tabletleri vardır

42 Bupropion HCl : Tedaviye sigara bırakılmadan önce başlanır, ilk 3 gün 150 mg, 4. günden itibaren 300 mg (150mg 2x1) olarak kullanılır İki doz arası en az 8 saat olmalı Son doz akşam erken saatlerde alınmalı (Uykusuzluk) 7 - 14 gün içinde bir sürede hedef bırakma günü belirlenir Bupropionun günlük dozunun yarıya inmesi gereken olgular Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar 65 yaş üzeri olgular Ağırlığı 45 kg’ın altında olan olgular

43 Bupropion HCl : Olgu tedavi alırken sigarayı bırakır ve tedavi aynı dozda sürdürülür Tedavi süresi 7 - 12 hafta Yan etkileri var En sık baş ağrısı, uykusuzluk ve ağız kuruluğu görülür

44 Bupropion HCl : Ciddi yoksunluk belirtileri olan ya da monoterapi ile başarı sağlanamayan olgularda nikotin yerine koyma tedavileri ve bupropion kombine kullanılabilir

45 Bupropionun kontrendikasyonları

46 Aktif ya da geçirilmiş epilepsi anamnezi Konvulsiyon eşiğini düşüren ilaç kullanım öyküsü Nöroleptik ya da alkol gibi epilepsi eşiğini düşüren ilaç kullanımı MSS travma, cerrahi ve felç öyküsü Bilinç kaybı ile giden kafa travması öyküsü. Monoaminooksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanım Anorexia nervosa, bulimia

47 Bupropionun etkileştiği ilaçlar Antidepresanlar (imipramin, paroxetine) Betablokerler (metoprolol) Tip 1c antiaritmikler (propafenon,flekanid) Antipsikolitik (risperidon, thioridazin) Hipoglisemik ajanlar ve insülin Teofilin Sistemik steroidler Hamilelerde B Grubu ilaç kategorisinde

48 Sigara Bırakmada Günümüzde Tedavi Seçenekleri Birincil Seçenekler Nikotin yerine koyma tedavileri Bupropion Vareniklin İkincil Seçenekler Nortiriptilin Klonidin Gelecekteki seçenekler Rimonobant Nikotin aşısı

49 Vareniklin Vareniklin α4, β2 subüniteleri içeren nöronal nikotinik reseptörlerin parsiyel agonisti Vareniklin α4 β2 reseptörleri uyararak nikotinik agonist etkileri ile nucleus accumbensden dopamin salınımını sağlar

50 Nikotinin Merkezi Sinir Sisteminde Etki Mekanizması a4a4 b2b2 b2b2 b2b2 a4a4  4  2 Nikotinik Reseptör 1. Jarvis MJ. BMJ 2004; 328:277-279. 2. Dani JA, Harris RA. Nature Neuroscience 2005; 8:1465-1470. 3. Coe JW. J Med Chem 2005; 48:3474-3477.

51 Vareniklinin Etki Mekanizması Nucleus accumbensden dopamin salınımı nikotin kadar güçlü değil ( etkisinin %32 - 45 kadar) Dopamin sürekli orta dozda salınır Yoğun sigara içme isteği ve yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasını engeller Vareniklin kullanırken nikotin alınsa bile dopamin salınımında artış olmaz (antagonist etki)

52

53 Nikotinin Merkezi Sinir Sisteminde Etki Mekanizması

54 Etki Mekanizması

55 vareniklin Nikotinin etki mekanizması α4 β2 reseptörü

56 vareniklin Vareniklinin etki mekanizması α4 β2 reseptörü

57 Vareniklin ve nikotin

58 Vareniklin Vareniklin agonist ve antagonist fonksiyonları ile nikotin bağımlılığını azaltırken yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasını engeller Vareniklin tedavisine başladıktan bir hafta sonra sigarayı bırakmaya çalışmalıdır Etkinliği belirlemek için tedavi en az 12 hafta uygulanmalı İlacın tok karnına su ile beraber alınması 3 gün boyunca 0.5 mg tablet 4 gün boyunca günde iki defa 0.5 mg tablet 7. günden itibaren 1 mg tablet günde iki defa

59 Vareniklin Vareniklin ile yapılan faz II ve III klinik çalışmalar tamamlandı İlacın 9 - 12 hafta sigarayı bırakmış kalmada etkinliği % 43.9, 9 - 52 hafta için % 23 bulundu İlacın en sık bildirilen yan etkisi bulantı (% 28 ) Emniyetli, etkin ve iyi tolere edilebilir

60 Klinik Etkinlik Faz II- Faz III klinik çalışmalar Uzatılmış tedavi ile ilgili çalışmalar *Gonzales D, et al. Varenicline, an 42 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:47–55. *Jorenby DE, et al. Efficacy of varenicline, an 42 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:56 – 63. *Tonstad S, et al. Tonnesen P, Hajek P, et al. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. JAMA. 2006;296:64–71 *Nides M, Oncken C, Gonzales D, et al. Smoking cessation with varenicline, a selective α4β2 nicotinic receptor partial agonist: results from a 7-week, randomized, placebo- and bupropion-controlled trial with 1-year follow-up. Arch Intern Med. 2006;166:1561–1568 *Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation.Cochrane Database Syst Rev. 2007 :CD006103

61 Karşılaştırmalı Çalışmaların Tasarımı 1,2 Tedavi FazıTedavi Dışı Faz Vareniklin 1 mg BID* Bupropion 150 mg BID* Plasebo Tarama Viziti Başlangıç Randomizasyon Hafta 12Hafta 52 KTTKTTKTKTKKTTKTTKTKTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK HHHHHHHHHHH 1316202428323640444852 BH HHHHHHHHHHH L123456789101112 İlaç Dışı İzlemeTedavi Dönemi Randomizasyon Hedef Bırakma Tarihi 1*Jorenby DE, et al. Efficacy of varenicline, an 42 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:56 – 63. 2*Gonzales D, et al. Varenicline, an 42 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:47–55. değerlendirme

62 Sürekli Bırakmış Kalma Yanıtı 9–12 Hafta (Son 4 Haftası ) 30 0 10 20 40 50 60 VAR 1 mg bid %44.0 BUP 150 mg bid %29.5 Pbo % 17.7 OR VAR vs Pbo 3.85 P<0.0001 VAR vs BUP 1.89 P<0.0001 OR VAR vs Pbo 3.91 P<0.0001 VAR vs BUP 1.96 P<0.0001 VAR 1 mg bid % 43.9 BUP 150 mg bid % 29.8 Pbo % 17.6 30 0 10 20 40 50 60 SBK Yanıt oranı (%) JorenbyGonzales SBK Yanıt oranı (%) 1*Jorenby DE, et al. Efficacy of varenicline, an 42 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:56 – 63. 2*Gonzales D, et al. Varenicline, an 42 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:47–55.

63 Sürekli Bırakmış Kalma Yanıtı 9– 52 Hafta (Son 4 Haftası ) OR VAR vs Plasebo 2.66 P<0.0001 VAR vs BUP 1.72 P=0.0062 0 10 20 30 40 VAR 1 mg bid (n=344) SBK oranı (%) % 23.0 BUP 150 mg bid (n=342) % 14.6 Pbo (n=341) % 10.3 OR VAR vs Plasebo 3.13 P<0.0001 VAR vs BUP 1.45 P=0.064 NS 0 10 20 30 40 VAR 1 mg bid (n=352) SBK oranı (%) % 21.9 BUP 150 mg bid (n=329) % 16.1 PBO (n=344) % 8.4 Gonzales Jorenby

64 Vareniklin Genellikle iyi tolere edilir Kadın ve erkekde benzer etkili Nikotin yoksunluk semptomlarını aşırı içme isteğini azaltır Relapsı geciktirir Gebelik için C kategorisi Kontrendikasyon yok Yan etkileri: Bulantı % 30 (faz III) Baş ağrısı Uykusuzluk Abnormal rüyalar

65 Vareniklin Güvenilir mi? Yan etkiler ? Duygulanım değişiklikleri? Depresyon İntahar

66 Yan Etki Sıklığı JorenbyGonzales Vareniklin N=343 Bupropion N=340 Plasebo N=340 Vareniklin N=349 Bupropion N=329 Plasebo N=344 %%% Bulantı Hafif Orta şiddette Ağır 29.4 71.3 23.8 5.0 7.4 56.0 40.0 4.0 9.7 90.9 9.1 0 28.1 71.4 26.5 2.0 12.5 65.9 29.3 4.9 8.4 75.9 17.2 6.9 Baş ağrısı12.87.912.615.5 14.312.2 Anormal Düşler13.1 5.93.510.3 5.5 Uykusuzluk14.321.212.414.021.912.8 Baş dönmesi6.47.47.16.05.8 1*Jorenby DE, et al. Efficacy of varenicline, an 42 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:56 – 63. 2*Gonzales D, et al. Varenicline, an 42 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:47–55.

67 Depresyonda Sigara İçim Sıklığı Farrell et al. Int Rev Psychiatry. 2003;15:43-49; Mackay et al. The Tobacco Atlas. 2nd ed. 2006. Depresif Hasta Genel Populasyon Sigara içenSigara içmeyen 74%

68 Sigara İçenlerde İntahar Eğilimi Doll et al. BMJ. 1994;309:901-911. Yıllık intahar eğilimi her 100,000sigara içilen gün/yıl Yıllık intahar eğilimi her 100,000 sigara içilen gün/yıl Sigara/gün  25 15-24BırakmışHiç içmemiş1-14 Erkekler

69 Stapleton et al.. Addicton 2007

70 Sigara Bırakma Başarısı (4 hafta )

71 Duygulanım Değişikliği

72 Sigara Bırakmada Günümüzde Tedavi Seçenekleri Birincil Seçenekler Nikotin yerine koyma tedavileri Bupropion Vareniklin İkincil Seçenekler Nortiriptilin Klonidin Gelecekteki seçenekler Rimonobant Nikotin aşısı

73 NORTRİPTİLİN Noradrenerjik trisiklik antidepresan Sigara bırakırken ortaya çıkan nikotin yoksunluk semptomlarını kontrol eder Nikotin transdermal bant ile birlikte kullanımının tek başına bant kullanımına göre daha etkin Yüksek hasta populasyonlu araştırmalara ihtiyaç vardır

74 NORTRİPTİLİN Günlük kullanım dozu 8 -12 hafta süre ile 75 -100 mg/ gündür İlaç günde 25 mg dozu ile başlanıp, 3 hafta içinde arttırılarak 75 mg günlük doza ulaşılır Terapatik serum düzeyine ulaşıldığında (10-30.günler arasında) sigara bırakılır

75 NORTRİPTİLİN Tedavinin 12. haftasından sonra doz azaltılarak kesilmelidir Tedavi süresi 14 haftaya kadar uzayabilir Nikotin yoksunluk semptomlarından irritabilite, öfke, anksiyete, konsantrasyon güçlüğü ve huzursuzluk üzerine etkilidir Açlık hissi ve yemede artışı etkilememektedir

76 NORTRİPTİLİN İlacın kullanımının kontrendike olduğu durumlar aritmi, miyokard infarktüsü ve ağır karaciğer yetmezliğidir Epilepsi, kardiyak hastalık ve psikoz öyküsü olanlarda dikkatle kullanılmalıdır Yan etki sıklığı % 38-78 Yan etkiler nedeni ile ilacı bırakma oranı % 4-12 Nortriptilinin en sık belirtilen yan etkileri taşikardi bulanık görme idrar retansiyonu ağız kuruması kabızlık hipotansiyon İlaç kesilirken aniden bırakılmamalıdır

77 KLONİDİN Alfa-2 nonadrenerjik agonist Hipertansiyon tedavisinde kullanılır Opoid ve alkol yoksunluk semptomlarını azalttığı görülmüş Sigara bırakma tedavisinde etkinliği tartışmalı Ağır sigara içicilerde, sigara içmeden kalınan gün sayısını, plaseboya göre belirgin oranda arttırmakta NYT ve bupropion ile başarısız olgularda ve çoklu ilaç kötü kullanımlarında (multiple drug abuse) kullanılabilir

78 KLONİDİN Yan etkileri var –sedasyon –postdural hipotansiyon –başdönmesi, halsizlik, –ağız kuruması Günlük doz 100 mg 2x1, maksimum 400 mg Kullanım süresi 3 - 4 hafta Azaltılarak kesilmeli, rebound hipertansiyona neden olabilir Geniş çalışmalara ihtiyaç vardır

79 RİMONOBANT Kannabinoid reseptör antagonisti Beyinde iştah ve sigara içme isteğine neden olan spesifik reseptörlere bağlanarak bunları bloke eder Hayvan deneylerinde kannaboid reseptör sisteminin nikotinin santral sinir sistemi etkilerini kısmen etkilediği gösterilmiş

80 RİMONOBANT Kannaboid reseptör sisteminin aktivasyonu nikotinin motivasyonal ve dopamin salgısı üzerine etkilerini aktive edebilir Nikotin replasman tedavilerine benzer etkinliği olmakla birlikte kilo alımının engellenmesinde daha etkili En sık görülen yan etkisi bulantı ve üst solunum yolu infeksiyonu

81 Nikotin aşısı Nikotin aşısı geliştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor Aşıların klinik çalışmalarını sürdürmekte; Xenova (TA NIC), Nabi ( NicVAX) ve Cytos (Nicotine Qbeta) Nikotin aşısı, nikotine karşı antikorların oluşmasını sağlayarak, nikotinin neural reseptörlere ulaşıp sigara içimi ile ilgili etkilerini göstermesini engeller

82 Nikotin aşısı Sigara içiminin etkilerini hissedemeyen olguda, sigarayı tekrar içme isteği yönündeki nikotin etkileri (reinforcement) azalır Bu durum sigara içme davranışında değişikliğe neden olur Nikotin aşısı ile bağışıklanan olgularda, nucleus accumbensden nikotin ile indüklenen dopamin salınımının engellendiği görülmüş

83 Ön çalışma sonuçları aşının emniyetli, tolere edilebilir ve immuniteyi uyarıcı etkisi olduğu şeklindedir Ancak aşının immunite üzerindeki etkisi kişisel değişkenlikler gösterir Antikor yanıtının yüksek olduğu olgularda, plasebo ile karşılaştırıldığında, sigara bırakmış kalma başarısını arttırdığı ve sigara tüketim miktarının anlamlı oranda azaldığı görülmüştür Antikor yanıtının orta ve az düzeyde olduğu olgularda bu yanıtlar plasebodan farklı değil Nikotin aşısının sigara içmeye tekrar başlanmasını (relaps) engelleyebileceği yönünde bulgular vardır Nikotin aşısı

84 Cornuz J, Zwahlen S, Jungi WF, Osterwalder J, Klingler K, et al. (2008) A Vaccine against Nicotine for Smoking Cessation: A Randomized Controlled Trial. PLoS ONE 3(6): e2547. doi:10.1371/journal.pone.0002547

85

86

87

88 Bupropion/Plasebo

89 Nikotin Sakızı/ Plasebo

90 Nikotin Bantı/Plasebo

91 Vareniklin/Plasebo

92 Farklı Farmakoterapiler

93 Vareniklin/Bupropion

94 NÜKSÜ ENGELLEMEDE FARMAKOTERAPİ

95

96 Quitting smoking is easy, I have done it hundred times.......... Mark Twain

97 NÜKS Sigara bırakıldıktan sonra tek bir sigara içilmesi: ayağın kayması (slip) Sigara bırakıldıktan sonra bir kaç sigara içilmesi veya birkaç gün az miktarda sigara içme: hata (laps) Sigara bırakıldıktan sonra eskisi gibi sigara içilmeye başlanması: nüks (relaps) olarak kabul edilir

98 Sigarayı içme Sigarayı bırakma Kayma Hata Nüks

99 NÜKSÜN SIK NEDENLERİ Yoksunluk semptomları Aşırı sigara içme dürtüsü Olumsuz ruh hali Depresyon Motivasyonun azalması Tedaviye uyumun azalması Aşırı kendine güven

100 Nothing predict relapses as strongly as lapses Stapleton JA, Russell MA, Feyerabend C, et al. Addiction 1995;90:31–42.

101 NÜKS NASIL AZALTILABİLİR FARMAKOTERAPİ Nikotin yerine koyma tedavileri Bupropion Vareniklin DAVRANIŞ DESTEĞİ

102 DAVRANIŞ YÖNTEMLERİ Grup terapiler Yüz yüze görüşme Yazılı ve diğer materyallerin sağlanması Telefon desteği (proaktif veya reaktif)

103 Nüksü Önlemeye Yönelik Farmakoterapi Nikotin sakızları nüks önlemede etkili bulunmuş n= 2661, OR : 1.30, CI 1.06-1.61 * Killen JD, et al.. Evaluation of a treatment approach combining nicotine gum with self-guided behavioral treatments for smoking relapse prevention. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1990;58:85–92 ** Fortmann SP, et al. gumand self-help behavioral treatment for smoking relapse prevention: results from a trial using population- based recruitment. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1995;63(3):460–8..

104 Nüksü Önlemeye Yönelik Farmakoterapi (NRT/Plasebo)

105 Vareniklin ile Bırakmış Kalmanın Sürdürülmesi (Uzatılmış Tedavi) Çok merkezli randomize plasebo kontrollü çalışma 7 ülke 1927 hasta 52 hafta izlem Açık fazda hastalar vareniklin kullanıyor Çift kör fazda 1210 –Vareniklin 602 –Plasebo 604

106 Bırakmış Kalmanın Sürdürülmesi (Uzatılmış Tedavi) Açık FazTedavisiz İzleme Fazı Vareniklin 1 mg BID Plasebo Hafta 24Hafta 52 KTKTKTKTKKTKTKTKTK HHHHHHHHH25 2628323640444852 İlaç Dışı İzleme (Çift kör) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK HHHHH 1314162024 BH HHHHHHHHH L123456781012 Çift Kör TedaviAçık Tedavi RandomizasyonHedef Bırakma Tarihi Hafta 12 Vareniklin 1 mg BID (titrasyonla) Çift Kör Fazı Başlangıç Tonstad S, et al.. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. JAMA. 2006;296:64–71

107 Bırakmış Kalmanın Sürdürülmesi (Uzatılmış Tedavi) Hafta 13–24Hafta 13–52 BK Yanıt Oranı (%) 0 20 40 60 80 100 OR (% 95 GA) VAR vs PBO 2.48 (1.95- 3.16) P<0.0001 OR (% 95 GA) VAR vs PBO 1.34 (1.06-1.69) P=0.0126 N=602 VAR 24 hafta N=602 VAR 24 hafta N=604 VAR 12 hafta + PBO N=604 VAR 12 hafta + PBO 49.6 70.5 36.9 43.6

108 Etki mekanizması Etki kıyaslaması Plasebo veya kontrol tedavi NRTBupropionVareniklin NRT Nikotin yoksunluk belirtilerini giderir NRT sigara bırakma olasılığını 1.5 ila 2 kat artırır NRT formları arasında fark yok Bupropion ve NRT benzer etkinlikte gözükmektedir Randomize çift kör klinik çalışma yok Bupropion Antidepresan veya bundan bağımsız nörolojik etkiler Bupropion sigara bırakma olasılığını 2 kat artırır Bupropion ve NRT benzer etkinlikte gözükmektedir --- Vareniklin bupropiona kıyasla sigara bırakma olasılığını 1.7 kat artırmaktadır Vareniklin Parsiyel nikotin reseptör agonisti Vareniklin sigara bırakma olasılığını 3 kat artırır Vareniklin nikotin bandına kıyasla sigara bırakma olasılığını 1.7 kat artırmaktadır* Vareniklin bupropiona kıyasla sigara bırakma olasılığını 1.7 kat artırmaktadır --- Brunnhuber K, Cummings KM, Feit S, Sherman S, Woodcock J. Putting evidence into practice: Smoking cessation. BMJ Clinical Evidence, 2007 * Aubin HJ, et al... Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: results from a randomised open-label trial. Thorax. 2008 Aug;63(8):717- 24

109 DozYan etkilerOrtalama maliyet Nikotin Sakızı  <25 sigara/gün ise 2 mg  ≥25 sigara/gün ise 4 mg  6 hafta boyunca her 1-2 saatte 1 adet  7-9. haftalarda her 2-4 saatte 1 adet  10-12. haftalarda her 4-8 saatte 1 adet  Günde maksimum 24 adet Kötü tad, ağızda irritasyon, hıçkırık, gastrointestinal rahatsızlık, çene ağrısı, ağız diş problemleri 24 adet sakız 9.50 YTL Nikotin Bandı  > 20 sigara/gün 52.5 mg nikotin/30cm 2 3-4 hafta, 35 mg nikotin/20cm 2 3-4 hafta, 17.5 mg nikotin/10cm 2 3-4 hafta, Ciltte irritasyon, bandın gece kullanımı uyku bozukluklarıyla ilişkili olabilir: böyle bir durumda gece bandı çıkartmayı düşün 7 adet bant 30cm 2 18.39 YTL 20cm 2 17.17 YTL 10cm 2 16.15 YTL Bupropion  Tedavinin ikinci haftasında hedef bırakma günü belirle  İlk 3 gün 1x150 mg, ardından 2x150 mg  Tedaviye 7-12 hafta devam et Ağız kuruluğu sedasyon Epilepsi (1/1000 sigara bırakma tedavisinde) İntihar riskinde artış ile ilişkili değildir ancak tüm antidepresanlar risk artışı yönünde uyarı taşımaktadır 60 tablet 128.40 YTL Vareniklin  Tedaviye başladıktan sonraki ilk haftaya hedef bırakma günü belirle  İlk 3 gün 1x0.5 mg,  4-7. günler 2x0.5 mg, ardından 2x1 mg  Tedaviye 12 hafta devam et Bulantı, uyku bozuklukları, baş ağrısı165.75 YTL 174.39 YTL (İki kutu :332 YTL ve total: 497.9 YTL) Brunnhuber K, Cummings KM, Feit S, Sherman S, Woodcock J. Putting evidence into practice: Smoking cessation. BMJ Clinical Evidence, 2007

110 Sigara içenlere bırakmaları konusunda yardımcı olan en etkili tedavi farmakolojik ve davranışsal terapiyi içeren tedavidir Nikotin yerine koyma tedavileri, bupropion ve vareniklin sigara bırakmada öncelikle kullanılan farmakolojik ajanlar Nikotin yerine koyma tedavileri birbirlerine eşdeğer etkili ve kombine kullanımları daha etkili olabilir Nikotin yerine koyma tedavileri ve bupropionun birlikte kullanımı ağır sigara içicilerde daha etkili olabilir Vareniklin günümüzde birincil seçenek ilaçlar arasında Uzun süreli izlem sigara bırakma tedavisinin başarısını arttıracaktır

111 BAŞARI =Kararlılık + Destek + Tedavi


"FARMAKOLOJİK TEDAVİ ESRA UZASLAN. Sigara Bırakmada Günümüzde Farmakolojik Tedavi Seçenekleri Birincil Seçenekler Nikotin yerine koyma tedavileri Bupropion." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları